Ó, boldog Betlehem

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ó, boldog Betlehem
Műfaj magyar népies dal
Dallam Kapossy György
Szöveg Szemenyei Mihály
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B C
Hangterjedelem 1–8 1–8 2–8 1–5
Kadencia 1 (1) 5
Szótagszám 12 12 13 6
Kiemelt források
Népdaltípus4072

Az Ó, boldog Betlehem kezdetű karácsonyi éneket valószínűleg Kapossy György komponálta. A szöveg írója Szemenyei Mihály. A dal először a Kapossy Énektárban jelent meg 1887-ben.

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
sor = { \relative c' {
    c'8 c b4 c8 a g4 g8 f e d c4 c }
}
dallam = { \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Ó, boldog Betlehem, áldások városa,
%    ott sír a védtelen, bús árvák támasza.
    \repeat volta 2 { \sor } \break
%    Földiek öröme, égiek szent gyönyöre,
    d8 f d4 e8 a g4 c8 c b a g c g4 \bar "||"
%    ne sírj, kis Jézuska.
    g8 f e d c4 c
    \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Ó, bol -- dog Bet -- le -- hem, ál -- dá -- sok vá -- ro -- sa.
    Föl -- di -- ek ö -- rö -- me, é -- gi -- ek szent gyö -- nyö -- re,
    ne sírj, kis Jé -- zus -- ka.   }
  \addlyrics {
    Ott sír a véd -- te -- len, bús ár -- vák tá -- ma -- sza.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Még a vész fergeteg nem zúg fejed felett,
Ölelő szeretet dajkál, enyelg veled!
Védnek az angyalok, őrt állnak a pásztorok,
Ne sírj kis Jézuska!

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • O boldog Betlehem. Angelus kórus YouTube. Magyarkanizsa, Szent Pál templom (2012. február 1.) (Hozzáférés: 2016. június 6.) (audió) egy szólam orgonakísérettel
 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap