Orosz–osztrák–török háború (1735–1739)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Orosz–osztrák–török háború (1735–1739)
A háború dél-ukrajnai hadszíntere.
A háború dél-ukrajnai hadszíntere.
Dátum17351739
HelyszínKrím-félsziget, Szerbia, Bosznia
Casus belliOrosz beavatkozás a lengyel királyválasztásba
EredményA Habsburg Birodalom elvesztette a pozsareváci békében nyert területeit, Oroszország a háborús fölénye ellenére csak Azovot tarthatta meg.
Terület-
változások
Az Oszmán Birodalom megkapta Belgrádot és a Temesi Bánságot, de elvesztette Azovot.
Harcoló felek
 Orosz Birodalom
 Zaporozsjei kozákok
 Habsburg Birodalom
 Oszmán Birodalom
 Krími Tatár Kánság
Parancsnokok
 Burkhard von Münnich
 Peter von Lacy
 Jakov Lizogub
  Lotaringiai Ferenc
  Dominik von Königsegg-Rothenfels
  Georg Olivier von Wallis
 I. Mahmud
 I. Kaplan Giráj
 II. Mengli Giráj
 Veli pasa
Haderők
 80 000
 80 000
A Wikimédia Commons tartalmaz Orosz–osztrák–török háború témájú médiaállományokat.

Az orosz–osztrák–török háború (1735–1739) egyik részről az Orosz Birodalom és szövetségese, a Habsburg Birodalom, másik részről az Oszmán Birodalom és vazallusa, a Krími Kánság között lezajlott fegyveres konfliktus. A háború kiváltó oka egyrészt Oroszország beavatkozása volt a lengyel trónutódlásba, másrészt a törökök Perzsia elleni hadjárata és a krími tatárok ukrajnai portyázásai. Ezenfelül az Orosz Birodalom megpróbálta érvényre juttatni régi törekvését, a kijutást a Fekete-tengerre.

Előzmények[szerkesztés]

Az orosz–török kapcsolatok I. Katalin és II. Péter cár idejében békésnek voltak mondhatók. A két hatalom viszonya Anna cárnő idejében éleződött ki, mikor az Orosz Birodalom érvényesítette befolyását a megürült lengyel trón öröklését illetően, a Porta viszont hivatkozott az I. Péter idejében megkötött szerződésre, melyben a cár kötelezettséget vállalt, hogy nem avatkozik Lengyelország ügyeibe. Erős Ágost 1733-as halála után orosz és osztrák támogatással a fia, III. Ágost lett a lengyel király, ám a trónra igényt tartott Stanisław Leszczyński is, akinek XV. Lajos francia király ígért segítséget. Konstantinápolyban a francia követ, de Villeneuve márki minden befolyását latba vetette, hogy rávegye a szultánt is egy oroszellenes beavatkozásra. Sikerült megbuktatnia a nagyvezírt, Ali pasát, aki az oroszokkal való béke híve volt. Helyére a merész, de tapasztalatlan Iszmail pasa került.

A háború másik indoka az észak-kaukázusi kabardok kérdése volt, akik tárgyalásokat folytattak Szentpétervárral arról, hogy elszakadnak a Krími Tatár Kánságtól és a cárnak esküdnek hűséget.

A harmadik indok pedig az volt, hogy az éppen zajló török–perzsa háború során a krími tatárok orosz területen haladtak át és véres összetűzésekbe keveredtek a helyi lakossággal.

1734-ben a konstantinápolyi orosz követet, a háborúra való felkészülést sürgető Nyepljujev vajdát visszahívták, 1735-ben pedig Ostermann gróf, a cár alkancellárja levelet intézett a nagyvezírhez, felsorolva benne azokat a tevékenységeket, amelyekkel szerinte az Oszmán Birodalom megsértette országaik békés viszonyának feltételeit. A levélre nem kapott kielégítő választ, mire Oroszország bejelentette a két ország közötti hadiállapotot.

