Körülírás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A körülírás (idegen szóval perifrázis) olyan nyelvtani eszköz, mely egy jelentést több szóval ír le (többnyire segédszavak használatával), így a ragozás és a szóhajlítás alternatívája. A kiterjedt toldalékolás mellett a magyarban is található körülírt igeragozás: a jövő időjű, illetve a múlt idejű, feltételes módú igéket a fog, illetve a volna segédszókkal képezzük. Egyes jelentéseket toldalékos és körülírt formában is képezhetünk, például törli magát vagy törölközik.

A perifrázis elsősorban az analitikus nyelvekre jellemző.

  • A latinban ismert a körülírt igeragozás (coniugatio periphrastica),
  • Az angol körülírtan képezi például a jövő időt (segédszó: will/shall), a perfektumot (segédige: have), a feltételes módot, a műveltetést és a passzív alakokat. Névszóknál is ismert a körülírás: egyes mellékneveket az -er, -est toldalékok helyet a more, most segédszavakkal fokoznak, illetve a birtokos esetet is kifejezhetik perifrasztikusan ('s helyett of)