1958 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

1958-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

Magyarország[szerkesztés]

Törvények (3)[szerkesztés]

 • 1958. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1958. évi költségvetéséről
 • 1958. évi II. törvény az 1958–1960. évi hároméves népgazdaságfejlesztési terv irányelveiről
 • 1958. évi III. törvény az országgyűlési képviselők, valamint a tanácsok tagjainak választásáról szóló jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről

Törvényerejű rendeletek (42)[szerkesztés]

 • 1958. évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, 1957. évi augusztus hó 24. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.)
 • 1958. évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, 1957. augusztus 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 3.)
 • 1958. évi 3. tvr. a műsoros előadásokról szóló 1955. évi 13. tvr. módosításáról (jan. 3.)
 • 1958. évi 4. tvr. a Magyar Testnevelési és Sport Tanács létesítéséről (jan. 12.)
 • 1958. évi 5. tvr. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatályba-lépéséről és végrehajtásáról (febr. 16.)
 • 1958. évi 6. tvr. a hegyközségekről (febr. 18.)
 • 1958. évi 7. tvr. a tanácsok községfejlesztési munkájának egységes szabályozásáról (febr. 18.)
 • 1958. évi 8. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló tvr.ek módosításáról és kiegészítéséről (febr. 18.)
 • 1958. évi 9. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról (febr. 18.)
 • 1958. évi 10. tvr. a Termelőszövetkezeti Tanács létesítéséről szóló 1951. évi 33. tvr. módosításáról (márc. 23.)
 • 1958. évi 11. tvr. a Párizsban, 1948. évi november hó 19-én kelt kábítószerjegyzőkönyv kihirdetéséről (márc. 27.)
 • 1958. évi 12. tvr. az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről (márc. 30.)
 • 1958. évi 13. tvr. az állami tulajdonba vett házingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 1957. évi 28. tvr. módosításáról (máj. 3.)
 • 1958. évi 14. tvr. a tanácsok bankhitel igényléséről (máj. 4.)
 • 1958. évi 15. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről (máj. 7.)
 • 1958. évi 16. tvr. a büntető eljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról (máj. 25.)
 • 1958. évi 17. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről (máj. 27.)
 • 1958. évi 18. tvr. a rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, 1926. évi szeptember hó 25. napján kelt Egyezmény módosítása tárgyában New Yorkban, 1953. évi december hó 7. napján kelt Jegyzőkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, 1956. évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről (jún. 6.)
 • 1958. évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1957. évi július hó 3. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (jún. 8.)
 • 1958. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben az 1957. évi október hó 30. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (jún. 8.)
 • 1958. évi 21. tvr. a tartási és gondozási kötelezettség teljesítésének büntetőjogi védelméről (aug. 3.)
 • 1958. évi 22. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten 1958. évi április hó 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (aug. 17.)
 • 1958. évi 23. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről (aug. 19.)
 • 1958. évi 24. tvr. a Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, 1955. évi október hó 12-én kelt egyezmény kihirdetéséről (aug. 20.)
 • 1958. évi 25. tvr. az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról (szept. 6.)
 • 1958. évi 26. tvr. a tanító- és óvónőképzésről (szept. 6.)
 • 1958. évi 27. tvr. az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról (szept. 6.)
 • 1958. évi 28. tvr. a tudományos fokozatok elnyerésével kapcsolatos egyes rendelkezések alkalmazásának átmeneti felfüggesztésére vonatkozó 1957. évi 31. tvr. hatályon kívül helyezéséről (szept. 6.)
 • 1958. évi 29. tvr. a tudományos minősítés rendszerének továbbfejlesztéséről (szept. 6.)
 • 1958. évi 30. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között vámegyüttműködés és vámügyi segítségnyújtás tárgyában Budapesten, az 1958. évi május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (szept. 21.)
 • 1958. évi 31. tvr. a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezéséről szóló 1957. évi 46. tvr. módosításáról (szept. 24.)
 • 1958. évi 32. tvr. az életnek a tengeren való oltalma tárgyában 1948. évi június hó 10-én Londonban kötött egyezmény kihirdetéséről (okt. 3.)
 • 1958. évi 33. tvr. a termelési és a terményértékesítési szerződésről szóló 1958. évi 17. tvr. kiegészítéséről (okt. 17.)
 • 1958. évi 34. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Berlinben, 1957. évi november hó 13. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (nov. 7.)
 • 1958. évi 35. tvr. az újonnan megválasztott tanácsok első ülésének összehívásáról (nov. 17.)
 • 1958. évi 36. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (nov. 22.)
 • 1958. évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Berlinben, 1958. június 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről (dec. 14.)
 • 1958. évi 38. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (dec. 20.)
 • 1958. évi 39. tvr. az ügyvédi kamarai szervek tisztségeinek és tisztségviselői létszámának megállapításáról (dec. 20.)
 • 1958. évi 40. tvr. a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról (dec. 24.)
 • 1958. évi 41. tvr. az 1956. évi október hó 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott kiskorúak vagyonjogi helyzetével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról (dec. 29.)
 • 1958. évi 42. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. tvr. kiegészítéséről (dec. 29.)

Kormányrendeletek[szerkesztés]

Egyéb fontosabb jogszabályok[szerkesztés]

Miniszteri rendeletek[szerkesztés]

Kormányhatározatok[szerkesztés]

 • 1011/1958. (III. 18.) Korm. határozat a Budapesten működő diplomáciai testület tagjainak lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
1957 a jogalkotásban 1958 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
1959 a jogalkotásban