Sablon:Kembox/Chembox new

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Sablon:Chembox new szócikkből átirányítva)
Ha másként nem jelöljük, az adatok
az anyag standard állapotára vonatkoznak.
(25 °C, 100 kPa)


Template-info.svg Használati útmutató [sablondok. infó] [szerkesztés] (történet)

A vegyületsablonok a vegyületek közös tulajdonságait foglalják infóboxba az egységes megjelenítés és a könnyebb olvashatóság érdekében.

A sablonokat két csoportba oszthatjuk: a kémiai és a gyógyszerészeti sablonok. Mindkét csoportnak több változata alakult ki az idők során, és sajnos ezek egymással nem kompatibilisek.

E leírás célja a sablonokban megadható adatok felsorolása, hogy hivatkozási kézikönyvként lehessen használni. A sablonok általános leírása a szócikk végén található.

Általános adatok
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés Default
Name Name név Name A sablon kerete fölötti név. A szócikk címe
Reference Reference Reference A nevet követő szabad szöveg (tipikusan <ref>...</ref> közé zárva)
ImageName ImageName Kép aláírás. A szócikk címe
Képfile-ok (szerkezeti képletek) paraméterei
IUPACName IUPACNév IUPAC_név IUPAC_name IUPAC_name IUPACnév IUPAC-név
SystematicName SzabályosNév SystematicName nem-triviális IUPAC-név
OtherNames MásNév egyéb_nevek synonyms synonyms Szinoníma egyéb nevek
Azonosítók
Tulajdonságok
Kristályszerkezet
Termokémia
Gyógyszerkémia
Robbanószerkémia
Veszélyek
Hasonló vegyületek

A két chembox infóboxban a további adatok fejezetekre vannak osztva, egy-egy fejezetnek pedig külön al-sablonja van, mely az adott kategóriába tartozó adatokat feldolgozza. Van néhány fontos adat, amely a fő sablonba is beilleszthet (vagyis az adat akár kétszer is szerepelhet). E két helyen is megadható adatokat vastag betűvel jelezzük. Az infóboxbeli megadás elavult, az alsablonbeli az ajánlott.

Előfordul, hogy a paraméter létezik az infóboxban, de a kiíró sablonja hiányzik, a paraméter ezért nem jelenik meg. Ezeket az eseteket áthúzással jelöljük.

A gyógyszersablonokban nincsenek al-sablonok, de adatcsoportok igen.

Azonosítók[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kémiai azonosítók alsablon
Chembox new Chembox_új
Chembox Identifiers Chembox Azonosítók


Kémiai azonosítók
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Abbreviations Rövidítés Abbreviations a vegyületnév rövidítései (általában mozaikszavakkal)
CASNo CAS CAS-szám CAS_number CAS_number CASszám a vegyület CAS-száma
CASNos CASNos CAS_supplemental CAS_supplemental CASkieg a vegyület második CAS-száma
CASOther CASOther CASOther a vegyület többi CAS-száma vesszővel elválasztva
PubChem PubChem PubChem PubChem PubChem PubChem a vegyület PubChem-azonosítója
ChemSpiderID ChemSpiderID ChemSpider ChemSpiderID a vegyület ChemSpider(en)-azonosító
EINECS EINECS EINECS-szám EINECS a vegyület EINECS-száma
EINECSCASNO EINECSCASNO EINECSCASNO  ?
DrugBank DrugBank DrugBank DrugBank DrugBank a vegyület DrugBank(en)-azonosítója
KEGG KEGG KEGG KEGG a vegyület KEGG(en)-azonosítója
MeSHName MeSHNév MeSH MeSHName MeSH keresőszó vagy -kifejezés
ChEBI ChEBI ChEBI ChEBI ChEBI(en)-azonosító
RTECS RTECS RTECS-szám RTECS RTECS(en)-azonosító
ATCCODE ATCKód ATCCODE első ATC-kód
ATCCode_prefix ATCKód_előtag ATC_prefix ATC_prefix ATCelőtag az első ATC-kód 3-betűs előtagja
ATCCode_suffix ATCKód_utótag ATC_suffix ATC_suffix ATCutótag az első ATC-kód 4-betűs utótagja
ATC_Supplemental ATC_kieg ATC_supplemental ATC_supplemental ATCkieg a többi ATC-kód
SMILES SMILES SMILES smiles smiles SMILES SMILES: a szerkezeti képlet megadása angol betűk segítségével
InChI InChI InChI InChI InChI(en): a molekulaszerkezet megadása angol betűk segítségével
Beilstein Beilstein Beilstein Beilstein-azonosító(en)
Gmelin Gmelin Gmelin_adatbázis Gmelin Gmelin adatbázis(en)-azonosító
3DMet 3DMet 3DMet 3DMet 3DMet-azonosító[azon 1]
UNII UNII UNII UNII Unique_Ingredient_Identifier(en)
UN-szám UN-szám UN-szám UN-szám UN-szám(en)
ChEMBL ChEMBL ChEMBL ChEMBL ChEMBL(en)-azonosító
Jmol Jmol Jmol Jmol Jmol(en) 3D képek
  1. 3DMet: a 2- és 3-dimenziós szerkezeti képletek adatbázisa.

