1974 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1974-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

Magyarország[szerkesztés]

Törvények (4)[szerkesztés]

 • 1974. évi I. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről
 • 1974. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1973. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1974. évi III. törvény a külkereskedelemről
 • 1974. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1975. évi költségvetéséről

Törvényerejű rendeletek (24)[szerkesztés]

 • 1974. évi 1. törvényerejű rendelet a devizagazdálkodásról
 • 1974. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között Varsóban, 1973. június 5-én aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1974. évi 3. törvényerejű rendelet a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres Erői Törzsének és egyéb vezetési szerveinek jogképességére, kiváltságaira és mentességeire vonatkozó, Moszkvában, 1973. április 21-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1974. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten, 1973. május 17-én aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1974. évi 5. törvényerejű rendelet egyes felsőoktatási munkaköröknek határozott idejű munkaviszonyban ellátásáról
 • 1974. évi 6. törvényerejű rendelet a külföldiek ingatlanszerzésének szabályozásáról
 • 1974. évi 7. törvényerejű rendelet az alsó és középfokú oktatási-nevelési intézmények vezetésének határozott időre szóló ellátásáról
 • 1974. évi 8. törvényerejű rendelet az állami népesség-nyilvántartásról
 • 1974. évi 9. törvényerejű rendelet a társadalom fokozottabb védelméről a közrendre és a közbiztonságra különösen veszélyes visszaeső bűnözők elleni hatékonyabb fellépés érdekében
 • 1974. évi 10. törvényerejű rendelet az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezeléséről
 • 1974. évi 11. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1973. évi IV. törvény módosításáról
 • 1974. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1972. évi november hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1974. évi 13. törvényerejű rendelet tanítóképző főiskolák létesítéséről
 • 1974. évi 14. törvényerejű rendelet Szombathelyen tanárképző főiskola létesítéséről
 • 1974. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szerzői jogok kölcsönös védelmére Budapesten, az 1967. évi november hó 17. napján kötött és az 1968. évi 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény módosításának kihirdetéséről
 • 1974. évi 16. törvényerejű rendelet a vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény pótegyezményének kihirdetéséről
 • 1974. évi 17. törvényerejű rendelet az állam- és közbiztonságról
 • 1974. évi 18. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya egyes rendelkezései módosításának kihirdetéséről
 • 1974. évi 19. törvényerejű rendelet a tengeri kereskedelmi hajózásban megvalósuló együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1974. évi 20. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Libanoni Köztársaság közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1971. évi szeptember hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1974. évi 21. törvényerejű rendelet a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet kiegészítéséről
 • 1974. évi 22. törvényerejű rendelet a Béke és Barátság Érdemrend alapításáról
 • 1974. évi 23. törvényerejű rendelet a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény módosításáról és kiegészítéséről
 • 1974. évi 24. törvényerejű rendelet a jogszabályok kihirdetéséről és hatálybalépéséről

Minisztertanácsi rendeletek[szerkesztés]

