Carl Rogers

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Carl Rogers
(Carl Ransom Rogers)
Carl Ransom Rogers.jpg
Született 1902. január 8.[1][2]
Oak Park
Elhunyt 1987. február 4. (85 évesen)[1][2]
La Jolla
Állampolgársága amerikai
Foglalkozása
Iskolái
 • University of Wisconsin–Madison
 • Teachers College
Kitüntetései
 • Humanist of the Year
 • APA Award for Distinguished Scientific Contributions to Psychology (1962)
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Carl Rogers témájú médiaállományokat.

Carl Ransom Rogers (Chicago, 1902. január 8.San Diego, 1987. február 4.) nagy hatású amerikai pszichológus. A humanisztikus pszichológia alapítói közé tartozott. A pszichoterápiás kutatás egyik alapító atyjának tartják, és úttörő kutatásaiért 1956-ban megkapta az Amerikai Pszichológia Társaság Award for Distinguished Scientific Contributions nevű elismerését.

Egyedi, személyiségközpontú megközelítése a személyiség és az emberi kapcsolatok megértéséhez számos területen alkalmazást nyert, úgy mint a pszichoterápia és tanácsadás (kliens-központú terápia), az oktatás (diákközpontú tanulás), valamint a szervezetek és egyéb csoportok. Professzionális munkájáért 1972-ben megkapta az Amerikai Pszichológia Társaság Award for Distinguished Professional Contributions nevű elismerését. Élete vége felé Nobel-békedíjra jelölték a dél-afrikai és észak-írországi belső konfliktusok terén végzett munkájáért. Haggbloom és munkatársai 2002-es tanulmányában a 20. század hatodik legkimagaslóbb pszichológusává választották, klinikusok között pedig másodiknak, ahol csak Sigmund Freud előzte meg.

Életpályája[szerkesztés]

Apja, Walter A. Rogers mérnök, anyja, Julia M. Cushing háziasszony és elkötelezett keresztény volt. Carl a negyedik volt hat gyermek között.

Rogers igen okos volt és már óvoda előtt tudott olvasni. Szigorúan vallásos oktatást kapott egy jimpley-i plébánián, ministránsfiúként rendkívül etikus környezetben, így elég elszigetelt, független és fegyelmezett személyiséggé vált, és nagymértékű tudást és elismerést sajátított el a tudományos megközelítések iránt. Először mezőgazdaságot tanult a Wisconsin-Madison Egyetemen, majd történelmet és vallást. 20 évesen, miután 1922-ben Pekingbe utazott egy nemzetközi keresztény konferenciára, kételkedni kezdett vallásos meggyőződésében. Hogy tisztázza pályaválasztását, részt vett egy Why am I entering the Ministry? című szemináriumon, ami után a pályaváltás mellett döntött.

Két év után otthagyta a papneveldét, és a Teachers College-re járt a Columbia Egyetemen, ahol 1928-ban megkapta az MA-t, 1931-ben pedig a PhD-t. Miután befejezte doktori munkáját, gyermekek tanulmányozásával kezdett foglalkozni. 1930-ban igazgatója volt a rochesteri Society for the Prevention of Cruelty to Children nevű szervezetnek. 1935-től 1940-ig órákat adott a Rochesteri Egyetemen és megírta The Clinical Treatment of the Problem Child (1939) című könyvét, problémás gyerekekkel kapcsolatos tapasztalataira alapozva. Kliensközpontú megközelítésének kidolgozásában nagy hatással volt rá Otto Rank poszt-freudi pszichoterápiás módszere. 1940-ben az Ohio State Egyetem klinikai pszichológiai professzora lett, itt írta meg Counseling and Psychotherapy című második könyvét (1942). Művében leírta, hogy ha a kliens kapcsolatot létesít egy megértő, elfogadó terapeutával, megoldhatja a nehézségeket és megszerezheti a kellő belelátást, hogy újjáépítse az életét.

1945-ben felkérték egy tanácsadó központ létesítésére a Chicagói Egyetemen. Míg itt volt pszichológiai professzor (1945-57), segített ennek az egyetemhez kötődő tanácsadó központnak a létrehozásában, és itt folytatott vizsgálatokat, hogy meghatározza módszerei hatásosságát. Egy tanítványa, Thomas Gordon alapította meg a Parent Effectiveness Training (P.E.T.) mozgalmat. 1956-ban Rogers lett az American Academy of Psychotherapists első elnöke. 1957-től 1963-ig pszichológiát tanított a Wisconsin Egyetemen, ebben az időben egyik legismertebb művét On Becoming a Person (Valakivé válni) című könyvét (1961).

