Ó, gyönyörű szép titokzatos éj

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ó, gyönyörű szép titokzatos éj
Műfaj magyar egyházi népének
Dallam Gimesi gyűjtemény
Szöveg Czikéné Lovich Ilona
Hangfaj dó-hexachord
A kotta hangneme D dúr
Sorok A A B C
Hangterjedelem 1–6 1–6 2–5 1–3
Kadencia 3 (3) 4
Szótagszám 10 10 14 6

Az Ó, gyönyörű szép titokzatos éj az Oltáriszentségről szóló karácsonyi templomi ének. Dallama a Gimesi kéziratos gyűjteményben található,[1] szövegét Czikéné Lovich Ilona írta 1931-ben.[2] A Szent vagy, Uram! katolikus énekeskönyv 29. éneke.

Kétszólamú kánonban is énekelhető.

Feldolgozások[szerkesztés]

Szerző Mire Előadás
Kocsár Miklós női kar Ó, gyönyörűszép titokzatos éj!
1. kotta
[3]
Tóth József népre és vegyeskarra 10 egyházi ének, 3. ének
Farkas Ferenc ének, zongora Pianoforte III. 12. dal [4]
Bárdos Lajos két szólamú kánon, orgona Musica Sacra III. [5]
Karai József gyerekkar, zongora Fel nagy örömre, 15. oldal
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 145. kotta
három furulya Tarka madár, 152. kotta
Ludvig József ének, gitárakkordok Mennyből az angyal, 4. oldal
Soós András gyermek vonószenekar Karácsonyi muzsika, 18. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Ó, gyönyörű szép titokzatos éj,
%    égszemű gyermek, csöpp rózsalevél,
    d4 fis8 g a4^\markup { \raise #1 \box \abs-fontsize #16 2 } b a8 a g g fis4 r \bar "||"
    d4 fis8 g a4 b a8 a g g fis4 r \bar "||" \break
%    kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
    \repeat unfold 2 { fis8 fis e e a a g4 } \bar "||"
%    szent karácsony éjjel.
    fis8 fis e e d4 d
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ó, gyö -- nyö -- rű szép ti -- tok -- za -- tos éj,
    ég -- sze -- mű gyer -- mek, csöpp ró -- zsa -- le -- vél,
    kis -- ded -- ként az é -- des Úr já -- szo -- lá -- ban meg -- si -- mul
    szent ka -- rá -- csony éj -- jel.
   }
  >>
}

1. Ó, gyönyörüszép, titokzatos éj!
Ég szemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr
Jászolában megsimul
Szent Karácsony éjjel!

2. Ó, fogyhatatlan, csodálatos ér!
Hópehely, ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr
Téged szomjaz, ráborul,
Egy világgal ér fel!

3. Ó drága Jézus, ékes kis virág,

Illatos, kedves tiszta rózsaág.

Szívem legyen rejteked

Reád bízom lelkemet

Töltsd be békességgel.

4. Ó gyönyörű szép, titokzatos éj.

Jézushoz menni szívem te se félj.

Pásztor, király földre hullj,

Bűnös ember megjavulj,

Szent karácsony éjjel.

5. Ó gyönyörű szép kicsi Jézusunk!

Eljöttünk hozzád, térdre borulunk.

Köszönjük, hogy jó voltál,

értünk földre szállottál

Szent karácsony éjjel.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 1844., 183. oldal.
 2. Az Evangélikus Énekeskönyv szerint csak az első versszakot. A második Túrmezei Erzsébet műve.
 3. Kocsár Miklós: Ó gyönyörű szép titokzatos éj, Kis karácsony nagy karácsony. YouTube (2013. december 18.) (Hozzáférés: 2016. december 9.) (videó) 2:38-ig.
 4. Farkas Ferenc: Ó gyönyörű szép. Magyar IlonaÁltalános Iskola pedagógusokkal kibővített kórusa YouTube (Hozzáférés: 2016. december 29.) (videó)
 5. Bárdos Lajos: Szent karácsony éjjel. Tóth Aladár Gyermekkar, vezényel Gede Éva YouTube. Budapest, Fasori Evangélikus Templom (2001. december 22.) (Hozzáférés: 2017. január 4.) (audió)

Források[szerkesztés]

Népénekeskönyvek:

Népdalgyűjtemények:

 • Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek. Budapest: Szent István Társulat. 1982. 138–139 és 315. o. ISBN 963 360 190 8  
 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 134. o.  

Feldolgozások:

 • Pianoforte III. Összeállította Király Katalin. Szeged: Mozaik Kiadó. 2010. ISMN 979 0 9005277 3 8, 12. darab  
 • Bárdos Lajos: Musica Sacra, III. Kánonok, összkarok. Budapest: Editio Musica. 2002. 38. o. Szent karácsony éjjel címmel  
 • Kocsár Miklós: Ó, gyönyörűszép titokzatos éj!: Karácsonyi énekek női karra. Budapest: Editio Musica. ISMN 979 0 080 146998 9, 1. kotta  
 • Fel nagy örömre: Karácsonyi énekek kétszólamú gyermek- vagy nőikarra. Válogatta és feldolgozta Karai József. Budapest: Editio Musica. 15. o.  
 • Tarka madár: 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára. Átiratok és eredeti művek. Összeállította: Petres Csaba. Kolozsvár: Ábel kiadó. 2007. ISBN 978-973-114-041-4 145. és 152. kotta  
 • Énekeljetek: 10 egyházi ének. Népre és vegyeskarra feldolgozta Tóth József. Budapest: Szent István Társulat. 1972. 3. ének  
 • Ludvig József: Mennyből az angyal: Karácsonyi énekek. Miskolc: KONCERT 1234 Kft. 4. o. gitárakkordokkal  
 • Soós András: Karácsonyi muzsika: Gyermek-vonószenekarra (első fekvés). Budapest: Editio Musica. 2001. 18. o.  

Egyéb:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap