1987 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1987-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

Magyarország[szerkesztés]

Törvények (12)[szerkesztés]

 • 1987. évi I. törvény a földről
 • 1987. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1986. évi állami költségvetésének a végrehajtásáról
 • 1987. évi III. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
 • 1987. évi IV. törvény a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról
 • 1987. évi V. törvény az általános forgalmi adóról
 • 1987. évi VI. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról
 • 1987. évi VII. törvény a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról
 • 1987. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság 1988. évi állami költségvetéséről
 • 1987. évi IX. törvény az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról
 • 1987. évi X. törvény az Alkotmány módosításáról
 • 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
 • 1987. évi XII. törvény az 1960 előtt kibocsátott jogszabályok rendezéséről

Törvényerejű rendeletek (29)[szerkesztés]

 • 1987. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről Budapesten, 1986. október 22-én aláírt egyezmény kihirdetéséről és az 1961. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1987. évi 2. törvényerejű rendelet a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény módosításáról
 • 1987. évi 3. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1987. évi 4. törvényerejű rendelet a külföldiek ingatlanhasználati jogáról
 • 1987. évi 5. törvényerejű rendelet az államtitokról és a szolgálati titokról
 • 1987. évi 6. törvényerejű rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény módosításáról
 • 1987. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Bolíviai Köztársaság között Budapesten, 1985. június 21-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről
 • 1987. évi 8. törvényerejű rendelet a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1987. évi 9. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1987. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről szóló 1986. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1987. évi 11. törvényerejű rendelet egyes polgári jogi szabályok módosításáról
 • 1987. évi 12. törvényerejű rendelet a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről
 • 1987. évi 13. törvényerejű rendelet a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1987. évi 14. törvényerejű rendelet az általános forgalmi adóról és a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvények hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről és jogszabály-módosításokról
 • 1987. évi 15. törvényerejű rendelet az atomenergiáról szóló 1980. évi I. törvény módosításáról
 • 1987. évi 16. törvényerejű rendelet a vállalkozói adóról
 • 1987. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Kereskedelmi Kamara elnevezésének megváltoztatásáról
 • 1987. évi 18. törvényerejű rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
 • 1987. évi 19. törvényerejű rendelet a versenytárgyalásról
 • 1987. évi 20. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről
 • 1987. évi 21. törvényerejű rendelet a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról, a kétszintű igazgatás bevezetéséről
 • 1987. évi 22. törvényerejű rendelet a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1987. évi 23. törvényerejű rendelet a kincstárjegyről
 • 1987. évi 24. törvényerejű rendelet a Túszszedés Elleni Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről
 • 1987. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldre utazásról és az útlevélről
 • 1987. évi 26. törvényerejű rendelet egyes devizarendelkezésekről
 • 1987. évi 27. törvényerejű rendelet az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1987. évi 28. törvényerejű rendelet a gazdasági társulásokról szóló 1978. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1987. évi 29. törvényerejű rendelet a magánkereskedelemről szóló 1977. évi 15. törvényerejű rendelet módosításáról

Minisztertanácsi rendeletek (100)[szerkesztés]

 • 1/1987. (I. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a határt alkotó és a határ által átmetszett vizekkel kapcsolatos vízügyi kérdések szabályozásáról Bukarestben, 1986. évi június hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről
 • 2/1987. (II. 9.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosításáról
 • 3/1987. (II. 9.) MT rendelet a munkaügyi ellenőrzésről
 • 4/1987. (II. 9.) MT rendelet a munkavédelemről szóló 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet módosításáról
 • 5/1987. (II. 9.) MT rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 6/1987. (II. 24.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között 1986. november 4. napján aláírt, a magyar-szovjet közös gazdálkodó szervezetek alapításának rendjéről és tevékenységük alapelveiről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 7/1987. (III. 10.) MT rendelet a gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozásáról szóló egyes jogszabályok módosításáról
 • 8/1987. (III. ?.) MT rendelet ?
 • 9/1987. (III. 28.) MT rendelet egyes szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos várakozási időről
 • 10/1987. (III. 28.) MT rendelet az állami kitüntetések és kitüntető címek után járó nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985. (VI. 22.) MT rendelet módosításáról
 • 11/1987. (IV. 3.) MT rendelet a raktári dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről
 • 12/1987. (IV. 13.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről, illetőleg emeléséről
 • 13/1987. (V. 4.) MT rendelet az akadémikusok és hozzátartozóik nyugdíjával kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 14/1987. (V. 13.) MT rendelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról
 • 15/1987. (V. 13.) MT rendelet az illetékhivatalokról
 • 16/1987. (V. 13.) MT rendelet a távközlési beruházási hozzájárulásról
 • 17/1987. (VI. 9.) MT rendelet az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról
 • 19/1987. (VI. 14.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 20/1987. (VII. 10.) MT rendelet a vállalati forgóeszköz-gazdálkodás egyes kérdéseinek szabályozásáról
 • 21/1987. (VII. 10.) MT rendelet az állategészségügyi intézetek létesítéséről szóló 175/1951. (IX. 22.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 22/1987. (VII. 20.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről, illetőleg emeléséről
 • 23/1987. (VII. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 24/1987. (VII. 22.) MT rendelet a vagyonvédelmi tevékenységről és a magánnyomozás tilalmáról
 • 25/1987. (VII. 28.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet a földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 27/1987. (VII. 30.) MT rendelet a tartós földhasználatba adott földekre vonatkozó szabályokról
 • 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet a Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet a Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 31/1987. (VIII. 24.) MT rendelet a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről szóló 14/1978. (III. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 32/1987. (IX. 1.) MT rendelet az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképző intézetekről szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 33/1987. (IX. 1.) MT rendelet az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény végrehajtására kiadott 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet módosításáról
 • 34/1987. (IX. 8.) MT rendelet a mezőgazdasági beruházások 1987. évi támogatási okirat kiadásának felfüggesztéséről
 • 35/1987. (IX. 15.) MT rendelet a Közlekedési Főfelügyeletről szóló 15/1983. (VI. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 36/1987. (IX. 29.) MT rendelet egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
 • 37/1987. (X. 12.) MT rendelet az általános forgalmi adóról szóló 1987. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 38/1987. (X. 12.) MT rendelet a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1987. évi VI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 39/1987. (X. 12.) MT rendelet a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről
 • 40/1987. (X. 13.) MT rendelet a gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozásáról
 • 41/1987. (X. 13.) MT rendelet az adóreformmal összefüggő árváltozásokról
 • 42/1987. (X. 13.) MT rendelet a tisztességtelen ár megállapításáról
 • 43/1987. (X. 13.) MT rendelet az árszabályozásról szóló 38/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 44/1987. (X. 14.) MT rendelet a vállalati bérszabályozásról, az adózott nyereség anyagi ösztönzési célú felhasználásáról és a magasabb vezető állású dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
 • 45/1987. (X. 14.) MT rendelet egyes gazdálkodó szervezeteknek a bérszabályozási előírások alól történő mentesítéséről
 • 46/1987. (X. 14.) MT rendelet egyes munkaügyi rendelkezésekről
 • 47/1987. (X. 14.) MT rendelet a központi műszaki fejlesztési alap képzéséről és felhasználásáról
 • 48/1987. (X. 14.) MT rendelet az egyes szövetkezetek közös alapjainak képzéséről és felhasználásáról szóló 7/1985. (II. 9.) MT rendelet módosításáról
 • 49/1987. (X. 14.) MT rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek Kölcsönös Támogatási Alapjáról szóló 31/1980. (VII. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 50/1987. (X. 14.) MT rendelet az adóigazgatási eljárásról
 • 51/1987. (X. 14.) MT rendelet a vagyonjegyről
 • 52/1987. (X. 15.) MT rendelet a Foglalkoztatási Alap létrehozásáról és a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazásról
 • 53/1987. (X. 24.) MT rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
 • 54/1987. (X. 24.) MT rendelet az atomenergiáról szóló 1980. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 12/1980. (IV. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 55/1987. (X. 30.) MT rendelet az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról
 • 56/1987. (XI. 6.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 57/1987. (XI. 15.) MT rendelet az általános forgalmi adóról szóló 1987. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kiadott 37/1987. (X. 12.) MT rendelet módosításáról
 • 58/1987. (XI. 15.) MT rendelet a központi államigazgatási szervek vezetőinek és ügyintézőinek képesítési rendszeréről
 • 59/1987. (XI. 29.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 60/1987. (XI. 29.) MT rendelet a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 61/1987. (XI. 29.) MT rendelet egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
 • 62/1987. (XI. 29.) MT rendelet a takarékbetétekből származó 1988. évi jövedelmek utáni adó megfizetésének módjáról
 • 63/1987. (XII. 2.) MT rendelet a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 11/1971. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 64/1987. (XII. 2.) MT rendelet a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 65/1982. (XII. 4.) MT rendelet módosításáról
 • 65/1987. (XII. 2.) MT rendelet a lakossági adóigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 58/1981. (XI. 19.) MT rendelet módosításáról
 • 66/1987. (XII. 2.) MT rendelet az adótanácsadói tevékenységről
 • 67/1987. (XII. 2.) MT rendelet a háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadójáról szóló rendelet és a lakosság borforgalmi adójáról szóló rendelet módosításáról, továbbá az ebadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 68/1987. (XII. 7.) MT rendelet a repülési pótlékról
 • 69/1987. (XII. 7.) MT rendelet a gazdasági bírságról szóló 32/1984. (X. 31.) MT rendelet módosításáról
 • 70/1987. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Bécsben, 1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 71/1987. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 72/1987. (XII. 10.) MT rendelet a fogyasztási adóról
 • 73/1987. (XII. 10.) MT rendelet az Egészségvédelmi Alap létrehozásáról
 • 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrészellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet módosításáról
 • 75/1987. (XII. 10.) MT rendelet az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 76/1987. (XII. 10.) MT rendelet a lakásépítés (-vásárlás) pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről szóló * 61/1985. (XII. 27.) MT rendelet módosításáról
 • 77/1987. (XII. 14.) MT rendelet a fogyasztói árkiegészítésről
 • 78/1987. (XII. 14.) MT rendelet a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet módosításáról
 • 79/1987. (XII. 23.) MT rendelet a külföldre utazás pénzügyi feltételeiről
 • 80/1987. (XII. 24.) MT rendelet vasúti közlekedéssel összefüggő egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról
 • 81/1987. (XII. 27.) MT rendelet az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó titoktartás kötelezettsége alóli felmentésről
 • 82/1987. (XII. 27.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról
 • 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról
 • 84/1987. (XII. 27.) MT rendelet a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet módosításáról
 • 85/1987. (XII. 28.) MT rendelet az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról
 • 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet az 1960 előtt kibocsátott kormányszintű jogszabályok rendezéséről
 • 87/1987. (XII. 30.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 88/1987. (XII. 30.) MT rendelet a tudomány doktora fokozattal rendelkezők illetmény- és nyugdíj-kiegészítéséről
 • 89/1987. (XII. 30.) MT rendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiségek béréről szóló 34/1985. (VII. 1.) MT rendelet módosításáról
 • 90/1987. (XII. 30.) MT rendelet a műszaki alkotói díj alapításáról
 • 91/1987. (XII. 30.) MT rendelet a műszaki főtanácsosi és a műszaki tanácsosi cím adományozásáról
 • 92/1987. (XII. 30.) MT rendelet a gazdálkodási kötelesség megszegésének bűncselekményével kapcsolatos jogszabályokról
 • 93/1987. (XII. 30.) MT rendelet egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról
 • 94/1987. (XII. 31.) MT rendelet egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról
 • 95/1987. (XII. 31.) MT rendelet a gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozásáról szóló 40/1987. (X. 13.) MT rendelet módosításáról
 • 96/1987. (XII. 31.) MT rendelet az állami alapjuttatásról szóló 42/1985. (X. 8.) MT rendelet módosításáról
 • 97/1987. (XII. 31.) MT rendelet a gazdasági munkaközösségekről szóló 28/1981. (IX. 9.) MT rendelet módosításáról
 • 98/1987. (XII. 31.) MT rendelet a kisvállalkozások részére kifizetett ellenérték adójáról szóló 1/1985. (I. 10.) MT rendelet módosításáról
 • 99/1987. (XII. 31.) MT rendelet az egyes kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzletek szerződéses üzemeltetéséről szóló 38/1980. (IX. 30.) MT rendelet módosításáról
 • 100/1987. (XII. 31.) MT rendelet a mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet módosításáról

