Pécs díszpolgárainak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Pécs díszpolgára cím annak az élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki munkásságával gyarapította Pécs város gazdasági, tudományos, kulturális és művészeti értékeit, vagy jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében. Első alkalommal 1791-ben adták át. Napjainkban a díjat 1991 óta ítélik oda Pécs városáért végzett kiemelkedő munkáért. A díszpolgári címmel oklevél, emléktárgy, Pro Civitate Díj és 300 ezer forint jár.

1991 után[1][szerkesztés]

Évszám Név
1991 Horvát Adolf Olivér
1991 Matheovits Ferenc
1991 Óriás Nándor
1992 Vargha László[2]
1992 Eck Imre
1993 Friedrich-Wilhelm Kiel(wd)
1994 Pákolitz István
1995 Donhoffer Szilárd
1996 Ormos Mária
1996 Valkó László
1997 Uherkovich Gábor
1998 Jobst Kázmér
1999 Alfred Stingl(wd)
2000 Tigyi József
2001 Flerkó Béla
2002 Somosi László
2003 Ádám Antal
2004 Takács Gyula
2005 Tóth József
2006 Mayer Mihály
2007 Toller László
2008 Bertók László
2009 Lantos Ferenc
2010 Andrásfalvy Bertalan
2011 Keserü Ilona
2012 Bárdi László
2013 Tillai Aurél
2014 Gyugyi László
2015 Romváry Ferenc
2016 Bánky József
2019 Rétfalvi Sándor
2020 Vári Éva[3]
2021 Pinczehelyi Sándor
2022 Uhrik Teodóra[4]
2023 Lénárd László

1791-1947[szerkesztés]

Nem teljes névsor a város által 1791-1947 között díszpolgári címmel megtiszteltekről:[5]

