Fel nagy örömre

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Fel nagy örömre
Műfaj magyar népies dal
Szerző Gárdonyi Géza
Hangfaj szó-hexachord
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B C
Hangterjedelem III–3 III–3 V–♯7 III–3
Kadencia V (V) V
Szótagszám 18 18 9 9

A Fel nagy örömre karácsonyi ének. Szövegét és zenéjét Gárdonyi Géza írta, 1882-ben, Karádon.[1]

Feldolgozás:

Szerző Mire
Karai József gyerekkar, zongora Fel nagy örömre, 21. oldal
Ludvig József ének, gitárakkordok Mennyből az angyal, 29. oldal
Soós András gyermek vonószenekar Karácsonyi muzsika, 20. oldal

Dallama és kottája[szerkesztés]


\version "2.14.2"
{
  <<
  \relative c'' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "church organ"
   \transposition c'
%    Fel nagy örömre, megszületett,
	g4  e8 g c4 d e b8 d c2
%    aki után a föld epedett.
	c4 d8 a d4 c b  a8 a g2 \bar "||"
	\break
%    Mária karján égi a lény,
	g4 e8 g c4 d e b8 d c2
%    isteni kisded szűznek ölén.
	c4 d8 a d4 c  b a8 a g2 \bar "||"
	\break
%	Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
	g4 g8 g a4 a  b  b8 a g2 \bar "||"
%	Nézd a te édes istenedet.
	g4  e8 g e'4 c d a8 b c2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
	\set stanza = #"1. "
	Fel nagy ö -- röm -- re, meg -- szü -- le -- tett,
	a -- ki u -- tán a föld e -- pe -- dett.
	\set stanza = #"1. "
	Má -- ri -- a kar -- ján é -- gi a fény,
	is -- te -- ni kis -- ded -- szűz -- nek ö -- lén.
	\set stanza = #"1. "
	Egy -- sze -- rű pász -- tor, jöjj kö -- ze -- lebb,
	nézd a te é -- des Is -- te -- ne -- det.
   }
  >>
}

Fel nagy örömre, megszületett, aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény, isteni kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
nézd a te édes Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya nincs neki itt,
csak ez a szalma, koldusi hely, rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj,
mert ez az égi s földi király.


Glória (zeng) Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

KH029A 3)

Jöjjetek ide, imádjátok, Aki mindenkit ma megváltott.

Boruljatok le itt előtte, Szívetek adjátok érette.

Egyszerű pásztor is leborult, Előtte a földig lehajolt.

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Fel nagy örömre. Szegedi piaristák (Hozzáférés: 2016. máj. 20.) (kotta és szöveg)
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I., 477. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Éneklő egyház: Római Katolikus Népénektár. 7. kiadás. Budapest: Szent István Társulat. 2005. ISBN 963 361 676 X 45. ének  
 • Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek. Budapest: Szent István Társulat. 1982. 239 és 364–365. o. ISBN 963 360 190 8  
 • Fel nagy örömre: Karácsonyi énekek kétszólamú gyermek- vagy nőikarra. Válogatta és feldolgozta Karai József. Budapest: Editio Musica. 21. o.  
 • Ludvig József: Mennyből az angyal: Karácsonyi énekek. Miskolc: KONCERT 1234 Kft. 29. o. gitárakkordokkal  
 • Soós András: Karácsonyi muzsika: Gyermek-vonószenekarra (első fekvés). Budapest: Editio Musica. 2001. 20. o.  

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap