Lopás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A büntetőjogban, illetve a szabálysértési jogban a lopás a vagyon elleni bűncselekmények egyike, illetőleg egy szabálysértés.

A köznyelv és a politikai nyelv a lopás fogalmát sokkal tágabb fogalmi körben értelmezi illetve használja.

A hatályos Büntető Törvénykönyvben[szerkesztés]

A lopás a hatályos 2012. évi C. törvény XXXVI. fejezetében, a vagyon elleni bűncselekmények közé tartozó egyik különös részi tényállás.

Fogalma[szerkesztés]

Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.[1]

Büntetési tételek[szerkesztés]

A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a lopást kisebb értékre vagy
 • b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást
 • ba) bűnszövetségben,
 • bb) üzletszerűen,
 • bc) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,
 • bd) zsebtolvajlás útján,
 • be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével,
 • bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,
 • bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,
 • bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy
 • bi) erdőben jogellenes fakivágással követik el.[2]

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a lopást nagyobb értékre,
 • b) a kisebb értékre elkövetett lopást
 • ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,
 • bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,
 • bc) vallási tisztelet tárgyára,
 • bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,
 • be) nemesfémre vagy
 • c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén követik el.[3]

A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a lopást jelentős értékre vagy
 • b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén követik el.[4]

A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a lopást különösen nagy értékre vagy
 • b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén követik el.[5]

A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

 • a) a lopást különösen jelentős értékre vagy
 • b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén követik el.[6]

Az 1978. évi IV. törvényben[szerkesztés]

A hatályos magyar jog szerint lopást az követ el, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa.[7]

Elhatárolás a szabálysértési alakzattól[szerkesztés]

A szabálysértési alakzat elhatárolása a bűncselekménytől egyrészről a dolog értéke szerint történik - a lopást legalább kisebb értékre kell elkövetni ahhoz, hogy bűncselekményt valósítson meg -, illetve másrészről aszerint, hogy a lopás valamelyik minősített esetét követik-e el, mert utóbbi esetben az elkövetett lopás a dolog értékétől függetlenül bűncselekményt valósít meg.[8]

Elhatárolás a rablástól[szerkesztés]

Nem lopást, hanem rablást követ el az, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy erőszakot, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést a jogtalan eltulajdonítás érdekében alkalmaz. Rablásnak minősül az is, amennyiben a tetten ért elkövető a mástól már elvett dolog megtartása végett alkalmazza az erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést.[9]

Joggyakorlat[szerkesztés]

 • 24/2015. számú büntető elvi döntés: A cselekményt az elkövetéskor hatályos törvény szerint kell elbírálni, ha az elbírálás időpontjában hatályos Btk.-t alkalmazva a lopással halmazatban az orvhalászatot is meg kellene állapítani [1978. évi IV. tv. 316. §, Btk. 2. §, 246. § és 370. §].[10]

Források[szerkesztés]

 • 2012. évi C. törvény
 • Nagy Ferenc (szerk.): A magyar büntetőjog különös része, HVG-ORAC, Budapest, 2009, ISBN 978-963-258-067-8

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 2012. évi C. törvény 370. § (1) bek.
 2. 2012. évi C. törvény 370. § (2) bek.
 3. 2012. évi C. törvény 370. § (3) bek.
 4. 2012. évi C. törvény 370. § (4) bek.
 5. 2012. évi C. törvény 370. § (5) bek.
 6. 2012. évi C. törvény 370. § (6) bek.
 7. 1978. évi IV. törvény 316. § (1) bekezdés
 8. 1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés
 9. https://www.heol.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/mi-a-kulonbseg-a-lopas-es-a-rablas-kozott-1107385/
 10. https://kuria-birosag.hu/hu/elvdont/242015-szamu-bunteto-elvi-dontes
 • Jog Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap