Lettország közigazgatása

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Lettország közigazgatásilag egyszintű. Ennek megfelelően Lettország területe helyi szinten 36 helyi önkormányzatra községre és 9 köztársasági jelentőségű városra oszlik.[1]

Lettország községei és köztársasági jelentőségű városai

Helyi önkormányzatok[szerkesztés]

Helyi szinten az ország 109 helyi önkormányzatra községre (novads) és 9 köztársasági jelentőségű városra (republikas pilsēta) oszlik.

A helyi tanács (dome) a döntéshozó testület. Tagjait általános, közvetlen választásokon négy évre választják. A tanács választja meg az elnököt tagjai közül, valamint létrehozza az állandó bizottságokat.

A bizottságok készítik elő a tanács számára a döntési tervezeteket.

Az elnököt vagy polgármestert (mers) a tanács választja négy évre. Ő vezeti a tanácsot és a pénzügyi bizottságot.

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai a következő területekre terjednek ki:

 • Közművek (víz, távfűtés, hulladékgazdálkodás)
 • Közszolgáltatások
 • Közhasználatú erdők és vizek
 • Alap- és általános középfokú oktatás
 • Kultúra
 • Egészségügy
 • Szociális ellátás
 • Örökbefogadási és gyámsági ügyek
 • A lakosok támogatása lakhatási ügyekben
 • Gazdasági tevékenység támogatása
 • Közrend és polgári védelem
 • Közösségi közlekedés
 • Pedagógus-továbbképzés megszervezése
 • Gyermekvédelem

A községek átlagos népessége kb. 22 000 fő. A legnépesebb Riga 722 483 lakossal.

Közigazgatási beosztás[szerkesztés]

Köztársasági jelentőségű városok[szerkesztés]

sorszám Város
1. Daugavpils
2. Jēkabpils
3. Jelgava
4. Jūrmala
5. Liepāja
6. Rēzekne
7. Rīga
8. Valmiera
9. Ventspils

Községek[szerkesztés]

sorszám Község a községhez tartozó városok és falvak
1. Aglonas község Aglonas falu
Grāveru falu
Kastuļinas falu
Šķeltovas falu
2. Aizkraukles község Aizkraukles falu
Aizkraukle város
3. Aizputes község Aizputes falu
Aizpute város
Cīravas falu
Kalvenes falu
Kazdangas falu
Lažas falu
4. Aknīstes község Aknīste város és agglomeráció
Asares falu
Gārsenes falu
5. Alojas község Aloja város és agglomeráció
Braslavas falu
Brīvzemnieku falu
Staicele város és agglomeráció
6. Alsungas község
7. Alūksnes község Alsviķu falu
Alūksne város
Annas falu
Ilzenes falu
Jaunalūksnes falu
Jaunannas falu
Jaunlaicenes falu
Kalncempju falu
Liepnas falu
Malienas falu
Mālupes falu
Mārkalnes falu
Pededzes falu
Veclaicenes falu
Zeltiņu falu
Ziemera falu
8. Amatas község Amatas falu
Drabešu falu
Nītaures falu
Skujenes falu
Zaubes falu
9. Apes község Ape város és agglomeráció
Gaujienas falu
Trapenes falu
Virešu falu
10. Auces község Auce város és agglomeráció
Bēnes falu
Īles falu
Lielauces falu
Ukru falu
Vītiņu falu
11. Ādažu község
12. Babītes község Salas falu
Babītes falu
13. Baldones község
14. Baltinavas község
15. Balvu község Balvu agglomeráció
Balvi város
Bērzkalnes falu
Bērzpils falu
Briežuciema falu
Krišjāņu falu
Kubuļu falu
Lazdulejas falu
Tilžas falu
Vectilžas falu
Vīksnas falu
16. Bauskas község Bauska város
Brunavas falu
Ceraukstes falu
Codes falu
Dāviņu falu
Gailīšu falu
Īslīces falu
Mežotnes falu
Vecsaules falu
17. Beverīnas község Brenguļu falu
Kauguru falu
Trikātas falu
18. Brocēnu község Brocēni város és agglomeráció
Blīdenes falu
Gaiķu falu
Remtes falu
19. Burtnieku község Burtnieku falu
Ēveles falu
Matīšu falu
Rencēnu falu
Valmieras falu
Vecates falu
20. Carnikavas község
21. Cēsu község Cēsis város
Vaives falu
22. Cesvaines község
23. Ciblas község Blontu falu
Ciblas falu
Līdumnieku falu
Pušmucovas falu
Zvirgzdenes falu
24. Dagdas község Andrupenes falu
Andzeļu falu
Asūnes falu
Bērziņu falu
Dagda város
Dagdas falu
Ezernieku falu
Konstantinovas falu
Ķepovas falu
Svariņu falu
Šķaunes falu
25. Daugavpils község Ambeļu falu
Biķernieku falu
Demenes falu
Dubnas falu
Kalkūnes falu
Kalupes falu
Laucesas falu
Līksnas falu
Maļinovas falu
Medumu falu
Naujenes falu
Nīcgales falu
Salienas falu
Skrudalienas falu
Sventes falu
Tabores falu
Vaboles falu
Vecsalienas falu
Višķu falu
26. Dobeles község Annenieku falu
Auru falu
Bērzes falu
Bikstu falu
Dobeles falu
Dobele város
Jaunbērzes falu
Krimūnu falu
Naudītes falu
Penkules falu
Zebrenes falu
27. Dundagas község Kolkas falu
Dundagas falu
28. Durbes község Dunalkas falu
Durbe város és agglomeráció
Tadaiķu falu
Vecpils falu
29. Engures község Engures falu
Lapmežciema falu
Smārdes falu
30. Ērgļu község Ērgļu falu
Jumurdas falu
Sausnējas falu
31. Garkalnes község
32. Grobiņas község Bārtas falu
Gaviezes falu
Grobiņas falu
Grobiņa város
Medzes falu
33. Gulbenes község Beļavas falu
Daukstu falu
Druvienas falu
Galgauskas falu
Gulbene város
Jaungulbenes falu
Lejasciema falu
Litenes falu
Lizuma falu
Līgo falu
Rankas falu
Stāmerienas falu
Stradu falu
Tirzas falu
34. Iecavas község
35. Ikšķiles község Ikšķile város
36. Inčukalna község Inčukalna falu
Vangažu város
37. Ilūkstes község Bebrenes falu
Dvietes falu
Eglaines falu
Ilūkste város
Pilskalnes falu
Subate város és agglomeráció
Šēderes falu
38. Jaunjelgavas község Daudzeses falu
Jaunjelgava város és agglomeráció
Seces falu
Sērenes falu
Staburaga falu
Sunākstes falu
39. Jaunpiebalgas község Jaunpiebalgas falu
Zosēnu falu
40. Jaunpils község Jaunpils falu
Viesatu falu
41. Jēkabpils község Ābeļu falu
Dignājas falu
Dunavas falu
Kalna falu
Leimaņu falu
Rubenes falu
Zasas falu
42. Jelgavas község Elejas falu
Glūdas falu
Jaunsvirlaukas falu
Kalnciems város és agglomeráció
Lielplatones falu
Līvbērzes falu
Platones falu
Sesavas falu
Svētes falu
Valgundes falu
Vilces falu
Vircavas falu
Zaļenieku falu
43. Kandavas község Cēres falu
Kandavas falu
Kandava város
Matkules falu
Vānes falu
Zantes falu
Zemītes falu
44. Kārsavas község Goliševas falu
Kārsava város
Malnavas falu
Mērdzenes falu
Mežvidu falu
Salnavas falu
45. Kokneses község Bebru falu
Iršu falu
Kokneses falu
46. Krāslavas község Aulejas falu
Indras falu
Izvaltas falu
Kalniešu falu
Kaplavas falu
Krāslavas falu
Kombuļu falu
Krāslava város
Piedrujas falu
Robežnieku falu
Skaistas falu
Ūdrīšu falu
47. Krimuldas község Krimuldas falu
Lēdurgas falu
48. Krustpils község Atašienes falu
Krustpils falu
Kūku falu
Mežāres falu
Variešu falu
Vīpes falu
49. Kuldīgas község Ēdoles falu
Gudenieku falu
Īvandes falu
Kabiles falu
Kuldīga város
Kurmāles falu
Laidu falu
Padures falu
Pelču falu
Rendas falu
Rumbas falu
Snēpeles falu
Turlavas falu
Vārmes falu
50. Ķeguma község Ķegums város és agglomeráció
Rembates falu
Birzgales falu
51. Ķekavas község Baloži város
Daugmales falu
Ķekavas falu
52. Lielvārdes község Jumpravas falu
Lēdmanes falu
Lielvārde város és agglomeráció
53. Līgatnes község Līgatnes falu
Līgatne város
54. Limbažu község Katvaru falu
Limbažu falu
Limbažu város
Pāles falu
Skultes falu
Umurgas falu
Vidrižu falu
Viļķenes falu
55. Līvānu község Jersikas falu
Līvāni város
Rožupes falu
Rudzātu falu
Sutru falu
Turku falu
56. Lubānas község Indrānu falu
Lubāna város
57. Ludzas község Briģu falu
Cirmas falu
Isnaudas falu
Istras falu
Ludza város
Nirzas falu
Ņukšu falu
Pildas falu
Pureņu falu
Rundēnu falu
58. Madonas község Aronas falu
Barkavas falu
Bērzaunes falu
Dzelzavas falu
Kalsnavas falu
Lazdonas falu
Liezēres falu
Ļaudonas falu
Madona város
Mārcienas falu
Mētrienas falu
Ošupes falu
Praulienas falu
Sarkaņu falu
Vestienas falu
59. Mālpils község
60. Mārupes község
61. Mazsalacas község Mazsalaca város és agglomeráció
Ramatas falu
Sēļu falu
Skaņkalnes falu
62. Naukšēnu község Ķoņu falu
Naukšēnu falu
63. Neretas község Mazzalves falu
Neretas falu
Pilskalnes falu
Zalves falu
64. Nīcas község Nīcas falu
Otaņķu falu
65. Ogres község Krapes falu
Ķeipenes falu
Lauberes falu
Madlienas falu
Mazozolu falu
Meņģeles falu
Ogre város
Ogresgala falu
Suntažu falu
Taurupes falu
66. Olaines község Olaines falu
Olaine város
67. Ozolnieku község Ozolnieku falu
Cenu falu
Sidrabenes falu
68. Pārgaujas község Raiskuma falu
Stalbes falu
Straupes falu
69. Pāvilostas község Vērgales falu
Pāvilosta város
Sakas falu
70. Pļaviņu község Aiviekstes falu
Klintaines falu
Pļaviņas város
Vietalvas falu
71. Preiļu község Aizkalnes falu
Pelēču falu
Preiļu falu
Preiļi város
Saunas falu
72. Priekules község Bunkas falu
Virgas falu
Gramzdas falu
Kalētu falu
Priekule város
Priekules falu
73. Priekuļu község Liepas falu
Mārsnēnu falu
Priekuļu falu
Veselavas falu
74. Raunas község Drustu falu
Raunas falu
75. Rēzeknes község Audriņu falu
Bērzgales falu
Čornajas falu
Dricānu falu
Feimaņu falu
Gaigalavas falu
Griškānu falu
Ilzeskalna falu
Kantinieku falu
Kaunatas falu
Lendžu falu
Lūznavas falu
Mākoņkalna falu
Maltas falu
Nagļu falu
Nautrēnu falu
Ozolaines falu
Ozolmuižas falu
Pušas falu
Rikavas falu
Sakstagala falu
Silmalas falu
Stoļerovas falu
Stružānu falu
Vērēmu falu
76. Riebiņu község Galēnu falu
Riebiņu falu
Rušonas falu
Silajāņu falu
Sīļukalna falu
Stabulnieku falu
77. Rojas község Mērsraga falu
Rojas falu
78. Ropažu község
79. Rucavas község Dunikas falu
Rucavas falu
80. Rugāju község Lazdukalna falu
Rugāju falu
81. Rundāles község Rundāles falu
Svitenes falu
Viesturu falu
82. Rūjienas község Ipiķu falu
Jeru falu
Lodes falu
Rūjiena város
Vilpulkas falu
83. Salacgrīvas község Ainaži város és agglomeráció
Liepupes falu
Salacgrīva város és agglomeráció
84. Salas község Sēlpils falu
Salas falu
85. Salaspils község Salaspils város
86. Saldus község Ezeres falu
Jaunauces falu
Jaunlutriņu falu
Kursīšu falu
Lutriņu falu
Nīgrandes falu
Novadnieku falu
Pampāļu falu
Rubas falu
Saldus falu
Saldus város
Šķēdes falu
Vadakstes falu
Zaņas falu
Zirņu falu
Zvārdes falu
87. Saulkrastu község Saulkrasti város
88. Sējas község
89. Siguldas község Allažu falu
Mores falu
Siguldas falu
Sigulda város
90. Skrīveru község
91. Skrundas község Nīkrāces falu
Raņķu falu
Rudbāržu falu
Skrunda város és agglomeráció
92. Smiltenes község Bilskas falu
Blomes falu
Brantu falu
Grundzāles falu
Launkalnes falu
Palsmanes falu
Smiltenes falu
Smiltene város
Variņu falu
93. Stopiņu község
94. Strenču község Jērcēnu falu
Plāņu falu
Seda város és agglomeráció
Strenči város
95. Talsu község Abavas falu
Balgales falu
Ģibuļu falu
Īves falu
Ķūļciema falu
Laidzes falu
Laucienes falu
Lībagu falu
Lubes falu
Sabile város
Stende város
Strazdes falu
Talsi város
Valdemārpils város és agglomeráció
Valdgales falu
Vandzenes falu
Virbu falu
96. Tērvetes község Augstkalnes falu
Bukaišu falu
Tērvetes falu
97. Tukuma község Degoles falu
Džūkstes falu
Irlavas falu
Jaunsātu falu
Lestenes falu
Pūres falu
Sēmes falu
Slampes falu
Tukums város
Tumes falu
Zentenes falu
98. Vaiņodes község Embūtes falu
Vaiņodes falu
99. Valkas község Ērģemes falu
Kārķu falu
Valkas falu
Valka város
Vijciema falu
Zvārtavas falu
100. Valmieras község Bērzaines falu
Dikļu falu
Kocēnu falu
Vaidavas falu
Zilākalna falu
101. Varakļānu község Murmastienes falu
Varakļānu falu
Varakļāni város
102. Vārkavas község Rožkalnu falu
Upmalas falu
Vārkavas falu
103. Vecpiebalgas község Dzērbenes falu
Inešu falu
Kaives falu
Taurenes falu
Vecpiebalgas falu
104. Vecumnieku község Bārbeles falu
Kurmenes falu
Skaistkalnes falu
Stelpes falu
Valles falu
Vecumnieku falu
105. Ventspils község Ances falu
Jūrkalnes falu
Piltene város és agglomeráció
Popes falu
Puzes falu
Tārgales falu
Ugāles falu
Usmas falu
Užavas falu
Vārves falu
Ziru falu
Zlēku falu
106. Viesītes község Elkšņu falu
Rites falu
Saukas falu
Viesīte város és agglomeráció
107. Viļakas község Kupravas falu
Medņevas falu
Susāju falu
Šķilbēnu falu
Vecumu falu
Viļaka város
Žīguru falu
108. Viļānu község Dekšāres falu
Sokolku falu
Viļānu falu
Viļāni város
109. Zilupes község Lauderu falu
Pasienes falu
Zaļesjes falu
Zilupe város

