Alánok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az alánok iráni nyelvű ókori, illetve középkori nép tagjai voltak, akik a mai Dél-Oroszország területén éltek.

Történetük[szerkesztés]

Az alánok feltételezett szállásterülete az 1. évszázad körül

Az aorsz törzsszövetség[szerkesztés]

Az alánok az i. e. 1. században az aorszok által vezetett törzsszövetség részét képezték, amelynek nyugati határa a Don, Fekete-tenger és a Kaukázus, keleti határa az Aral-tó és a Szir-darja alsó folyása menti sztyeppe volt. A törzsszövetség 30 körül felbomlott, de a részeit alkotó törzsek a helyükön maradtak.[1]

Az alán törzsszövetség[szerkesztés]

Az alánok ezután az 1. század közepén újraszervezték a törzsszövetséget, ami azonban nem maradt önálló sokáig.[1] Az alán törzsszövetség területén a kínai források három országot írnak le Jencaj, Jen és Liao néven. A nevek jelentését találgatják a nyelvészek, a „Jen” szótag talán az Emba folyó nevének kínai alakja, azaz talán minden esetben földrajzi nevekről van szó.[2]

Az ászi-alán törzsszövetség[szerkesztés]

A kínai források szerint még az 1. században a nyugat felé terjeszkedő ászik befolyása alá kerültek. Ez az ászi uralom a 3. századig fennált, és ekkor vagy ezután ászik költözhettek az alánok közé.

A Dzsajháni-hagyomány szerint 870 körül az alánok négy nagy törzse közül a vezértörzs neve duhsz-ász, egy másik nagy törzsé tuval-ász volt. Ez nemcsak arra utal, hogy az alánok közé ászik keveredtek, hanem a hosszú ászi uralom miatt az alánok is átvették az ászik nevét. Az alán név a mongol kor után teljesen eltűnik a forrásokból.[1]

A kaukázusi alánok[szerkesztés]

Alania 10 12.png

A 4. század közepén az alánok birodalma nyugaton a Donig, a keleti gótok államáig terjedt.[3] Országukat a 350-ben bekövetkezett hun támadás söpörte el, ami elől egy részük a Volgán túlra, a Kaukázus északi részéhez vándorolt. Az alán kultúra ezután a Fekete-tenger északi részére és a Kaukázus központi előterére, a mai Észak-Oszétia területére terjedt ki. Egy részük azonban az újabb hun támadások miatt innen is tovább vándorolt nyugat felé.

567 után az alánok a türkök befolyása alá kerültek, akik a meghódított alánokat, szabirokat, ogurokat és onogurokat egyetlen törzsszövetségbe, a kazárok törzsszövetségébe szervezték.[1] 630-ban a kazárok függetlenítették magukat a nyugati türköktől és létrehozták a Kazár Birodalmat.[4] A Kaukázus vidékén élő alánok a 710. század között a Kazár Birodalom kötelékébe tartoztak, de úgy hogy megőrizték belső önállóságukat. Országukat Alániának hívták. Ismerték a kereszténységet, mivel a történelmi források szerint bizánci térítő papok már a 6–7. században eljutottak Alániába. A magyarok valószínűleg akkor érkeztek Levédiába, az alánok szomszédságába, amikor azok a kazárok és bolgárok fennhatósága alá tartoztak. (A szoros kapcsolatra utal a Hunor és Magor monda elbeszélése Dula alán király leányainak elrablásáról, akikben a monda alapján a magyar uralkodók ősanyjait is tisztelhetjük.) Miután a 9. században a Kazár Birodalom meggyengült, az alánok visszanyerték politikai önállóságukat és a 10–11. században erős alán királyság alakult ki. A 10. századtól keresztény templomok jelentek meg, majd önálló alán érsekség is létrejött.

Az alánok egy része a honfoglaló magyarok után szintén nyugatra vándorolt. Ekkori népnevük: jászok. Ők alapították Jászvásárt (ma: Iaşi, Moldvában), és jelentős részüket a magyar királyok a Jászság területén telepítették le.

A szaltovo-majackaja kultúra[szerkesztés]

737-ben Alániának egyedül kellett megküzdenie a Derbenti- és Dariel-szorosokon[* 1] keresztül támadó arab hadakkal, amelyek legyőzték az Alán Királyság seregét és után a Kazár Birodalomra támadtak. Elképzelhető, hogy a sikeres arab hadjárat miatt költözött az alánok egy része a Donyec és a Don közötti területre.[5] A két folyó közötti erdős sztyepp területére a 8. század közepén, a mai Kiszlovodszki-medence térségéből kiköltözött alánok régészeti emlékeit nevezzük szaltovo-majackaja régészeti kultúrának.[6]

A nyugatra vándorolt alánok[szerkesztés]

Az alánok vándorlásai a Volgától Észak-Afrikáig, a 45. században
Piros nyíl: vándorlás, narancssárga nyíl: kalandozások, sárga területek: alán csoportok letelepedése

Miután a hunok legyőzték Hermanarik keleti gót királyt és utódát, Vithimirt is, Vithimir következett a trónon. Mivel a király még gyermek volt,[7] a tényleges vezetést a keleti gót Alatheus és az alán Saphrax látta el.[8] Saphrax alánjai a keleti gótokkal együtt előbb a Dnyeszteren túlra, a nyugati gótok területére,[9] majd az Al-Dunához menekültek, ahol a bizánci flottát kijátszva tutajokon átkeltek a Dunán. Ők ugyanis nem kaptak római engedélyt az átkelésre az éppen átkelt 200 ezer nyugati góttal szemben.[10] Saphrax alánjai részt vettek Fritigern nyugati gótjai oldalán 378-ban a hadrianopolisi csatában, amelyben Valens császárt legyőzték.

A 380-as évektől kezdve Saphrax, majd Sarus vezetésével alánok telepedtek meg Pannóniában.[11]

 • Gallia a vandálokkal szövetségben, 400 körül
 • Hispania, 410 körül
 • Észak-Afrika, 430 körül

Életmód és szokások[szerkesztés]

Az alánokat a szakirodalomban egyesek nomádokként (félnomád) említik, mások szerint földműveléssel foglalkoztak. Temetkezési szokásaikban animisztikus képzetek tükröződtek, azaz minden tárgynak lelket képzeltek, istenként tisztelték a Napot és a tüzet. Az oszét nyelvben a mai napig megmaradtak ezeknek a jelenségeknek a kultikus nevei is. A Nap megkülönböztetett szerepére utalnak az ún. Nap-amulettek és a fémtükrök, amelyek hátoldalát napszimbólumokkal díszítették.

Megjegyzések[szerkesztés]

 1. A Dariel-hágó arab neve Alánán dár vagy Dár-i Alán, azaz „az alánok kapuja”.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. ^ a b c d http://vfek.vfmk.hu/00000097/root/0004/0007-14d.html Selmeczi László utószava (1992) Gyárfás István jász-kun történetéhez (1870)
 2. http://www.tankonyvtar.hu/tortenelem/regi-belso-azsia-080904-10
 3. Thompson: A hunok 31. o
 4. Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe. Budapest: Balassi. 1997. ISBN 9635061404  
 5. Sudár 2015 62. o.
 6. Sudár 2015 55. o.; 47. o. (térkép) - „A Don-Donyec menti erdős sztyeppei variáns (alánok - szaltovói kultura)”; 36. o. (térkép) - Alánok, Kazár erődök a szávok ellen.
 7. Thompson: A hunok 31. o.
 8. Bóna: A hunok és nagykirályaik 11. o.
 9. Thompson: A hunok 32. o.
 10. Bóna: A hunok és nagykirályai 11. o.
 11. Bóna: A hunok és nagykirályai 150. o.

Források[szerkesztés]

 • Thompson: A hunok: E. A. Thompson. A hunok. Szukits könyvkiadó (2003). ISBN 963 9344 95 8 
 • Bóna: A hunok és nagykirályaik: Bóna István. A hunok és nagykirályaik. Corvina (1993). ISBN 963-13-3382-5 
 • Sudár 2015: szerk.: Sudár Balázs: Magyarok a honfoglalás korában. Helikon (2015). ISBN 978-963-227-592-5