Szent vagy, Uram!

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Szent vagy, Uram! a katolikus liturgiában használatos magyar egyházi népénekek gyűjteménye. Énekes részét Harmat Artúr, a szövegeket Sík Sándor szerkesztette.

Az énekeknek két forrásuk van: a gregorián korális (a katolikus egyházzal egyidős liturgikus zene) és a világi népdal. Az első kézírásos dallamlejegyzések a XVI. századból maradtak fenn, ezeket azonban nem lehet jól megfejteni, mivel nem jelölik pontosan a hangokat, sokszor csak a dallam emelkedét/süllyedését jelzik. A XVII. századi nyomtatott énekeskönyvek azonban valóságos kincstárai az ősi szent énekeknek, melyek közül sok belekerült a Szent vagy, Uram!-ba is.

A XVIII. századi dallamforrásokban szintén nagy tömegű értékes melódiák vannak, de ebben az időben a beáradó német hatás énekeink magyar jellegét elnyomja mind ízében, mind formájában. A XIX. század első felében kevés a figyelemre méltó dallam, ellenben sok a bécsi divatú, sekélyes, könnyű orgonakísérettel, melyek évtizedekre rossz példát adnak az énekkönyv-szerkesztőknek. A Zsasskovszky testvérpár (Endre és Ferenc), majd a század utolsó negyedében Bogisich Mihály viszont már felhívták a figyelmet a szent énekek visszaállításának fontosságára.

Az egyházi énekléssel nem fér össze a rubato előadásmód, egyedül az énekek utolsó 1–2 ütemének fokozatos, enyhe lassítása engedhető meg. Az orgonakíséret mindig legato, sohasem staccato előadásmódú. (Az előadásmódok magyar jelentését lásd a tempó szócikkben.)

A gyűjtemény első fejezetei az egyházi év felosztását követik, majd az Oltáriszentségről, Jézusról, Máriáról és a szentekről szóló énekek következnek. Ezután a különböző alkalmakra szánt énekek jönnek. A könyvet a Függelék zárja, melynek utolsó, 306. számú éneke a Magyar himnusz.

A gyűjtemény összesen 336 éneket tartalmaz 277 dallammal (néhány ének más-más szöveggel több számon is előfordul).

A Szent vagy, Uram! énekei[szerkesztés]

A Szent vagy, Uram! énekei
Ének ÉE Cím Fejezet
1 - A kereszténységben, hisszük (Miseének) I. Adventi énekek
(1–14)
2 3 Harmatozzatok (Miseének)
3 - Ó, bezárult Édenünk (Miseének)
4 327 Téged vár (Miseének)
5 21 Ave María
6 10 Az Úristen Ádám atyánknak
7 - Áron vesszeje virágzik
8 12 Bűnös néped sírva kiált
9 7 Ébredj, ember
10 - Mária, szűz virág
11 16 Ó, fényességes szép hajnal
12 - Mennyországi fényes hajnal
13 - Mint forró sóhaj
14 - Ó, nemes, ékes
15 - Üdvözlégy, ó drága vendég (Miseének) II. Karácsonyi énekek
(15–36)
16 32 Az angyal énekel (Miseének)
17 - Az égből színméz csörgedez
18 37 Az Ige megtestesült (Az Oltáriszentségről)
19 47 A szép Szűz Mária
20 41 Csorda-pásztorok
21 26 Dicsőség mennyben az Istennek
22 - Ez nap nékünk dícséretes nap
23 39 Istengyermek (Az Oltáriszentségről)
24 - Jászolodban áldunk
25 43 Mennyből az angyal
26 46 Midőn a Szűz Magzatát
27 - Mind a világ
28 - Nagy örömnap ez nékünk
29 40 Ó, gyönyörűszép titokzatos éj (Az Oltáriszentségről)
30 38 Ó, Jézus, szüzen született
31 - Örülj, te boldog Betlehem
32 44 Pásztorok, pásztorok örvendezve
33 - Szép violácska
34 - Szülte a Szűz szent Fiát!
35 54 Szűz Mária e világra nékünk
36 30 Vígasságos, hangos, nagy örömünk
37 - Isten, ki az időnek III. Énekek évvégi hálaadásra
(37–38)
38 53 Az esztendő fordulóján
39 56 Szép kelet, szép nap IV. Újévi énekek
(39–41)
40 - Kél a magasból tiszta fény
41 55 Ó, szép Jézus
42 - Égi lakomára készüljünk (Miseének) V. Énekek vízkeresztre
(42–46)
43 59 Az isteni gyermeket
44 60 Fényességén e mai napnak
45 János áll a part felett
46 - Ím az égen feltűnik
47 - Violaszín gyászruhába (Miseének missióra, lelkigyakorlatokra) VI. Bűnbánati énekek
(47–55)
48 - Isten áldjon, tünde játék (Különösen farsang napokra)
49 - Árva, bűnös lelkem reszket (Lelkigyakorlatokra, missióra)
50 - Mintha köztünk Jézus járna (Az Oltáriszentségről, különösen farsang napokra)
51 64 Hamvazkodjál, hívő lélek (Hamvazószerdára)
52 331 Hallgasd meg...könyörgésünket (Könyörgő körmenetre)
53 71 Könyörülj, Istenem (Könyörgő körmenetre, missióra, lelkigyakorlatokra)
54 - Mit bízik e világ (Különösen farsang napokra)
55 - Kereszten haldokló kegyes Jézusom (Hamvazásra, farsangra, missióra, nagyböjtre)
56 - A Golgota-lépcsőn állok (Miseének) VII. Nagyböjti énekek
(56–76)
57 80 Buzgó szívvel ünnepeljük (Miseének)
58 65 Bűnbánóknak menedéke (Miseének)
59 66 Bűnös lelkek (Miseének)
60 81 Hogyha hozzád járulunk (Miseének)
61 - A fényes Istenarcot (J. S. Bach: Herzlich tut mich verlangen - BWV 727)
62 - Ah! Jaj! Mit szemlélek
63 91 A keresztfához megyek
64 87 Az Atyának egy fiát
65 90 Áll a gyötrött Istenanyja
66 - Bűnös lélek, sirasd, kérlek
67 - Bágyad gyötrelmében
68 94 Hol vagy, édes Jézus
69 - Jer, dícsérjük mindeneknek Atyját
70 84 Jézus, világ Megváltója
71 82 Keresztények, sírjatok
72 92 Keservesen siratja
73 - Krisztus Anyja, Szűz Mária
74 85 Ó Jézus, Jézus
75 - Ó szerencsés bűnös ember
76 - Zengd, ó nyelv, a győzedelmet
77 89 Megváltó királyunk (Virágvasárnapra) VIII. Énekek nagyhétre
(77–83)
78 696 Szívünk, lelkünk most kitárjuk (Keresztúti ének)
79 - Áhítattal készülődjünk (Miseének Nagycsütörtökre)
80 - E szín alatt (Nagycsütörtökre)
81 88[1] Én nemzetem (Nagypéntekre)
82 79 Királyi zászló jár elől (Nagypéntekre)
83 - Mint a szarvas ér vizéhez (Nagyszombatra)
84 - Krisztus feltámadott, üljük meg (Miseének) IX. Húsvéti énekek
(84–92)
85 101 Örvendjetek, angyalok (Miseének)
86 112 Dicsőség, szent áldás
87 100 Föltámadt Krisztus
88 107 Krisztus feltámadott! Halljátok meg
89 111 Krisztus, virágunk
90 106 Örvendetes napunk támadt
91 - Szent asszonyok jókor reggel
92 116 Szent Magdolna elmene
93 - Megjelentünk hajlékodban (Miseének) X. Énekek áldozócsütörtökre
(93–96)
94 120 Galileai férfiak
95 - Krisztus a mennybe fölmene
96 119 Krisztus mennybe fölmene
97 125 Jöjj, Szentlélek Istenünk XI. Pünkösdi énekek
(97–103)
98 127 Szállj szívünkbe, nagy Isten (Miseének)
99 - Ó alkotó Lélek, jövel
100 - Ó Szentlélek Úristenünk
101 - Szállj ránk, életadó Lélek
102 124 Szentlélek Isten, szállj reánk
103 - Téged kérünk, Atyaisten
104 - Kiben élünk XII. Énekek Szentháromság vasárnapjára
(104–105)
105 131 Szentháromságnak életem, halálom
106 Ó, ki ez oltáron (Miseének) XIII. Úrnapi énekek
(106–108)
107 Dícsérd Sion Üdvözítőd
108 Mondj éneket
109 165 Áldjad, ember, e nagy Jódat XIV. Énekek az Oltáriszentségről
(109–142)
110 175 Áldunk téged, ó angyali kenyér
111 - Csodákkal tündöklő
112 170 Ez nagy szentség valóban
113 182 Édes Jézus, neked élek (Áldoztatáskor)
114 169 Égből szállott szent kenyér
115 - Hadd lankadjak
116 164 Imádlak, nagy Istenség
117 - Istenség mélysége
118 166 Krisztus teste és szent vére
119 161 Leborulva áldlak
120 181 Menyegzős köntösbe
121 Mindeneknek szemei
122 176 Most az Úr Krisztusnak
123 177 Most lett a kenyér
124 - Most nyomorult szolgád
125 - Ne törd magad
126 180 Ó, áldott szent Istenem
127 183 Ó szentséges, ó kegyelmes (Áldoztatáskor)
128 - Porba hullok ím előtted
129 172 Szent vagy, Uram
130 - Szerelmes, édes Jézusom
131 - Templom csendes mélyén (Szentségimádásra)
132 182 Üdvözlégy, édes Jézusunk
133 179 Üdvözlégy, Felség
134 162 Üdvözlégy, Krisztusnak
135 173 Üdvözlégy, ó drágalátos
136 171 Üdvözlégy, Oltáriszentség
137 - Üdvözlégy, szent test
138 - Üdvözlégy, szép rózsa
139 178 Ó Uram, nem vagyok én méltó (Áldoztatáskor)
140 178 Üdvözlégy, üdvösséges ostya
141 - Velünk lakó tiszta Ostya
142 168 Zálogát adtad, ó Jézus
143 207 Előtted, Jézusom, leborulok XV. Énekek Jézusról
(143–159)
144 184 Édes Jézus, én szerelmem
145 210 Győzhetetlen én kőszálom
146 206 Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom
147 - Jöjj el, Jézus
148 - Néked, én Jézusom
149 - Ó én Jézusom, hol merre jársz-kelsz
150 200 Uram, Jézus, légy velünk
151 - Zengjünk Jézus szent Nevének (Jézus szent Nevéről)
152 189 Ó Jézus, emlékezni rád (Jézus szent Nevéről)
153 134 Ó add, Jézusom, nékem (Jézus szent Szívéről)
154 132 Jézusomnak Szívén (Jézus szent Szívéről)
155 133 Jézus Szíve (Jézus szent Szívéről)
156 - Jézus Szívét dícsérni (Miseének Jézus szent Szívéről)
157 Szeretlek, szép Jézus (Jézus szent Szívéről)
158 - Acélszárnyon
159 141 Ó, édes Jézus, ég és föld (Krisztus-Királyról)
160 313 Isten legszebb temploma (Miseének Boldogasszony szeplőtelen fogantatására, dec. 8.) XVI. A Mária-ünnepek énekei
(160–172)
161 315 Máriát dicsérje lelkünk (Boldogasszony szeplőtelen fogantatására, dec. 8.)
162 314 Üdvözlégy Mária, Isten szülője (Boldogasszony szeplőtelen fogantatására, dec. 8.)
163 676 Ki negyven nap előtt (Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára, február 2.)
164 674 Ó Sion, templomod (Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára, február 2.)
165 266 Mária kis hajlékában (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, március 25.)
166 - Mennyből követ ma küldetett (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, március 25.)
167 Felvitetett magas mennyországba (Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15.)
168 284 Örülj, vigadj (Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15.)
169 291 Nagy örömmel, énekléssel (Kisasszonynapjára, szeptember 8.)
170 - Felvirradt az új örömnap (Kisasszonynapjára, szeptember 8.)
171 Mondj, szívem, dalt (Mária névnapjára, szeptember 12.)
172 292 Ó, Mária, drága név (Mária névnapjára, szeptember 12.)
173 228 Áldozzunk, hív keresztények (Miseének) XVII. Mária-énekek
(173–197)
174 229 Boldogasszony, édes (Miseének)
175 - Krisztusnak szent vérén (Miseének)
176 - Néped, Isten, eléd járul (Miseének)
177 230 Szívünk-lelkünk összeszedjük (Miseének)
178 247 Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége (Miseének)
179 - Bús szívemnek (Mária szent Nevéről)
180 - Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját
181 - Hozzád futok bánatommal
182 - Keserű gondok
183 248 Lelkem tiszta lánggal ég
184 - Mária, édes Szűzanya
185 - Mária, Szűzanya (Mária szentséges Szívéről)
186 - Mondj naponkint
187 - Nagy mentsége reménysége
188 699 Néked ajánljuk, Szűzanyánk (Májusi ének)
189 235 Nyújtsd ki mennyből
190 - Ó áldott Szűzanya
191 219 Ó, dicsőséges Asszonyság
192 233 Ó, dicsőséges, ó, ékességes
193 244 Ó dicsőült szép kincs
194 - Ó Mária szent Szíve (Mária szentséges Szívéről)
195 236 Te vagy földi éltünk
196 238 Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja
197 - Üdvözlégy, ó szép mennyek
198 - Mennybéli Atyaisten (a lorettói litánia) XVIII. Litániák
(198–200)
199 693 Uram, irgalmazz nekünk (b lorettói litánia)
200 694 Uram, irgalmazz nekünk (c lorettói litánia)
201 221 Üdvözítőnk édesanyja (Advent 1. vasárnapja előtti szombat estétől február 2. estig) XIX. Mária-antifónák[2]
(201–208)
202 - Megváltónk Szülője (Advent 1. vasárnapja előtti szombat estétől február 2. estig)
203 222 Mennyországnak Királynéja, angyaloknak (Gyertyaszentelő Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)
204 - Királynéja az egeknek (Gyertyaszentelő Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)
205 224 Mennynek Királyné Asszonya (Nagyszombattól pünkösd utáni szombatig)
206 - Mennyországnak Királynéja, Alleluja (Nagyszombattól pünkösd utáni szombatig)
207 226 Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak (Szentháromság vasárnapjától advent előtti szombatig)
208 227 Irgalmas Szűzanyánk (Szentháromság vasárnapjától advent előtti szombatig)
209 - Véghetetlen örök Isten (A szent angyalokról) XX. Énekek az angyalokról és szentekről
(209–218)
210 304 Nagy öröm van ma az égben (Miseének Mindenszentekről)
211 274 Két oszlopa igazságnak (Szt. Péterről és Szt. Pálról)
212 - Szent Péter Apostol (Szt. Péterről és Szt. Pálról)