Történelem[szerkesztés]

2009-ig Lettország területe helyi szinten 530 helyi önkormányzatra oszlott. A regionális szintet 26 járás (rajon) és 7 járási jogú város alkotta. Közvetlenül választott önkormányzat csak helyi szinten volt, a járási tanácsok tagjait a helyi önkormányzatok delegálták.

Járások[szerkesztés]

Lettország járásai

A 2009-es reform előtt Lettország regionális szinten 26 járásra (rajons) és 7 járási jogú városra (republikas pilseta) oszlott.[2] A járási jogú városok egyszerre töltöttek be helyi és regionális szerepkört.

A járási tanács volt a járás döntéshozó szerve, melynek tagjai a helyi tanácsok elnökei voltak. A tanács bármely tagja jelölhetett elnököt a járás helyi tanácsainak tagjai közül. A tanács elnökét titkos szavazással választották.

A járások kötelező feladatai a következő területekre terjedtek ki:

 • Polgári védelem
 • Közösségi közlekedés
 • Tanárok továbbképzése és pedagógiai módszertani támogatása
 • A helyi önkormányzatok képviselete a regionális egészségbiztosítási alapnál

A járások és a helyi önkormányzatok is vállalhattak további feladatokat önkéntes alapon.[3]

A járások átlagos népessége 69 130 fő volt. A legnépesebb Riga 722 483 lakossal, a legkisebb lakosságú pedig Ventspils járás 13 945 fős népességgel (2007. január 1.).[4]

Helyi önkormányzatok[szerkesztés]

Helyi szinten az ország 530 helyi önkormányzatra (pasvaldiba) oszlott. Ezek közül 444 vidéki önkormányzat (pagasts), 53 város (pilseta), 7 járási jogú város (republikas pilseta) és 26 egyesített önkormányzat (novads) volt A járási jogú városok egyszerre töltöttek be helyi és regionális szerepkört. Az egyesített önkormányzatok kialakítása 1998-ban kezdődött.

A helyi tanács (dome) volt a döntéshozó testület. Tagjait általános, közvetlen választásokon négy évre választották. A tanács választotta meg az elnököt tagjai közül, valamint létrehozta az állandó bizottságokat.

A bizottságok készítették elő a tanács számára a döntési tervezeteket.

Az elnököt vagy polgármestert (mers) a tanács választotta négy évre. Ő vezette a tanácsot és a pénzügyi bizottságot.

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai a következő területekre terjedtek ki:

 • Közművek (víz, távfűtés, hulladékgazdálkodás)
 • Közszolgáltatások
 • Közhasználatú erdők és vizek
 • Alap- és általános középfokú oktatás
 • Kultúra
 • Egészségügy
 • Szociális ellátás
 • Örökbefogadási és gyámsági ügyek
 • A lakosok támogatása lakhatási ügyekben
 • Gazdasági tevékenység támogatása
 • Közrend és polgári védelem
 • Közösségi közlekedés
 • Pedagógus-továbbképzés megszervezése
 • Gyermekvédelem

A járások és a helyi önkormányzatok is vállalhattak további feladatokat önkéntes alapon.[3]

A helyi önkormányzatok átlagos népessége 4304 fő volt. A legnépesebb Riga 722 483 lakossal, a legkisebb lakosságú pedig Kalncempji 272 fős népességgel (2007. január 1.).[5]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. [1]
 2. Administrative division (angol nyelven). European Election Database. CivicActive. [2008. május 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. május 23.)
 3. a b Local and regional structures in Latvia (angol nyelven). Council of European Municipalities and Regions. [2008. május 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. május 23.)
 4. 4-46. Population by Administrative Territorial Division (angol nyelven). Latvijas Statistika. [2007. november 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. május 23.)
 5. 4-5. Resident Population by Region, City and District at the Beginning of the Year (angol nyelven). Latvijas Statistika. [2007. október 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. május 23.)

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]