A kis Jézus megszületett

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A kis Jézus megszületett
Műfaj magyar népdal
Stílus vegyes
Hangfaj dúr
A kotta hangneme F dúr
Sorok A A B Bk
Hangterjedelem V–4 V–4 1–5 1–5
Kadencia 2 (2) 2
Szótagszám 11 11 11 11
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Volly István
A gyűjtés helyePereg
A gyűjtés ideje 1930
(Vár)megyePest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Kiemelt források
Népdaltípus3829

Az A kis Jézus megszületett kezdetű karácsonyi éneket Volly István gyűjtötte a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei, ma már Kiskunlacházához tartozó Peregen 1930-ban. A dallam már az 1500-as évek óta ismert: Tinódi Lantos Sebestyén gyakran használta.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Kocsár Miklós női kar Ó, gyönyörűszép titokzatos éj!
8. kotta
Zsasskovszky József két szólam Pásztordal [1]
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 146. kotta
Ludvig József ének, gitárakkordok Mennyből az angyal, 5. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = {  \relative c' {
   \key f \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    A kis Jézus megszületett, örvendjünk,
%    Elküldötte ő szent fiát érettünk,
    \repeat volta 2 { f8 e f c f e f c a'4 bes8( a) g4 r }
%    Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
%    azért van oly fényesség a városban.
    \repeat volta 2 { c8 c a^\markup { 1) } a c bes a g }
        \alternative { { f4 a g r } { a4 g f r } }
    \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    A kis Jé -- zus meg -- szü -- le -- tett, ör -- vend -- jünk,
    Bet -- le -- hem -- ben fek -- szik ron -- gyos já -- szol -- ban,
   }
  \addlyrics {
    el -- kül -- döt -- te ő szent fi -- át Is -- te -- nünk.
    a -- zért van oly fé -- nyes -- ség a \repeat unfold 3 { \skip 1 } vá -- ros -- ban.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

A kis Jézus megszületett, örvendjünk,
elküldötte ő szent fiát Istenünk.
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van oly fényesség a városban.

Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban,
dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot adunk a kis Jézusnak.

Változat: 1)

{  \relative c' { 
   \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
   bes'8
   }
}

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Zsasskovszky József: A kis Jézus megszületett. Szigetszentmiklósi Székely Miklós Városi Kórus YouTube (2015. nov. 29.) (Hozzáférés: 2017. márc. 8.) (videó)

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Énekgyűjtemények:

Feldolgozások:

 • Kocsár Miklós: Ó, gyönyörűszép titokzatos éj!: Karácsonyi énekek női karra. Budapest: Editio Musica. ISMN 979 0 080 146998 9, 8. kotta  
 • Kórusok könyve. Szerkesztette:Kósa Ferenc. Budapest: Szent István Társulat. 1977. 13. o. ISBN 963 360 051 0 Zsasskovszky József feldolgozása  
 • Fel nagy örömre: Karácsonyi énekek kétszólamú gyermek- vagy nőikarra. Válogatta és feldolgozta Karai József. Budapest: Editio Musica. 17. o.  
 • Tarka madár: 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára. Átiratok és eredeti művek. Összeállította: Petres Csaba. Kolozsvár: Ábel kiadó. 2007. ISBN 978-973-114-041-4 146. kotta  
 • Ludvig József: Mennyből az angyal: Karácsonyi énekek. Miskolc: KONCERT 1234 Kft. 5. o. gitárakkordokkal  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap