Pásztorok, pásztorok örvendezve

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Pásztorok, pásztorok örvendezve
Műfaj magyar egyházi népének
Dallam Zsasskovszky testvérek
Szöveg Tárkányi Béla
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A5 B A
Hangterjedelem 1–5 5–9 2–8 1–5
Kadencia 1 (5) 2
Szótagszám 10 10 10 10

A Pásztorok, pásztorok örvendezve kezdetű egyházi népének a Zsasskovszky–Tárkányi énekeskönyvben jelent meg.[1] A szöveget Tárkányi Béla írta, a dallam a Zsasskovszky testvérek (Endre és Ferenc) szerzeménye vagy gyűjtése.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József ének, gitárakkordok Mennyből az angyal, 3. és 20. oldal
Soós András gyermek vonószenekar Karácsonyi muzsika, 17. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "glockenspiel"
   \transposition c'
%    Pásztorok, pásztorok örvendezve
    c4 e8 g c,4 e8 g f e d4 c r \bar "||"
%    sietnek Jézushoz Betlehembe.
    g'4 b8 d g,4 b8 d c b a4 g r \bar "||" \break
%    Köszöntést mondanak a kisdedenek,
    c4 b8 a g4 f8 e g f e4 d r \bar "||"
%    ki váltságot hozott az embernek.
    c4 e8 g c,4 e8 g f e d4 c r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Pász -- to -- rok, pász -- to -- rok ör -- ven -- dez -- ve
    si -- et -- nek Jé -- zus -- hoz Bet -- le -- hem -- be.
    Kö -- szön -- tést mon -- da -- nak a kis -- ded -- nek,
    ki vált -- sá -- got ho -- zott az em -- ber -- nek.
   }
  >>
}

Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe.
köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív:
a kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok magasztaljuk.

Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
aki a váltságot hoztad nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitod Szentatyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek:
Szentháromságban az egy Istennek!

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Zsasskovszky–Tárkányi: Katholikus egyházi énektár. Eger, 1855., 99. oldal.

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Énekgyűjtemények:

Tankönyvek:

 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 134. o.  

Feldolgozások:

 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: Nagy Daloskönyv. 1. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 2003. 44. o. gitárkísérettel  
 • Ludvig József: Mennyből az angyal: Karácsonyi énekek. Miskolc: KONCERT 1234 Kft. 3 és 20. o. gitárakkordokkal  
 • Soós András: Karácsonyi muzsika: Gyermek-vonószenekarra (első fekvés). Budapest: Editio Musica. 2001. 17. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap