1989 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

1989-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

Magyarország[szerkesztés]

Törvények (58)[szerkesztés]

 • 1989. évi I. törvény az Alkotmány módosításáról
 • 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
 • 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról
 • 1989. évi IV. törvény a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosításáról
 • 1989. évi V. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény módosításáról
 • 1989. évi VI. törvény a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény módosításáról
 • 1989. évi VII. törvény a sztrájkról
 • 1989. évi VIII. törvény az Alkotmány módosításáról
 • 1989. évi IX. törvény a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak és az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről szóló 1973. évi III. törvény módosításáról
 • 1989. évi X. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
 • 1989. évi XI. törvény az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1983. évi III. törvény módosításáról
 • 1989. évi XII. törvény Joszif Visszarionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről szóló 1953. évi I. törvény hatályon kívül helyezéséről
 • 1989. évi XIII. törvény a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról
 • 1989. évi XIV. törvény az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény módosításáról
 • 1989. évi XV. törvény a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény módosításáról
 • 1989. évi XVI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
 • 1989. évi XVII. törvény a népszavazásról és a népi kezdeményezésről
 • 1989. évi XVIII. törvény a Magyar Népköztársaság 1989. évi állami költségvetéséről szóló 1988. évi XVII. törvény módosításáról és egységes szerkezetben való közzétételéről
 • 1989. évi XIX. törvény a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról
 • 1989. évi XX. törvény a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosításáról
 • 1989. évi XXI. törvény a földről szóló 1989. évi XIX. törvénnyel módosított 1987. évi I. törvény módosításáról
 • 1989. évi XXII. törvény a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról
 • 1989. évi XXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
 • 1989. évi XXIV. törvény a Magyar Köztársaság 1988. évi központi költségvetésének a végrehajtásáról
 • 1989. évi XXV. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
 • 1989. évi XXVI. törvény a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról
 • 1989. évi XXVII. törvény a vállalkozási nyereségadóról és a magánszemélyek jövedelemadójának módosításáról szóló törvények hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről, és egyes jogszabályok módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló 1988. évi X. törvény módosításáról
 • 1989. évi XXVIII. törvény a külföldre utazásról és az útlevélről
 • 1989. évi XXIX. törvény a kivándorlásról
 • 1989. évi XXX. törvény a munkásőrség megszüntetéséről
 • 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról
 • 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról
 • 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról
 • 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
 • 1989. évi XXXV. törvény a köztársasági elnök választásáról
 • 1989. évi XXXVI. törvény az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról
 • 1989. évi XXXVII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról
 • 1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről
 • 1989. évi XXXIX. törvény a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény módosításáról és kiegészítéséről
 • 1989. évi XL. törvény az általános forgalmi adóról
 • 1989. évi XLI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény módosításáról
 • 1989. évi XLII. törvény az Alkotmány módosításával összefüggésben egyes törvények módosításáról
 • 1989. évi XLIII. törvény az állami vagyon utáni részesedésről
 • 1989. évi XLIV. törvény a vállalkozási nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvény módosításáról
 • 1989. évi XLV. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról
 • 1989. évi XLVI. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.) módosításáról
 • 1989. évi XLVII. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1989. évi XLVIII. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről
 • 1989. évi XLIX. törvény a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről
 • 1989. évi L. törvény a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről
 • 1989. évi LI. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről
 • 1989. évi LII. törvény az illetékekről szóló 1986. évi I. törvény módosításáról
 • 1989. évi LIII. törvény a központi műszaki fejlesztési alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról
 • 1989. évi LIV. törvény a Büntető Törvénykönyv módosításáról
 • 1989. évi LV. törvény a büntetőeljárási törvény módosításáról
 • 1989. évi LVI. törvény a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1989. évi LVII. törvény az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény módosításáról
 • 1989. évi LVIII. törvény a postáról és a távközlésről szóló 1964. évi II. törvény módosításáról

Törvényerejű rendeletek (23)[szerkesztés]

