Ugrás a tartalomhoz

Kérdő mondat

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A nyelvtanban a kérdő mondat olyan mondat, amely kommunikációs szándéka szerint információt kér, ellentétben ezen kritérium szerint megállapított más mondattípusokkal: a kijelentő mondattal, amely információt ad, és a felszólító mondattal, amely valamire felszólít vagy valamit tilt.[1][2][3][4]

A kérdő mondat típusai[szerkesztés]

Valódi és hamis kérdő mondat[szerkesztés]

A kérdő mondatot olyan, bizonyos nyelvtől is függő vonások jellemzik, mint a hanglejtése, kérdőszó használata, a szórendje stb. Mégis csak bizonyos ilyen mondatok valóban kérdők, azaz a fenti meghatározásnak megfelelőek, tehát amelyekre a beszélő választ vár. Mások, amelyekre nem vár választ, valójában nem kérdők. Ez a jellegük olykor csak a kontextusból tűnik ki. Ilyenek a szónoki vagy a költői kérdések,[2][4][5] például:

 • (magyarul) Hát ti mind megőrültetek?[6]
 • (angolul) Isn’t that awful? ’Hát nem szörnyű?’;[5]
 • (franciául) Est-il possible qu’il ait fait une telle faute ? ’Lehetséges-e, hogy ilyen hibát követett el?’;[7]
 • (románul) Cine ar fi crezut așa ceva? ’Ki hitt volna ilyesmit?’;[8]
 • (horvátul) Ali ne vidite koliko je kratko vrijeme? ’Hát nem látjátok, hogy milyen rövid az idő?’[9]

Eldöntendő és kiegészítendő kérdő mondat[szerkesztés]

Ez a két mondattípus abban különbözik, hogy az egész kérdés tartalma igaz voltának a megerősítését vagy tagadását kéri az állítmánya révén, vagy csak egy bizonyos mondatrész által kifejezett információt kér.[1][2][4]

Az eldöntendő kérdő mondat[szerkesztés]

Eldöntendő kérdések elsősorban azok, amelyekre a válasz csak igen, de igen vagy nem lehet, illetve valamelyik ezekhez hasonló jelentésű szó: természetesen, dehogy stb. Ezek a mondatok többféle eszközzel jöhetnek létre, ami az adott nyelvtől is függ.

Az egyik ilyen eszköz a jellegzetes hanglejtés. Egyes nyelvekben ez egyedül is megkülönbözteti a kérdő mondatot a kijelentőtől akármelyik nyelvi regiszterben:

 • (magyarul) A boltba ment? vs. A boltba ment;[10]
 • (románul) Vei veni? ’Eljössz?’ vs. ’Eljössz’;[4]
 • (montenegróiul) Śetili ste se? ’Eszetekbe jutott?’ vs. Śetili ste se ’Eszetekbe jutott’.[11]

A francia nyelvben is megvan ez az eszköz, a szokásos regiszterben és a fesztelenben: Vous savez conduire ? ’Tudtok / Tudnak vezetni?’ vs. Vous savez conduire ’Tudtok / tudnak vezetni’.[12]

Egyes nyelvekben szokásos valamilyen olyan elemmel jelezni a kérdést, amelynek csak grammatikai szerepe van.

 • A magyar nyelvben ilyen az -e kérdőszó, amely fakultatív: Elolvastad-e a könyvet?[10]
 • Az angolban, amikor az állítmány alakilag egyszerű igeidejű, a kérdést szabályszerűen a do ige vezeti be: Did they arrive at six? ’Hat órakor érkeztek meg?’[13]
 • A BHMSz-ben[14] olykor kötelező a li kérdő partikula az állítmány vagy ennek segédigéje után, pl. (szerbül) Mogu li da uđem? ’Bemehetek-e?’,[15] vagy a da li partikula az állítmány előtt: Da li ste videle ovo? ’Látottátok-e / Látták-e ezt?’[16]
 • A franciában az est-ce que szócsoport kivonja a kérdést a fesztelen regiszterből, és egyszerűen szokásossá teszi: Est-ce que vous savez conduire ? ’Tudtok-e / Tudnak-e vezetni?’[12]

Vannak egyéb ilyen elemek is, de kevésbé gyakoriak, és jelentésbeli többletet képeznek:

 • (magyarul) Vajon szeret-e még engem ? – kételkedés, nyugtalanság;[6]
 • (románul) Oare vor veni? ’Vajon eljönnek-e?’ – kételkedés;[4]
 • (montenegróiul) Zar se nijesmo tako dogovorili? ’Hát nem így beszéltük meg?’ – csodálkozás vagy elégedetlenség.[11]

Egyes nyelvekben a kérdő mondat megvalósításának eszköze az alany + állítmány vagy ennek segédigéje szórend megfordítása nyomatékosítási változás nélkül.

 • Az angolban ezt az összetett igealakok esetében alkalmazzák az alanyra és a segédigére, ez lévén az egyedüli sztenderd eszköz, pl. Are you leaving today? ’Elutazol / Elutazik ma?’ / ’Ma utazol / utazik el?’[13]
 • A franciában ez csak választékos regiszteri eszköz: Pourriez-vous m’indiquer le chemin de la gare ? ’Megtudná-e mondani, hogyan jutok a pályaudvarra?’ Ha az alanyt főnév fejezi ki, ezt a neki megfelelő hangsúlytalan személyes névmás kettőzi meg az állítmány után: Le soleil brille-t-il ? ’Süt-e a nap?’ Az összetett igealakok esetében a helycsere az alany és a segédige között történik: A-t-on voté cette fameuse loi ? ’Megszavazták-e azt a híres-nevezetes törvényt?’,[17] Va-t-il partir ? ’El fog-e menni (ő) ?’[18]

Amikor a beszélő csaknem biztos a válaszban, a kérdést kijelentő mondat alakjában teheti fel, amelyhez rövid megerősítést kérő kérdést ad hozzá, olyanokat, mint ugye?, igaz?, nem igaz? stb.:

 • (magyarul) Nehezek a gyakorlatok, ugye?;[19]
 • (franciául) Vous avez des enfants, n’est-ce pas? ’Vannak gyerekeitek / gyerekeik, ugye?’;[12]
 • (románul) Aici e gara, nu-i așa / așa-i / nu? ’Itt van a pályaudvar, nem?’;[20]
 • (horvátul) Ne bi škodilo – a ? ’Nem ártana, mi?’;[9]
 • (montenegróiul) Svi smo tu, zar ne? ’Mind itt vagyunk, nemde?’[21]

Az angolban az ilyen típusú eldöntendő kérdés nagyon változatos, mivel abban áll, hogy az állítmányt a do ige, illetve a segédige alakjában, és a személyes névmással kifejezett alanyt, illetve a főnévvel kifejezettet a neki megfelelő személyes névmás alakjában megismétlik. Az ige tagadó alakú, ha a kérdés állító, és állító alakú, ha a kérdés tagadó:[22]

You came home late, didn't you? ’Későn jöttetek/jött(ek) haza, nem igaz?’;
You haven't finished, have you? ’Nem fejezted / fejezte / fejeztétek / fejezték be, ugye?’;
The sausages were nice, weren't they? ’Jó volt a kolbász, nem?’

Van az eldöntendő kérdésnek egy olyan altípusa is, amelyre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni. Ez a választó kérdés:

 • (magyarul) Sajtos vagy szalámis kenyeret kérsz?;[10]
 • (angolul) Is Philip coming today or tomorrow? ’Ma vagy holnap jön Philip?’;[1]
 • (franciául) Puis-je compter sur vous ou dois-je m’adresser ailleurs ? ’Számíthatok-e önre, vagy forduljak máshova?’;[7]
 • (románul) Vii sau pleci? ’Jössz vagy mész?’[8]

A kiegészítendő kérdő mondat[szerkesztés]

Ez a kérdéstípus abban különbözik a eldöntendőtől, hogy olyan kérdőszó használatos benne, amely arra kérdez, amit a várt válaszban egy bizonyos mondatrésznek kell kifejeznie. A kérdőszó lehet főnévi vagy melléknévi kérdő névmás, valamint kérdő határozószó. Ezek különbözhetnek akkor is, ha ugyanarra a mondatrész-típusra kérdeznek, attól függően, hogy milyen természetű az illető mondatrészt kifejező szó. Ez a mondatrész lehet:

 • alany: (magyarul) Melyikőtök jön le velem a pincébe?,[23] (angolul) Who can give me some help? ’Ki tud segíteni nekem?’;[24]
 • igei állítmány: (magyarul) Mit csinál most a családod?,[25] (franciául) Que fait Marie ? – Elle dort. ’– Mit csinál Marie? – Alszik.’;[26]
 • névszói állitmány névszói része: (magyarul) Mi ez?,[25] (románul) Ce sunt ei? ’Mik ők?’;[27]
 • tárgy: (magyarul) Mit láttál tegnap a színházban?,[25] (montenegróiul) Koga nazvaste lopovom? ’Kit neveztetek/neveztek tolvajnak?’[28]
 • határozó: (magyarul) Kinek akarsz ajándékot venni?,[25] (angolul) When are you coming back? ’Mikor jössz / jön / jöttök / jönnek vissza?’;[24]
 • jelző: (magyarul) Mekkora kalapra van szüksége?,[25] (szerbül) Kakvu salatu želite? ’Milyen salátát óhajt?’[29]

Független és függő kérdő mondat[szerkesztés]

A kérdő mondatokat aszerint osztják fel ezekre a csoportokra, hogy a kérdés közvetlenül, egyszerű mondat alakjában irányul a címzettje felé vagy közvetve, kérdést, nemtudást, tűnődést kifejező igének vagy ilyenből képzett főnévnek alárendelt tagmondat alakjában.[4]

A független kérdő mondat[szerkesztés]

Ilyen kérdő mondat a fentiek mindegyike. Szokásos párbeszédben a független kérdő mondat gyakran tagolatlan és hiányos. A népi és a fesztelen nyelvi regiszterekben kérdő arckifejezéssel társított indulatszó is lehet,[8] például:

 • (magyarul) He?;[30]
 • (franciául) Hein ?;[31]
 • (románul) Ei?, Ha?, Hî?;[8]
 • (horvátul) Ha?[32]

A hiányos kiegészítendő kérdés egyes nyelvekben, mint a magyar, a kérdőszóra korlátozódhat, azonban a franciában a legtöbbhöz hozzáadják a ça mutató névmást (alapjelentése ’ez’), pl. Quand ça ? ’Mikor?’, Où ça ? ’Hol?’, Qui ça ? ’Kicsoda?’, Comment ça ? ’Hogyan?’[33]

A független kérdést írásban mindig kérdőjel zárja.

A függő kérdő mondat[szerkesztés]

Az ilyen kérdés mondattani szempontból mindenféle mellékmondat lehet: alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói, ritkábban jelzői. Szerkezete és hanglejtése a kijelentő mondatéhoz hasonló.[34]

Az eldöntendő függő kérdő mondat a magyarban az -e szócskával jár. Ez magában is elegendő, de vele együtt a hogy kötőszó is használható: Kérdezd meg, (hogy) van-e még jegy.[34]

A BHMSz-ben két ugyanolyan kérdő partikula egyikének (li vagy da li) kell lennie az ilyen kérdésben, mint a független megfelelőjében: (montenegróiul) Pitaće se jesi li učinio sve što je trebalo ’Meg fogja kérdezni, hogy megtettél-e mindent, amit kellett’,[35] (szerbül) Pitaću prodavca da li ima deterdženta ’Majd megkérdezem az eladótól, hogy van-e mosópor’.[36]

Más nyelvekben a függő eldöntendő kérdő mondatot a ’ha’ alapjelentésű kötőszó vezeti be:

 • (angolul) I was wondering if/whether you could give me a lift ’Azon tűnődtem, hogy el tudnál-e / tudnátok-e / tudna-e / tudnának-e vinni engem is’;[37]
 • (franciául) La maîtresse a demandé aux enfants s’ils voulaient qu’elle leur lise une histoire ’A tanítónő megkérdezte a gyerekektől, szeretnék-e, hogy felolvasson nekik egy történetet;[38]
 • (románul) Te-am întrebat dacă vii mâine ’Azt kérdeztem (tőled), hogy eljössz-e holnap’.[8]

A kiegészítő függő mellékmondatot általában ugyanaz a kérdőszó köti a főmondathoz, amellyel a független megfelelője kezdődik. A magyarban ez együtt járhat a hogy kötőszóval, de a többi itt említett nyelvben nem lehetséges még egy kötőszó használata:

 • (magyarul) Az a kérdés, (hogy) hányan lesznek;[34]
 • (angolul) We need to know what the rules are ’Szükségünk van tudni, (hogy) mik a szabályok’;[37]
 • (franciául) Je voudrais savoir pourquoi vous riez ’Tudni szeretném, (hogy) miért nevettek/nevetnek’;[39]
 • (románul) El întreabă cine va reuși și cum se va reuși ’Ő azt kérdezi, (hogy) kinek és hogyan fog sikerülni’;[4]
 • (montenegróiul) Pitanje je đe se sad nalazi ’Az a kérdés, hogy hol van most’.[35]

A franciában az élettelennel kifejezett alanyra és tárgyra kérdező névmások alakja valamennyire megváltozik, amikor függő kérdést vezet be:[40]

Qu’est-ce qui se passe ? vagy Que se passe-t-il ? ’Mi történik?’ → Tout le monde se demande ce qui se passe ’Mindenki azt kérdi magában, hogy mi történik’;
Qu’est-ce que tu lis ? vagy Que lis-tu ? ’Mit olvasol?’ → Il voulait savoir ce que je lisais ’Tudni akarta, mit olvasok’.

Egyes nyelvekben ilyen mellékmondat helyett főnévi igenév áll, főleg ha alanya az alaptagjáéval azonos:

 • (angolul) Everyone was wondering what to do ’Mindenki azon tűnődött, hogy mit tegyenek’;[41]
 • (franciául) Il se demandait quelle décision prendre ’Azon tűnődött, (hogy) milyen határozatot hozzon’;[42]
 • (montenegróiul) Pitanje je odakle početi ’A kérdés az, hogy honnan kezdjük el’.[35]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c Bussmann 1998, 588–589. o.
 2. a b c Dubois 2002, 255. o.
 3. Grevisse și Goosse 2007, 225. o.
 4. a b c d e f g Bidu-Vrănceanu 1997, 256–257. o.
 5. a b Crystal 2008, 400. o.
 6. a b ;Szende și Kassai 2007, 378. o.
 7. a b Grevisse și Goosse 2007, 482–483. o.
 8. a b c d e Avram 1997, 305–307. o.
 9. a b Barić 1997, 447–448. o.
 10. a b c Cs. Nagy 2007, 330. o.
 11. a b Čirgić 2010, 252. o.
 12. a b c Delatour 2004, 180. o.
 13. a b Eastwood 1994, 27. o.
 14. Bosnyák, horvát, montenegrói és szerb nyelv.
 15. Klajn 2005, 169. o.
 16. Klajn 2005, 118. o.
 17. Kalmbach 2017, 531. o.
 18. Kalmbach 2017, 533. o.
 19. Szende și Kassai 2007, 376. o.
 20. Moldovan 2001, 52. o.
 21. Čirgić 2010, 225. o.
 22. Eastwood 1994, 38. o.
 23. Szende – Kassai 2007, 93. o.
 24. a b Eastwood 1994, 28. o.
 25. a b c d e Erdős 2001, D. Az egyszerű mondat oldal.
 26. Grevisse – Goosse 2007, 936. o.
 27. Avram 1997, 333. o.
 28. Čirgić 2010, 261. o.
 29. Klajn 2005, 86. o.
 30. ÉrtSz., he szócikk. o.
 31. TLFi, hein szócikk. o.
 32. HJP, ha szócikk.
 33. Kalmbach 2017, 297. o.
 34. a b c Erdős 2001, F. Az összetett mondat oldal.
 35. a b c Čirgić 2010, 302. o.
 36. Klajn 2005, 242. o.
 37. a b Eastwood 1994, 37. o.
 38. Delatour 2007, 221. o.
 39. Delatour 2004, 227. o.
 40. Delatour 2004, 228. o.
 41. Eastwood 1997, 71. o.
 42. Delatour 2004, 226. o.

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]