Az Osztrák–Magyar Monarchia díszművei

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az Endrei Zalán-féle világtörténelem egyike volt a kor nagy díszműveinek

Az alábbi lista az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában kiadott magyar nyelvű, díszes kötéssel, igényes szedéssel, általában illusztrációkkal, mellékletekkel ellátva jó minőségű papírra nyomott úgynevezett díszműveket sorolja fel.

Enciklopédiák[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző A Műveltség Könyvtára 11 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19051913
több szerző A magyar család aranykönyve 3 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19091911

Lexikonok[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző Magyar lexikon 16 több kiadó, végül a Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18791885
több szerző Az Athenaeum kézi lexikona 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893
több szerző A Pallas nagy lexikona 16 + 2 Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18931900
több szerző Közgazdasági lexikon 3 Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18981901
több szerző Magyar jogi lexikon 6 Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18981906
több szerző A Franklin kézi lexikona 3 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19111912
több szerző Tolnai világlexikona 8 Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat Budapest 19121919

Történelmi művek[szerkesztés]

Egyetemes történelem[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző Világtörténelem 8 + 1 Mehner Vilmos kiadása Budapest 18791885
Franz Joseph Holzwarth Világtörténet 9 Csanád-Egyházmegyei nyomda Budapest 18871892
Johann Baptist Weiss Világtörténet 22 magánkiadás Budapest 18961905
több szerző Nagy képes világtörténet 10 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. és a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság közös kiadása Budapest 18981905
több szerző A világ történelme 6 «Globus» Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 19061908
Heinrich Graetz A zsidók egyetemes története 6 Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 19061908
több szerző Tolnai Világtörténelme 10 Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 19081912
több szerző A Nagy Francia Forradalom és Napoleon 5 Országos Monográfia Társaság Budapest 1911
több szerző Évezredek története 6 A Szabad Szó és a Képes Világlap kiadása Budapest 19131918
több szerző Forradalom és császárság 8 Singer és Wolfner Kiadása Budapest 19131914
Zigány Árpád Tolnai: A világháború története 5 Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 19151920
szerk. Lándor Tivadar A nagy háború írásban és képben 7 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19151926

Magyar történelem[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző A magyar nemzet története 10 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18941898
Gracza György Az 1848–49-iki Magyar Szabadságharcz Története 5 Lampel Róbert (Wodianer Fülöp és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése Budapest 18941898
Varga Ottó Magyarország története 1 szerzői magánkiadás Budapest 1895
több szerző Ezernyolczszáz negyvennyolcz – A magyar szabadságharcz 1848-49-ben 1 Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1896
több szerző A magyar nemzet története 4 Lampel Róbert (Wodianer Fülöp és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése Budapest 18961897
több szerző Nemzeti dicsőségünk – Fényes korszakok a magyar nemzet történelméből 1 Nemzeti Dicsőségünk Kiadó Vállalata Budapest 1900
Acsády Ignác A magyar birodalom története 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19031904
Dolinay Gyula Történelmi arcképcsarnok 1 ? Budapest 1909
szerk. Szász József Politikai Magyarország 4 Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat Budapest 19121914

Irodalomtörténeti művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Scherr János A világirodalom története 3 Benkő Gyula Kiadása Budapest 18851891
több szerző A magyar irodalom története 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1896
Horváth Cirill A régi magyar irodalom története 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1899
több szerző Egyetemes irodalomtörténet 4 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19031911

Szépirodalmi művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző Rózsák könyve – Hazai s külföldi írók műveiből 1 Grill Károly Cs. és K. Udv. Könyvkereskedése Budapest 1880-as évek
több szerző Virágos kert – A magyar lyrai költészet legszebb virágaiból 1 Méhner Vilmos Budapest 1880-as évek
Dóczy Lajos Dóczi Lajos költeményei 1 Ráth Mór Budapest 1890
több szerző A magyar költészet kincsesháza 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1895
Vajda János Vajda János költeményei 1 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 1895

A díszes írói sorozatokról:

Orvostudományi művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Platen Az új gyógymód 2 Minerva Könyvkereskedő és Kiadó Rt. Budapest 1900
F. E. Bilz Az új természetes gyógymód 2 Dr. Karl Mayer G. m. b. H. Leipzig 1910 körül

Művészettörténeti művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Malonyay Dezső Munkácsy Mihály élete és munkái 1 Singer és Wolfner Budapest 1898
Kőrösi László Egiptom művészete 1 Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1898
több szerző Az iparművészet könyve 3 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19021912
több szerző A művészetek története 3 Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 19061912

Néprajzi művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben 21 Magyar Királyi Államnyomda Budapest 18861901
Benedek Elek A magyar nép múltja és jelene 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1898
több szerző Az ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállitás 1 Kunosy Vilmos és Fia kiadása Budapest 1896
több szerző Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon 2 Gerlach Márton és Társa Kiadása Budapest 1896
több szerző Magyarország vármegyéi és városai 25 Országos Monográfia Társaság Budapest 18961914
több szerző A magyar nép művészete 5 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19071922

Vallásos művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Luther Márton Dr. Luther Márton Vasárnapi és ünnepi egyházi beszédei minden rendü és rangu családok lelki épülésére/Evangyéliomi egyházi beszédek 1 Stottmeister L. és társa műintézete, és vallásos iratok kiadóhivatala Pozsony 1880-as évek?
Seeburg Ferenc Egyiptomi József – A mi kedves Üdvözitőnk Jézus Krisztusnak megragadó előképe 1 Pustet Frigyes kiadása Regensburg 1881
Kempis Tamás Krisztus követése 1 ? Nagyvárad 1891
P. Didon Jézus 1 ? Budapest 1896
több szerző Klasszikus Arany Biblia 2 Klasszikus-Arany-Biblia Vállalat kiadása Budapest 1897
Dedek Crescens Lajos Szentek élete 2 Dr. Kiss János kiadása Budapest 1900
több szerző A katholikus Magyarország 2 Stephaneum Nyomtató Műintézet Budapest 1902
több szerző A Magyarhoni protestáns egyház története 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1907
több szerző Képes szent Biblia (szerk. Tótfalusi József) 1 Hermann Emil Budapest 1908
több szerző Missale Romanum 1 ? ? 1911
Geréb József Az Olimposz – Görög-római mitológia. Függelékül a germán népek istentana 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Budapest 1916

Közgazdasági művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző A magyar kereskedő könyve 4 Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 19071911
több szerző Magyarország 1 Magyar Kir. Államvasutak Igazgatósága Budapest 1909

Természettudományos művek[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Vángel Jenő Nagy képes természetrajz [1] 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1899
Alfred Brehm Az állatok világa 10 Légrády Testvérek Budapest 19011907
György Aladár A föld és népei 5 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19041906
Brózik Károly Nagy magyar atlasz 1 Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1906
Gáspár Ferenc A Föld körül 6 Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 19061908
Mágócsy-Dietz Sándor A növények táplálkozása 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1909
Zemplén Győző Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1910
Wodetzky József Üstökösök 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1910
J. Walter A Föld és az élet története 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1911
Berget Alfonz Léghajózás és repülés 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1911
Feredrick Soddy A rádium 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1912
J. Richard Oczeánográfia 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1912
Aujeszky Aladár A baktériumok természetrajza 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1912
J. Scheiner Népszerű asztrofizika 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1916
P. O. Howard A házi légy 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1917
F. Schaffer Általános geológia 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1919

Albumok[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]