Csordapásztorok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Csordapásztorok
Műfaj magyar egyházi népének
Hangfaj mi-hexachord
A kotta hangneme É fríg
Sorok A B C D
Hangterjedelem VII–♭3  ♭3–5 4–♭6 1–4
Kadencia VII (4) 4
Szótagszám 5 6 5 6
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Volly István
A gyűjtés helyeEsztergom
Kiemelt források
MNT II. 418.
Dobszay461
Vargyas0290a

Az egyik legrégebbi magyar betlehemező és karácsonyi ének. Szövege már Kisdi Benedek egri püspök 1651-ben kiadott Cantus Catholici című énekeskönyvének függelékében megtalálható.[1] A dal a Nagyalföldről származik, ami ekkortájt török fennhatóság alatt állt. Feltehetően azért került a függelékbe, mert késve tudták eljuttatni Nagyszombatba, ahol a gyűjteményt szerkesztették.

Dallama Deák–Szentes: Kéziratos énekgyűjteményében már szerepel, melynek keletkezését 1741–1774 közé teszik. Gregorián ihletésű, sajátos magyar dallam: sem a gregoriánban, sem más népek zenéjében nincs rokonsága.

A csordapásztorok kifejezés az 1300–1400-as évek tájára tehető. A kifejezés ma már ezen az éneken kívül alig használatos.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Kocsár Miklós női kar Ó, gyönyörűszép titokzatos éj!
6. kotta
Karai József gyerekkar, zongora Fel nagy örömre, 12. oldal
Ludvig József ének, gitárakkordok Mennyből az angyal, 16. és 34. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


\header {
   tagline = ""
	}
\version "2.14.2"
dallam = {
  \relative c'' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 48
   \transposition c'
   \set Staff.midiInstrument = "accordion"
%   Csordapásztorok,       midőn Betlehemben
     g8 e^\markup { 1) } f e d4. r8 \bar "||" g8 a b g a4 a
     \break
     \repeat volta 2 {
%    csordát őriznek       éjjel a mezőben
     a8 b c b a4. r8 \bar "||" g8 a g f e4 e
     }
  }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Csor -- da -- pász -- to -- rok, mi -- dőn Bet -- le -- hem -- ben
    csor -- dát ő -- riz -- nek éj -- jel a me -- ző -- ben.
   }
  >>
  \header {
   title = "Csordapásztorok"
%   composer = "Erkel Ferenc"
%   poet = "Kölcsey Ferenc"
  }
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

1)


{  <<
   \relative c' { 
   \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
   g'8
   }
   \addlyrics { -da- }
   >>
}

Csordapásztorok, midőn Betlehemben
𝄆 csordát őriznek éjjel a mezőben. 𝄇

Isten angyali jövének melléjök,
𝄆 nagy félelemmel telék meg ő szívök. 𝄇

Örömet mondok, nagy örömet néktek,
𝄆 mert ma született a ti üdvösségtek. 𝄇

Menjetek el csak gyorsan a városba,
𝄆 ott találjátok Jézust a jászolban. 𝄇

Elindulának és el is jutának,
𝄆 Szűz Máriának jónapot mondának. 𝄇

Isten titeket hozott Uratokhoz,
de nem szólhatok mostan szent Fiamhoz. 𝄇

Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
𝄆 szénán bágyadoz a hideg jászolban. 𝄇

Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
𝄆 hanem jászolban, romlott istállóban. 𝄇

Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,
𝄆 mert mi angyalok igéjére jöttünk. 𝄇

Üdvözlégy, Jézus, pásztorok pásztora,
𝄆 bűnös emberek megváltó szent ura. 𝄇

Kérünk tégedet, mi üdvözítőnket,
𝄆 sok bűneinkért meg ne utálj minket. 𝄇

Mária, te is könyörögj érettünk,
𝄆 hogy halálunkkor boldogok lehessünk. 𝄇

Dicsőség néked, örök Atyaisten,
𝄆 te kisded Jézus és Szentlélek Isten. 𝄇

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 265–266. oldal.

Források[szerkesztés]

 • Szent vagy, Uram! Orgonakönyv. Szent István Társulat, 1974., 20. ének. ISBN 963 360 015 4
 • Hozsanna! Teljes kottás népénekeskönyv. Bárdos Lajos és Werner Lajos. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített, 20. kiadás. Budapest: Szent István Társulat. 2007. ISBN 978 963 361 889 9 20. ének  
 • Éneklő egyház: Római Katolikus Népénektár. 7. kiadás. Budapest: Szent István Társulat. 2005. ISBN 963 361 676 X 41. ének  
 • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek. Tizedik, bővített kiadás. Pécs: Kulcs a muzsikához kiadó. 2003. 356. o. ISBN 963 03 5519 1  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 475. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek. Budapest: Szent István Társulat. 1982. 51–52 és 259–260. o. ISBN 963 360 190 8  
 • Kónya Sándor: Harmatozzatok, egek!: Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban. mek.oszk.hu. Zenta: Thurzó Lajos Közművelődési Központ (2004) (Hozzáférés: 2017. jan. 6.) (kotta és szöveg) 38. kotta.
 • Kocsár Miklós: Ó, gyönyörűszép titokzatos éj!: Karácsonyi énekek női karra. Budapest: Editio Musica. ISMN 979 0 080 146998 9, 6. kotta  
 • Fel nagy örömre: Karácsonyi énekek kétszólamú gyermek- vagy nőikarra. Válogatta és feldolgozta Karai József. Budapest: Editio Musica. 12. o.  
 • Ludvig József: Mennyből az angyal: Karácsonyi énekek. Miskolc: KONCERT 1234 Kft. 16 és 34. o. gitárakkordokkal  

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap