Görög és latin mitológiai alakok listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A görög és a római megfeleltetési rendszerről[szerkesztés]

Az alábbi táblázat egymás mellé helyezi azokat a görög és római mitológiai neveket, melyeknél a megfeleltetést mint fordítási konvenciót a hellenisztikus kor gyakorlata rögzítette (és utóbb ezt átvette az európai műveltség is). A megfelelés azonban sem a nevek, sem a mögöttes tartalmak esetében nem teljes. A görög és a római vallás más-más világ, sőt az előbbi önmagában sem egységes, több kultúrát egyesít a görögségen belül is, az utóbbi pedig eleve összetett gyökerű és az idők során mindkettő sokat változott.

Görög és római mitológiai alakok[szerkesztés]

görög római megjegyzés
Abdérosz   Hermész fia, Héráklész barátja
Admété   Eurüsztheusz lánya
Admétosz   a thesszáliai Pherai királya, Alkésztisz férje
Adónisz   Aphrodité kedvese, gyönyörű ifjú vadász
Adraszteia   Melisszeusz leánya, nimfa, Zeusz dajkája
Adraszteia (Ananké leánya)   Ananké leánya, az emberek igazságtalanságát üldözte, és megbüntette a hazugokat
Adrasztosz   argoszi király, a Thébait ostromló hét vezér egyike
Adrésztosz   Meropsz jós fia, a trójaiak szövetségese
Aeropé   Atreusz király krétai felesége, Agamemnón és Menelaosz anyja
Agamemnón   a görög sereg fővezére a trójai háborúban
Aiaié   mesés sziget, Kirké lakóhelye
Aidósz   szemérmesség, becsületérzés
Aigeusz   Thészeusz apja, az Égei-tenger névadója
Aigisz   Zeusz pajzsa
Aiglé   a Heszperiszek kertjét őrző nimfák egyike
Aineiasz Aeneas Aphrodité és Ankhiszász fia, az Itáliába menekült trójaiak vezére
Aiolosz Aedus a szelek királya
Airéné Pax Hóra, a béke istennője
Akhelóosz   folyamisten
Akherón   az alvilág egyik folyója
Akhilleusz   Peleusz és Thetisz fia, a trójai háború hőse
Aktaión   Arisztaiosz fia, szenvedélyes vadász
Alküoné   Aiolosz leánya, az istenek jégmadárrá változtatták / a Pleiaszok egyike
Amaltheia   kecske, amely a csecsemő Zeuszt táplálta
Amazonok   harcias asszonynép
Ambroszia   a menádok egyike
Ambrózia (mitológia)   az istenek tápláléka és illatszere
Ampelosz   egy szatír és egy nimfa fia, Dionüszosz kedveltje
Amphión   Zeusz és Antiopé fia, lantjátékáról híres thébai király
Amphitrité   Poszeidón felesége
Andraszteia   nimfa, Zeusz dajkája
Andromakhé   Hektór felesége
Androméda   Perszeusz felesége, halála után az égre helyezték
Antaiosz   Gaia fia
Antikleia   Odüsszeusz anyja
Antiphatész   emberevő óriás
Aphrodité Venus szépség, szerelem
Apollón Apollo Zeusz és Létó fia; gyógyítás, jóslás, művészet, nap
Arész Mars háborúisten
Argó   a csodálatos hajó, amelyen az argonauták Kolkhiszba utaztak
Argosz   Odüsszeusz hűséges vén kutyája
Argosz   az argonauták hajójának építóje
Argosz   Gaia fia, ezerszemű szörnyalak
Artemisz Diana Zeusz és Létó leánya; női erény, asszonyok, vadászat, Hold
Aszklépiosz Aesculapius gyógyítás
Até   balsors
Athéné Minerva bölcsesség, tudomány, mesterségek, igazságos harc
Atlasz   titán, az égboltot tartja a vállán
Atroposz Atropus a Moirák egyike, aki a sors fonalát elvágja
Baukisz   Philémon felesége
Bakkhosz Bacchus Dionüszosz másik neve
Briareósz   százkezű óriás
Briszéisz   Akhilleusz legkedvesebb rabnője
Daidalosz   Ikarosszal szárnyakon a levegőbe szállt
Damasztór   a Gigászok egyike
Danaidák   Danaosz ötven leánya, akik apjuk parancsára a nászéjszakán meggyilkolták férjüket
Daphné   nimfa, Apollón szerelme elől menekülve babérfává változott
Daphnisz   Hermész és egy nimfa fia, fiatal pásztoristen
Démétér Ceres Kronosz és Rheia leánya; a föld termékenysége, földművelés
Diké Justitia Hóra, az igazság istenasszonya
Dióné   Aphrodité anyja
Dionüszosz Bacchus Zeusz és Szemelé fia; szőlőművelés, bor, mámor
Ekhión   a Gigászok egyike
Ekhó   nimfa, a visszhang megszemélyesítője
Élektra   Zeusz kedvese, Dardanosz anyja / Agamemnón és Klütaimnésztra leánya / a Pleiaszok egyike
Élüszion Elysium a jók lakhelye a halottak országában
Éósz Aurora A hajnal istennője a görög mitológiában. Hüperión titán és Theia leánya.