Rogers 1963-ig tanított a Wisconsin Egyetemen. 1968-ban részt vett a Center for Studies of the Person megalapításában La Jollában. Későbbi könyvei közé tartozik a Carl Rogers on Personal Power (1977) és a Freedom to Learn for the 80’s (1963). Élete további részében la jolla-i lakos maradt, terapeutaként dolgozott, beszédeket tartott és írt 1987-es hirtelen haláláig. 1987-ben eltörte a medencecsontját, az operáció sikeres volt, de következő éjszaka leállt a hasnyálmirigye és pár nap múlva meghalt.

Rogers utolsó éveit annak szentelte, hogy teóriáit a nemzeti szociális konfliktusok területén alkalmazza, és világszerte utazgatott ennek elérése érdekében. Az észak-írországi Belfastban befolyásos protestánsokat és katolikusokat hozott össze, Dél-Afrikában feketéket és fehéreket, az Egyesült Államokban pedig fogyasztókat és termelőket. Utolsó útja 85 évesen a Szovjetunióba vezetett, ahol kommunikációt és kreativitást elősegítő intenzív workshopokat tartott. Meglepte, hogy az oroszok milyen nagy számban ismerték a munkásságát.

1975 és 1980 között lányával, Natalie Rogersszel együtt egy programsorozatot vezetett az USA-ban, Európában és Japánban, a Person-Centered Approach Workshopokat, amik a kultúrák közti kommunikációra, a személyes növekedésre, az önfelhatalmazásra, és a szociális változásokra koncentrált.

Rogers rendkívül átfogóan dolgozta ki saját teóriáját, 16 könyvet és még több újságcikket írt humanisztikus pszichológiájáról.

Carl R. Rogers személyközpontú pszichológiája[szerkesztés]

Carl Rogers a humanisztikus pszichológia kiemelkedő alakja. Szemléletének kiindulópontjai híven tükrözik a „mozgalom az emberi lehetőségek kibontakoztatására” – ként megjelenő irányzat felfogását a személyiség természetéről, az emberi lehetőségek megvalósulásáról. Rogers szintén azt vallja, hogy eleve adott egy pozitív, egészséges növekedés lehetősége a személyiség számára, ezt a növekedésre irányuló tendenciát megvalósulásnak vagy aktualizációnak nevezte el. Az aktualizáció mint a szervezet fenntartását és növekedését biztosító fiziológiai működés szerinte nemcsak az emberre, hanem minden élőlényre jellemző. Rogers önaktualizációról, önmegvalósulásról beszél akkor, ha az aktualizáció, vagyis a képességek kibontakoztatása az „én” kiteljesedését szolgálja. Az önmegvalósítás egyben a nagyobb autonómia, az önállóság felé vezeti az egyént, ami a korábbi élettapasztalatok kreatív kibővülésével, gazdagodásával is együtt jár. Az önmegvalósító életvezetés eredményeképpen nő a személyiségen belüli egészlegesség, összhang (kongruencia) és integráció szemben a strukturális rendezetlenséggel vagy inkongruenciával. Rogers feltételezi, hogy az ember rendelkezik egy ún. organizmikus értékelő folyamattal, ami automatikusan értékeli cselekedeteinket, tapasztalatainkat abból a szempontból, hogy azok elősegítették-e az önmegvalósítást. Az organizmikus értékelő folyamat mintegy vezérfonal az egyén életében, mely az adott szituációban a kielégítő, megfelelő viselkedés választásának irányába vezet. Amennyiben az organizmikus értékelő folyamat negatív eredményt jelez, az önmegvalósítás hiányaképpen „a valami nincsen rendben” zavaró, kellemetlen érzését éljük át. Rogers (1955) meghatározta a teljességgel működő személyiség teoretikus fogalmát is az önmagát megvalósító ember leírásában. A kifejezés olyan tulajdonságokat foglal magában, mint az optimális, rugalmas pszichológiai alkalmazkodás a környezeti eseményekhez, a nyitottság a saját érzések és a külvilág eseményeinek befogadására, valamint a kihívásokkal, személyes izgalommal teli élet iránti törekvés. Rogers aláhúzza, hogy a tökéletesen működő személyiség semmiképpen sem statikusan fogható fel, vagyis „nem megállapodott”, „nem elérkezett valahova”, hanem minden jellegzetessége folyamatszerű. A teljességgel működő személy állandóan változik, miként az élet is állandó változásban van körülöttünk. Viselkedését az új és új helyzetekhez történő rugalmas alkalmazkodás határozza meg, miközben a személy folyamatosan az önmegvalósítás folyamatában él. Más humanisztikus pszichológusokhoz hasonlóan Rogers is hangsúlyozza a szabad akarat, az autonóm döntés jelentőségét az egyén életében. A humanisztikusok álláspontja szerint az egyén szabadon dönt arról, hogyan akar cselekedni, mivé akar válni. Dönthetünk az önmegvalósító életforma mellett, de dönthetünk úgy is, hogy autonómiánkat feladva a külső kulturális értékeknek rendeljük alá egyéni törekvéseinket.

