Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (rövidítése: DDNPI) egyike a magyarországi nemzeti park igazgatóságoknak, pécsi székhelyű központi költségvetési intézmény, megalapítására 1996. április 17-én a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet alapján került sor.[1]

Feladatai[szerkesztés]

A természetvédelem területi igazgatása körébe tartozó közfeladatokat lát el. Alaptevékenységét a természettudományi, műszaki alapkutatás, a génmegőrzés, fajtavédelem, a természetvédelem és tájvédelem igazgatása és támogatása, a védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása, könyv- és egyéb kiadással, valamint a szabadidős szolgáltatással kapcsolatos feladatok képezik.

Működési területe[szerkesztés]

A DDNPI működési területét kormányrendelet határozza meg,[2] mely kiterjed Baranya vármegye területére, Somogy vármegye területére (kivéve Ádánd, Nagyberény, Nyim, Som, Szőkedencs, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települések közigazgatási területe Marcali település közigazgatási területe nélkül), Tolna vármegye területére, Bács-Kiskun vármegye területén 7 település közigazgatási területére (Bátmonostor, Csátalja, Dávod, Dunafalva, Hercegszántó, Nagybaracska, Szeremle) és Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna–Dráva Nemzeti Park területére, Fejér vármegye területén pedig a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területére Alsószentiván, Cece és Vajta településhatárokban.

Működési területén több országos jelentőségű védett terület (egy az igazgatóság nevével megegyező nevű nemzeti park, 5 tájvédelmi körzet, 19 országos jelentőségű természetvédelmi terület), és több nemzetközi jelentőségű védett terület (több Natura 2000 terület, egy bioszféra-rezervátum, négy Ramszári egyezmény hatálya alá tartozó terület és kilenc erdőrezervátum[3]) található.

Országos jelentőségű védett területek[szerkesztés]

Nemzeti park[szerkesztés]

Tájvédelmi körzetek[szerkesztés]

Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet[szerkesztés]

A területen fellelhető vízfolyások a Balaton vízgyűjtő területéhez tartoznak. Legjelentősebb ilyen a Boronka-patak. Bár domborzati viszonyai alapján majdnem sík vidék, növényvilága mégis rendkívül változatos. Az éghajlat elsősorban a gerinctelen állatoknak kedvez. Az eddigi kutatások eredményeképpen sok védett kérész, sáska, lepke, bogár, erdei hangya, zengőlégy, fürkészlégy, pók és szitakötő fajt fedeztek fel.

Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet[szerkesztés]

A 12 mozaikból álló, 7546 hektár kiterjedésű védett terület Fejér és Tolna megye határán terül el, több védett és védelemre tervezett terület összevonásával 1999-ben jött létre. A védetté nyilvánítás célja a mezőföldi táj egyedi arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős-Sárvíz hajdani medre helyén képződött futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és állatvilág megőrzése, a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme volt. A tájvédelmi körzet magába foglalja: a németkéri Látóhegyet, a szedresi tarka sáfrányost, a bikácsi Ökör-hegyet és a kistápéi láprétet is.

Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet[szerkesztés]

A Kelet-Mecsek felszíne mély völgyekkel tagolt, ezért változatos mikroklíma-viszonyok és ebből adódóan sokszínű növény- és állatvilág alakulhatott ki. A déli lejtők egyik jellegzetes növénye a bánáti bazsarózsa, a hűvösebb északi lejtőkön a növények közül a hegyi páfrány érdemel említést. A sziklás szurdokvölgyek a legjellegzetesebb védett növénye a gímpáfrány. Ritka fészkelő a kormos és a kis légykapó; a hegyi billegetőnek pedig szerény, de stabil állománya van a területen.

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet[szerkesztés]

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet 2009. április 25-én létesült a Mecsekben. A tájvédelmi körzet területébe beolvadt négy, korábban védetté nyilvánított természetvédelmi terület: az Abaligeti-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület, a Jakab-hegy természetvédelmi terület, a Meleg-mányi-völgy természetvédelmi terület és a Pintér-kert természetvédelmi terület. A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet földtani, növény- és állattani értékeket egyaránt véd. Geológiai értékei közül a legfontosabb a terület délnyugati részén elhelyezkedő Jakab-hegy és környéke, amelynek látványos térfelszíni elemei a Babás-szerkövek, illetve a Zsongor-kő természetes kilátópontja.

Zselici Tájvédelmi Körzet[szerkesztés]

A Mecsek hegység dombvidékkoszorújának nyugati tagjának, a Zselicnek túlnyomó részét erdő borítja. Aljnövényzetükben a kisvirágú hunyor és a berki szellőrózsa él. A Zalai-dombságról és Belső-Somogyból idáig terjedő fajként ismert az erdei ciklámen és a kakasmandikó. A Zselicség állatvilágának kutatása ma is folyik. A nagyvadállomány kiváló. Szép agancsú gímszarvasok, őzek és sok vaddisznó él a zselici erdőkben.

Természetvédelmi területek[szerkesztés]

 • Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület: a monda szerint a babócsai végvárat ostromló pasa valamelyik felesége hozta be a nárciszt távoli hazájából, ami azóta jelentősen elszaporodott, s ma Európa legnagyobb összefüggő nárciszos területe.
 • Baláta-tó: nádasos, mocsaras, zsombékos, lefolyástalan ősláp, a tó melletti réten kosborok nyílnak. Az erdőszéleket a szép királyné gyertyája díszíti. A hüllők közül a keresztes vipera és ennek fekete változata is él a területen.
 • Bölcskei-nőszirmos természetvédelmi terület, Bölcske: egyik része a bölcskei tátorjános, ami a gyűrűsi löszvölgyek része. Balatonkenesén bukkantak rá először a kiveszettnek hitt tátorjánra, majd a nyolcvanas években a botanikusok Bölcske határában is találtak tátorjánt. A túlélés magyarázata az, hogy a Leányvári-dűlő Fürge-völgyéből kiemelkedő löszdombot nem tartották érdemesnek a feltörésre, megművelésre.
 • Bükkhát természetvédelmi terület, Baranyahídvég, Páprád, Sámod, Vajszló.
 • Csokonyvisontai Fás Legelő Természetvédelmi Terület: a földdarab máig megőrizte a Somogyra egykor jellemző legelőerdő gazdálkodás nyomait.
 • Csombárdi-rét természetvédelmi terület, Mezőcsokonya.
 • Dávodi Földvári-tó Természetvédelmi Terület, Dávod.
 • Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület: a löszleszakadás 15 kilométer hosszú és még ma is állandóan alakul. Áradásokkor ugyanis a Duna alámossa, és ilyenkor kisebb-nagyobb darabok szakadnak le, csúsznak bele a vízbe. A terület a dunai madárvonulás jelentős állomása.
 • Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület, Dunaszentgyörgy, Paks.
 • Fekete-hegy Természetvédelmi Terület: a botanikusok összesen 48 védett növényfajt mutattak ki erről a területről.
 • Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület, Mözs, Szekszárd.
 • Mohácsi Történelmi Emlékhely Természetvédelmi Terület: Az emlékhelyet a csata 450. évfordulóján avatták fel 1976. augusztus 29-én.
 • Nagy-mező – Arany-hegy Természetvédelmi Terület: A Zengő lábánál elterülő Nagy-mező nevének megfelelően hatalmas kiterjedésű. Déli részét legelőként használták. Sajnos ezzel felhagytak, pedig éppen a legeltetés biztosította a fokozottan védett bánáti bazsarózsa és a tavaszi hérics fennmaradását. Ezeket ugyanis a legelő állatok mérgező voltuk miatt elkerülték. Az Arany-hegy értéke a bodzaszagú ujjaskosbor.
 • Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület: a Kaposba ömlő Koppány-patak felduzzasztásával keletkezett az az öt halastó, melyek mára eliszaposodtak és rengeteg madár számára biztosítanak élőhelyet. Az alig félezer hektáron mintegy 54 madárfaj fészkel és vonuláskor akár 111 faj is találhat pihenőhelyet.
 • Rinyaszentkirályi-erdő Természetvédelmi Terület: a rétisasok kedvelt fészkelőhelye és éppen ezért e faj magyarországi populációjának megmentése céljából kiemelkedő jelentőségű.
 • Szakadáti Legelő Természetvédelmi Terület: az őszi füzértekercs Tolna megyéből elsőként a szakadáti dombokról került elő. Ez az apró orchideafaj a birkalegelőnek használt völgy eldugott oldalágának egy kis területén virágzott nagyobb számban. Ez a kis terület 1989-ben kapott védettséget.
 • Szársomlyó Természetvédelmi Terület: a Szársomlyó északi és déli oldalának klímája különböző, mert a csupasz déli lejtő nappal hamarabb felmelegszik, viszont a benőtt északi éjszakánként lassabban hűl le. Így a fokozottan védett magyar kikerics már január-februárban virágzik. A Villányi-hegység, és ezen belül a Szársomlyó sok növény egyedüli magyarországi élőhelye. Többek között itt él a bakszarvú lepkeszeg, a törpe szádorgó és a korongos lucerna.
 • Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület: a vörös kánya és a fekete gólya fészkelőterülete. Mindkét faj nagyon kényes, a legkisebb háborgatást sem viselik el.
 • Villányi Templom-hegy Természetvédelmi Terület: A villányi Templom-hegyen – nevével ellentétben – nem áll templom. Az a hegy lábánál épült fel, a hegytetőn pedig kőbánya nyílt, ahol a kőbányászok tárták fel a Templom-hegy ammonita-maradványait.