213 264 Áldunk, Isten jó szolgája (Szt. Józsefről)
214 280 Krisztus Jézus Nagyanyjának (Szt. Annáról)
215 - Ha kívántok (Páduai Szt. Antalról)
216 269 Föltekintünk (Páduai Szt. Antalról)
217 - Téged kérünk esedezve (Szt. Vendelről)
218 - Ó szent János (Nepomuki Szt. Jánosról)
219 - Az Úrnak dobban (Miseének) XXI. Miseénekek
(219–232)
220 149 Áldozattal járul hozzád
221 150 Egybegyűltünk, ó nagy Isten (Miseének)
222 144 Futva jöttem elibéd (Miseének)
223 147 Hozzád sóhajt (Miseének)
224 - Induljunk testvérek (Miseének)
225 - Jertek, keresztény hívek (Miseének)
226 151 Kegyességgel hívsz, ó Jézus (Miseének)
227 143 Kegyes szemmel nézz ránk (Miseének)
228 - Keresve, ó Fölség, Téged (Miseének)
229 142 Kezdődik az ének (Miseének)
230 152 Szeretettel jönnek hozzád (Miseének)
231 - Vágyva jöttem (Miseének)
232 146 Zeng a harang (Miseének)
233 - Minden földi dolgunk (Kismise) XXII. Kismisék
(233–234)
233 A - Minden földi dolgunk (Kismise-Kezdetre)
233 B - Mit az angyalseregeknek (Kismise-Dicsőítésre)
233 C - Boldog, akit tanítasz (Kismise-Evangéliumra)
233 D - Hiszem az égi Úr (Kismise-Hiszekegyre)
233 E 154[1] Felajánljuk néked (Kismise-Felajánlásra)
233 F - Szent vagy... éneklik (Kismise-Szent, szentre)
233 G - Megjelent az Úr (Kismise-Úrfelmutatás után)
233 H 185 Itt a perc (Kismise-Áldozásra)
234 - Összegyűltünk áldozatra (Kismise)
234 A - Összegyűltünk áldozatra (Kismise-Kezdetre)
234 B - Dicsőség a magasságban (Kismise-Dicsőítésre)
234 C - Írásokban hangos szóval (Kismise-Evangéliumra)
234 D - Krisztus vonja szívünket (Kismise-Hiszekegyre)
234 E - Áldozatra örök Isten (Kismise-Felajánlásra)
234 F - Szent, szent, szent (Kismise-Szent, szentre)
234 G - Az oltáron trónol (Kismise-Úrfelmutatás után)
234 H - Készen már (Kismise-Áldozásra)
235 332 Adj irgalmat (Miseének) XXIII. Gyász-miseénekek (235–250)
236 333 Édes Urunk, nézz le (Miseének)
237 - Ama végső harag napja
238 336 Élők, holtak szent Istene
239 - Én esendő, árva lélek
240 - Jer, dícsérjük Istenünket
241 346 Ki ragyogni látod
242 - Meg kell halni
243 340 Ments meg engem, Uram
244 - Nézz le, Jézus
245 Ó egeknek Királynéja (Mária-ének)
246 345 Ó emberi gyarló nemzetség
247 341 Ó édes Megváltóm
248 - Ó értem vért ontott
249 339 Ó Megváltó, kegyes Jézus
250 - Ó örök fény napja
251 - Szemünk telve könnyel (Kismise) XXIV. Kismisék gyászban
(251–252)
251 A - Szemünk telve könnyel (Kismise-Kezdetre)
251 B - Napja Isten haragjának (Kismise-Evangéliumra)
251 C 335 Vígasztaló jó Istenünk (Kismise-Felajánlásra)
251 D - Szent vagy... száll az ének (Kismise-Szent, szentre)
251 E - Maga Jézus (Kismise-Úrfelmutatás után)
251 F 338[1] Legyen ez az áldozatunk (Kismise-Áldozásra)
252 - Színed elé jövünk (Kismise)
252 A - Színed elé jövünk (Kismise-Kezdetre)
252 B - Ama szörnyű napja (Kismise-Evangéliumra)
252 C - Kenyeret s bort hozunk (Kismise-Felajánlásra)
252 D - Szent vagy, Jézus (Kismise-Szent, szentre)
252 E - Isteni kenyér (Kismise-Úrfelmutatás után)