Inkongruencia és dezorganizáció[szerkesztés]

Az önelfogadási szükséglet következtében az egyén szelektíven, értékfeltételeinek megfelelően észleli tapasztalatait. Azokat a tapasztalatokat, amelyek megfelelnek értékfeltételeinek, tudatosítja és szimbolikusan megjeleníti. Azokat a tapasztalatokat, amelyek az értékfeltételeknek ellentmondóak, szelektíven vagy torzítottan észleli, illetve kizárja a tudatból. Ennek következtében megjelenik a személynél olyan self-élmény, amely nem integrálódik a self-struktúrába, amivel kezdetét veszi a self és a tapasztalat közötti inkongruencia (meg nem felelés). Rogers innen származtatja az ember alapvető elidegenülését. A személy nem őszinte önmagához: azért, hogy megőrizze mások pozitív elismerését, a tapasztalt értékek némelyikét meghamisítja, és mások értékeinek megfelelően észleli ezeket. Azáltal, hogy a tapasztalatokban olyan elemek vannak, amelyek nem kerülnek be a saját magáról kialakított képbe, megbomlik a self integráltsága, és bizonyos rész-funkciók válnak jellemzővé. A self és a tapasztalatok közötti inkongruencia következtében a viselkedésben is hasonló inkongruencia jelentkezik. A viselkedés inkongruenciáját a személy nem ismeri fel, a viselkedést szelektíven vagy torzítottan észleli, úgy, hogy az egybevágjon a self-fel. Ahogy a személy egymás után szerzi az újabb és újabb tapasztalatokat, amelyek nem összeegyeztethetőek a self-struktúrával, a helyzet egyre inkább fenyegetetté válik a számára. A fenyegetettség következtében az ön-elfogadási szükségletet frusztráció éri, a self egészlegességének érzete megbomlik, és szorongásos állapot jön létre. A személy elhárításokkal él, hogy ezt az állapotot elkerülje. Az elhárítás a tapasztalatok szelektív észlelésében, torzításában és a tudatból való kirekesztésben nyilvánulhat meg. Az elhárítás általános további következménye a percepció torzítása miatt a percepció merevsége, a valóság pontatlan észlelése lesz. Rogers szerint ez a folyamat játszódik le a neurotikus, pszichotikus kórképekben is, bár ő ezeket az elnevezéseket nem tartja szerencsésnek, és helyettük a dezorganizáció kifejezést alkalmazza. Dezorganizáció akkor jön létre, ha a self szerveződés összeférhetetlensége a tudatba tör. A self újra-integrálódásának folyamatát több más tényező mellett a feltétel nélküli pozitív elfogadás légköre segíti.

A kliensközpontú terápia[szerkesztés]

Rogers selfről alkotott koncepciójának megfelelően a pszichopatológiai problémát az aktuális és ideális énkép inkongruenciája valamint az énkép és a tapasztalatok közötti inkongruencia okozza. Éppen ezért Rogers a terápiás folyamatban terápiás hatásként értékel minden olyan személyiségváltozást, amely a személyiség jobb integrációját eredményezi, csökkenti a személy belső konfliktusait, és olyan energiákat szabadít fel, amelyeket a személy a hatékonyabb életre fordíthat. A személyiség megváltozása elsődlegesen a terapeuta (tanácsadó) és a kliens közötti attitűdöknek (speciális viszonyulásnak) köszönhető. Rogers szerint a személyiség változásához három alapvető attitűd kell, hogy megvalósuljon a tanácsadó részéről.

