Pedofília

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A pedofília alatt felnőtt emberek nemileg éretlen gyermekek iránti szexuális vonzódását értjük. Görög eredetű szó, a jelentése gyermekszeretet. A pedofília a serdületlenekhez való vonzódást takarja, a serdülőkhöz való szexuális vonzódást pedig efebofiliának hívják, de a köznyelv nem tesz különbséget a két parafília között.[1]

Bár Magyarországon még nem voltak (?) ilyen irányú tudományos kutatások, a nemzetközi vélemények egyöntetűen hajlanak arra, hogy a pedofíliát betegségként kezeljék.

A Magyar nagylexikon szerint "személyiségzavar".[2]

Az Egészségügyi Világszervezet a Betegségek Nemzetközi Osztályozása alkalmával pszichiátriai betegségként határozta meg.

Pedofília a múltban és a jelenben[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A felnőtt-gyermek testi viszony korszakonként és kultúránként eltérő megítéléssel bírhat. Bizonyos kultúrákban ma is gyakori a gyermekanyaság vagy gyermek házasság (12 év környékén) és az ottani törvények nem tiltják, bár ma már egyre kevesebb az ilyen társadalom.

Napjainkban a nemi érés folyamata felgyorsult, a gyermekek jóval hamarabb jutnak részletes információkhoz a nemiségről, mint korábban. Azonban vita tárgya, hogy a felgyorsult nemi éréshez szellemi érés is társul-e.

 • Ókori Róma és Görögország: teljesen természetes volt, hogy felnőtt szexuális kontaktusba lépjen nemileg éretlen, vagy alig érett fiatallal, de más országokból és kultúrákból is maradtak fenn ilyen tartalmú írásos emlékek.
 • Japán: a működő „bugyiautomaták” népszerűsége aggodalomra ad okot a társadalomkutatóknak. Közismert tény, hogy a japán férfiak bizonyos rétege szívesen fizet az (alig) használt lánykabugyik birtoklásáért. Szekai Hacu Siavasze Pancu Sókai Gentei magazin egy számához (2007. január) ilyen "promóciós" terméket csomagolt, amivel egyrészt általános felháborodást váltott ki, másrészt rekordmennyiségben kelt el.
 • Egyházi személyek által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések: Németországi kutatások arról tanúskodnak, hogy öt esetből négy családon belül történt. Az összes elkövető 0,3 százaléka volt egyházi személy.[3] Reinhard Haller törvényszéki pszichiáter is felhívja rá a figyelmet, hogy „a pedofil tettek elkövetőinek 99,7 százaléka nem egyházi személy”, „a legtöbb ilyen eset családban vagy zárt rendszerekben fordul elő, például egyesületekben.” [4] Hasonló álláspontot képvisel Hans-Ludwig Kröber bűnügyi pszichiáter professzor, aki azt állítja, hogy „a szexuális zaklatásoknak több mint a fele a családban történik. Ez még inkább igaz az erőszakos cselekményekre."[5] Becslések szerint az Egyesült Államokban mintegy 39 millió áldozata van a gyermekek elleni szexuális visszaéléseknek, amelyeket legnagyobb arányban családtagok követnek el.[6] A John Jay Intézet jelentése szerint Amerikában a gyermekkori visszaélések 60 százalékát a családhoz közel álló rokonok, barátok, 30 százalékát közeli családtagok követik el.[1]

Miért büntetik?[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A gyermek szellemileg éretlen, nemisége formálódó, szexualitása kialakulatlan, ezért nem képesek helyesen értékelni a szexualitást. Bármilyen módon (erőszak, késztetés) történő ráhatás testi és szellemi fejlődésüket negatívan befolyásolhatja. A védendő érték: a gyermek egészséges fejlődése a ma a köztudatban élő felfogás szerint.

A szakemberek egyetértenek, hogy a gyermekek (vagy emocionálisabb kifejezéssel élve „gyermekeink”) védelmében nem szabad következmények nélkül hagyni egyetlen pedofil jellegű bűncselekményt sem.[7]

A gyermek testében és lelkében is súlyos károkat okozhat egy ilyen interakció; ami adott esetben akár halálhoz, vagy maradandó pszichés torzulásokhoz is vezethet.

A beleegyezési korhatár[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A korábbi magyar törvényi szabályozás során a heteroszexuális kapcsolatokban a beleegyezési korhatár 14 év volt, míg a homoszexuális kapcsolatokban 18. Az Alkotmánybíróság diszkriminációra hivatkozva megváltoztatta a törvényt, így ma már a beleegyezési korhatár nem függ a partnerek nemétől.

A kifejezés megtévesztő, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy a törvény ilyen helyzetekben zsinórmértékként szolgál. A bíró mérlegelési jogkörébe esnek az olyan esetek, amikor az egyik fél még nem töltötte be a beleegyezési korhatárhoz szükséges életévet, míg a másik fél azt már átlépte. Az ilyen esetek gyakran jelen vannak, és mindig is jelen voltak a magyar bíráskodásban, de a legtöbb esetben az életkorbeli különbség elenyészően kicsi.