Ex lege védettség[szerkesztés]

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva Magyarországon védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, és országos jelentőségűnek minősülnek.[4]

 • Lápok: az igazgatóság működési területén 296 lápot tartottak nyilván 2018-ban.[5]
 • Kunhalmok: az igazgatóság működési területén 13 kunhalmot tartottak nyilván 2018-ban.[5]
 • Földvárak: az igazgatóság működési területén 137 földvárat tartottak nyilván 2018-ban.[5]
 • Források: az igazgatóság működési területén 192 forrást tartottak nyilván 2018-ban.[5]
 • Víznyelők: az igazgatóság működési területén 129 víznyelőt tartottak nyilván 2018-ban.[5]
 • Barlangok: az igazgatóság működési területén 246 barlangot tartottak nyilván 2018-ban.[5]

Természeti emlékek[szerkesztés]

Földtani alapszelvények[szerkesztés]

Az alábbi 8 földtani alapszelvényt minősítették természeti emléknek (TE) az igazgatóság működési területén:[6]

 • Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény TE, Ófalu
 • Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény TE, Ófalu
 • Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény TE, Csarnóta, Harkány
 • Községi alapponti földtani alapszelvény TE, Mórágy
 • Meszes-völgyi földtani alapszelvény TE, Ófalu
 • Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény TE, Mórágy
 • Paksi löszfal földtani alapszelvény TE, Paks
 • Studer-völgyi földtani alapszelvény TE, Ófalu

Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó védett területek[szerkesztés]

Az itt felsorolt, természetvédelmi szempontból jelentős területeknek nemzetközi egyezmény, illetve kitüntető cím biztosít oltalmat.

Natura 2000 területek[szerkesztés]

A Natura 2000 hálózat olyan természetvédelmi területeket foglal magába az Európai Unió teljes területén, amelyek vagy madártani, vagy élőhelyi szempontból kiemelt jelentőségűek. Lényeges, hogy a Natura 2000 területek természeti sokszínűségét az ott folyó gazdálkodás mellett kell megőrizni. A Natura 2000 területek megóvása európai érdek, de nemzeti felelősség. Az igazgatóság működési területén az alábbi helyekről készült Natura 2000 fenntartási terveket fogadták el:[7]