 • 1989. évi 1. törvényerejű rendelet az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó elévülési időről szóló, New Yorkban, 1974. június 14-én kelt Egyezményről, valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerződésére vonatkozó elévülési időről szóló Egyezmény módosításáról, Bécsben 1980. április 11-én kelt Jegyzőkönyvről
 • 1989. évi 2. tvr. a takarékbetétről
 • 1989. évi 3. tvr. a takarékszövetkezetekről szóló 1978. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1989. évi 4. tvr. a KGST-tagországok szervezetei közötti áruszállítások 1968/1988. évi általános feltételeinek kihirdetéséről
 • 1989. évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, az 1986. évi szeptember hó 5. napján aláírt, a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1989. évi 6. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről Pekingben, 1988. december 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1989. évi 7. tvr. a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló, Szöulban, 1985. október 11-én kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1989. évi 8. tvr. a magánkereskedelemről szóló 1977. évi 15. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1989. évi 9. tvr. a sportági szakszövetségekről
 • 1989. évi 10. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság között Budapesten, az 1987. évi szeptember hó 28. napján aláírt a büntető ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtása tárgyában létrejött szerződés kihirdetéséről
 • 1989. évi 11. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között Kairóban, az 1987. évi december hó 14. napján aláírt, a bűnügyi jogsegély, a fogvatartott elítélteknek a büntető ügyekben hozott bírósági határozatok végrehajtása céljából történő átadása és a kiadatás tárgyában létrejött szerződés kihirdetéséről
 • 1989. évi 12. törvényerejű rendelet az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1989. évi 13. tvr. az Állami Ifjúsági és Sporthivatalról szóló 1986. évi 9. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1989. évi 14. tvr. az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról és az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetéséről
 • 1989. évi 15. tvr. a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1989. évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről szóló 1986. évi 13. tvr. módosításáról
 • 1989. évi 17. tvr. a szerzetesrendek működéséről
 • 1989. évi 18. tvr. a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1989. évi 19. törvényerejű rendelet a menekültként elismert személyek jogállásáról
 • 1989. évi 20. tvr. a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • 1989. évi 21. tvr. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 1982. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Alapokmánya módosításának kihirdetéséről
 • 1989. évi 22. tvr. a Magyar Gazdasági Kamaráról szóló 1985. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1989. évi 23. tvr. a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről

Minisztertanácsi rendeletek[szerkesztés]