A pedofil bűncselekmény az, ha egy felnőtt személy közösül egy gyerekkorú személlyel. Ma Magyarországon a felnőttkor a 18. életév betöltésével kezdődik, a gyerekkor pedig a 14. életév betöltéséig tart. Vagyis a beleegyezési korhatárnak (a betöltött 14. életévnek) érzékelhetően semmi köze sincs a pedofíliához, mivel a megrontást minden esetben egy 18. életévét betöltött személy követi el egy 14. életévénél fiatalabb személlyel szemben.

A pedofília azonban továbbra sem valósít meg büntetőjogi tényállást, lásd még: „Jelenlegi magyar törvényi szabályozás”.

Homoszexualitás és pedofília[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A pedofília létezik mind heteroszexuális, mind homoszexuális változatban.

A homoszexualitás és a pedofília nem feltételezi egymást. A homoszexuálisok többsége felháborodik azon, ha „egy kalap alá veszik” egy „gyermekmolesztálóval”.[8]

Bill Donohue, A Katolikus Liga elnöke számos tudományos kutatási eredményt számba véve rámutat: a gyermekeket molesztálók között kiugró számban szerepelnek homoszexuálisok, ami a statisztikákból is egyértelmű. Egy amerikai tanulmány szerint homoszexuálisok körében háromszor nagyobb a hajlam a pedofíliára, és jóval nagyobb a hajlam a visszaeső magatartásra, mint a heteroszexuálisoknál.[9] A további hivatkozott tanulmányok készítői: Roderick MacLeish Jr, Robert S. Bennett (a National Review Board vezetője), Richard Fitzgibbons pszichiáter és Leslie Lothstein pszichológus.

Az (általában) saját rokonságában elkövetett pedofil visszaélés leginkább annak tudható be, hogy az idősebb fél a lelepleződéstől tartva inkább a vele azonos nemű kiskorúval közösül és éli ki nemi vágyait – mivel a gyermek az ilyen közeledéssel szemben legtöbbször védtelen, nem mer szólni az ilyen esetről, vagy ha mégis megtenné, az esetek egy részében valószínűleg nem hinnének neki.[forrás?]

A pedofíliát a szakemberek többsége szerint nem szabadna „összemosni” a homoszexualitással, hiszen a pedofília jelenleg a parafíliák közé sorolandó, a homoszexualitás pedig a szexuális irányultságok közé.[10] [11]

Pedofília okai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az elnyomott szexuális igények, az elnyomott vágyak, az elnyomott emberi viselkedések okozhatnak súlyos problémákat.- Például: Munkás vagy földműves családokban a művészi hajlammal rendelkező emberek sokszor nyomták el a művészi hajlamukat, a közvetlen környezet negatív megítélésének elkerülése érdekében. De ennek az ára általában pszichés problémák kialakulása, például depresszió, skizofrénia, szexuális zavarok, öngyilkosság, erőszakos bűncselekmények, szexuális bűncselekmények. A homoszexualitás elnyomása vagy titkolása hasonló idegrendszeri, pszichés elváltozásokat okoz.[forrás?]

Jelenlegi magyar törvényi szabályozás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A büntetőjog nem használja a pedofília meghatározást. Nem a pedofil személyeket bünteti, hanem ha bűncselekménynek minősülő tettet követnek el, lásd:

 • Btk. 204.§ tiltott pornográf felvétellel való visszaélés
 • Btk. 197.§ (2). bekezdés /a. pontja – erőszakos nemi közösülés minősített esete, amikor a sértett 12 éven aluli személy, mivel őket a törvényi vélelem alapján védekezésre képtelennek kell tekinteni (Btk. 210.§)
 • Btk. 198.§ (2). bekezdés /a. pontja – szemérem elleni erőszak minősített esete szintén a fenti okból
 • Btk. 201.§ – megrontás bűntette
 • Btk. 205.§ (3). bekezdés a./ pontja – ha az elkövető által üzemeltettet bordélyházban 18 életévet be nem töltött személy folytat üzletszerű kéjelgést
 • Btk. 207.§ (3). bekezdés a./ pontja – ha a kerítést 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követik el

Értelmező rendelkezés:

 • Btk 210. § A 197-198. § és a 200. § alkalmazásában a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni.
 • Btk 210/A. § (1) Üzletszerű kéjelgést folytat az, aki rendszeres haszonszerzésre törekedve közösül vagy fajtalankodik.

(2) E Cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.

Csoportok, akik legalizálni szeretnék a felnőtt–gyermek (szexuális) kapcsolatot[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • North American Man/Boy Love Association rövidítve NAMBLA – Logójukban az egymás mellett álló nagy M és a kis b szimbolizálja a felnőtt férfit és a serdülő fiút.
 • Vereniging MARTIJN vagy rövidítve MARTIJN egy holland szervezet, amely legalizálni szeretné a pedofíliát. 1982-ben alapították Hoogeveen-ben és 1987-től ismert a fenti néven. 1994-ben zárták ki az International Lesbian and Gay Association-ből (Nemzetközi Leszbikus és Meleg szövetség).

Irodalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Balogh J.: Fiatalkorúak és a büntetőjog. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1909
 • Losonczy Á: Ártó-védő társadalom. KJK, Budapest, 1989
 • Lowen, J.: Juvenile Prostitution and Child Pornography. Center for Law and Justice, University of Washington, 1980

Külső hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]