1959 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1959-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

Magyarország[szerkesztés]

Törvények (5)[szerkesztés]

Törvényerejű rendeletek (43)[szerkesztés]

 • 1959. évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a mezőgazdasági haszonnövények kártevői és betegségei elleni védekezés terén folytatandó együttműködés tárgyában, Budapesten, 1957. évi október hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (jan. 8.)
 • 1959. évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése tárgyában Belgrádban, 1957. évi november hó 20. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 29.)
 • 1959. évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Prágában, 1958. évi március hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 31.)
 • 1959. évi 4. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között az állatok, állati termékek és a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak forgalma tárgyában Belgrádban, az 1957. évi május hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (jan. 31.)
 • 1959. évi 5. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról (febr. 15.)
 • 1959. évi 6. tvr. a Tanácsköztársasági Emlékérem alapításáról (febr. 15.)
 • 1959. évi 7. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetről és a termelőszövetkezeti csoportról (márc. 19.)
 • 1959. évi 8. tvr. az orvosi rendtartásról (márc. 28.)
 • 1959. évi 9. tvr. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről (márc. 28.)
 • 1959. évi 10. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.-ek kiegészítéséről (márc. 28.)
 • 1959. évi 11. tvr. az 1950. évi 18. tvr. hatályon kívül helyezéséről és az 1953. évi 17. határozat módosításáról (ápr. 3.)
 • 1959. évi 12. tvr. részleges közkegyelem gyakorlásáról (ápr. 3.)
 • 1959. évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1958. évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (ápr. 22.)
 • 1959. évi 14. tvr. egyes orvosok munkaviszonyáról (máj. 1.)
 • 1959. évi 15. tvr. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíj-biztosításáról szóló 1957. évi 65. tvr. egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről (máj. 1.)
 • 1959. évi 16. tvr. egyes mezőgazdasági akadémiák és kutató intézetek összevonásáról (máj. 1.)
 • 1959. évi 17. tvr. a sajtójogi büntető rendelkezésekről (máj. 1.)
 • 1959. évi 18. tvr. az adócsalás bűntettéről és a pénzügyi szabálysértésre vonatkozó rendelkezések módosításáról (máj. 1.)
 • 1959. évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (máj. 6.)
 • 1959. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (máj. 9.)
 • 1959. évi 21. tvr. az 1955. évi 31. tvr. módosításáról [a Nehézipari Műszaki Egyetem soproni részlegének megszüntetése] (máj. 26.)
 • 1959. évi 22. tvr. a termelőszövetkezeti pártoló tagságról (máj. 26.)
 • 1959. évi 23. tvr. a szőlő-, gyümölcs- és borgazdálkodásról (máj. 26.)
 • 1959. évi 24. tvr. a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról (máj. 30.)
 • 1959. évi 25. tvr. az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról (jún. 2.)
 • 1959. évi 26. tvr. a honvédelmi hozzájárulásról (júl. 5.)
 • 1959. évi 27. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a kettős állam-polgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Szófiában, 1958. június 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (júl. 11.)
 • 1959. évi 28. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Szófiában, 1958. évi június hó 27. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (júl. 11.)
 • 1959. évi 29. tvr. a tankötelezettségről és az általános iskoláról szóló 1951. évi 15. tvr. módosításáról (júl. 25.)
 • 1959. évi 30. tvr. az 1960. évi népszámlálásról (júl. 25.)
 • 1959. évi 31. tvr. a községi és városi tanácsok legeltetési bizottságairól szóló 1955. évi 10. tvr. kiegészítéséről (júl. 25.)
 • 1959. évi 32. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék víz-gazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az 1956. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 17.)
 • 1959. évi 33. tvr. az ipari termékek minőségének büntetőjogi védelméről (szept. 17.)
 • 1959. évi 34. tvr. a földművelésügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyetemeken folyó aspiráns-képzésről (okt. 3.)
 • 1959. évi 35. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájának elősegítéséről (okt. 25.)
 • 1959. évi 36. tvr. a szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről (okt. 27.)
 • 1959. évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között Budapesten, az 1959. évi március hó 18. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (okt. 27.)
 • 1959. évi 38. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között, a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Varsóban, az 1959. évi február hó 14. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 17.)
 • 1959. évi 39. tvr. a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli törvényi mentesítés (rehabilitáció) kiterjesztéséről (nov. 29.)
 • 1959. évi 40. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között Varsóban, az 1959. évi május hó 20. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (dec. 6.)
 • 1959. évi 41. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között szociálpolitikai együttműködésről Budapesten az 1959. évi január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (dec. 13.)
 • 1959. évi 42. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között Prágában, az 1959. évi március hó 27. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (dec. 20.)
 • 1959. évi 43. tvr. a bírósági titkárról (dec. 20.)

