Térdszalagrend

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Térdszalagrend
A Szent György kereszt a térdszalaggal körülvéve
A Szent György kereszt a térdszalaggal körülvéve
Mottó: Honi soit qui mal y pense
Megalakulás dátuma 1348
Típus dinasztikus lovagrend
Alapító uralkodó III. Eduárd angol király
Jelenlegi vezető II. Erzsébet brit királynő
Helyek
Központ Windsori kastély Szent-György kápolna

A Térdszalagrend (KG vagy LG[1]) Nagy-Britannia harmadik legrangosabb kitüntetése az első Viktória-kereszt[2] (angol rövidítése: VC) és a György-kereszt[3] (GC) után.

A rendet 1348-ban alapította III. Eduárd angol király, a rend jelmondata: Honi soit qui mal y pense (középfrancia: „Szégyellje magát, aki rosszat gondol róla”).

A rendnek mindenkori uralkodón és Wales Hercegén kívül 24 rendes tagja lehet.

A Térdszalagrend eredete[szerkesztés]

A rend legkorábbi írásos említése a Tirant lo Blanch című Lovagregényben található katalán nyelven, valószínűleg a valenciai Joanot Martorell írása, amelyet először 1490-ben adták ki. Ez a könyv egy fejezetet szentel a Térdszalagrend eredetének.[4] Ez a leírás nagyjából megegyezik az ismert történettel.

Amely szerint a híres harisnyakötőt (garter), ami akkoriban igencsak intim ruhadarabnak számított, a szép Joan of Salisbury grófnő viselte a Calais elfoglalásának tiszteletére tartott bálon. Tánc közben azonban a kék színű harisnyakötő kioldódott, és a sok kíváncsi szemlélődő előtt a földre esett. A jelenlevők gúnyos megjegyzéseket tettek, a király azonban védelmébe vette a hölgyet. A saját kezűleg felemelt harisnyakötőt a saját térdére kötötte a következő (francia) szavak kíséretében: Honi soit qui mal y pense.

Az 1430-40 körül készült illusztrált kézirat miniatúráján III. Edward (1327-1377) király a Térdszalagrend díszített kék palástját viseli a páncélja felett.

Egy másik forrás szerint III. Eduárd "... 19 éves kora körül ünnepélyes ünnepséget rendezett Windsorban, és nagy igazságot és cselekedetet tett, kidolgozta és lényegében összehívta a a Térdszalagrend lovagjait. Bármennyire is igaz, hogy ezt a rendet először Oroszlánszívű Richárd király indította el Akko városának ostrománál, ahol nagy szükségben csak 26 lovagja maradt, akik szilárdan és biztosan kitartottak a király mellett. Mindnyájuk kék szíjat tekert lábára. Ezt követően a kék szíj lovagjainak nevezték őket."[5] A térdszalag a páncél rögzítésére használt szíjak egyike. Ahogy a páncélt tartja össze az adott szíj, úgy fogja össze III: Eduárd támogatóit a Térdszalagrend. A kék szín és a mottó III. Eduárd király Francia trónra történő igényét jelezte, a jelmondat értelme ennek megfelelően az, hogy szégyellje magát, aki megkérdőjelezi a király trónigényét.

Összefüggés van a Térdszalagrend és a Sir Gawain és a Zöld Lovag című közép-angol költemény (14. század vége) között. A Térdszalagrend jelszava olvasható a British Library egyetlen fennmaradt Sir Gawain kézirat végén. A versben a harisnyakötőhöz erotikus felhangjában nagyon hasonló őv játszik kiemelkedő szerepet. A Térdszalagrend mottója rímel a "Gawain corsed worth cowarddyse és couetyse boþe" ("átkozott legyen gyávaság és vágyakozás") versben elhangzó mottóra. Gawain lovagtársai övet öltenek magukra, amely szintén a páncél rögzítését szolgáló szíj, hasonlatosan térdszalaghoz.[6] A Sir Gawain és a Zöld Lovag vers szerzője továbbra is vitatott. A két jelölt: Genti János lancasteri herceg és Enguerrand de Coucy, a hetedik Lord de Coucy (1340 – 1397. február 18.). Ez utóbbi feleségül vette III. Eduárd lányát, Izabellát, és az esküvőjük napján (1366) felvették a Térdszalagrendbe és új címet is kreált az uralkodó számára: Earl of Bedford. A Térdszalagrendből 1377-ben kilépett.