Miniszteri rendeletek[szerkesztés]

Január[szerkesztés]

 • 1/1987. (I. 15.) EüM-BKM-KKM együttes rendelet A külföldi élelmiszerek behozatalának egészségügyi feltételeiről

Február[szerkesztés]

Március[szerkesztés]

Április[szerkesztés]

Május[szerkesztés]

 • 16/1987. (V. 4.) PM rendelet a lakásnyeremény-takarékbetétről

Június[szerkesztés]

 • 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről
 • 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

Július[szerkesztés]

Augusztus[szerkesztés]

 • 40/1987. (VIII. 24.) PM rendelet a szövetkezeti tagok által jegyzett részjegyekről, célrészjegyekről és egyéb vagyoni hozzájárulásról szóló 33/1983. (XI. 3.) PM rendelet módosításáról

Szeptember[szerkesztés]

Október[szerkesztés]

 • 45/1987. (X. 14.) PM rendelet a gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozásáról

November[szerkesztés]

December[szerkesztés]

 • 60/1987. (XII. 7.) PM rendelet a leltározás, mérleg- és mérlegbeszámoló készítési kötelezettségről
 • 12/1987. (XII. 29.) IM rendelet a jogszabályszerkesztésről
 • 17/1987. (XII. 30.) ÉVM-MÉM-PM együttes rendelet az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969.(IX. 30. ) Korm. rendelet végrehajtására kiadott 16/1969. (IX. 30.) ÉVM-iMÉM-PM együttes rendelet módosításáról
 • 99/1987. (XII. 30.) EVM-KBM együttes rendelet a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló 39/1976.(XI. 10) PM-KkM együttes rendelet módosításáról
 • 2/1987.(XII. 30.) SZEM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983.(VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról
1986 a jogalkotásban 1987 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
1988 a jogalkotásban