Kormányrendeletek[szerkesztés]

 • 1/1959. (??) Korm. rendelet
 • 2/1959. (??) Korm. rendelet
 • 4/1959. (??) Korm. rendelet
 • 5/1959. (??) Korm. rendelet
 • 6/1959. (??) Korm. rendelet
 • 7/1959. (??) Korm. rendelet
 • 8/1959. (II. 12.) Korm. rendelet a kozmetikai készítmények előállításáról és forgalomba hozataláról
 • 9/1959. (??) Korm. rendelet
 • 10/1959. (??) Korm. rendelet
 • 11/1959. (??) Korm. rendelet
 • 12/1959. (??) Korm. rendelet
 • 13/1959. (??) Korm. rendelet
 • 14/1959. (??) Korm. rendelet
 • 15/1959. (III. 27.) Korm. rendelet A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 15/1959. (III. 27.) számú rendelete a három vagy ennél több gyermeket eltartó dolgozók és az egyedülálló dolgozó nők családi pótlékának emeléséről.
 • 16/1959. (??) Korm. rendelet
 • 17/1959. (IV. 6.) Korm. rendelet A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 17/1959. (IV. 6.) számú rendelete az 1959—60. években végrehajtandó országos gyümölcsfaösszeírásról
 • 18/1959. (??) Korm. rendelet
 • 19/1959. (??) Korm. rendelet
 • 20/1959. (??) Korm. rendelet
 • 21/1959. (??) Korm. rendelet
 • 22/1959. (??) Korm. rendelet
 • 23/1959. (??) Korm. rendelet
 • 24/1959. (??) Korm. rendelet
 • 25/1959. (??) Korm. rendelet
 • 26/1959. (V. 1.) Korm. rendelet a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről[1][halott link]
 • 27/1959. (??) Korm. rendelet
 • 28/1959. (??) Korm. rendelet
 • 29/1959. (??) Korm. rendelet
 • 30/1959. (V. 10.) Korm. rendelet a gépjárművek kötelező szavatossági biztosításáról
 • 31/1959. (V. 26.) Korm. rendelet az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetekről
 • 32/1959. (V. 26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, a termelőszövetkezeti csoportok és az egyszerűbb szövetkezetek működése engedélyezésével kapcsolatos eljárás
 • 33/1959. (VI. 2.) Korm. rendelet az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról szóló 1959. évi 25. tvr. végrehajtására
 • 34/1959. (??) Korm. rendelet
 • 35/1959. (??) Korm. rendelet
 • 36/1959. (??) Korm. rendelet
 • 37/1959. (VII. 25.) Korm. rendelet a legelő és apaállat gazdálkodási feladatok ellátásának rendezéséről

Kormányhatározatok[szerkesztés]

 • A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3.004/1/1959, (II. 1.) számú határozata a termelőszövetkezetek gazdasági megerősítéséről és a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséről

Miniszteri rendeletek[szerkesztés]

 • 2/1959. (I. 25.) FM—ÁH rendelet A Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet készítményeinek ára
 • 3/1959. (I. 25.) FM—ÁH rendelet A baromfi-tenyésztojás termelői és a géppel keltetett napos baromfi fogyasztói árának megállapítása
 • 4/1959. (I. 25.) FM—ÁH rendelet A takarmányárpa vetőmag bruttó termelői, nagykereskedelmi és fogyasztói árának
 • 1/1959. (II. 3.) IM rendelet a vállalati jogtanácsos (jogi előadó) helyettesítési díjáról
 • 4/1959. (IV. 26.) IM rendelet a 7/1958. (VIII. 17.) IM számú rendelet kiegészítéséről
 • 5/1959. (V. 6.) IM rendelet a Budapesten 1958. évi október hó 7. napján kelt magyar—román polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély-szerződés végrehajtásáról
 • 16/1959. (V. 30.) FM rendelet A mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításának végrehajtása
 • 17/1959. (VI. 30.) PM rendelet a gépjárművek kötelező szavatossági biztosításáról szóló 30/1959. (V. 10.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról
 • 7/1959. (XII. 20.) IM rendelet a bírósági titkár hatásköréről
1958 a jogalkotásban 1959 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
1960 a jogalkotásban