XII. Piusz pápa enciklikái

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez a lista XII. Piusz pápa enciklikáit sorolja fel.

No. Címe Tárgya Kiadása Szövege
Latinul A cím magyar fordítása
1. Summi pontificatus „A pápának” Az emberi társadalom egységéről 1939. október 20.
2. Sertum laetitiae „Az öröm koszorúja” Az Egyesült Államok klérusának megalapításának 150. évfordulójáról 1939. november 1.
3. Saeculo exeunte octavo Portugália függetlenségének nyolc évszázadáról 1940. június 13.
4. Mystici Corporis Christi „Krisztus misztikus Testének” Krisztus misztikus Testéről és az Egyházról 1943. június 29.
5. Divino afflante Spiritu „Az isteni Lélek sugallatára” A Szentírásról 1943. szeptember 30.
6. Orientalis Ecclesiae „A keleti egyház Szent Cirill, Antióchia pátriárkájáról 1944. április 9.
7. Communium interpretes dolorum „Az egyetemes fájdalom tolmácsa” A második világháború befejezéséről 1945. április 15.
8. Orientales omnes „Az összes keleti egyház” A ruszin katolikus egyház Rómával való egyesülésének 250. évfordulójáról 1945. december 23.
9. Quemadmodum Közbenjárás a világ nyomorgó gyermekeiről való gondoskodásért 1946. január 6.
10. Deiparae Virginis Mariae „Az Istenszülő Szűz Mária Definiálnunk kell-e Mária mennybevételét? 1946. május 1.
11. Fulgens radiatur „A sugárzó fény” Szent Benedek ragyogó fényességéről 1947. március 21.
12. Mediator Dei „Közvetítő Isten” A szent liturgiáról 1947. november 20. (magyarul)
13. Optatissima pax „Legóhajtottabb béke” A nyilvános imák elrendeléséről a társadalmi és világbékéért 1947. december 18.
14. Auspicia quaedam „Bizonyos előjelek” Imák a világbékéért és a palesztin problémák megoldásáról 1948. május 1.
15. In multiplicibus curis „A számos gondok között” A palesztin békéért szóló imákról 1948. október 24.
16. Redemptoris nostri cruciatus „Megváltónk szenvedése” A palesztinai kegyhelyekről 1949. április 15.
17. Anni sacri „A szentév” Az egész világon elterjedt ateista propaganda elleni küzdelemről 1950. március 12.
18. Summi maeroris „A legmélyebb bánattal” A közös imádságra való felhívásról 1950. július 19.
19. Humani generis „Az emberi nemnek” Néhány téves nézettel kapcsolatban, amelyek azzal fenyegetnek, hogy aláássák a katolikus tanítást 1950. augusztus 12.
20. Mirabile illud „Az a csodás” A békéért szóló imák keresztes hadjáratáról 1950. december 6.
21. Evangelii praecones „A szorgalmas misszionáriusok A katolikus missziók előmozdításáról 1951. június 2.
22. Sempiternus Rex Christus „Krisztus, az örökkévaló Király” A Khalkédóni zsinatról 1951. szeptember 8.
23. Ingruentium malorum „Közeledő veszély” A rózsafüzér mondásról 1951. szeptember 15.
24. Orientales ecclesias „A keleti egyházak” Az üldözött keleti egyházról, és a bulgáriai hívők kétségbeesett helyzetének leírása 1952. december 15.
25. Doctor mellifluus „Édes doktor” Clairvaux-i Szent Bernátról, az utolsó Egyházatyáról 1953. május 24.
26. Fulgens corona „A ragyogó korona” Egy Mária-év kihirdetése, a szeplőtelen fogantatás dogmakihirdetés centenáriumának alkalmából 1953. szeptember 8.
27. Sacra virginitas „A szent szüzesség A megszentelt szüzességről 1954. március 25.
28. Ecclesiae fastos „Az Egyház története” Szent Bonifácról 1952. június 5.
29. Ad sinarum gentem „A kínai embereknek” Az Egyház nemzetekfelettiségéről 1954. október 7.
30. Ad Caeli Reginam „A Mennyország Királynőjének” Mária királyi méltóságának kihirdetéséről 1954. október 11.
31. Musicae sacrae „A szent zene” A szent zenéről 1955. december 25. (magyarul)[halott link]
32. Haurietis aquas „Meritsetek vizet” A Szent Szív tiszteletéről 1956. május 15.
33. Luctuosissimi eventus „Szomorú események” Biztatás közös imákra a magyar nép békéjéért és szabadságáért 1956. október 28.
34. Laetamus admodum „A mi legkegyesebb” Újabb figyelmeztetés az imákra a lengyelországi, a magyarországi és a közel-keleti békéért 1956. november 1.
35. Datis nuperrime Siralom a magyarországi szomorú események miatt, és a könyörtelen erőszak elítélése 1956. november 5.
36. Fidei donum „A hit ajándéka” A katolikus missziók jelenlegi helyzetéről, különösen Afrikában 1957. április 21.
37. Invicti athletae „A legyőzhetetlen atlétának” Bobolai Szent Andrásról 1957. május 16.
38. Le pelerinage de Lourdes „A Lourdes-i zarándoklatnak” Figyelmeztetés a materializmus ellen a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének centenáriumán 1957. július 2.
39. Miranda prorsus A kommunikációs területről: film, rádió, televízió 1957. szeptember 8.
40. Meminisse juvat „Hasznos visszaemlékezni” Az üldözött Egyházért szóló imákról 1958. július 14.
41. Ad Apostolorum Principis „Az apostolok Fejedelménél” A kommunizmusról és az Egyházról Kínában 1958. június 29.