 • 1/1974. (I. ?.) MT rendelet
 • 2/1974. (I. 9.) MT rendelet a lakásépítési hozzájárulásról és a lakás-használatbavételi díjról, továbbá a kedvezményekről szóló 2/1971. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 3/1974. (I. 9.) MT rendelet
 • 4/1974. (I. 9.) MT rendelet
 • 5/1974. (I. ?.) MT rendelet a hajólajstromról
 • 6/1974. (I. 17.) MT rendelet az egyes lakásépítési formák pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményekről szóló 7/1971. (II. 8.) Korm. rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában kiadott 3/1973. (I. 26.) MT rendelet módosításáról
 • 7/1974. (III. 20.) MT rendelet a Magyar Köztársaság címere, valamint az állami felségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatának rendjéről
 • 8/1974. (III. ?.) MT rendelet
 • 9/1974. (III. 21.) MT rendelet az ipari takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról
 • 10/1974. (III. ?.) MT rendelet
 • 11/1974. (V. 14.) MT rendelet az anyakönyvek vezetéséről és a házasságkötési eljárásról szóló 38/1963. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 12/1974. (V. 14.) MT rendelet
 • 13/1974. (V. 14.) MT rendelet
 • 14/1974. (V. 14.) MT rendelet a névváltoztatásról szóló rendelkezések módosításáról
 • 16/1974. (V. 15.) MT rendelet oktatás-nevelési, közművelődési és művészeti díjak létesítéséről, valamint művészeti alkotásokra pályázatok hirdetéséről
 • 17/1974. (V. ?.) MT rendelet
 • 18/1974. (V. ?.) MT rendelet ?
 • 19/1974. (V. ?.) MT rendelet
 • 20/1974. (V. ?.) MT rendelet
 • 21/1974. (V. 24.) MT rendelet a magánszemélyek gépjárműhasználatáról szóló 37/1972. (XI. 9.) MT rendelet kiegészítéséről
 • 22/1974. (?. ?.) MT rendelet ?
 • 23/1974. (?. ?.) MT rendelet ?
 • 24/1974. (?. ?.) MT rendelet ?
 • 25/1974. (VI. 16.) MT rendelet a 24/1950. (I. 21.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 26/1974. (VI. 21.) MT rendelet a tűzvédelmi tevékenység elismeréséről
 • 27/1974. (?. ?.) MT rendelet ?
 • 28/1974. (?. ?.) MT rendelet
 • 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 30/1974. (VII. 15.) MT rendelet a tudományos és műszaki kutatások anyagi-műszaki ellátása terén megvalósítandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 31/1974. (VII. 15.) MT rendelet ?
 • 32/1974. (VII. 15.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások, valamint a gyermekgondozási segély kiegészítéséről
 • 33/1974. (VII. 20.) MT rendelet az állampolgárok lakás- és üdülőtulajdonának egyes kérdéseiről szóló 32/1971. (X. 5.) Korm. rendelet kiegészítéséről
 • 34/1974. (?. ?.) MT rendelet
 • 35/1974. (VIII. 18.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Albán Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1973. évi október hó 3. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 36/1974. (IX. 29.) MT rendelet a tartós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozó házastársának belföldi munkaviszonyáról
 • 37/1974. (X. 16.) MT rendelet az 1975. évi általános népességösszeírásról
 • 38/1974. (?. ?.) MT rendelet ?
 • 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet a rendőrségről
 • 40/1974. (XI. 1.) MT rendelet a Magyar Köztársaság államhatárának őrizetéről
 • 41/1974. (XI. ?.) MT rendelet
 • 42/1974. (XI. 20.) MT rendelet a Nemzetközi Textilkereskedelemre vonatkozó Egyezmény kihirdetéséről
 • 43/1974. (XI. 27.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának kiegészítéséről
 • 45/1974. (XI. 27.) MT rendelet a Gépjármű Fuvarozási Szabályzat módosításáról
 • 44/1974. (?. ?.) MT rendelet
 • 46/1974. (XII. 4.) MT rendelet az állampolgárok tulajdonában levő, üresen álló családi házak értékesítéséről
 • 47/1974. (XII. 19.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormányának az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkének végrehajtásáról szóló Egyezményhez történt csatlakozásáról
 • 48/1974. (XII. ?.) MT rendelet
 • 49/1974. (XII. 24.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 50/1974. (XII. 28.) MT rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 51/1974. (XII. 30.) MT rendelet a magyar állampolgárok külföldi munkáltatók alkalmazásába lépésének szabályairól

Miniszteri rendeletek[szerkesztés]

 • 1/1974. (I. 17.) PM rendelet a tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 30/1974. (VII. 30.) MüM rendelet magyar állampolgár külföldi munkáltató alkalmazásába lépéséhez szükséges munkavállalási engedélyről és annak alapján létesített munkaviszonyra vonatkozó egyes szabályokról
 • 42/1974. (XII. 30.) PM rendelet az eszközlekötési járulékról

Minisztertanácsi határozatok[szerkesztés]

1973 a jogalkotásban 1974 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
1975 a jogalkotásban