Az első 26 lovag[szerkesztés]

Az első 26 lovag arcképe is ismert a William Bruges's Garter Bookból.[7]

Tagság[szerkesztés]

A kinevezés az uralkodó kizárólagos belátása szerint történik, és általában a koronáért, hazáért tett szolgálat elismeréseként történik.[8] Az Uralkodónak joga van a méltatlanná vált tagot a rendből kitaszítani, az első kitaszított Thomas Beauchamp, Warwick 12. Earlje volt, akit 1373-ban vettek fel a rendbe, 1397-ben kitaszították és 1400-ban visszavették.[9] A rendnek nők is tagjai lehetnek.

Tisztségéből adódóan a rend tagja a mindenkori uralkodó és a Walesi Herceg (amennyiben a cím adományozott). Rendes tag 24 további személy (Knights and Ladies Companion: Lovag és Hölgy társak), akik lovagi címet viselnek. Ezen felül az uralkodó család tagjait is kinevezheti az uralkodó a rend tagjává (Supernumerary members, azaz számfeletti tagok vagy Royal Knights Companion: Királyi Lovag Társak). A 24 fős létszámkorlátozáson túl külföldi uralkodó is kinevezhető a rendbe (Stranger Knights and Ladies Companion (also known as Extra Knights and Ladies Companion, azaz Idegen Lovag és Hölgy társak, néha Különleges Lovag és Hölgy társak), elsőnek 1813-ban I. Sándor orosz cár érte ez a megtiszteltetés. A Rend férfi tagja Knights Companion (Lovag Társ), a női tag Ladies Companion (Hölgy Társ).

Kiválasztás[szerkesztés]

Kezdetben az Uralkodó a tagok jelölése alapján töltötte be a megüresedett helyeket. Minden tag kilenc jelöltet állított, akik közül háromnak grófi vagy magasabb, háromnak bárói vagy magasabb, háromnak pedig lovagi vagy magasabb rangúnak kellett lennie. Az uralkodó annyi jelöltet választ, amennyi a Rendben megüresedett helyek betöltéséhez szükséges. Nem voltak köteles azt vagy azokat választani, aki vagy akik a legtöbb jelölést kapták. [10] Utoljára 1860-ban vette figyelembe az Uralkodó a jelöléseket, azóta előzetes jelölés nélkül, elvben önállóan dönt. Az új tagokat általában Szent György napján (április 23.) jelentik be, de ez nem szabály. Például 2021. január elsején három új tagja lett a rendnek: Camilla Parker Bowles, Tony Blair és Valerie Ann Amos.[11]

Kitaszítás[szerkesztés]

Az Uralkodó kitaszíthatja azokat a tagokat, akik fegyvert ragadnak az Uralkodó ellen. A XV. század végétől hivatalos kitaszítási ceremónia keretében távolították el az érdemtelenné vált tagot. A rend fegyvermester (Garter King of Arms) a többiek kíséretében a Szent György-kápolnához ment. Mialatt felolvasta a Kitaszító Okiratot, egy tag létrán felmászott és leszedte az kitaszított lovag zászlóját, címerét, sisakját és kardját, és bedobta őket egy ládába. Aztán a többi tag kirugdosta a ládát a kápolnából, ki az ajtókon, be a várárokba. Az utolsó ilyen formális degradáció Jakab, Ormonde hercegéé volt 1716-ban.[12][13]

Az első világháború alatt, 1915-ben, két Királyi Lovag Társat – Károly Eduárd szász–coburg–gothai herceget és Ernő Ágost hannoveri királyi herceget –, valamint hat uralkodót – II. Vilmos württembergi királyt, Vilmos porosz királyi herceget, Ernő Lajos hesseni nagyherceget, Henrik porosz királyi herceget, II. Vilmos német császárt és Ferenc József osztrák császárt, magyar királyt – taszítottak ki a Térdszalagrendből.[14]

A második világháború okán III. Viktor Emánuel olasz király és Hirohito japán császár kinevezését semmisítették meg. 1971-ben, amikor Hirohito állami látogatást tett az Egyesült Királyságban, visszanyerte rendtagságát, aminek, a sajtóhírek szerint, a császár mód felett örült.[15]

Nők[szerkesztés]

A Rend megalapítása után a nők is elnyerték a Térdszalagrendet, de nem feltétlenül váltak a rend tagjaivá. Az első női rendtag Hainaut-i Filippa angol királyné volt, akit 1358-ban III. Eduárd tett a rend tagjává.[16] A kimaradásra jó példa VII. Henrik király édesanyja, akinek az uralkodó 1488-ban a Térdszalagrendet adományozta, de Lancasteri Margit nem lett a rend tagja. 1386-t követően az első nő, aki a rend tagjai is lett, Dániai Alexandra brit királyné volt, aki férjétől, VII. Eduárd brit királytól kapta a kitüntetést 1901-ben.[17] A rend éves gyűlésének helyt adó Szent-György kápolnában a nők tagok helyét és nevét csak 1987 óta jelölik úgy, ahogy addig a férfi tagokét tették.[18]

A rend tisztségviselői[szerkesztés]

A Rendnek hat tisztje van: a prelátus, a kancellár, a könyvelő, a fegyvermester, a ceremónia-mester és a titkár.[27] A prelátus, a könyvelő és a ceremónia-mester tisztség a rend alapításával jöttek létre; fegyvermester és kancellár a XV., században, a titkáré pedig a XX. században. A tisztek nem tagok.

A prelátusi tisztséget az alapítástól Bishop of Winchester püspöke töltötte be szinte kivétel nélkül. 1837-ben az angol egyházmegye átrendezést követően az oxfordi püspökök lettek a prelátusok. Később a két püspökség összeveszett a prelátusi tisztséghez való jogon. 2021. januárjában Timothy Dakin, Winchester püspöke töltötte be a tisztséget.[19]

Az könyvelői hivatalt 1558 óta a windsori dékán [20] tölti be.

Éves rendezvény[szerkesztés]

A Térdszalagrend tagjai a windsori kastély Szent György-kápolnájához vonulnak. (2006. június 19.)

A Térdszalagrend éves gyűlését júniusban tartja, ezen nézőként bárki részt vehet.[21] A gyűlésre érkezőket az uralkodó fogadja a windsori kastély termében. Gyalog mennek át a Szent-György kápolnába, amely a rend kápolnája is, ezen az úton láthatják őket a nézők.

A lovagrend tagjai jellegzetes, fehér tafttal bélelt sötétkékek köpenyt viselnek. A térdszalaggal körülvett Szent György-kereszt címerpajzsa a palást bal vállára van varrva, de az Uralkodó palástján a Rend csillaga látható. A jobb váll felett a köpenyhez sötétvörös bársony kapucni és kabát csatlakozik. A kalap egy Tudorkori sapka fekete bársonyból, fehér strucc és fekete gém tollakkal. A lovagi jelvényt nyakukba akasztva a köpeny fölött viselik, és a vállakon masnikkal átkötött fehér szalagokkal rögzítik. A jelvény és lánca tiszta aranyból készült, súlya 0,933 kg. A láncra felfüggesztve látható egy színesen zománcozott (néha ékszerekkel díszített) háromdimenziós figura: Szent György vértanú lovon, amint egy sárkányt öl meg.[22][23]

Egy rövid istentisztelet után, ahol minden új tag beiktatásra kerül, az uralkodó és a rend többi tagja hintókkal és autókkal visszatér a kastély királyi részébe.

A Térdszalagrend tagjai (2021 január 3.)[szerkesztés]

Tisztsége okán tag[szerkesztés]

Név Jegyzetek Kinevezés éve Életkor
II. Erzsébet brit királynő az uralkodó automatikusan tag, a rend vezetője Trónra lépett: 1952 (96 éves)
Károly walesi herceg a walesi herceg automatikusan tag 1958 (74 éves)

II. Erzsébetet az apja, VI. György brit király 1947-ben nevezte ki a Térdszalagrend lovagjává. Trónra lépésével a rendes helye megüresedett. Károly walesi herceggé történő kinevezésével lett a rend tagja.

Lovag és Hölgy társak[szerkesztés]