dátum név indoklás
1791. március 29. Ferdinandus Müller de Müllegg udvari ügynök „a Város iránti jóindulatáért és az érte tett szívességekért"
1818. április 24. Joannes Baptista Batthyány gróf a Pécsett létesítendő akadémiára adományozott 5000 forintért köszönetül
1833. november 8. Schams Ferenc „a szőlők mivelésérül kiadott munkáiban a helybéli szőlőknek mivelése, s azokban termő boroknak jeles tulajdonságai előadása által, különösen ezen Városra nézvést magának szerzett érdemek tekéntetébül"
1836. január 20. Báró Szepesy Ignác megyéspüspök „Ő méltóságának, ezen Város halhatatlan emlékezetű kegyes jótevőjének e Városra árasztott határtalan nagy tetteit meghálálni kívánván... ki küldendő Választmány által Polgár Levéllel tisztellye meg". Pirger Mihály bíró szóban jelentette, hogy „Ő Méltósága azt izenni méltóztatott, hogy semmi némű tisztelkedéseket nem kíván, és magát az illyenektül meg kiméltetni kivánnya"
1839. október 6. Báró Dercsényi Pál gödi földbirtokos „európai utazásáról hazatérve ezen városnak is rendkívül bőtermő burgonya vetőgumót ajándékozott"
1842. február 18. Sauska Keresztély „Baranya Vármegye első al Ispányának, ki ezen Város jogainak mindenkor erős pártolója volt, ezen Tanács tisztelet jeléül a Polgári Jogot ajánlja és meg adja"
1845. december 7. Batthyány Kázmér gróf „a polgári rend erős védnöke"
1845. december 7. gróf székhelyi Majláth György országbíró „a polgári rend erős védnöke"
1848. január 1. Scitovszky Márton alispán „érdemei elismeréséül"
1848. január 1. ifj. székhelyi Majláth György főispán „érdemei elismeréséül"
1848. március 1. Csernus (Csernyus) Emánuel (Menyhért) volt királyi biztos a városi árvahivatali pénzkezelési rendellenességek feltárásában és tisztázásában
1848. március 1. Somssich Pál volt királyi biztos a városi árvahivatali pénzkezelési rendellenességek feltárásában és tisztázásában
1848. március 1. Ruchwalszky Ferenc helytartói számtiszt a városi árvahivatali pénzkezelési rendellenességek feltárásában és tisztázásában
1848. március 19. gróf Batthyány Lajos március 15-i szerepéért
1848. március 19. báró Bésán János március 15-i szerepéért
1848. március 19. Bónis Sámuel március 15-i szerepéért
1848. március 19. Deák Ferenc március 15-i szerepéért
1848. március 19. báró Eötvös József március 15-i szerepéért
1848. március 19. Kossuth Lajos március 15-i szerepéért
1848. március 19. Madarász József március 15-i szerepéért
1848. március 19. Madarász László március 15-i szerepéért
1848. március 19. báró Majthényi István március 15-i szerepéért
1848. március 19. báró Majthényi József március 15-i szerepéért
1848. március 19. báró Majthényi Lajos március 15-i szerepéért
1848. március 19. Mihálovics Imre március 15-i szerepéért
1848. március 19. Mihálovics Károly március 15-i szerepéért
1848. március 19. Mihálovics Lajos március 15-i szerepéért
1848. március 19. Nagy Ferenc őrnagy március 15-i szerepéért
1848. március 19. Pázmándy Dénes március 15-i szerepéért
1848. március 19. Perczel Miklós március 15-i szerepéért
1848. március 19. Perczel Mór március 15-i szerepéért
1848. március 19. Petőfi Sándor március 15-i szerepéért
1848. március 19. Pulszky Ferenc március 15-i szerepéért
1848. március 19. Széchenyi István gróf március 15-i szerepéért
1848. március 19. Szemere Bertalan március 15-i szerepéért
1848. március 19. Szentkirályi Móric március 15-i szerepéért
1848. március 19. Táncsics Mihály március 15-i szerepéért
1848. március 19. gróf Teleki László március 15-i szerepéért
1848. március 19. Vörösmarty Mihály március 15-i szerepéért
1848. március 19. báró Wesselényi Miklós március 15-i szerepéért
1848. március 19. Záborszky Alajos március 15-i szerepéért
1848. március 28. Radenich (Radnich) Ferenc bölcselet- és törvénytanár a Lyceum tanulóifjúságának a nemzetőrseregbe szervezéséért és vezetésének vállalásáért
1848. március 28. Jónás József lyceumi aligazgató a Lyceum tanulóifjúságának a nemzetőrseregbe szervezéséhez és vezetéséhez nyújtott segítségért
1870. október 15. báró Eötvös József kultuszminiszter az 1848-beli megtiszteltetés említése nélkül
1878. december 25. Ritter Karl von Polz, az 52. gyalogezred ezredese a pécsiek Boszniából való hazatérte után
1879. március 20. Pollák János kanonok 18 000 forint értékű belvárosi házának szegényház céljára történt átadásáért
1882. január 12. Nendtvich Károly műegyetemi professzor 70. születésnapja alkalmából a Mecsek botanikai és geológiai kutatása során szerzett érdemeiért
1887. április 28. Perczel Miklós 1875-1885 között Baranya vármegye főispánjaként a város javára kifejtett tevékenységéért
1892. szeptember 28. Kossuth Lajos 90. születésnapja alkalmából
1893. július 8. Jókai Mór írói munkásságáért
1897. szeptember 13. Kardos Kálmán 1887-1896 között Baranya vármegye főispánjaként a város javára kifejtett tevékenységéért
1897. január 28. Zsolnay Vilmos „a keramikai művek kifejlesztése által a város közéletére gyakorolt jótékony hatásért"
1899 báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter
1907 gróf Andrássy Gyula belügyminiszter,
1907 gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter
1907 Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter
1907 Kossuth Ferenc kereskedelem- és iparügyi miniszter
1907 Wekerle Sándor miniszterelnök
1907 Szterényi József államtitkár
1907. december 1. Zsolnay Miklós gyártulajdonos a város gazdasági életének fellendítéséért
1912. november gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter
1914 báró Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum igazgatója
1925. október 15. gróf Zichy Gyula pécsi megyéspüspöksége 20. évfordulóján
1938. november 10. Imrédy Béla miniszterelnök a november 2-i bécsi döntésnél elért országgyarapító tevékenységéért (1945. május 28-án a törvényhatósági bizottság a címtől megfosztja)
1947. március 1. gróf Károlyi Mihály köztársasági elnök pécsi látogatása alkalmából
1947. november 7. „a Pécs város felszabadítása során hősi halált halt orosz katonák és tisztek" Tolnai József polgármester javaslatára, a törvényhatósági bizottság döntése
1947. november 7. Joszif Visszarionovics Sztálin generalisszimusz Tolnai József polgármester javaslatára, a törvényhatósági bizottság döntése

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Pécs díszpolgárai. Pecs.hu. (Hozzáférés: 2015. július 1.)
  2. Sajtófigyelő. PTE Egyetemi Könyvtár. [2012. november 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. január 24.)
  3. https://szabadpecs.hu/2020/09/vari-eva-szinmuvesz-lett-pecs-uj-diszpolgara-szuk-korben-tartottak-a-2020-as-unnepi-kozgyulest/
  4. Nimmerfroh, Ferenc (2022. szeptember 5.). „Uhrik Teodóra lett Pécs díszpolgára, meglepetésdalt is kapott”. Pécsi hírek, Pécs XIX (27), 2-3. o, Kiadó: Pécsi Kommunikációs Központ Kft.. ISSN 1787-5560.  
  5. Móró Mária Anna: Pécs díszpolgárai (1791-1947). BARANYA történelmi és honismereti folyóirat – március évfolyam 1. szám pp. 85. Baranya Megyei Levéltár, 1990. (Hozzáférés: 2018. október 9.) ISSN 0864-8220

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]