 • 1/1989. (I. 1.) MT rendelet az alapítványokból és közérdekű célú kötelezettség-vállalásokból adómentesen kifizethető összegekről
 • 2/1989. (I. 1.) MT rendelet Nyers Rezső államminiszter feladatáról és hatásköréről
 • 3/1989. (I. 13.) MT rendelet egyes államigazgatási feladat- és hatáskörök átmeneti ellátásáról
 • 4/1989. (I. 13.) MT rendelet a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT rendelet módosításáról
 • 5/1989. (I. 13.) MT rendelet a tudományos továbbképzés és a tudományos minősítés szabályainak módosításáról
 • 6/1989. (I. 15.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 7/1989. (I. 15.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 8/1989. (I. 24.) MT rendelet a lakbérekről, továbbá az albérleti és ágybérleti díjakról szóló 45/1982. (X. 7.) MT rendelet módosításáról
 • 9/1989. (I. 28.) MT rendelet az ünnepségek és rendezvények megtartásának rendjéről szóló 1002/1987. (I. 15.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 10/1989. (I. 28.) MT rendelet a fogyasztói árkiegészítésről szóló 77/1987. (XII. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 11/1989. (II. 5.) MT rendelet a gazdaságilag elmaradott és a központi struktúrapolitikai döntésekkel érintett térségekben működő vállalkozások nyereségadó kedvezményéről
 • 12/1989. (II. 5.) MT rendelet az Idegenforgalmi Alapról
 • 13/1989. (II. 10.) MT rendelet a Társadalombiztosítási Alap pénzügyi, elszámolási, számviteli rendjéről
 • 14/1989. (II. 17.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten 1989. január 3. napján aláírt a Magyar Népköztársaságban székhellyel bíró vállalatok magyar munkavállalóinak vállalkozási szerződés alapján foglalkoztatási célból történő kiküldetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 15/1989. (II. 26.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 16/1989. (II. 26.) MT rendelet a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről
 • 17/1989. (II. 26.) MT rendelet a fehérjetakarmány import árkiegyenlítés rendszeréről
 • 18/1989. (II. 26.) MT rendelet az importból származó műtrágyák beszerzésének egyes kérdéseiről
 • 19/1989. (III. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság címere, valamint az állami felségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatának rendjéről szóló 7/1974. (III. 20.) MT rendelet módosításáról
 • 20/1989. (III. 1.) MT rendelet a jogi személyiséggel rendelkező, jogi képviseletet ellátó munkaközösségek gazdálkodási rendjéről
 • 21/1989. (III. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1986. április 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 22/1989. (III. 12.) MT rendelet a Minisztertanács Hivatala, illetve a Kereskedelmi Minisztérium feladatkörének módosításáról
 • 23/1989. (III. 12.) MT rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről
 • 24/1989. (III. 14.) MT rendelet a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1987. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 82/1988. (XII. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről
 • 26/1989. (III. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Szíriai Arab Köztársaságban kiállított iskolai bizonyítványok, egyetemi diplomák és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 27/1989. (III. 25.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 28/1989. (IV. 7.) MT rendelet a helyiséggazdálkodásról szóló 19/1984. (IV. 15.) MT rendeletet módosító 4/1989. (I. 13.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 29/1989. (IV. 15.) MT rendelet egyes helyi tömegközlekedési munkaköri pótlékokról
 • 30/1989. (IV. 15.) MT rendelet egyes vállalatok 1989. évi bérkedvezményéről
 • 31/1989. (IV. 15.) MT rendelet a szocialista munkaversenyről szóló 1054/1983. (XII. 20.) MT-SZOT-KISZ KB együttes határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 32/1989. (IV. 15.) MT rendelet a Foglalkoztatási Alap létrehozásáról és a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazásról szóló 52/1987. (X. 15.) MT rendelet módosításáról
 • 33/1989. (IV. 24.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a két ország területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról Budapesten, 1988. június 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 34/1989. (IV. 24.) MT rendelet a beruházásokra vonatkozó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
 • 35/1989. (IV. 30.) MT rendelet a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet módosításáról
 • 36/1989. (IV. 30.) MT rendelet az általános forgalmi adóról szóló 1987. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 81/1988. (XII. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 37/1989. (IV. 30.) MT rendelet a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről
 • 38/1989. (IV. 30.) MT rendelet a belügyminiszter feladatáról és hatásköréről szóló 20/1988. (IV. 8.) MT rendelet módosításáról
 • 39/1989. (IV. 30.) MT rendelet az Országos Tervhivatal elnökének feladatáról és hatásköréről szóló 1015/1985. (III. 20.) MT határozat módosításáról