Ausztria az 1735-ben végződő lengyel örökösödési háborúban elsősorban Itáliában komoly területi veszteségeket szenvedett, ezt a presztízsén esett csorbát szerette volna a balkáni hódítással kiköszörülni, valamint viszonozni a lengyel háborúban a Rajna-vidéken kapott orosz segítséget. Másrészről azt is meg akarta akadályozni, hogy egy győztes Oroszország túl nagy befolyásra tegyen szert a Balkánon, így az 1726-ban kötött szövetségre hivatkozva 1737-ben belépett a háborúba az Oszmán Birodalom ellen.

A háború lefolyása[szerkesztés]

Hadi események 1735-ben[szerkesztés]

Von Münnich tábornagy

A hadüzenettel egyidejűleg visszahívták a Lengyelországban állomásozó von Münnich marsallt (tábornagyot), hogy dolgozza ki a déli hadjárat részleteit. A marsall betegsége miatt a kezdeti hadmozdulatokat Mihail Leontyjev tábornok vezette, aki a nyár végére ért Dél-Ukrajnába. és bár a határvidéken élő nogáj tatárokat legyőzte, a Krímig nem ért el, mert víz- és élelmiszerhiány miatt kénytelen volt visszafordulni Ukrajnába. Ezután a felgyógyult von Münnich vette át az orosz hadsereg parancsnokságát és elkezdte előkészíteni a következő év tavaszán indítandó hadjáratot.

Hadi események 1736-ban[szerkesztés]

Azov ostroma 1736-ban.

Az orosz hadsereget két részre osztották, a fősereg a Dnyeper mentén a Krím felé indult, míg a kisebbik, keleti hadtest Azovot ostromolta meg. Von Münnich az utóbbi vezetését tartotta meg és meglepően gyorsan odaért a céljához, és kevés veszteséggel sikerült elfoglalnia az Azovot védő Ljutyik-erődöt. A marsall ezután átadta a parancsnokságot az erősítéssel megérkező Levasov tábornoknak, ő maga pedig visszatért a fősereghez. Bár a fő kontingens még nem volt teljes készültségben, az április 18-án megérkező von Münnich 62 000 emberrel megindult dél felé és május 28-án elérte a Krím-félsziget keskeny bejáratát védő Perekop erődjét, amit június 1-én rohammal elfoglaltak. A marsall ezután egy külön hadtesttel a félsziget belsejébe vonult ahol elfoglalta és kirabolta a kán székhelyét, Bahcsiszerájt, ám azután csapatai kimerültsége és a kitört járvány miatt július 17-én kénytelen volt visszafordulni Perekopba, majd augusztus 28-án az erőd lerombolása után visszatértek Ukrajnába. Bár döntő csatákat nem vívtak, a járványokban és a tatárok zaklatásainak következményeként az oroszok majd 30 000 embert veszítettek.

Eközben az Azovot ostromló kontingens élére májusban kinevezett Lacy marsall július 8-ra sikeresen elfoglalta a várost. Itt helyőrséget hagyott, majd a fősereg megsegítésére indult, ám útközben megkapta a hírt, hogy von Münnich visszavonult a Krímről. Az év őszén és telén a krími tatárok bosszúból fosztogató portyákat indítottak az ukrán határvidék lakossága ellen, ám az elhurcolt foglyokat a doni kozákok kiszabadították. Von Münnich 70 000 főre erősítette meg a hadsereget és előkészítette a következő évben indítandó hadjáratot Ocsakov erődjének bevételére.

Hadi események 1737-ben[szerkesztés]

Ocsakov bevétele 1737-ben.
Peter von Lacy tábornagy

Ukrajna: Ez a hadjárat 1737 áprilisában indult és a 20 000 török által védett Ocsakovot július 2-ára foglalták el. Közben Lacy marsall a tatárok által sietve újból megerősített Perekopot megkerülve 40 000 emberrel átkelt a sekély, sásos-nádas Szivason át a Krím-félszigetre. Itt néhány kisebb települést elfoglalt, ám az újraéledő járvány miatt, és mert a tatárok utánpótlását fenyegették, Perekopon át októberre visszatért Ukrajnába.

Von Münnich további tevékenységét megakasztotta a törökök ellentámadása Ocsakovnál, amit sikeresen visszavertek ugyan, de az időveszteség miatt a marsall az év további részére visszatért a cári területekre. Akárcsak az előző évben, az orosz hadseregnek nagy károkat okozott a csapnivaló szervezés, hanyagság és korrupció ami lelassította az utánpótlás érkezését. A téli szállásra való visszavonulás közben a lovak elhullása miatt a tüzérség jelentős részét kénytelenek voltak Ocsakovban és a Bug-menti Andrejevszkij-erődben hagyni.

Balkán: A Balkánon az osztrák hadak (80 000 katona, 36 000 ló és 50 000 népfelkelő) Lotaringiai Ferenc hercegnek, Mária Terézia férjének vezényletével július 12-én lépték át a török határt. A fősereg Friedrich Heinrich von Seckendorff tábornagy vezetésével augusztus elejére megszállta Ništ, két kisebb kontingens pedig von Wallis marsall vezetésével Havasalföldre tört be, illetve von Hildburghausennel az élén július 23-án Banja Lukát vette ostrom alá. Augusztus 4-én azonban a Száva mögött túlerőben lévő török sereg tűnt fel, Seckendorffot visszavonulásra kényszerítve. A fősereg Vidin elfoglalására küldött része is vereséget szenvedett a radujevaci csatában (a Duna partján), visszavonult és egyesült a Havasalföldről visszatérő balszárnnyal. Az osztrákok nyugat felé vonulva elfoglalták Užicét, és ostrom alá vették a Drina-menti Zvornikot is. Időközben azonban a törökök visszavették Ništ, és elvágással fenyegették az osztrák hadtesteket, így azok inkább visszatértek Szerbia osztrák fennhatóságú részére.

Hadi események 1738-ban[szerkesztés]

Anna cárnő. Louis Caravaque festménye, 1730.

Ukrajna: A következő év balszerencsésnek bizonyult az orosz–osztrák szövetség számára. Von Münnich nem tudta feltölteni az előző évben megfogyatkozott létszámát. Ennek ellenére nagy nehézségekkel eljutott a Dnyeszterig, de ott megtudván, hogy a túloldalon erős török sereg állomásozik és Besszarábiában pestisjárvány is dúl, nem kockáztatta meg az átkelést és visszafordult. Vonulása során a víztelen, sivár terepen, tatár portyázók által zaklatva, érzékeny veszteségeket szenvedett el.

Eközben Lacy újból a Krím-félszigetet dúlta fel, ám a török flottának sikerült megakadályoznia, hogy megkapja utánpótlását, így augusztus végére ő is visszavonult.

Balkán: Az osztrák balkáni erők főparancsnokságát a bécsi Haditanács vezetője, Lothar von Königsegg-Rothenfels gróf tábornagy vette át. A császári csapatok ebben az évben defenzívára kényszerültek. A szultán hadseregét nem sokkal a háború előtt megreformálták, többek között a török szolgálatba lépett francia tiszt, Claude de Bonneval segítségével. Az új típusú tüzérség segítségével sorra vették vissza a szerbiai erődöket. Májusra megszállták a Bánátot és ostrom alá vették Mehádiát. A Duna-menti erődök védelmére koncentráló Königsegg tábornagy Pancsovánál és a közép-szerbiai Račánál előnyre tett szert, de az év végére Mehádia, Orsova és több más város is a törökök kezére került.

Hadi események 1739-ben[szerkesztés]

Georg von Wallis császári tábornagy

Ukrajna: A járvány miatt gyorsan fogyatkozott az ocsakovi orosz helyőrség, ezért innen visszavonták a csapatokat. Von Münnich megkapta az erősítését de csak júniusban tudott átkelni a Dnyeperen és augusztus közepén újra a Dnyeszternél volt. A folyón átkelve augusztus 28-án Sztavucsaninál fényes győzelmet aratott egy kilencvenezres török hadtest fölött és elfoglalta Hotin erődjét a Dnyeszter partján. Szeptember 1-én az orosz csapatok megszállták Iaşit.

Balkán: Az osztrák hadvezetésben újabb személycsere történt, ezúttal Georg von Wallis tábornagy vette át a főparancsnokságot. Pancsovánál 60 000 emberrel átkelt a Dunán, és dél felé nyomult. Július 22-én találkozott az oszmánok hadseregével és Belgrád mellett, Grockánál súlyos vereséget szenvedett. Von Wallis ezután az őt üldöző törökökkel harcolva visszavonult a Duna mögé, a szultán hadserege pedig ostrom alá vette Belgrádot. A császár ekkor elkezdte a béketárgyalásokat, és szeptember 1-én előzetes különbékét kötöttek, amellyel nehéz helyzetbe hozták a sokkal sikeresebb orosz szövetségesüket.

A belgrádi béke[szerkesztés]

Bár az oroszok a saját hadszínterükön fölényben voltak, a Habsburg Birodalom komoly veszteségeket szenvedett. Hosszas előtárgyalások után 1739 szeptemberében Belgrádban békét kötöttek az Oszmán Birodalommal. Az oroszok megtarthatták Azovot, de annak erődítményeit le kellett rombolniuk, nem tarthattak flottát a Fekete-tengeren és kereskedelmüket csak török hajókon keresztül végezhették. A béke a török félnek kedvezett, Oroszország – Azov kivételével – minden hódítását elvesztette.

A Habsburg Birodalom elvesztett olyan jelentős területeket, amiket az 1718-as pozsareváci békében szerzett az Oszmán Birodalomtól: Olténiát (a Craiovai Bánságot), Bosznia északi határvidékét. De ami a legsúlyosabb csapás volt, át kellett adnia a Szerb Királyságot Belgráddal együtt és a Dunától délre fekvő bánsági területeket. Csak a Bánságot tarthatta meg, de Orsova nélkül.

A belgrádi béke orosz részről az 1774-es kücsük-kajnardzsi béke megkötéséig maradt érvényben. Orsova (és pár likai, horvát-bosnyák határvidéki falu) csak az utolsó, 1787–1791-es Habsburg–török háborút lezáró szisztovói békeszerződésben került vissza a Habsburg Birodalom katonai határőrvidékéhez.

Források[szerkesztés]

 • Василенко Н. П.: Турецкие войны России, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Записка о том, сколько я помятую о Крымских и Турецких походах, Предисл. С. В. Сафонова, примеч. П. И. Бартенева // Русский архив, 1878. — Кн. 1. — Вып. 3. — С. 255—274.
 • История русской армии. М.: ЭКСМО, 2007. С. 88
 • Carl von Clausewitz: Feldmarschall Münnich, in: Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz, Bd. 9, Berlin 1837, S.15–28
 • Georg Heinrich von Berenhorst: Betrachtungen über die Kriegskunst, Bd.3, Leipzig 1799.
 • Heinz Duchhardt: Balance of Powers und Pentarchie – Internationale Beziehungen 1700–1785, Paderborn/München/Wien/Zürich 1997. (= Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen, Bd. 4)
 • Ferenc Majoros/ Bernd Rill: Das Osmanische Reich 1300–1922, Augsburg 2002.
 • Melchior Vischer: Münnich – Feldherr, Ingenieur, Hochverräter, Frankfurt/Main 1938.
 • Bernhard von Poten (Hrsg.): Handwörterbuch der gesamten Militärwissenschaften, Bd. 9, Leipzig 1880.
Commons:Category:Russo-Turkish War (1735—1739)
A Wikimédia Commons tartalmaz Orosz–osztrák–török háború (1735–1739) témájú médiaállományokat.

Fordítás[szerkesztés]

 • Ez a szócikk részben vagy egészben a(z) Русско-турецкая война (1735—1739) című orosz Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Russisch-Österreichischer Türkenkrieg (1736–1739) című német Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.