Konzervativizmus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

A konzervativizmus szociális és politikai eszmerendszer. A szó a latin conservare-ből származik, jelentése megőrizni, megmenteni. Ezt mi sem tükrözi jobban, mint Roger Scruton által megfogalmazott definíció, mely így szól: [1]"A konzervativizmus nem más, mint a megteremtett értékek megőrzése, annak az alapnak a megóvása, melyre építeni lehet." Mindennapi szóhasználatban a status quo fenntartását jelenti. Már Jean-Jacques Rousseau kései - 1772-ben elkészült - A lengyel kormány figyelmébe című esszéje is mutat konzervatív elemeket. Politikai eszmerendszerként azonban a francia forradalom után alakult ki, először a francia politikus Chateaubriand alkalmazta a kifejezést 1819-ben.[2] Egyik legfontosabb alapvetésének Edmund Burke Töprengések a francia forradalomról című műve tekinthető. Russel Kirk a konzervativizmust az ideológia ellentéteként definiálta.

Mint politikai ideológia[szerkesztés]

Dogmatikája[szerkesztés]

A konzervativizmus legfontosabb jellemvonása a tradicionalizmus, amely a meglévő vallási, politikai, kulturális szokások és intézmények tiszteletét jelenti. Eszerint az intézmények hosszú idő alatt formálódnak, és a konzervatívok szerint az így kialakult hagyományok, szokások és előítéletek jobban irányítják a társadalmat, mint a racionalitásra hivatkozva a társadalmat (sokszor erőszakosan) absztrakt elméletekbe gyömöszölő általános ideológiák. Részben emiatt utasítják el az észre hivatkozó forradalmi változásokat és az egalitarizmust.

A konzervatív dogmatika szerint az emberek alapvetően nem egyenlőek fizikai és szellemi képességeikben, lehetőségeikben (a jogi egyenlőség természetesen ettől függetlenül fennáll). A társadalmi hierarchia létezése egyszerre szükségszerű illetve törvényszerű, és a mesterséges egyenlősítő kísérletek csak erőszakkal képesek elérni céljukat, ezért helytelenek. Ennek megfelelően szükség van az úgynevezett uralkodó elitre.[forrás?]

Típusai[szerkesztés]

A konzervativizmusnak történetileg két típusa alakult ki:

 • az angolszász, amely evolutív (reformképes)
 • a kontinentális, amely alapvetően forradalomellenes.

Ideológiai felosztás szerint számtalan irányzata létezik, pl.

 1. tradicionális (ill. romantikus) konzervativizmus (19. század)
 2. paternalista (vagy szociális) konzervativizmus
 3. liberális konzervativizmus
 4. forradalmi konzervativizmus
 5. neokonzervativizmus

Problémái[szerkesztés]

Problémát jelenthet, hogy az egyenlőtlenség elvének vallása könnyen válhat önigazolássá, azaz az elit gyakran úgy érzi, hogy helyzete törvényszerű, a természettől fogva adott, és hogy az elitből kiesettek csak tehetségtelenségük miatt szorultak ki onnan. Továbbá kérdéses, hogy kialakulhat-e a konzervativizmus olyan társadalmakban, ahol valami miatt megszakadt a kontinuitás (például hosszantartó idegen katonai megszállás miatt), vagy eleve nem is léteztek olyan tradíciók, amelyekre modern társadalmat lehetne építeni=konzervatív paradoxon, hiszen ebben az esetben organikus intézmények felállítása a cél, miközben már meglévő intézményeket kívánnak lerombolni.

Ez a paradoxon mindazonáltal feloldható, ha figyelembe vesszük, hogy a konzervativizmus, bár nem ideológia, rendelkezik olyan alapokkal, amelyek árnyalt módon ideológiai formába is önthetők, illetve rendelkezik a múltbeli példákkal, amelyekkel kapcsolatban megőrző-felújító és újraértelmezve előteremtő jelleget ölthet, szemben a kontinuitást leromboló erőkkel.

Tágabb értelmezés[szerkesztés]

Mint minden ideológiánál, a konzervativizmus esetében is lehetséges egy tágabb értelmezés, mint önálló tudatforma, társadalmi attitűdök, minták és viselkedésformák együttese.

Konzervatív politikai filozófusok[szerkesztés]

Magyarországon[szerkesztés]

Reformkori aulikus személyiségek[szerkesztés]

 • lovászi és szentmargitai Sümeghy József (1757- 1832), zalai alispán, aulikus vezető.
 • gróf várkonyi és bősi Amade Antal (17601835) Zala vármegye főispánja, aulikus vezető.
 • gróf kis-rhédey Rhédey Lajos (17611831), császári és királyi kamarás, főispáni helytartó és országgyűlési követ, aulikus.
 • gróf ciráki és dénesfalvai Cziráky Antal Mózes (17721852), országbíró, aulikus vezető.
 • felsőőri Pyrker János (17721847) szepesi püspök, az egri főegyházmegye érseke, aulikus érzelmű főpap.
 • nagy-kállói Kállay István (†1845), királyi udvari tanácsos, csanádi főispán.
 • forintosházi Forintos György (1792-1857), zalai Deák Ferenc pártja ellenzője, nemesi adóztatás elutasítója.
 • rumi és rábadoroszlói Rumy Károly (1807-1877) Zala vármegyei főszolgabíró, forintosházi Forintos György alvezére.
 • gróf zicsi és vazsonkői Zichy Domonkos (1808-1879) veszprémi püspök, forintosházi Forintos György támogatója.
 • verbói Szluha Imre (1786-1873), Fejér megyei főszolgabíró, jászkun főkapitány, királyi tanacsos.
 • branyicskai báró Jósika Sámuel (1805–1860) erdélyi kancellár, aulikus.
 • magyar-szőgyéni és szolgaegyházi Szőgyény-Marich László (18061893) cs. és kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos.
 • kissennyei báró Sennyey Pál (18241888), Magyarország országbírája, az MTA igazgató tagja.

Mai konzervatív személyiségek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Roger Scruton Hír TV-nek adott interjújában hangzott el.
 2. http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Khah/0/32575/1

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]