Erebosz   Khaosz fia, örök sötétség
Erinnüszök Furiák átok, büntetés, bosszú istennői
Erisz Discordia A viszály és veszekedés gonosz istennője
Erósz Amor szerelemisten, Aphrodité fia
Eumaiosz   Odüsszeusz hű kondása
Eunomia   Hóra, a törvények őre
Európé   Agénor föníciai király leánya, akit Zeusz bika képében rabolt el
Eurüdiké   Orpheusz felesége
Eurünomé   Odüsszeusz házának hű gazdasszonya
Gaia Tellus földistennő, Uránosz felesége
Gigászok   Gaia fiai, kígyólábú óriások
Glaukosz   tengeristen, Néreusz szolgája
Gorgók   Porkhüsz és Kétó szörnyé változtatott leányai
Graiák   a Gorgók nővérei, születésük óta öregasszonyok
Griffek   kutyafejű szárnyas szörnyetegek
Hadész Pluto Kronosz és Rheia fia; alvilág királya, gazdagság
Harpüia   Thaumasz és Élektra leányai, félig nő, félig madár alakú, bűzös szörnyek
Hébé Juventas ifjúságistennő, Zeusz és Héra leánya
Hekaté   titkos ráolvasások, lélekidézések, a természet titkai
Hektór   Priamosz fia, a legnagyobb trójai hős
Heléné   Zeusz és Léda leánya, Menelaosz felesége, akit Parisz elrabolt
Helikón   Boiótiai hegy, a múzsák lakóhelye
Héliosz Sol Nap
Héphaisztosz Vulcanus Zeusz és Héra fia; tűz, kovácsmesterség
Héra Juno Zeusz felesége, házasság, anyaság
Héraklész   Zeusz és Alkméné fia, nagy erejű hős
Hermész Mercurius Zeusz és Maia nimfa fia; az istenek hírnöke, kereskedelem, tolvajok, ékesszólás
Heszperia   a nyugat mesés országa
Heszperiszek   négy nimfa a Föld nyugati szélén, kertjükben teremnek az aranyalmák
Heszperosz   az esti csillag
Hesztia Vesta Kronosz és Rheia leánya; családi tűzhely
Hidra   vízi szörnyeteg
Hippokréné   a Pégaszosz fakasztotta forrás
Hórák Horae Zeusz és Themisz lányai, évszakok, természet, társadalom rendjének őrei
Hüperénór   Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Hüperión   titán, a Hajnal, a Nap és a Hold apja
Hüpnosz Somnus Nüx fia; álom
Iaszón   Aioszón fia, az argonauták vezetője
Ida   nimfa, Zeusz dajkája
Ikarosz   Daidalosz fia, a repülés első áldozata
Inó   Dionüszosz nevelőanyja, Leukothea néven tengeristennő lett
Io   Zeusz kedvese, akit Héra tehénné változtatott
Iokaszté   Laiosz, majd Oidipusz felesége
Iphigeneia   Agamemnón és Klütaimnésztra leánya
Irisz   szivárványistennő, az istenek hírnöke
Iszméné   Oidipusz leánya
Kallisztó   Lükaón leánya, Zeusz medvévé változott kedvese
Kasszandra   Priamosz jóstehetségű leánya
Kelainó   a hárpiák egyike
Kelaéno   a Pleiaszok egyike
Kentaurok   félig ember, félig ló alakú nép, Thesszália és Nyugat-Árkádia lakói
Képhiszosz   folyóisten, Narkisszosz apja
Kerberosz Cerberus az alvilág háromfejű kutyája
Kérek   a halálos végzet istennői
Khaosz Chaos ősállapot
Khariszok Gráciák kedvesség, báj, hála
Kharón Charon az alvilág révésze
Kharübdisz   szörny, a hajósok réme, naponta háromszor beszívja és kiköpi a tengervizet
Khimaira   oroszlán-, kecske- és kígyótestű szörny
Kirké   Héliosz és Perszeisz leánya, varázslónő, Odüsszeusz és társai fogvatartója
Klóthó Clotho a Moirák egyike, aki a sors fonalát fonja
Kókütosz   az alvilág egyik folyója
Kolkhisz   mesés keleti ország, ahonnan az argonauták az aranygyapjút elhozták
Kronosz Saturnus Uranosz és Gaia fia, a tizenkét titán egyike; idő, termékenység
Kübelé Cybele kis-ázsiai istennő, nagy istenanya
Küklópszok Cyclopes egyszemű óriások
Labürinthosz   folyosóútvesztő Minósz palotájában
Laisztrügónok   emberevő óriások
Lakheszisz Lachesis a Moirák egyike, gombolyítja a sors fonalát
Lamposz   Éosz lova
Laodiké   Priamosz legszebb leánya, a föld nyelte el
Laokoón   Apollón trójai papja, kígyók ölték meg két fiával együtt
Léda   Zeusz kedvese, hattyú alakjában csábította el
Léthé   alvilági folyó
Létó   Zeusz kedvese, Apollón és Artemisz anyja
Lükaón   Árkádia királya, Zeusz farkassá változtatta
Maia   a Pleiaszok egyike
Mainaszok Maenadok Dionüszoszt kísérő, elragadtatott bakkhánsnők
Médeia   Iaszón felesége, varázslónő
Medusza   a Gorgók egyike
Menoitész   Hadész teheneinek pásztora
Meropé   a Pleiaszok egyike; Órión megerőszakolta, azóta nem mutatkozik az égen
Métisz   Ókeanosz leánya, az ész istennője
Mimasz   a Gigászok egyike
Moirák Párkák sorsistennők, Zeusz és Themisz leányai
Mómosz   Nüx fia, az örök gáncsoskodás megtestesítője
Morfeusz   álom
Muszaiosz   Orpheusz fia, az őskor legendás énekese
Najádok   vízitündérek
Nemeszisz   Nüx leánya, minden bűnt megtorló istenasszony
Néreiszek   Néreusz és Dórisz leányai, nimfák
Néreusz Nereus idős tengeristen
Nesszosz   kentaur
Niké Victoria győzelem
Nimfák   a hegyek, vizek, fák tündérei
Niobé   Tantalosz leánya, Amphión felesége. Kevélysége miatt mind a tizennégy gyermekét elvesztette
Nüx Nox az éjszaka istennője
Ogügié   sziget, Kalüpszó nimfa lakhelye
Oiagrosz   folyamisten
Ókeanosz   a földet körülfolyó nagy víz és istene
Olümposz   Thesszália északkeleti részén emelkedő hegy, az istenek lakhelye
Oresztész   Agamemnón és Klütaimnésztra fia, apja megbosszulója
Orpheusz   Kalliopé és Apollón fia, legendás énekes és lantjátékos
Pán Faunus Hermész és egy nimfa fia, kecskelábú, kecskeszarvú; mezők, erdők, hegyek, nyájak
Pallasz   a Gigászok egyike
Pallasz Athéné Minerva Zeusz leánya; tudományok, mesterségek, városvédő istennő
Pandóra   Epimétheusz titán felesége, szelencéjének felnyitásával a szenvedést hozta a világra
Parisz   Priamosz és Hekabé fia, a trójai háború kirobbantója
Pégaszosz   Bellerophontész szárnyas csodalova, aki forrást fakasztott a Helikónon
Pelórosz   a Gigászok egyike
Peneiosz   folyamisten, Daphné apja
Pénelopé   Odüsszeusz hűséges felesége
Periphétész   vasbunkós útonálló, Thészeusz győzte le
Perszephoné Proserpina Hádész felesége, az alvilág királynéja
Petrai   a két bolygó szikla egyike, a hajósok réme
Philoktétész   Héraklész legjobb barátja, híres íjának örököse
Phineusz   vak jós, a hárpiák üldözésétől az argonauták segítségével szabadul meg