 • 40/1989. (IV. 30.) MT rendelet a pénzügyminiszter feladatáról és hatásköréről szóló 1016/1985. (III. 20.) MT határozat módosításáról
 • 41/1989. (V. 7.) MT rendelet egyes minisztertanácsi rendeletek egyesülési joggal kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról
 • 42/1989. (V. 7.) MT rendelet a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1987. (X. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 43/1989. (V. 13.) MT rendelet a központi államigazgatási szervek vezetőinek és ügyintézőinek képesítési rendszeréről szóló 58/1987. (XI. 15.) MT rendelet módosításáról
 • 44/1989. (V. 26.) MT rendelet a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1987. évi VI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 82/1988. (XII. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 45/1989. (V. 26.) MT rendelet az Idegenforgalmi Alapról szóló 12/1989. (II. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 46/1989. (V. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 47/1989. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között 1989. február 1-jén, Szöulban aláírt, kulturális együttműködési Egyezmény kihirdetéséről
 • 48/1989. (VI. 5.) MT rendelet a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról
 • 49/1989. (VI. 5.) MT rendelet a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet módosításáról
 • 50/1989. (VI. 5.) MT rendelet az általános forgalmi adóról szóló 1987. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 81/1988. (XII. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 51/1989. (VI. 5.) MT rendelet a Bér- és Munkaügyi Tanács létesítéséről szóló 1028/1981. (IX. 28.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 52/1989. (VI. 5.) MT rendelet egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről
 • 53/1989. (VI. 10.) MT rendelet a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1985. (XI. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 54/1989. (VI. 10.) MT rendelet a fogyasztási adóról szóló 72/1987. (XII. 10.) MT rendelet módosításáról
 • 55/1989. (VI. 10.) MT rendelet a fogyasztói árkiegészítésről szóló 77/1987. (XII. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 56/1989. (VI. 15.) MT rendelet a nyugellátások, egyes baleseti nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, valamint egyéb ellátások emeléséről
 • 57/1989. (VI. 15.) MT rendelet a különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményből származó jövedelmek befizetési rendjéről szóló 111/1988. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 58/1989. (VI. 15.) MT rendelet a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtására kiadott 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 59/1989. (VI. 19.) MT rendelet az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtásáról rendelkező 33/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 60/1989. (VI. 27.) MT rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény végrehajtásáról rendelkező 7/1977. (III. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 61/1989. (VI. 27.) MT rendelet az útalapról
 • 62/1989. (VI. 27.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 63/1989. (V. 30.) MT rendelet a munkavédelemről szóló 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet módosításáról
 • 64/1989. (VI. 30.) MT rendelet a menekülteket befogadó állomásokról
 • 65/1989. (VI. 30.) MT rendelet egyes szervezeti intézkedések végrehajtásáról
 • 66/1989. (VI. 30.) MT rendelet a művelődési miniszter feladatköréről szóló 1028/1980. (VII. 23.) MT határozat kiegészítéséről
 • 67/1989. (VI. 30.) MT rendelet az Országos Sporthivatalról
 • 68/1989. (VII. 1.) MT rendelet az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 69/1989. (VII. 1.) MT rendelet az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképző intézetekről szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 70/1989. (VII. 1.) MT rendelet a külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
 • 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevekről
 • 72/1989. (VII. 4.) MT rendelet a rendőrhatósági őrizetben fogva tartott személyek munkaviszonyának és társadalombiztosítási helyzetének rendezéséről
 • 73/1989. (VII. 7.) MT rendelet a földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet módosításáról
 • 74/1989. (VII. 7.) MT rendelet a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 75/1989. (VII. 7.) MT rendelet a polgári szolgálatról
 • 76/1989. (VII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya közötti kulturális egyezmény kihirdetéséről
 • 77/1989. (VII. 10.) MT rendelet a szolgálati találmányért járó díjazásról és a találmányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekről
 • 78/1989. (VII. 10.) MT rendelet az újításokról
 • 79/1989. (VII. 10.) MT rendelet a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes szabadságharcban szerzett érdemekért adományozott miniszterelnöki elismerések hatályának visszaállításáról
 • 80/1989. (VII. 13.) MT rendelet Kádár János temetésével összefüggő feladatokról
 • 81/1989. (VII. 20.) MT rendelet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett pályakezdő szakemberek pályázati rendszerével összefüggő jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
 • 82/1989. (VII. 20.) MT rendelet a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a diplomáciai és konzuli képviselet tagja részére adható általános forgalmi adó visszatérítésről szóló 44/1988. (V. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 83/1989. (VII. 25.) MT rendelet az általános forgalmi adóról szóló 1987. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 81/1988. (XII. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 84/1989. (VII. 25.) MT rendelet fehérjetakarmány import árkiegyenlítés rendszeréről szóló 17/1989. (II. 26.) MT rendelet módosításáról
 • 85/1989. (VII. 25.) MT rendelet a személygépkocsik megrendeléses vásárlásáról szóló 95/1988. (XII. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 86/1989. (VII. 25.) MT rendelet államminiszteri feladatkör megszüntetéséről
 • 87/1989. (VII. 31.) MT rendelet a nyugati és déli határsáv megszüntetéséről
 • 88/1989. (VII. 31.) MT rendelet a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet módosításáról
 • 89/1989. (VIII. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 90/1989. (VIII. 10.) MT rendelet a különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményből származó jövedelmek befizetésének rendjéről szóló 111/1988. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 91/1989. (VIII. 17.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 92/1989. (VIII. 17.) MT rendelet a fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról szóló 22/1971. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről
 • 94/1989. (VIII. 24.) MT rendelet a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter irányítása alá tartozó felsőoktatás szervezeti változásáról és egyes karok névváltozásáról
 • 95/1989. (VIII. 30.) MT rendelet a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet módosításáról
 • 96/1989. (VIII. 31.) MT rendelet a megyék nevének, székhelyének és területének megállapításáról szóló 4343/1949. (XII. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 97/1989. (IX. 7.) MT rendelet a külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
 • 98/1989. (IX. 18.) MT rendelet a fogyasztási adóról szóló 72/1987. (XII. 10.) MT rendelet módosításáról
 • 99/1989. (IX. 18.) MT rendelet a belföldiek devizaszámlájáról
 • 100/1989. (IX. 24.) MT rendelet a tölgyerdők tömeges elhalásából származó károk csökkentésének támogatásáról
 • 101/1989. (IX. 28.) MT rendelet a menekültként való elismerésről
 • 102/1989. (IX. 28.) MT rendelet a felszámoló kijelöléséről
 • 103/1989. (X. 4.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság címere, valamint az állami felségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatának rendjéről szóló 7/1974. (III. 20.) MT rendelet módosításáról
 • 104/1989. (X. 4.) MT rendelet egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek helyzetének rendezéséről
 • 105/1989. (X. 25.) MT rendelet a magyar állampolgár külföldön történő munkavállalásáról szóló jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
 • 106/1989. (X. 29.) MT rendelet a banktevékenység folytatásának bankfelügyeleti feltételeiről és az Állami Bankfelügyeletről
 • 107/1989. (X. 29.) MT rendelet Markovics Ferenc kormánybiztosi kinevezéséről
 • 108/1989. (XI. 1.) MT rendelet az 1956-os népfelkeléssel összefüggésben elítéltek és a közbiztonsági őrizet alá helyezettek munkaviszonyának és társadalombiztosítási helyzetének rendezéséről, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről
 • 109/1989. (XI. 3.) MT rendelet a külföldre utazás pénzügyi feltételéről szóló 79/1987. (XII. 23.) MT rendelet hatályának részleges felfüggesztéséről
 • 110/1989. (XI. 3.) MT rendelet az egyszeri nyugdíjkiegészítésről és egyes ellátások egyszeri kiegészítéséről
 • 111/1989. (XI. 9.) MT rendelet a gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyában a késedelmi kamat mértékéről
 • 112/1989. (XI. 15.) MT rendelet a központi egészségügyi ellátás biztosításáról
 • 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet az egészségügyi és szociális vállalkozásról
 • 114/1989. (XI. 19.) MT rendelet a belügyminiszter feladatáról és hatásköréről szóló 20/1988. (IV. 8.) MT rendelet módosításáról
 • 115/1989. (XI. 19.) MT rendelet a belföldiek utazási valutaellátásáról
 • 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről
 • 117/1989. (XI. 22.) MT rendelet a művelődési miniszter feladatköréről szóló 1028/1980. (VII. 23.) MT határozat módosításáról
 • 118/1989. (XI. 22.) MT rendelet a közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről
 • 119/1989. (XI. 26.) MT rendelet az állami vezetők munkaviszonyával összefüggő kérdésekről szóló 1077/1987. (XII. 31.) MT határozat módosításáról és kiegészítéséről
 • 120/1989. (XI. 26.) MT rendelet az anyagi érdekeltségi rendszer egyes kérdéseiről szóló 84/1988. (XII. 15.) MT rendelet módosításáról
 • 121/1989. (XII. 1.) MT rendelet a fogyasztói árkiegészítésről szóló 77/1987. (XII. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről
 • 123/1989. (XII. 5.) MT rendelet a lakossági adóigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 58/1981. (XI. 19.) MT rendelet módosításáról
 • 124/1989. (XII. 5.) MT rendelet a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 125/1989. (XII. 9.) MT rendelet az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/1973. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
 • 126/1989. (XII. 9.) MT rendelet a népi ellenőrzés megszüntetése kapcsán felmerülő jogszabályrendezésről, illetőleg a folyamatban levő peres és közérdekű bejelentések le nem zárható ügyeinek intézési rendjéről
 • 127/1989. (XII. 19.) MT rendelet a postai és távközlési hatósági szervezet létesítéséről
 • 128/1989. (XII. 19.) MT rendelet a Frekvenciagazdálkodási Intézetről
 • 129/1989. (XII. 20.) MT rendelet az adóigazgatási eljárásról
 • 130/1989. (XII. 22.) MT rendelet a fővárosi ingatlanszerzésről szóló 50/1982. (X. 7.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 131/1989. (XII. 22.) MT rendelet az országos múzeumok felsorolásáról szóló 1032/1981. (X. 30.) MT határozat módosításáról
 • 132/1989. (XII. 22.) MT rendelet a közműfejlesztések támogatásáról
 • 133/1989. (XII. 22.) MT rendelet a belföldi állami futárszolgálatról
 • 134/1989. (XII. 22.) MT rendelet a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a diplomácia és konzuli képviselet tagja részére adható általános forgalmi adó-visszatérítésről
 • 135/1989. (XII. 22.) MT rendelet az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer létrehozásáról
 • 136/1989. (XII. 22.) MT rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal feladatairól és hatásköréről
 • 137/1989. (XII. 22.) MT rendelet az árszabályozásról szóló 38/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 138/1989. (XII. 22.) MT rendelet az Országos Árhivatal elnökének feladatáról és hatásköréről szóló 23/1988. (IV. 8.) MT rendelet módosításáról
 • 139/1989. (XII. 22.) MT rendelet a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 1014/1985. (III. 20.) MT határozat módosításáról
 • 140/1989. (XII. 22.) MT rendelet a külföldi utas részére adható általános forgalmiadó-visszatérítésről
 • 141/1989. (XII. 22.) MT rendelet a vámszabadterületi társaság, valamint a külföldön bejegyzett vállalkozó részére adható általános forgalmiadó-visszatérítésről
 • 142/1989. (XII. 22.) MT rendelet egyes munkaügyi szabályok módosításáról
 • 143/1989. (XII. 22.) MT rendelet a Foglalkoztatási Alapról és annak a kritikus körzetekben való felhasználásáról
 • 144/1989. (XII. 27.) MT rendelet a Munkásőrség megszüntetésével kapcsolatos, le nem zárt ügyek intézéséről
 • 145/1989. (XII. 27.) MT rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről
 • 146/1989. (XII. 27.) MT rendelet a nyugellátások, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, valamint egyéb ellátások emeléséről
 • 147/1989. (XII. 27.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 148/1989. (XII. 28.) MT rendelet a külkereskedelmi áruforgalommal és a különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözetek befizetésének és igénylésének rendjéről szóló 109/1988. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
 • 149/1989. (XII. 28.) MT rendelet a különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményből származó jövedelmek befizetésének rendjéről szóló 111/1988. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 150/1989. (XII. 28.) MT rendelet a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1987. (X. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 151/1989. (XII. 28.) MT rendelet a fogyasztási adó és a fogyasztói árkiegészítés kulcsairól, tételeiről
 • 152/1989. (XII. 28.) MT rendelet a pénzügyminiszter feladatáról és hatásköréről szóló 1016/1985. (III. 20.) MT határozat módosításáról
 • 153/1989. (XII. 28.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról
 • 154/1989. (XII. 29.) MT rendelet a rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 155/1989. (XII. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén való együttműködésről Brüsszelben, 1987. november 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 156/1989. (XII. 30.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 157/1989. (XII. 30.) MT rendelet a tartósan külföldön foglalkoztatott dolgozók egyes járandóságairól

Egyéb fontosabb jogszabályok[szerkesztés]

 • 1/1989. OGY az országgyűlés házszabályáról (jan. 24.)
 • 8/1989. OGY az országgyűlés házszabályáról (jún. 8.)
 • 9/1989. OGY a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer Nagymarosnál folyó munkálatai felfüggesztéséről (jún. 2., ill. 13.)

Európai Unió[szerkesztés]

A Tanács rendeletei[szerkesztés]

 • A Tanács xx/yyyy/EK rendelete (xxxx. yyy xx.)

A Bizottság rendeletei[szerkesztés]

 • A Bizottság xx/yyyy/EU rendelete (xxxx. yyy xx.)

A Bizottság végrehajtási rendeletei[szerkesztés]

 • A Bizottság xx/yyyy/EU végrehajtási rendelete (xxxx. yyy xx.)
1988 a jogalkotásban 1989 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
1990 a jogalkotásban