1970 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1970-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

Magyarország[szerkesztés]

Törvények (4)[szerkesztés]

 • 1970. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1969. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1970. évi II. törvény a népgazdaság negyedik ötéves tervéről
 • 1970. évi III. törvény az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1966. évi III. törvény módosításáról
 • 1970. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1971. évi költségvetéséről és a tanácsok 1971–1975. évi pénzügyi tervének költségvetési szabályozóiról

Törvényerejű rendeletek (40)[szerkesztés]

 • 1970. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 2. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a polgári légiszállításra vonatkozóan Budapesten, 1969. évi május hó 13. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 3. tvr. a honvédelemről szóló 1960. évi IV. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1970. évi 4. tvr. az útlevelekről
 • 1970. évi 5. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 7. tvr. a közkegyelem gyakorlásáról
 • 1970. évi 8. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között Varsóban, az 1968. évi október hó 31. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 9. tvr. a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről
 • 1970. évi 10. törvényerejű rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1970. évi 11. törvényerejű rendelet a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Moszkvában, 1969. február 27-én aláírt, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ alapításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 12. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1970. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Szófiában, 1969. évi augusztus hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 14. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaságnak New Yorkban, 1965. április 14-én kelt Harmadik Nemzetközi Ónegyezményhez való csatlakozása kihirdetéséről
 • 1970. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 16. törvényerejű rendelet az „Életbiztonság a Tengeren” tárgyban Londonban, az 1960. évi június hó 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdések rendezéséről Budapesten, 1969. december 17-én aláírt Szerződés kihirdetéséről
 • 1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről
 • 1970. évi 19. törvényerejű rendelet a gazdasági társulásokról
 • 1970. évi 20. törvényerejű rendelet a Debreceni Agrártudományi Egyetem létesítéséről
 • 1970. évi 21. törvényerejű rendelet a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem létesítéséről
 • 1970. évi 22. törvényerejű rendelet a Pénzügyi és Számviteli Főiskola létesítéséről
 • 1970. évi 23. törvényerejű rendelet az Élelmiszer-ipari Főiskola létesítéséről
 • 1970. évi 24. törvényerejű rendelet a Pollack Mihály Műszaki Főiskola létesítéséről
 • 1970. évi 25. törvényerejű rendelet a tanárképző főiskolán folyó képzésről
 • 1970. évi 26. törvényerejű rendelet a kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi. 9. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1970. évi 27. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a légiközlekedés tárgyában Budapesten, 1964. évi november hó 3. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 28. törvényerejű rendelet az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 30. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a posta és távközlés területén folytatandó együttműködés tárgyában Berlinben, 1969. évi április hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Marokkói Királyság között a légi szállítások tárgyában Rabatban, 1967. évi március hó 21. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és Románia Szocialista Köztársaság között a növényvédelem és a növény-egészségügyi zárszolgálat terén való együttműködésről Budapesten, 1969. május 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 33. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban, az 1970. évi február hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 34. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló 1966. évi 30. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1970. évi 35. törvényerejű rendelet az egyesületekről
 • 1970. évi 36. törvényerejű rendelet a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról
 • 1970. évi 37. törvényerejű rendelet a Kormányközi Tengerészeti Tanácskozó Szervezetről Genfben, az 1948. évi március hó 6. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1970. évi 38. törvényerejű rendelet a népi ellenőrzésről szóló 1968. évi V. törvény módosításáról
 • 1970. évi 39. törvényerejű rendelet Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről
 • 1970. évi 40. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a növényvédelem terén való együttműködésről Budapesten, 1969. évi október hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Kormányrendeletek[szerkesztés]

 • 1/1970. (I. 22.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézetekről
 • 2/1970. (II. 3.) Korm. rendelet a szállítási szerződésekről szóló 10/1966. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 3/1970. (II. 15.) Korm. rendelet a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1969. évi 41. törvényerejű rendelet hatályba lépéséről és a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályainak jóváhagyásáról
 • 4/1970. (III. 3.) Korm. rendelet az útlevelekről
 • 5/1970. (III. 22.) Korm. rendelet a háztáji állattartás fejlesztését szolgáló egyes munkaügyi és társadalombiztosítási kérdések rendezéséről
 • 6/1970. (III. 25.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság egyes kitüntető címeinek viselésére jogosult személyek nyugellátásáról szóló 40/1963. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 7/1970. (IV. 1.) Korm. rendelet a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek tagjainak a testületekkel szemben fennálló anyagi felelősségéről
 • 8/1970. (VI. 1.) Korm. rendelet az idegenvezetésről
 • 9/1970. (IV. 21.) Korm. rendelet a kisajátításról szóló 1965. évi 15. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 13/1965. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 10/1970. (IV. 29.) Korm. rendelet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetről
 • 11/1970. (IV. 29.) Korm. rendelet a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 12/1970. (V. 5.) Korm. rendelet a tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről szóló 1970. évi 9. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 13/1970. (V. 17.) Korm. rendelet a mezőgazdasági traktorokra vonatkozó egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
 • 14/1970. (V. 24.) Korm. rendelet a pénzérmék kibocsátásáról
 • 15/1970. (V. 26.) Korm. rendelet a raktárgazdálkodásról
 • 16/1970. (V. 26.) Korm. rendelet az ötéves megszakításhoz fűződő nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről
 • 17/1970. (VI. 3.) Korm. rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 71/1955. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 18/1970. (VI. 4.) Korm. rendelet a raktári dolgozók leltárfelelősségéről
 • 19/1970. (VI. 7.) Korm. rendelet az utakról szóló 1962. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 34/1962. (IX. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 20/1970. (VI. 14.) Korm. rendelet a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet a fák védelméről
 • 22/1970. (VI. 26.) Korm. rendelet a kisajátításról szóló jogszabályoknak különösen nagy kárt okozó elemi csapás esetén történő eltérő alkalmazásáról
 • 23/1970. (VII. 4.) Korm. rendelet a találmányok és egyéb hasznosítható műszaki megoldások külföldre juttatásának engedélyezéséről és nyilvánosságra hozataláról
 • 24/1970. (VIII. 5.) Korm. rendelet a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóságának felállításáról szóló 16/1967. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 25/1970. (VIII. 5.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) illetékkiszabási és vállalati adóhivatalok átszervezéséről szóló 27/1967. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 26/1970. (VIII. 7.) Korm. rendelet a Felsőfokú Villamosenergiaipari Technikum megszüntetéséről
 • 27/1970. (VIII. 7.) Korm. rendelet a Nyiregyházi Tanítóképző Intézet megszüntetéséről
 • 28/1970. (VIII. 7.) Korm. rendelet a zeneoktatás reformjáról szóló 68/1952. (VI. 17.) MT rendelet módosításáról
 • 29/1970. (VIII. 7.) Korm. rendelet a főiskolákról, a felsőfokú intézetekről, valamint az egyetemeken szervezett főiskolai karokról
 • 30/1970. (VIII. 18.) Korm. rendelet a kitelepítést, illetve áttelepítést indokolatlanul elmulasztó, a fővárosban működő vállalatokra és kisipari szövetkezetekre vonatkozó eljárásról
 • 31/1970. (VIII. 18.) Korm. rendelet a gyógyfürdő- és üdülésügy, valamint az ásvány és gyógyvizek feltúrása és hasznosítása egyes kérdéseinek rendezéséről szóló 11/1965. (VII. 11.) Korm. rendelet kiegészítéséről
 • 32/1970. (VIII. 21.) Korm. rendelet az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló törvény módosítására kiadott 1970. évi 28. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 33/1970. (IX. 13.) Korm. rendelet az anyakönyvek vezetéséről és a házasságkötési eljárásról szóló rendelet módosításáról
 • 34/1970. (IX. 13.) Korm. rendelet a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 30/1969. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 35/1970. (IX. 23.) Korm. rendelet egyes mezőgazdasági és erdészeti kutató (kísérleti) intézetek létesítéséről szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 36/1970. (IX. 27.) Korm. rendelet a lakosság borforgalmi adójáról
 • 37/1970. (X. 7.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szakszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról
 • 38/1970. (X. 17.) Korm. rendelet a földadóról
 • 39/1970. (X. 17.) Korm. rendelet a mérgező hatású anyagok és készítmények bejelentéséről
 • 40/1970. (X. 24.) Korm. rendelet a külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályozásáról
 • 41/1970. (X. 27.) Korm. rendelet a vállalati jövedelem- és bérszabályozás rendszeréről
 • 42/1970. (X. 27.) Korm. rendelet a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról
 • 43/1970. (X. 30.) Korm. rendelet a földterületek méterrendszerű nyilvántartásáról
 • 44/1970. (XI. 4.) Korm. rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 71/1955. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 45/1970. (XI. 4.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások évenkénti rendszeres emeléséről
 • 46/1970. (XI. 11.) Korm. rendelet a zártkertekben és egyes községekben a földtulajdoni és használati viszonyokra vonatkozó adatok rendezéséről
 • 47/1970. (XI. 24.) Korm. rendelet a mezőgazdasági lakosság jövedelemadójáról szóló 51/1967. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 48/1970. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 49/1970. (XII. 6.) Korm. rendelet a beruházások rendjéről szóló 38/1967. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 50/1970. (XII. 20.) Korm. rendelet az időleges munkakötelezettségről szóló 1967. évi 29. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 51/1970. (XII. 20.) Korm. rendelet a föld alatti bányászok pótszabadságáról
 • 52/1970. (XII. 24.) Korm. rendelet a szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések módosításáról
 • 53/1970. (XII. 31.) Korm. rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 71/1955. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 54/1970. (XII. 31.) Korm. rendelet a társadalmi tulajdonban lévő felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről, valamint a hiányzó és megsemmisült vagyontárgyak elszámolásáról szóló 3/1968. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Egyéb fontosabb jogszabályok[szerkesztés]

 • 1/1970. (III.20.) MM rendelet a kiadói szerződések feltételeiről és a szerzői díjakról
 • 2/1970. (III.20.) MM rendelet a színpadi művek felhasználási szerződéseinek feltételeiről és a szerzői díjakról
 • 3/1970. (III.?.) MM rendelet a zeneművek megírására és első nyilvános előadására vonatkozó szerződésekről
 • 5/1970. (VI.12.) MM rendelet a Magyar Rádió és a Magyar Televízió felhasználási szerződéseinek feltételeiről és a szerzők díjazásáról
 • 6/1970. (VI.24.) MM rendelet az alkalmazott grafikai művek felhasználási szerződésének feltételeiről és a szerzői díjakról
 • 7/1970. (VI.24.) MM rendelet kisplasztika, érem és plakett felhasználására vonatkozó szerződések feltételeiről és a szerzők díjáról
 • 8/1970. (VI.24.) MM rendelet a művészi fényképek felhasználási szerződéseinek feltételeiről és a szerzői díjakról
 • 9/1970. (VI.25.) MM rendelet az iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotások felhasználási szerződéseinek feltételeiről és szerzői díjáról
 • 10/1970. (VI.25) MM rendelet a képgrafikai alkotások felhasználási szerződéseinek feltételeiről és a szerzői díjakról
 • 12/1970. (VI.30.) MM rendelet a megfilmesítési szerződések feltételeiről és a szerzők díjazásáról
 • 2/1970. (VII.1.) OMFB-IM rendelet a védjegyről szóló 1969. évi IX. törvény végrehajtásáról
 • 3/1970. (XI.5.) OMFB rendelet a gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó Madridi Megállapodás Nizzai Szövegének végrehajtási szabályzatáról

Európai Unió[szerkesztés]

 • A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1969 a jogalkotásban 1970 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
1971 a jogalkotásban