A terület kódja A Natura 2000 terület neve A terület típusa
KMT (különleges madárvédelmi terület)
KTT (különleges természetmegőrzési terület)
HUDD10002 Nyugat-Dráva KMT
HUDD10006 Pacsmagi-tavak KMT
HUDD10008 Belső-Somogy KMT
HUDD10013 Zselic KMT
HUDD20001 Tenkes KTT
HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy KTT
HUDD20004 Dél-Zselic KTT
HUDD20006 Szársomlyó KTT
HUDD20007 Kelet-Dráva KTT
HUDD20008 Ormánsági erdők KTT
HUDD20010 Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek KTT
HUDD20011 Szekszárdi-dombvidék KTT
HUDD20012 Geresdi-dombvidék KTT
HUDD20014 Jánosházi-erdő és Égett-berek KTT
HUDD20015 Kisbajomi erdők KTT
HUDD20016 Észak-Zselici erdőségek KTT
HUDD20017 Mocsoládi-erdő KTT
HUDD20018 Pati-erdő KTT
HUDD20019 Mernyei-erdő KTT
HUDD20020 Közép-mezőföldi löszvölgyek KTT
HUDD20022 Szakadáti löszgyepek KTT
HUDD20023 Tolnai Duna KTT
HUDD20024 Aparhanti sztyepp KTT
HUDD20026 Lengyel-hőgyészi erdők KTT
HUDD20028 Koppány-menti rétek KTT
HUDD20029/HUDD10005 Kisszékelyi-dombság KTT/KMT
HUDD20030/HUDD10007 Mecsek KTT/KMT
HUDD20032/HUDD10003 Gemenc KTT/KMT
HUDD20033 Nagyhajmási dombok KTT
HUDD20039 Dékány-hegy KTT
HUDD20040 Tengelici homokvidék KTT
HUDD20044 Boronka-melléke KTT
HUDD20045/HUDD10004 Béda-Karapancsa KTT/KMT
HUDD20046 Törökkoppányi erdők KTT
HUDD20050 Szenes-legelő KTT
HUDD20051 Darányi borókás KTT
HUDD20052 Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek KTT
HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő KTT
HUDD20054 Nyugat-Dráva KTT
HUDD20055 Zákány-őrtilosi dombok KTT
HUDD20056 Közép-Dráva KTT
HUDD20060 Rinyaszentkirályi-erdő KTT
HUDD20062 Nyugat-Dráva-sík KTT
HUDD20063 Szentai erdő KTT
HUDD20065 Töttösi-erdő KTT
HUDD20066 Pécsi-sík KTT
HUDD20067 Székelyszabari erdő KTT
HUDD20068 Gyékényesi erdők KTT
HUDD20069 Paksi ürgemező KTT
HUDD20070 Tengelici rétek KTT
HUDD20071 Paksi tarka sáfrányos KTT
HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperdő KTT
HUDD20073 Szedresi Ős-Sárvíz KTT

Bioszféra-rezervátum[szerkesztés]

Az igazgatóság működési területén egy bioszféra-rezervátum, a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum található, ami öt ország (Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Szlovénia) természeti területeit öleli fel. Magyarországra eső területéhez két nemzeti park igazgatóság, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területeinek és Natura 2000 területeinek egy része tartozik.[8]

A Rámszari egyezmény hatálya alá tartozó területek[szerkesztés]

Az igazgatóság működési területén található négy Rámszari terület:[9]

 • Béda-Karapancsa
 • Gemenc
 • Pacsmagi-tavak
 • Szaporcai-Ős-Dráva

Erdőrezervátumok[szerkesztés]

Az igazgatóság területén az alábbi 9 erdőrezervátum található:[3]

 • Ropolyi-erdő Erdőrezervátum (Zselic)
 • Dávodi-erdő Erdőrezervátum (Somogyi-dombság)
 • Baláta-tó Erdőrezervátum (Zalai-dombság)
 • Buvat, Keszeges-tó Erdőrezervátum (Sárköz)
 • Dél-Veránka, Sasfok Erdőrezervátum (Sárköz)
 • Kádár-sziget Erdőrezervátum (Sárköz)
 • Bükkhát Erdőrezervátum (Dráva-mellék)
 • Matty Erdőrezervátum (Dráva-mellék)
 • Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Mecsek)

Látogatóhelyek[szerkesztés]

Az igazgatóság működési területén működő bemutatóhelyek:[10]

 • Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum, Abaliget
 • Boki-Duna halászati bemutató, Kölked-Erdőfű
 • Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes
 • Fehér Gólya Múzeum, Kölked
 • Mészégető-források barlangja, Orfű
 • Mohácsi Nemzeti Emlékhely, Mohács-Sátorhely
 • Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca
 • Pintér-kert Arborétum és Tettye Oktatási Központ, Pécs
 • Szársomlyó és Nagyharsányi Szoborpark, Nagyharsány
 • Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs

Jegyzetek[szerkesztés]

Forrás[szerkesztés]