Elektromos áram

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Áram szócikkből átirányítva)

Az elektromos áram (vagy régebbi, a műszaki életben használt nevén villamos áram) az elektromos töltéssel rendelkező részecskék egyirányú rendezett áramlása. Az áramlás irányának váltakozása alapján beszélhetünk váltakozó-, vagy áramlás irányának állandósága esetén egyenáramról. Lényegében minden rendezett töltésmozgást elektromos áramnak nevezünk, de mégis különbséget teszünk a fémekben az elektronok által létrehozott konduktív áram és a folyadékokban, gázokban szabad töltéshordozók (ionok) mozgása során létrejövő konvektív áram között.

Elektromos áramerősség[szerkesztés]

Az áramerősség (jele: I): A keresztmetszeten áthaladó összes töltésmennyiség és a közben eltelt idő hányadosával jellemzett fizikai mennyiség.

SI-mértékegysége az amper, amelynek jele A, André-Marie Ampère francia fizikus tiszteletére.

A definíció alapján tehát a következő összefüggést írhatjuk fel a vezető keresztmetszetén Δt időtartam alatt átáramló töltések ΔQ nagysága és az elektromos áram erőssége között:

Az áramerősség SI-mértékegységének definíciója[szerkesztés]

1 A az áram erőssége, ha két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és vákuumban, egymástól 1 m távolságban lévő vezető között méterenként 2·10−7 N erőt hoz létre.

Kiszámítása[szerkesztés]

Egyszerű áramkör, ahol az áram jele i. Az áramforrás (V) pozitív oldaláról indul az áram az (R) elektromos ellenállásra. Az elektronok a valóságban a nyíllal ellentétesen mozognak

Általánosan az

képlettel számítható, ahol Q az elektromos töltés, t az idő jele, amit C (coulomb) és s (másodperc) egységekben adunk meg.

Áramok számítására használható az Ampère-féle (gerjesztési) törvény is (az áramerősség definíciója alapjául is ez szolgál):

ahol μ0 a vákuum permeabilitása, I1 és I2 a vezetőkben folyó áramok nagysága amperben, l a vizsgált vezetők hossza, d a köztük lévő távolság méterben.

Fontos megjegyezni, hogy μ0 nem természeti állandó, értéke az áramerősség definíciójából következik:

Egyenáram és a váltakozóáram különbsége[szerkesztés]

Egyenáramnál az áramforrásnak pozitív és negatív pólusa van, az áram megszakítás nélkül folyik a vezetékben és Ohm törvénye segítségével egyszerűen kiszámítható.

A váltakozó áram esetén az áramot létrehozó váltakozófeszültség értéke ismétlődően (periodikusan) ellentétes értékeket vesz fel (vagyis a pólusok váltakoznak). Jellemzője a frekvencia, és a feszültség hullámformája. Az iparban és a háztartásokban jellemzően váltakozó áramot használnak energiaforrásként.

A villamos áram hatásai[szerkesztés]

Hőhatás[szerkesztés]

Joule törvénye kimondja, hogy az ellenálláson átfolyó áram villamos teljesítményének megfelelő hőt termel. A fejlődő a Joule-hő. Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Az elektromos áramnak tehát hőhatása van.

Vegyi hatás[szerkesztés]

Mágneses hatás[szerkesztés]

Az iránytű fölé egy vezetéket helyezünk, a vezetéket a zsebtelepre kapcsoljuk. Az iránytű a vezetéken átfolyó áram hatására kitér eredeti irányából.

Fényhatás[szerkesztés]

Két fajtája az izzásból származó (az izzókban a vezeték izzik) illetve az úgynevezett hideg világítás: a gázokban ütköznek a töltések.

Villámlás: a villám egy hatalmas villamos szikrakisülés a levegőben, tekintélyes kisülési árammal.

Alkalmazási példák: izzólámpa, fénycső (hétköznapi nevén „neonlámpa”) (hideg v.), tévéképernyő (h. v.).

Élettani (fiziológiai) hatás[szerkesztés]

Az áramütés veszélyére figyelmeztető szimbólum

Az emberi test vezeti a villamos áramot, elektromos ellenállása 200 Ω – 3000 Ω között változhat a körülményektől függően. A szervezeten áthaladó áram izom-, bőr- és idegi károsodást, illetve halált is okozhat. A károsodás mértékét az áram erőssége és típusa (egyenáram vagy váltakozó áram), a hatás ideje, és az áram testen belüli útja határozza meg. A nagyfrekvenciás váltakozóáram kevésbé veszélyes, mint az egyenáram, mert a nagy frekvencia miatt az áram nem hatol a test belsejébe, hanem inkább a bőrfelület mentén halad, ezzel ott többnyire égési sérülést okoz. Az emberi testbe jutó, szíven áthaladó 0,05 A (50 mA) erősségű váltakozó áram már halálos lehet.

A háztartásokban használt 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó feszültség már néhány tizedmásodpercen belül fibrillációt okozhat, ami 20–30 másodpercen belül oxigénhiánnyal és eszméletvesztéssel jár. Ha a váltakozó áram közvetlenül a szívbe jut, már 1 mA is veszélyes. Egyenáram esetén hasonló következményhez 500 mA-es érték szükséges.[1] A fibrilláció szempontjából legveszélyesebb frekvenciatartomány a 12 Hz - 60 Hz közötti érték.[2] A háztartásokban használt váltakozó áram háromszor, ötször veszélyesebb, mint az azonos feszültségű vagy áramértékű egyenáram. Egyenáram esetén a szív egyszerűen „megáll”, azonban az áram megszűnésekor magától képes elindulni. Paradox módon a defibrillátorban használt egyenáram képes megszüntetni a szív szabálytalan működését (a fibrillációt).[3]

A villámcsapáskor kialakuló áramütés hatásai még nincsenek teljesen tisztázva. A villámláskor hatalmas feszültség és igen nagy áramerősség alakul ki, mégis lehetséges a villámcsapás hatásait túlélni, de ennek körülményei még további kutatást igényelnek.

Az iparban használatos 10 000 V (azaz 10 kV) valamint az ennél is nagyobb 20, 25 kV a vasútnál, 120, 220, 400 kV a távvezetékeknél, a feszültség nagysága miatt veszélyes, mert ekkora feszültség alatt lévő vezeték a levegőben villamos ívet húzhat a vezeték és az emberi test között, ami áramütést okozhat akkor is, ha a vezetéktől távol állunk. A távvezetékek körüli elektromágneses mező szintén ártalmas.[4]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. http://en.allexperts.com/q/Physics-1358/Electrocuted.htm Physics - Electrocuted, Expert: A. Veerabhadra Rao (AVR) - 9/27/2007
  2. Scand J Thorac Cardiovasc Surg. 1976;10(3):237-40. Electrical induction of ventricular fibrillation in the human heart.
  3. http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_3/2.html Physiological effects of electricity
  4. A magasfeszültségű távvezetékek elektromágnese kisugárzásának az ember egészségére kifejtett ártalmas hatásairól

Források[szerkesztés]

  • Moldoványi Gyula: Az SI mértékegységekről (Műszaki, 1978) ISBN 9631022560