252 F 186 Jézusom isteni teste (Kismise-Áldozásra)
253 145 Bemegyek szent templomodba (Reggeli ének) XXV. Énekek különböző alkalmakra
(253–278)
254 - Fölkelt a nap már (Reggeli ének)
255 - Jézus, Mária (Reggeli ének)
256 - Mikor reggel lelkem (Reggeli ének)
257 148 Örvendezzünk, jertek (Reggeli ének)
258 325 Isten hozta (Főpásztor fogadására)
259 126 Jöjj, Szentlélek Úristen (A Szentlélek segítségül hívása. -- Tanév, stb. megnyitáskor)
260 - Jöjj el, Szentlélek Úristen (Szentbeszéd előtt)
261 362 Hallottuk, Isten (Szentbeszéd után)
262 Ne hagyj elesnem (Szükségben, inségben)
263 217 Uram, hiszlek (Hit, remény, szeretet)
264 - Szent Olvasót imádkoztunk (Rózsafüzér ájtatosságra)
265 - Menny, föld, tűz (Megnyugvás Istenben)
266 321 Legyen, Uram, színed előtt (Újmisére)
267 136 Üdvössége lett e háznak (Búcsúra, templom-, kápolnaszentelésre)
268 - Tehozzád kiáltok (Munkánk sikeréért)
269 360 Áldj meg...kik itt egybegyűltünk (Áldás után)
270 - Áldj meg minket, Atyaisten (Áldásra. -- Kimenőre)
271 Áldj meg minket, Jézus! esedezünk (Esőért)
272 - Hallgasd meg...Uram, Isten (Áldás után)
273 - Áldj meg minket, Teremtő (Mise végén)
274 - Áldjon meg minket (Szentbeszéd után. -- Kimenőre)
275 364 Hol szent Péter (Pápai himnusz)
276 A 369 Téged, Isten, dícsérünk (Hálaadásra)
276 B - Téged áldunk (Hálaadásra)
277 - Téged, Isten, magasságban (Hálaadásra)
278 355 Immár a nap leáldozott (Estéli könyörgés)
279 - Imádjuk a testet és vért
XXVI. Függelék
Nagybőtjti ének
280 A - Gyermekszívek Énekek Jézusról
280 B 187 Győzelemről énekeljen (Eucharisztikus himnusz)
281 - Bőséges irgalmú
282 - Üdvözlégy, szent orvosunk (Krisztus-Királyról)
283 - Krisztusunk (Krisztus-Királyról)
284 234 Boldogasszony Anyánk Magyarok Nagyasszonya ünnepének (okt. 8.) énekei
285 300 Egek ékessége
286 299 Édesanyja, Nagyasszonya
287 242 Angyaloknak királynéja (Litánia-parafrázis) Mária énekek
288 241 Boldogságos Krisztus Anyja
289 Angyaloknak nagyságos Asszonya
290 301 Gyászba borult egek
291 - Dicsértessél, ó Mária (Litánia-parafrázis)
292 243 Máriát dicsérni
293 258 Isten, hazánkért térdelünk Énekek a szentekről
294 287 Ah, hol vagy (Szent István királyról)
295 289 Áldott szent István (Szent István királyról)
296 290 Magyarok fénye (Szent István királyról)
297 286 Igaz hitnek (Szent István királyról)
298 - Ó dicsőséges szent Jobbkéz (A Szent Jobbról)
299 306 Szent Imre herceg (Szent Imre hercegről)
300 - Felmutat égbe (Szent Gellért püspökről)
301 - Drága hazám, te (Kapisztrán Szent Jánosról)
302 273[1] Sziklahitű László (Szent László királyról)
303 310 Szent Erzsébet Asszony (Árpád-házi Szent Erzsébetről)
304 261 Pannóniában nőtt (Árpád-házi Szent Margitról)
305 - Mért feledkezel el (Könyörgés Krisztus-Királyhoz)
306 366 Isten, áldd meg a magyart! (Magyar himnusz) A magyar himnusz

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. a b c d Hasonló, de nem teljesen azonos dallam.
  2. Antifóna (Zenei ENCIklopédia)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó lapok[szerkesztés]