Hertelendy család

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
hertelendi és vindornyalaki Hertelendy család címere
hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Gábor (1734-1784) császári és királyi huszár altábornagy

A hertelendi és vindornyalaki Hertelendy család, egy Tolna és Zala vármegyei ősi nemes család. A nevét a Tolna megyei Hertelend településről kapta.

A család története[szerkesztés]

A legkorábbi ismert őse Hertelendy Antal 1398-ban Báthmonostory László familiárisa volt. Később van említés 1481-ből egy Laki Hertelendy Tamás birtokosról, a Zala vármegyei Lakon (manapság Vindornyalak). Tőle származik az idősebb Zala megyei vonal, amely felveszi a második előnevét, míg a vasi ifjabb vonal egyedül a hertelendivel él tovább. 1543-ban Hertelendy János és Mihály testvérek, Kustány Kata fiai kapnak új adományt I. Ferdinánd magyar királytól. 1718-ban III. Károly király újabb adományt ad a Gasztonyban, Vas megyében lakó családtagoknak, valamint a Kehidán, Zala megyében lakó Lászlónak, Gáspárnak, Boldozsárnak, Mihálynak és Zsigmondnak.

Hertelendy György 1754 és 1755 között volt Zala megyei szolgabíró. Hertelendy György és nemes Péter Ilona fia, Hertelendy György (1722-1780), zalai főszolgabíró, aki feleségül vette a nemesi forintosházi Forintos családból való forintosházi Forintos Júlia (1726-1782) kisasszonyt. Testvére Hertelendy Zsigmond (1721-1779) szintén ezt a tisztet viselte. György fia Hertelendy Mihály (1754-1810) szerémi követ és királyi tanácsos volt. Mihály egyik testvére, Hertelendy József (1756-1827) viszont torontáli alispán volt és királyi tanácsos; a másik testvére Hertelendy György (1764-1831) zalai alispán volt, akinek az első felesége, barkóczi Rosty Petronella (1770-1792), Rosty Lajos és Bajáky Anna lánya volt; második felesége pedig zalabéri Horváth Anna, zalabéri Horváth Ferenc és nyírlaki Oszterhueber Anna leánya lett.

Mihály fia, Hertelendy Károly (1786-1861) Deák Ferenc követtársa volt, és ennek a Károlynak a fia, Hertelendy Kálmán (1820-1875) Zala vármegye főispánja volt, és az 1848-as forradalom alatt honvéd huszár kapitány. Fia Hertelendy Ferenc (1859-1919) zalai főispán volt.

Hertelendy Imre (1826-1901) honvéd volt az 1848-as forradalom alatt, és később fia dr. Hertelendy László (1866-1911) Csáky Eleonóra (1871-1945) grófnő férje, miniszteri tanácsos, házalelnök volt.

A vasi ágból származó Hertelendy Ferenc (†1749) fia Hertelendy Gábor (1734-1784) császári és királyi huszár altábornagy volt. Ugyanakkor szintén abból az ágból származott Hertelendy Ambrus, aki feleségül vette szenterzsébeti Terjék Máriát, szenterzsébeti Terjék Ferenc lányát. Hertelendy Ambrus és Terjék Mária fia Hertelendy Gáspár volt, Sági Sághy Krisztina (†1744) házastársa. Hertlendy Gáspár és Krisztina gyermeke Hertelendy Gábor (1713-1757), aki a zalai alispáni címmel élt 1756 és 1757 között.[1] Első feleségét Petőfalvi Uzovics Juditot 1742. november 13.-án vette el, majd korai halála után 1751. április 18-án feleségül vette a barkóczi Rosty családból való barkóczi Rosty Franciskát (1729-1771), akitől nem született gyermeke. Első feleségétől származott az egyetlen lánya és örököse, Hertelendy Anna (1744-1803).[2] Anna 1757. augusztus 28.án ment férjhez nemes Deák Gáborhoz (1730-1788), és ilyen módon Deák Gábor és Hertelendy Anna Deák Ferenc, a "haza bölcse" apai nagyszülei voltak. Anna egy igen nagy vagyon egyetlen örököse volt, és a családi hagyomány úgy tartotta, hogy Mária Terézia korának híres szépsége volt. Ugyanakkor jártas volt a latin nyelven, és széles műveltséggel élt, azonban a negyedik gyermek születése után, igen fiatalon megszökött 1768-ban Nyitrára az egyik rokonával, Uzovics Ferenccel. Ezentúl a saját gyermekeit elhanyagolta és pazarlónak, nagy adósság felhalmozónak ismerték.[3]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Zala megye archontológiája 1338–2000. Szerkesztő: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény 253.o.
  2. Szluha Márton (2011). Vas vármegye nemes családjai. I. kötet. Heraldika kiadó. (551.o.)
  3. Molnár András (2003). A fiatal Deák Ferenc. Osiris kiadó. (16-28.o.)

Források[szerkesztés]