Az első feltétel, hogy a tanácsadó a kliensével való kapcsolatában őszintén, kendőzetlenül, „maszk nélkül” mutassa meg az adott pillanatban megjelenő érzéseit és attitűdjeit. Rogers ismételten a kongruencia fogalmát használja e feltétel leírására. A kongruencia itt azt jelenti, hogy azok az érzelmek, amelyeket a tanácsadó saját magán tapasztal, hozzáférhetővé, átélhetővé, tudatosíthatóvá válik a számára, és megfelelő időben ki is tudja azokat fejezni. A tanácsadó ily módon valódi, személyes kapcsolatba kerül kliensével, mely kapcsolatban önmagát adja. Kongruensnek nem könnyű lennünk, az őszinte megnyilvánulásban saját sebezhetőségünket is fel kell tudnunk vállalni. Rogers kutatásai alátámasztották e feltétel fontosságát. Vizsgálatai során azok a terapeuták mutatkoztak a leghatékonyabbaknak hospitalizált szkizofrén betegekkel végzett terápiájukban, akik teljesítették a kongruencia feltételét, vagyis „valódiak voltak”, őszintén válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre, és akik a betegekkel egyenrangú viszonyt alakítottak ki.

A második feltétel, hogy a tanácsadó meleg, pozitív, elfogadó attitűddel forduljon a kliensben lejátszódó történések felé. Korábban kifejtettük már a feltétel nélküli pozitív értékelés iránti szükséglet szerepét, elemi igényünket, hogy pozitív és negatív érzelmeinkkel, tulajdonságainkkal együtt, csupán létezésünkért szeressenek bennünket. Emberi kapcsolatainkban szükségünk van arra, hogy alapvetően feltételek nélkül olyannak fogadjanak el bennünket, amilyenek vagyunk. Ezt az attitűdöt a tanácsadó viszonylatában Rogers a „feltétel nélküli pozitív viszonyulásnak” nevezte el. Rogers tapasztalatai szerint a tanácsadó kliens kapcsolatában minél inkább megjelenik ez az attitűd, annál inkább valószínű a személyiségváltozás lehetősége, a személyiségfejlődés létrejötte.

A terápia sikerességének harmadik fontos feltétele, hogy a tanácsadó gyakorlott legyen a kliens saját világának pontos empátiás megértésében. Ez a feltétel azt jelenti, hogy a tanácsadónak át kell tudni éreznie a kliens élményeit, azok személyes jelentéseinek belső világát, át kell éreznie a kliens dühét, félelmét „mintha” az a sajátja lenne, ugyanakkor nem szabad, hogy saját dühe, illetve más érzelmei belekeveredjenek e megértési folyamatba. Amikor a kliens belső világa tisztán átlátható a tanácsadó számára, akkor képessé válik arra, hogy a kliens számára is közvetítse a megértett összefüggéseket. A megértett összefüggések tudatosulása segíti a klienst saját belső világának megértésében és a valóság felismerésében.

Rogers egy negyedik feltételt is megfogalmaz, ami kívánatos a személyiségváltozás szempontjából. E negyedik feltételt azonban a kliensnek kell teljesítenie, s arról szól, hogy viselkedés- illetve személyiségváltozás csak akkor várható, ha a tanácsadó őszinteségét, empátiáját és elfogadását a kliens is észleli. E feltétel azt tükrözi, hogy a tanácsadó felé korábban megfogalmazott, elvárt attitűdök akkor vezetnek sikerre, ha azokat a kliens észlelni tudja. A terápia során a kliensnek éreznie kell, hogy a tanácsadó „valódi”, gondoskodó személy, aki megérti az ő érzéseit és személyes belső világát.

A kliensközpontú terápia alapelvei nemcsak a pszichológiában, hanem a nevelésben, a pedagógiában is jól alkalmazhatók, szemlélete pedig minden az „emberrel” foglalkozó szakma figyelmébe ajánlott.

Tizenkilenc tétel[szerkesztés]

Teóriája (1951) 19 tételen alapszik:

 1. Minden egyén (élőlény) élmények folyamatosan változó világában létezik (érzékleti mező), melynek ő a középpontja.
 2. Az élőlény úgy reagál erre a mezőre, ahogy azt megtapasztalja és észleli. Ez az érzékleti mező a „valóság” az egyén számára.
 3. Az élőlény szervezett egészként reagál erre az érzékleti mezőre.
 4. A egész érzékleti mező egy része fokozatosan megkülönböztetetté válik, mint az én.
 5. A környezettel való interakció eredményeként, és főként a másokkal való értékelhető interakció eredményeként az én szerkezete formálódik – egy szervezett, képlékeny, mégis állandó, fogalmi mintázata az „én” tulajdonságokról és kapcsolatokról alkotott észleleteinek, az ezekhez a fogalmakhoz kapcsolódó értékekkel együtt.
 6. Az élőlénynek egyetlen alapvető célja és törekvése van – hogy megvalósítsa, fenntartsa és erősítse a tapasztaló élőlényt.
 7. A legjobb kiindulási pont a viselkedés megértéséhez az egyén belső vonatkoztatási kerete.
 8. A viselkedés alapvetően az élőlény célirányos kísérlete, hogy kielégítse szükségleteit.
 9. Ezt a célirányos viselkedést az érzelem teszi lehetővé, olyan érzelem, ami a viselkedés észlelt jelentőségével áll kapcsolatban, az élőlény fenntartása és erősítése érdekében.
 10. Az értékeket közvetlenül az élőlény tapasztalja meg, egyes esetekben másoktól veszi át őket, de olyan elferdített formában, mintha direkt módon tapasztalta volna meg.
 11. Az egyén élményei élete során lehetnek a) szimbolizáltak, mert valamilyen kapcsolatban vannak az énnel, b) mellőzöttek, mert nincs észlelt kapcsolata az én szerkezetéhez, c) tagadott szimbolizáció vagy torzult szimbolizáció, mert az élmény összeegyeztethetetlen az én szerkezetével.
 12. A legtöbb viselkedési mód, amit az élőlény magáévá tesz, azok közül kerül ki, amik összeegyeztethetőek az én fogalmával.
 13. Néhány esetben a viselkedést olyan természetes élmények és szükségletek idézik elő, amik nem szimbolizáltak. Az ilyen viselkedést lehet összeegyeztethetetlen az én szerkezetével, de ilyen esetekben az egyén nem „uralja” a viselkedését.
 14. Pszichológiai összhang akkor jön létre, mikor az én fogalma olyan, hogy az élőlény minden érzékelési és zsigeri élménye szimbolikus szinten asszimilálódik egy összeegyeztethető kapcsolatba az én fogalmával.
 15. Pszichológiai összhangtalanság akkor jön létre, ha az élőlény megtagadja, hogy tudatában legyen jelentős érzékleti és zsigeri élményeknek, amelyek következésképpen nem szerveződnek bele az én szerkezetének egészébe. Ha ez a szituáció áll fent, alapvető vagy potenciális pszichológiai feszültség jön létre.
 16. Minden élmény, ami összeegyeztethetetlen az én szerkezetének a szerveződésével, fenyegetésként érzékelhető, és minél több ilyen van, annál merevebben szerveződik az én szerkezete, hogy fenntartsa magát.
 17. Bizonyos körülmények között, mint amilyen például a fenyegetés eredetileg teljes hiánya az én szerkezetére, az olyan élmények, melyek összeegyeztethetetlenek vele, átvizsgálásra kerülnek, és az én szerkezetét úgy javítja ki, hogy asszimilálja és magába foglalja ezeket az élményeket.
 18. Ha az egyén minden érzékleti és zsigeri élményt el tud fogadni és egyetlen állandó és egységbe rendezett rendszerbe tudja foglalni, akkor szükségszerűen megértőbb lesz másokkal és jobban elfogad másokat, mint különálló egyéneket.
 19. Ahogy az egyén egyre több szerves élményét fogadja be énje szerkezetébe, azt tapasztalja, hogy jelenlegi értékrendje kicserélődik – olyan átvételekre alapozódik, amiket torzítottan szimbolizált – egy folytatódó, természetes értékelési folyamattá válik.

Ezenkívül Rogers a „feltétel nélküli pozitív elfogadás” módszerét alkalmazza, aminek jelentése egy személy elfogadása „alapvető értékének kétségbevonása nélkül”.

A személyiség fejlődése[szerkesztés]

A személyiségfejlődést illetően fokozatok helyett alapelveket vázolt fel, melyek szerint a legfontosabb az énfogalom kifejlődése és a teljes mértékben megkülönböztetett én fejlődése.

Az énfogalom fejlődésének folyamata alatt kulcsfontosságúnak tartotta a feltételes és a feltétlen pozitív elfogadást. Azoknak, akik pozitív elfogadást nyújtó környezetben nőttek fel, esélyük van a teljes önmegvalósításra. Akiknek a környezete felnőve nem biztosított pozitív elfogadást úgy érzik, csak akkor értékesek, ha megfelelnek az elvárásoknak, amiket mások szabnak ki számukra.

A teljes ember[szerkesztés]

Ahogy arra a 14. elv is utal, az optimális fejlődés eredménye egy bizonyos folyamat, nem egy statikus állapot. Ő ezt a jó életként definiálja, amikor az élőlény folyamatosan teljes potenciáljának kiteljesítésére törekszik. Felsorolta a teljes ember tulajdonságait (Rogers, 1961):

 1. Növekvő nyitottság az élményekre – eltávolodnak a védekezéstől és nincs szükségük küszöb alatti észlelésre (észlelési védekezés, mely során tudattalan stratégiákat alkalmazunk, hogy megakadályozzuk, egy felkavaró inger tudatunkba kerülését).
 2. Egyre inkább egzisztencialista életstílus – minden pillanat teljes átélése – nem torzítja el a pillanatot, hogy a személyiséggel vagy az énfogalommal összeillő legyen, hanem megengedi a személyiségnek és az énfogalomnak, hogy kisugározzon az élményből. Ez izgalmat, merészséget, alkalmazkodókészséget, toleranciát, spontaneitást és a merevség hiányát eredményezi, és alapvető bizalmat sugall.
 3. Növekvő természetes bizalom – bíznak a saját értékítéletükben, és a képességükben, hogy kiválasszák az adott pillanathoz megfelelő viselkedést. Nem függenek létező szabályoktól és szociális normáktól, hanem bíznak benne, hogy mivel nyitottak az élményekre, képesek lesznek saját értékítéletükre támaszkodni.
 4. A választás szabadsága – nem béklyózzák meg őket a korlátozások, könnyebben képesek szélesebb körű választásokat hozni. Hiszik, hogy szerepük van saját viselkedésük meghatározásában, és felelősnek érzik magukat saját viselkedésükért.
 5. Kreativitás – szabadabbnak érzik magukat, hogy kreatívak legyenek. Abban is kreatívabbakká válnak, hogy beilleszkedjenek a körülményeik közé, anélkül, hogy szükségét éreznék az alkalmazkodásnak.
 6. Megbízhatóság és konstruktivitás – megbízhatóan konstruktívan fognak cselekedni. Az az egyén, aki nyitott minden szükségletére, képes lesz fenntartani az egyensúlyt köztük. Még az agresszív szükségleteket is kiegyensúlyozza a belső jóság.
 7. Gazdag, teljes élet - a teljes ember élete gazdag, hiánytalan és izgalmas, és azt sugallja, hogy intenzívebben élik át az örömöt és a fájdalmat, a szerelmet és szívük összetörését, a félelmet és a bátorságot.

Alkalmazásai[szerkesztés]

Rogers eredetileg azért fejlesztette ki teóriáját, hogy egy terápiás rendszer alapja legyen. Eredetileg „nem irányított terápiának” nevezte, de ezt a kifejezést később leváltotta „kliensközpontú terápiára”, majd „személyközpontú terápiára”. A kliensközpontú megközelítés hatásosságának első tapasztalati bizonyítékát 1941-ben publikálta Elias Porter az Ohio State Egyetemen, a Rogers terápiás ülésein készült felvételeket felhasználva. Porter Rogers írásainak segítségével összeállított egy rendszert, ami a tanácsadó által alkalmazott irányítottság és irányítatlanság mértékét méri. A tanácsadó hozzáállása és orientációja csak közreműködő szerepet tölt be a kliens által hozott döntésekben. Már a Client-Centered Therapy 1951-es publikálása előtt is hitte, hogy az általa felvázolt elvek többféle kontextusban is alkalmazhatóak, nem csak terápiás szituációban. Ennek eredményeképpen későbbi élete során a személyközpontú megközelítés kifejezést kezdte használni egész teóriájára utalva.