Rendtag sorszám[24] Név Innen lehet ismert Kinevezés éve Életkora
976 John Sainsbury, Preston Candover bárója üzletember és filantróp 1992 (95 éves)
986 James Hamilton, Abercorn ötödik hercege a királyi udvar vezető tisztségviselője 1999 (88 éves)
988 Peter Inge, Inge bárója Hadseregtábornok, volt vezérkari főnök, a londoni Tower első tisztje 2001 (87 éves)
992 Robin Butler, Brockwell bárója volt miniszterelnöki hivatal vezető 2003 (85 éves)
993 John Morris, Aberavon bárója volt legfelsőbb ügyész, walesi (Walesért felelős) államtitkár 2003 (91 éves)
994 Sir John Major volt miniszterelnök 2005 (79 éves)
999 Richard Luce, Luce bárója volt gibraltári kormányzó 2008 (86 éves)
1001 Sir Thomas Dunne 2008 (89 éves)
1002 Nicholas Phillips, Worth Matravers bárója az Egyesült-Királyság legfelsőbb bíróságának volt elnöke 2011 (85 éves)
1003 Michael Boyce, Boyce bárója a Királyi Haditengerészet ötcsillagos tábornoka, admirális 2011 (79 éves)
1004 The Lord Stirrup (Jock) volt vezérkari vezető 2013 (73 éves)
1005 Eliza Manningham-Buller, Manningham-Buller bárónője az MI5 volt igazgatója 2014 (74 éves)
1006 Mervyn King, Lothbury bárója a Bank of England volt kormányzója 2014 (74 éves)
1007 Charles Kay-Shuttleworth, Shuttleworth ötödik bárója 2016 (74 éves)
1008 Sir David Brewer volt londoni főpolgármester 2016 (82 éves)
1010 Lady Mary Fagan 2018 (83 éves)
1011 Alan Brooke, Brookeborough harmadik vikomtja 2018 (70 éves)
1013 Lady Mary Peters]] 2019 (83 éves)
1014 Robert Gascoyne-Cecil, Salisbury hetedik márkija a Lordok házának volt elnöke 2019 (76 éves)
1015 Sir Tony Blair volt miniszterelnök 2022 (69 éves)
1016 Valerie Amos, Amos bárónője volt kabinet miniszter, diplomata 2022 (68 éves)
betöltetlen [25]      
betöltetlen [26]      
betöltetlen [27]      

Királyi Lovag Társak[szerkesztés]

Név kinevezés éve életkor
Eduárd kenti herceg 1985 (87 éves)
Anna brit királyi hercegnő 1994 (72 éves)
Richárd gloucesteri herceg 1997 (78 éves)
Alexandra brit királyi hercegnő 2003 (86 éves)
András yorki herceg 2006 (62 éves)
Eduárd wessexi gróf 2006 (58 éves)
Vilmos cambridge-i herceg 2008 (40 éves)
Kamilla cornwalli hercegné 2022 (75 éves)

Érdekesség: a Térdszalagrend ezredik lovagja Vilmos, cambridge-i herceg lett.

Idegen Lovag és Hölgy társak[szerkesztés]

Név kinevezés éve életkor
Dánia II. Margit dán királynő 1979 (82 éves)
Svédország XVI. Károly Gusztáv svéd király 1983 (76 éves)
Spanyolország János Károly, volt spanyol király 1988 (85 éves)
Hollandia Beatrix, hollandia hercegnője 1989 (85 éves)
Japán Akihito japán császár 1998 (89 éves)
Norvégia V. Harald norvég király 2001 (85 éves)
Spanyolország VI. Fülöp spanyol király 2017 (55 éves)
Hollandia Vilmos Sándor holland király 2018 (55 éves)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Knight of the Garter illetve Lady of the Garter
 2. The Victoria Cross (angol nyelven). National Army Museum. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
 3. The George Cross (angol nyelven). Royal Signals Museum. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
 4. Joanot Martorell: Tirant lo Blanc :: The order of the garter (angol nyelven). visat. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
 5. Rastell, John: The pastyme of people The cronycles of dyuers realmys and most specyally of the realme of Englond breuely co[mpylyd [and] empryntyd in chepesyde at the sygne of the mearemayd next to pollys gate. Cum priuilegio.] (angol nyelven). University of Michigan Library. (Hozzáférés: 2022. január 1.) „About the .xix. yere of this kynge / he made a solempne feest at wyndesore / and a great Iustes and turnament where he deuysed and perfyted substancyally the order of the knyghtes of the garter / howe be it some afferme that this order began fyrst by kynge Rycharde Cure de lyon / at the sege of ye citye of Acres / wherin his great necessyte there were / but .xxvi. knyght{is} that fyrmely and surely abode by the kynge / wherfore he caused all them to were thonges of blewe leyther about theyr legges. And afterwarde they were called knyghtes of the blewe thonge.”
 6. szerk.: J. R. R. Tolkien és E. V. Gordon, Norman Davis: introduction, Sir Gawain and the Green Night (angol nyelven), xv. o.. ASIN B000IPU84U (1925). ISBN 9780198114864. Hozzáférés ideje: 2022. január 1. 
 7. William Bruges: Pictorial book of arms of the Order of the Garter ('William Bruges's Garter Book') (angol nyelven). Brittish Library :: Catalogue of Illuminated Manuscripts, 1430-1440. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 8. The Order of the Garter (angol nyelven). The Royal Household. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
 9. Douglas Richardson. Plantagenet Ancestry: A Study in Colonial And Medieval Families, 2nd Edition, 2011. pp. 197–8.
 10. A rangok sorrendje: herceg (angolul: Duke, női megfelelője: Duchess), márki (Marquess, Marchioness), gróf (Earl, Countess), vikomt (Viscount, Viscountess) és báró (Baron, Baroness). A felsorolt rangok viselői mind lovagok is. A lovagi rang – az egyszerűség kedvéért – a köznemességnek felel meg. A királyságban létezett még egy Baronet cím is, ami a Bárónál is kisebb.
 11. Robert Jobson: New Year Honours: Queen gives Tony Blair and Duchess of Cornwall special honour (angol nyelven). Evening Standard, 2022. január 1. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 12. James FitzJames Butler, Ormonde második hercege, (1665–1745) ír államférfi és katona volt. A család Kilcash ágából ő volt a harmadik, aki Ormond grófságát örökölte. Nagyapjához, az első herceghez hasonlóan protestánsként nevelték fel, ellentétben a római katolicizmushoz ragaszkodó tágabb családjával. Részt vett a monmouthi lázadás leverését célzó kampányban, a Williamita háborúban Írországban, a Pfalzi örökösödési háborúban és a Spanyol örökösödési háborúban, de hazaárulással vádolták, és az 1715-ös jakobita felkelés után száműzetésbe ment.
 13. Alfred Webb: A Compendium of Irish Biography (angol nyelven). Library of Ireland. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 14. Titchmarsh, Alan. The Queen's houses (angol nyelven). London: BBC Physical Audio. ISBN 1849902178. Hozzáférés ideje: 2022. január 2. 
 15. Fénykép. Fénykép (angol nyelven). Keystone Press / Alamy Stock Photo, 1971. október 10. (Hozzáférés: 2022. január 2.) „The Emperor Wears His Order Of The Garter: To mark the end of the first day Emperor Hirohito's State visit to London a Banquet was held in Buckingham Palace in Honour of the Japanese guests. Photo shows H.M. The Queen chats to Emperor Hirohito of Japan who is seen wearing for the first time since its restoration to him the Order of the Garter. On the left if Empress Nagako, in the Music room of the Palace, last night.”
 16. Ladies of the Garter, 1358-1488 (angol nyelven). heraldica.org. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 17. (1901. február 13.) „{{{title}}}”. The London Gazette (27284), 1139. o.  
 18. Eleanor Cracknell: Ladies Companion of the Garter (angol nyelven). Windsor Castle :: College of Saint George, 2010. február 28. (Hozzáférés: 2022. január 2.) „And whereas We the Sovereign of the Most Noble Order of the Garter are desirous of evincing in a fitting manner Our abiding sense of the virtues and worth of Ladies of eminence known to Us by making such of them as We are pleased to choose and select to be Companions of Our said Most Noble Order Now therefore in order the better to effect Our said purpose and by virtue of the power inherent in Us as Sovereign of Our said Most Noble Order We do ordain and declare that henceforth the Companions of Our said Most Noble Order shall be those of Our Subjects both Knights and Ladies as We or Our Successors are pleased to declare to be Knights Companions or Ladies Companions…”
 19. The Most Noble Order of the Garter. (angol nyelven). The Churchill Society
 20. Dean of Windsor, egyházi tisztség. lehet, hogy az esperes a helyes fordítás.
 21. The Order of the Garter (angol nyelven), 2015. november 11. (Hozzáférés: 2022. január 3.)
 22. Noel Cox: The ceremonial dress and accoutrements of the Most Noble Order of the Garter Part 1 (angol nyelven). Heraldry News, the Journal of Heraldry Australia. (Hozzáférés: 2022. január 3.)
 23. Noel Cox: The ceremonial dress and accoutrements of the Most Noble Order of the Garter Part 2 (angol nyelven). Heraldry News, the Journal of Heraldry Australia. (Hozzáférés: 2022. január 3.)
 24. A Rend létrehozása óta, az adományozás ideje szerinti sorrendben
 25. John Baring, Ashburton hetedik bárója, bankár és üzletember 2020. október 6-i halála óta.
 26. Sir Antony Acland diplomata 2021. szeptember 8-i halála óta.
 27. Sir Timothy Colman]] üzletember 2021. szeptember 9-i halála óta.

Források[szerkesztés]

Commons:Category:Order of the Garter
A Wikimédia Commons tartalmaz Térdszalagrend témájú médiaállományokat.