Phószphorosz Lucifer a hajnali csillag
Pitüokomptész   „Fanyűvő”, kegyetlen útonálló, Zeusz győzte le
Planktai   a két bolygó szikla egyike, a hajósok réme
Pleiaszok   Atlasz és Pleioné hét lánya
Plutosz   Démétér és Iaszión fia; gazdagság
Podagré   hárpia, viharistennő
Poszeidón Neptunus Kronosz és Rheia fia; a tenger legfőbb istene
Priamosz   Laomedón fia, Trója királya
Prokrusztész   útonálló, aki ágyba fektette és méretre igazította vendégeit
Prométheusz   titán, aki megszerezte a tüzet az embereknek
Próteusz   tengeristen, alakváltoztató és jövendőmondó
Pügmaioszok   törpe nép, évente háborúznak a darvakkal
Pügmalión   Küproszi király, az általa faragott szobrot Aphrodité életre keltette
Püthia   Apollón jövendőmondó papnője Delphoiban
Püthón   sárkány, Apollón legyőzte
Rheia Ops Kronosz felesége, az istenek anyja
Szatírok Faunok Dionüszosz félig ember, félig kecske alakú kísérői
Szeléné Luna Héliosz nővére; Hold
Szibüllák Sybillák Apollón jósnői
Szibülla   Apollón jós papnője
Szirének   Akhelóosz folyamisten leányai, asszonyfejű, madártestű szörnyek, éneklésükkel veszedelembe csalják a hajósokat
Sziszüphosz   Korinthosz alapítója; büntetése, hogy sziklát kell görgetnie egy hegyre
Szkheria   a phaiákok mesés szigete
Szkülla   hatfejű emberevő szörny, a hajósok réme
Szótér   Zeusz mellékneve: Megmentő
Szphinx   asszonyfejű, orosztántestű, madárszárnyú szörny
Szteropé   a Pleiaszok egyike
Sztüx   az alvilág szent folyója
Taigeté   a Pleiaszok egyike
Tantalosz   Zeusz fia, örök időkig tartó kínokkal büntették
Tartarosz   az alvilág legmélyebb régiója
Thanatosz   Nüx fia; halál
Theia   Hüperión felesége; Éosz, Héliosz és Szeléné anyja
Themisz   lásd Diké
Thürszosz   Dionüszosz híveinek szőlőindával és repkénnyel díszített botja
Titánok   Uranosz és Gaia fiai és leányai
Tritón   kisebb tengeristen, Poszeidón parancsainak kihirdetője
Tüphón   Gaia fia, százfejű tűzokádó óriás
Udaiosz   Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Uranosz Caelus égisten, Khaosz után magához ragadta a világuralmat
Zeusz Jupiter Kronosz és Rheia fia; istenek és emberek, ég, világosság, vihar ura
  Bubona Maenad; a nyájak védnöke
  Cupido lásd Erósz
  Dis lásd Hadész
  Flora Maenad; virágok, tavasz
  Fortuna Maenad; a szerencse védnöke
  Janus kezdet és vég, két arca van
  Lares Maenadok; családi élet, házi tűzhely
  Liber lásd Bakkhosz
  Magna Mater lásd Kübelé
  Manes Maenad; elhunytak szeretetének továbbéltetője
  Mellonia Maenad; a méhesek védnöke
  Nemestrinus Maenad; a ligetek védnöke
  Pales Maenad; a legelők védnöke
  Penates Maenad; a ház jólétének védője
  Pomona Maenad; a gyümölcsfák védnöke
  Pupercus lásd Pán
  Quirinus lásd Arész
  Silvanus Maenad; az erdő védnöke
  Terminus Maenad; a határok védnöke
  Virtus Maenad; az erény védnöke

Források[szerkesztés]

  • ókor Ókorportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap