Rácz József (pszichológus)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Rácz József
Rácz József pszichiáter.JPG
Életrajzi adatok
Született1957április 28. (62 éves)
magyar Budapest
Ismeretes mint orvos
Állampolgárság magyar
Gyermekek Rácz Péter Márton
Lakhely Budapest
Iskolái
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
Semmelweis Egyetem, általános orvos (1981)
Pályafutása
Szakterület illegitim droghasználat
Tudományos fokozat orvostudomány kandidátusa (1994)
Habilitáció (2000)
MTA doktora (2010)
Munkahelyek
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Addiktológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE PPK
Pszichológiai Intézet
egyetemi magántanár
egyetemi tanár
Más munkahelyek tudományos tanácsadó, MTA Pszichológiai Intézet

igazgató, „Kék Pont” Drogkonzultációs Központ és Alapítvány
Jelentős munkái A drogfogyasztó magatartás. 1988, Medicina Kiadó, Budapest.
Rácz József weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Rácz József témájú médiaállományokat.

Rácz József (Budapest, 1957. április 28. –) magyar orvos, pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta szakorvos, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Életpályája[szerkesztés]

Rácz József 1975-ben érettségizett a Madách Imre Gimnáziumban. 1975-1981 között a SOTE Általános Orvostudományi Kar hallgatója, majd 1981-ben általános orvosként végzett summa cum laude minősítéssel. Itt bekapcsolódott a Pszichiátriai Klinika Tudományos Diákkörébe (TDK) az EEG Laboratóriumba (témavezető: Czobor Pál és Vitrati József). Másik TDK témája az úgynevezett "csöves jelenség" kvalitatív eszközökkel vizsgált kutatása (Göncz Dániellel, Harangozó Judittal, Kéthelyi Judittal, Horváth Ágnessel és Szombathelyi Zsolttal).[1][2][3][4] 1989-ben pszichiátria, 1994-ben pszichoterapeuta szakorvosi vizsgát tett.

1994-ben lett a klinikai orvostudományok kandidátusa (disszertációjának címe: Szociálpszichiátriai vizsgálódások magyarországi drogfogyasztók körében : a droghasználat társas közege és a drogos karrier.) 2000-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen (habilitációs előadásának címe: Intravénás droghasználók kockázati magatartásai és a megelőzés lehetőségei: az etnográfiai és a szociálpszichológiai perspektíva; angol nyelvű habilitációs előadásának címe: Intravenous drug use, risk behaviors and psychosocial circumstances). 2009-ben védte meg MTA doktori disszertációját (címe: Injekciós droghasználók szociálpszichológiai jellemzői a körükben végzett kvalitatív kutatások alapján). 2009-ben nevezték ki egyetemi tanárnak a Semmelweis Egyetemen, majd 2011-ben az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.

Kutatói munkássága[szerkesztés]

Az 1970-es évek vége és az 1980-as évek eleje óta foglalkozik – akkori szóhasználattal – ifjúsági szubkultúrákkal és fiatalkori devianciákkal, különös tekintettel az ifjúkori droghasználatra. Kutatási módszere a kvalitatív megközelítés: résztvevő megfigyelés és megfigyelő munka a terepen, félig-strukturált interjúkészítés és az interjúk feldolgozása. E megközelítés közel áll a „városi” etnográfia és néprajz, illetve az antropológia felfogásához. Az 1990-es évektől elsősorban a droghasználat társas-társadalmi kérdései foglalkoztatták, majd a droghasználókkal kapcsolatos prevenciós, terápiás és szakpolitikai szintű beavatkozási lehetőségek. A nagyobb társadalmi és történeti összefüggések is izgatták, így kezdett Michel Foucault munkásságával foglalkozni és a tapasztalatokat a drogjelenség területén kamatoztatni. Igyekszik multidiszciplináris kutatásokat végezni: munkái az etnográfiai-antropológiai megközelítés mellett egyes szociálpszichológiai és szociológiai irányzatokból is táplálkoznak. Kutatási témái között megjelenik a narratív megközelítés és a 2000-es évektől elsősorban injekciós droghasználókkal folytatott kutatásaiban a narratív interjúfeldolgozás és a „megalapozott elmélet” (Grounded Theory) egyes elemeinek alkalmazása, valamint az Atlas.ti szövegfeldolgozó program használata. Tudományos közleményei nemzetközi folyóiratokban jelennek meg angol nyelven, addiktológiai tanulmányait itthon publikálja könyvkötetekben. Multidiszciplináris érdeklődési köre számos könyv- és folyóirat-szerkesztést, szaklektorálást tett szükségessé.

Munkaállomásai[szerkesztés]

Az egyetem elvégzése után 2 évig az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Elektroenkefalográfiai Laboratóriumában dolgozott (és szerzett EEG orvos képesítést). 1983-ban kerül az MTA Pszichológiai Kutatóintézetbe, először annak Pszichofiziológiai Osztályára, majd 1986-tól a Szociálpszichológiai Osztályra. 2011. május 31-ig dolgozott ott, a tudományos segéd-, munkatárs, főmunkatárs, végül tudományos tanácsadó beosztásban.

Az MTA Pszichológiai Intézeti munkája mellett végezte el a szakorvosi vizsgákhoz szükséges szakmai gyakorlatokat: Tündérhegyen (1985-87) és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (1987-1989). Itt részt vett az 1988-ban induló drogambulancia munkájában (vezető: Erdélyi Ildikó), majd az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) Pszichoterápiás Ambulanciája munkájában részállású pszichiáterként, illetve pszichoterapeutaként vett részt 1992-ig. Közben „szabadinterakciós” önismereti csoportba járt, csoportanalitikus csoportpszichoterápiás képzésben vett részt, sajátélményű pszichoanalízisben a kandidátus (jelölt) fokozatig jutott. Később kognitív és viselkedéses pszichoterapeuta tanfolyamot is végzett a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján. 1996-2006 között külsősként oktatott az ELTE Szociológiai Intézet „deviancia-szakirányán”, kezdetben a devianciák szociológiai elméleteiről, később pedig a kvalitatív módszertanról droghasználók megismerése kapcsán. Hallgatóival több kutatást végeztek különböző típusú droghasználók körében.

1996-ban részt vett az akkori Egészségügyi Főiskola (ma Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet) keretében létrejött Addiktológiai Tanszék megalapításában; tanszékvezető főiskolai docens 2009-ig, majd pedig tanszékvezető egyetemi tanár. Az addiktológiai konzultáns-képzés elindítója kollégáival együtt (Fonyó Ilona, Komáromi Éva, Kastaly Ildikó, Kurimay Tamás, Vingender István és mások) és annak vezetője.

2011. június elseje óta az ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ munkatársa, majd július elseje óta megbízott vezetője.

1996-ban hozta létre – munkatársaival együtt – a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítványt, aminek megalakulása óta igazgatója.[5]

Oktat a Semmelweis Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE Doktori Iskolájában. 7 doktorandusz hallgató témavezetője, közülük 1 hallgató szerezte meg a PhD fokozatot 2010-ben, 4 abszolutóriumot szerzett.[6]

Óraadó volt a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális munkás szakon, a József Attila Tudományegyetemen (Szeged), a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskoláján (Szeged),[7] a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán (ma ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar), az Orvostovábbképző Intézetnél (Narkológiai Tanfolyam).

Nemzetközi együttműködések[szerkesztés]

Elsősorban a Kék Ponttal, illetve az MTA Pszichológiai Intézettel közösen:

 • PHARE programok;
 • Eurasian Harm Reduction Network (korábban: Közép- és Kelet-Európai Ártalomcsökkentő Hálózat);
 • AC-COMPANY a mobil droghasználókért (1998-2003);
 • Fundacion Secretariado General Gitano a társadalmilag kirekesztett roma-közösségekért és a drogprevencióért (2003-2004);
 • INSIDE a kortárs segítésért (2004-2005);
 • BASICS a biztonságosabb parti- és tánckultúráért;[8]
 • Daphne (2005-2007): a családi alkoholhasználat hatása a családon belüli erőszakra; 12 EU-s szervezet részvételével;
 • ChAPAPS (2007-2008): a családi alkoholhasználat hatása elsősorban a gyermekekre;
 • Correlation Network;[9]
 • (2006-2009): vulnerábilis, nehezen elérhető társadalmi csoportok kezelésbe vonása: ennek keretében: 2005 – 2008 alacsony-küszöbű programok monitorozása, európai adatgyűjtési protokoll elkészítése (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, kutatásvezető: Dagmar Hedrich);
 • Healthy Nightlife Toolbox: a holland Trimbos Intézet által vezetett program, az éjszakai szórakozóhelyek biztonságos működtetésével foglalkozó ajánlásokat dolgozott ki;
 • Addicted-to-Life: az amfetaminhasználattal kapcsolatos európai uniós hálózat (2008-2010);[10]
 • Club Health projekt: európai uniós hálózat a biztonságos szórakozás feltételeinek kialakítása érdekében, (2008-2011);[11]
 • 2005: Fiatalok egészségmagatartása Budapesten (National Development and Research Institutes, New York, NY, kutatásvezető: Alan Neaigus);
 • 2003 – 2004: Young injecting drug users in Budapest (National Development and Research Institutes, New York, NY, kutatásvezető: Gyarmathy V. Anna);
 • Visegrádi Együttműködés: kábítószer-használat a szocialista és a posztszocialista időkben (2011-2012).