A személyközpontú terápia a személyközpontú megközelítés terápiás szituációban való alkalmazása. Egyéb alkalmazási területei közé tartozik a személyiség-teória, az interperszonális kapcsolatok, az oktatás, a nevelés, a kultúrák közötti kapcsolatok, és más „segítő” szakmák és szituációk.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. ^ a b Integrált katalógustár, 2014. április 27.
 2. ^ a b data.bnf.fr, 2015. október 10., http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11922394r

Fordítás[szerkesztés]

 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Carl Rogers című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

Források[szerkesztés]

1. ^ On January 28, 1987 Carl Rogers was nominated for the Nobel Peace Prize by congressman Jim Bates. http://www.nrogers.com/carlrogersevents.html

2. ^ Haggbloom, S.J. et al. (2002). The 100 Most Eminent Psychologists of the 20th Century. Review of General Psychology. Vol. 6, No. 2, 139–15. Haggbloom et al. combined 3 quantitative variables: citations in professional journals, citations in textbooks, and nominations in a survey given to members of the Association for Psychological Science, with 3 qualitative variables (converted to quantitative scores): National Academy of Science (NAS) membership, American Psychological Association (APA) President and/or recipient of the APA Distinguished Scientific Contributions Award, and surname used as an eponym. Then the list was rank ordered.

3. ^ Cushing, James Stevenson (1905). The genealogy of the Cushing family, an account of the ancestors and descendants of Matthew Cushing, who came to America in 1638. Montreal: The Perrault printing co.. p. 380. http://lccn.loc.gov/06032460.

4. ^ "California Death Index, 1940-1997". Ancestry.com. http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=CAdeath1940. Hozzáférés ideje: 19 April 2010. Rogers' mother's maiden name is Cushing.

5. ^ "1910 United States Federal Census". Ancestry.com. http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1910USCenIndex&indiv=try&h=107466638. Hozzáférés ideje: 19 April 2010. Oak Park, Cook, Illinois; Roll T624_239; Page: 2B; Enumeration District: 70; Image: 703. Carl is fourth of six children of Walter A. and Julia M. Rogers.

6. ^ Kramer, Robert. "The Birth of Client-Centered Therapy : Carl Rogers, Otto Rank, and 'The Beyond'". Journal of Humanistic Psychology, 35.4 (1995) p. 54-110.

7. ^ American Academy of Psychotherapists History of the Academy

8. ^ Dagmar Pescitelli, An Analysis of Carl Rogers' Theory of Personality

9. ^ Combs, Arthur W. and Snygg, Donald (1949), Individual Behavior: A New Frame of Reference for Psychology. New York, Harper & Brothers. Article on Snygg and Combs' "Phenomenal Field" Theory

10. ^ Rogers, Carl (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications and theory.. London: Constable. ISBN 1-84119-840-4.

11. ^ Barry, P. (2002). Mental Health and Mental Illness. (7th ed.) New York: Lippincott.

12. ^ Rogers, Carl. (1959). "A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the client-centered framework.". In (Ed.) S. Koch. Psychology: A study of a science. Vol. 3: Formulations of the person and the social context.. New York: McGraw Hill.

13. ^ a b c Rogers, Carl (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. London: Constable. ISBN 1-84529-057-7.

14. ^ Porter, E.H. (1941) The development and evaluation of a measure of counseling interview procedure. Ph. D. Dissertation, Ohio State University.

15. ^ Kirschenbaum, Howard (1979). On Becoming Carl Rogers. pp. 206-207.

16. ^ Porter, E.H. (1950) An Introduction to Therapeutic Counseling. Boston: Houghton Mifflin

17. ^ Rogers, Carl. (1951). Client-Centered Therapy. p. 64

18. ^ Carver, Charles S. – Scheier, Michael. F. (1998): Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.

19. ^ Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) (2007): Vázlatok a személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]