Művei (válogatás)[szerkesztés]

Kötetei[szerkesztés]

 • Rácz József (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest.
 • Rácz József (1989): Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori „devianciák”. ‘Animula Könyvek’, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.
 • Rácz József (1999): Addiktológia. Tünettan és intervenciók. HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest.
 • Rácz József, Hoyer Mária, Komáromi Éva és Sasvári Andrea (2000): A drogkérdésről – őszintén. B+V (medical&technical) Lap és Könyvkiadó Kft., Budapest.
 • Rácz József (1998): Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Válogatott tanulmányok. Scientia Humana, Budapest.
 • Rácz József (2001): A prevenciós programok értékelése. Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványa. Budapest.
 • Rácz József (2001): A drogozás útvesztői. Válogatott tanulmányok. Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest.
 • Rácz József (2006): Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között. L’Harmattan Kiadó, Budapest.
 • Rácz József (2007) (szerk.): Leszakadók. A társadalmi kirekesztődés folyamata. L’Harmattan, Budapest.
 • Rácz József (2008): Az esélyteremtés új útjai. Kortárs és sorstárs segítéssel szerzett tapasztalataink. L’Harmattan, Budapest.
 • Rácz József, Márványkövi Ferenc, Mellek Katalin (2010): Út a túléléshez - nyílt színi droghasználat és "belövőszobák" Budapesten : az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfontolások. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Szerkesztett kötetek[szerkesztés]

 • Barcy Magdolna, Bokor László, Dévald Péter, Piszker Ágnes, Rácz József és Szabó Judit (szerk., 1992): Csoport-pszichoterápia. Szöveggyűjtemény. Csoportanalitikus Kiképző Intézet és Csoport-pszichoterápiás Egyesület, Budapest.
 • Rácz József (vál. és összeáll.) (1995): Addiktológiai szöveggyűjtemény az addiktológiai konzultáns képzésben résztvevők számára. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest.
 • Rácz József (vál.) (1998): Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból. HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest.
 • Rácz József és Vingender István (szerk.)(1999): A főbb addikciók (alkoholizmus, dohányzás, drogabúzus) szerepe Magyarországon a morbiditásban-mortalitásban és a népesség fogyatkozásában. Statisztikai elemzés az Országgyűlés tájékoztatására, 1998. Országos Alkohológiai Intézet, Budapest.
 • Rácz József (vál., az előszót és az összekötőszövegeket írta) (2001): Szabálykövet(el)ők és bajkeverők. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum Kiadó.
 • Rácz József (szerk.) (2002): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.
 • Rácz József (szerk.) (2002): Addiktológiai konzultáció a gyakorlatban. Válogatás addiktológiai konzultánsok írásaiból. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, Budapest.
 • Rácz József és Takács Ádám (szerk.) (2006): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek – modellek 5. L’Harmattan – ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2006.
 • Demetrovics Zsolt és Rácz József (szerk.) (2008): Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. L’Harmattan, Budapest.
 • Rácz József (2009): Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban. Rendészeti tankönyv. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Büntetőpolitikai Főosztály, Budapest.

Angol nyelvű tudományos közleményeiből[szerkesztés]

 • RÁCZ József (1992). Drug use by the members of youth subcultures in Hungary. The International Journal of the Addictions, 27(3), pp. 289–300
 • RÁCZ József, Gyarmathy V Anna, Neaigus Alan, Ujhelyi Eszter (2007). Injecting equipment sharing and perception of HIV and hepatitis risk among injecting drug users in Budapest. AIDS Care; 19(1), pp. 59–66
 • Márványkövi Ferenc, Melles Katalin, RÁCZ József (2009). Sex and drugs: the correlations of injecting drug users’ risk perception and behavioral patterns. Substance Use and Misuse; 44(4), pp. 569–577
 • RÁCZ József, Melles Katalin, Márványkövi Ferenc, Lencse Menyhért, Petke Zsolt (2011). Communicating the principle of ‘treatment instead of punishment’ in Hungary on the basis of an examination of the patients at a drug outpatient clinic. Drugs: Education, Prevention, and Policy 18,3, pp. 207–218

Szerkesztőbizottsági tagságai[szerkesztés]

 • Journal of Behavioral Addiction (Akadémiai Kiadó);
 • Mentálhigiéne és Pszichoszomatika (Akadémiai Kiadó);
 • Substance Abuse and Rehabilitation (Dovepress);
 • New Medicine (Borgis Medical Publisher, Varsó);
 • International Journal of Mental Health and Addiction (Springer).
 • Addiktológia (Addictologia Hungarica) folyóirat főszerkesztője.
 • Több nemzetközi lap lektora.

Társasági tagság[szerkesztés]

 • Magyar Pszichiátriai Társaság;
 • Magyar Pszichológiai Társaság;
 • Magyar Szociológiai Társaság (Kvalitatív szekció);
 • Magyar Pedagógiai Társaság;
 • Magyar Addiktológiai Társaság (elnöke 2010 óta);
 • Amerikai Pszichiátriai Társaság;
 • International Scientific Advisory Committee for Global Addiction-nek (2010-);
 • European Federation of Addiction Societies (EUFAS: Kelet-Európai Tanácsadó, 2010-);
 • Mental Health Europe (Brüsszel) (2006-2008);
 • International Society of Addiction Journal Editors-nak (2004-);
 • Magyar Szociálpszichiátriai Társaság (1989-1994);
 • Az Addiktológiai Szakmai Kollégium tagja volt 1992-1996 között, majd 2009-2011 között, jelenleg a tanács elnöke;
 • A Magyarországi Ártalomcsökkentők Országos Szakmai Egyesületének elnökségi tagja (2003 óta);
 • A Pszichiátriai Szakmai Kollégium tagja (2007-2009);
 • Európai Tanács, Pompidou Csoport, a Terápiás Platform magyar szakértője (2007-2010);
 • A Parlament Kábítószerügyi Eseti Bizottságának állandó szakértője (2007- 2009);
 • A Drogok és Drogfüggőség Európai Megfigyelő Központjánál (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction), a Tudományos Tanács tagja (2006-2007);
 • A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Nemzetközi Szakbizottsága tagja (2006-2007);
 • A Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnöke (2005-);
 • A Józsefvárosi KEF szakmai elnöke (2011 óta);
 • 2001-2004 között a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság különböző szakbizottságainak volt tagja.
 • Civil szervezetekben vállalt tisztségei: Soteria, Tini-Lánc, Óvegylet és Fogódzó Alapítvány, Palló Egyesület.

Díjak, elismerések[szerkesztés]

 • Fiatal Kutatók Akadémiai Díja (1989);
 • Soros ösztöndíj (1990);
 • Hollós István-díj (Magyar Pszichiátriai Társaság);
 • Ashoka Fellowship (1996-98);
 • Kabay János-díj (2001);
 • Egyetemi magántanár (ELTE, 2004).

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Rácz József, Kéthelyi Judit, Harangozó Judit Göncz Dániel, Horváth Ágnes, Szombathelyi Zsolt: Az úgynevezett csöves jelenségről egy fővárosi aluljáró fiatalokból álló csoportosulásnak vizsgálata alapján. Budapest. KISZ KB Ifjúságkutató Csop. 1981.
 2. Rácz József: A Z. téri "csövesek". Világosság, 1984. XXV. évfolyam. 11. szám.
 3. Rácz József: Intézményrendszeren kívül szerveződő, káros életvitelű ifjúsági csoportok. Egészségnevelés, 1984. XXV. évfolyam. 4. szám.
 4. Rácz József: Sajátos szubkulturális miliőben jelentkező drogfogyasztás példája: egy aluljárós csoportosulás narkózási szokásai. Alkohológia, 1985. 15. évfolyam. 2. szám.
 5. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
 6. Rácz József, Országos Doktori Tanács
 7. Ma már mindkét intézmény a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) keretében működik.
 8. http://www.basics-network.org
 9. www-correlation-net.org
 10. http://www.addicted2life.eu
 11. http://www.club-health.eu

Források[szerkesztés]