Tulajdonságok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kémiai tulajdonságok alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Properties}}(?) {{Chembox_Tulajdonságok}}(?)
Kémiai tulajdonságok
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Formula Képlet kémiai_képlet chemical_formula chemical_formula Képlet összegképlet egyben
vegyjel vegyjel összegképlet atomonként, az összegképlet végén töltéssel
charge charge charge charge Töltés
MolarMass
MolarMass_notes
MassRound
MolárisTömeg
MolárisTömeg_megj
MassRound
moláris tömeg molecular_weight molecular_weight MolekulaTömeg moláris tömeg. Ha az összegképletet a Chembox_Properties vagy Chembox_Tulajdonságok-ban atomonként adtuk meg, a sablon kiszámolja a moláris tömeget, és nem kell megadni. Ha mégis megadjuk, az értékhez külön paraméterben megadott megjegyzés is fűzhető. MassRound a moláris tömeg tizedesjegyeinek száma; default értéke 2.
Appearance Megjelenés megjelenés Appearance megjelenés (látható tulajdonságok: szín, halmazállapot)
halmazállapot halmazállapot halmazállapot halmazállapot halmazállapot 20 °C-on
Odour
Odor
Szag Odour szag. Odour és Odor jelentése azonos.
Density Sűrűség sűrűség density density Sűrűség sűrűség
MeltingPt
MeltingPtC
MeltingPtCL
MeltingPtCH
MeltingPtF
MeltingPtFL
MeltingPtFH
MeltingPtK
MeltingPtKL
MeltingPtKH
Melting_notes
Olvadáspont
OlvadáspontC
OlvadáspontCL
OlvadáspontCH
OlvadáspontF
OlvadáspontFL
OlvadáspontFH
OlvadáspontK
OlvadáspontKL
OlvadáspontKH
Olvadáspont_megj
olvadáspont melting_point
melting_high
melting_notes
melting_point
melting_high
melting_notes
OlvadásPont
OlvadásMax
OlvadásMegj
olvadáspont
BoilingPt
BoilingPtC
BoilingPtCL
BoilingPtCH
BoilingPtF
BoilingPtFL
BoilingPtFH
BoilingPtK
BoilingPtKL
BoilingPtKH
Boiling_notes
Forráspont
ForráspontPtC
ForráspontPtCL
ForráspontPtCH
ForráspontPtF
ForráspontPtFL
ForráspontPtFH
ForráspontPtK
ForráspontPtKL
ForráspontPtKH
Forráspont_megj
forráspont boiling_point
boiling_notes
boiling_point
boiling_notes
ForrásPont
ForrásMegj
forráspont
SublimationConditions SzublimációFeltétel SublimationConditions a szublimáció feltételei (hőmérséklet, nyomás)
Solubility Oldhatóság oldhatóság_vízben solubility solubility Oldhatóság oldhatóság vízben, kivéve chembox_new és chembox_új-ból közvetlenül hívva: itt a Solvent paraméter adja meg az oldószert.

Célszerű alsablonban (Chembox_Properties ill. Chembox_Tulajdonságok) megadni, mert így több oldószer is felsorolható.

SolubleOther
Solvent
SolubleOther
Oldószer
SolubleOther
Solvent
oldhatóság. A Solvent ill. Oldószer paraméter adja meg az oldószert.
Solubility1
Solvent1
Oldhatóság1
Oldószer1
Solubility1
Solvent
oldhatóság. A Solvent1 ill. Oldószer1 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility2
Solvent2
Oldhatóság2
Oldószer2
Solubility2
Solvent2
oldhatóság. A Solvent2 ill. Oldószer2 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility3
Solvent3
Oldhatóság3
Oldószer3
Solubility3
Solvent3
oldhatóság. A Solvent3 ill. Oldószer3 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility4
Solvent4
Oldhatóság4
Oldószer4
Solubility4
Solvent4
oldhatóság. A Solvent4 ill. Oldószer4 paraméter adja meg az oldószert.
Solubility5
Solvent5
Oldhatóság5
Oldószer5
Solubility5
Solvent5
oldhatóság. A Solvent5 ill. Oldószer5 paraméter adja meg az oldószert.
SolubilityProduct
SolubilityProductAs
OldhatóságProduct
OldhatóságProductAs
SolubilityProduct
SolubilityProductAs
oldhatósági szorzat(en). A SolubilityProductAs ill. OldhatóságProductAs paraméter adja meg az oldószert.
oldószerei oldószerei oldószerei oldószerei A vegyület más oldószerei szabad szöveggel.
pKa pKa savasság pKa disszociációs állandó
pKb pKb lúgosság pKb
IsoelectricPt IzoelektromosPont IsoelectricPt izoelektromos pont
LambdaMax LambdaMax LambdaMax λmax(en)
Absorbance Abszorbancia Absorbance abszorbancia(en)
BandGap BandGap BandGap tiltott sáv
ElectronMobility ElektronMobilitás ElectronMobility elektron mobilitás(en)
SpecRotation SpecRotáció specific_rotation specific_rotation FajlagosForgatás fajlagos forgatóképesség ([α]D)
MagSus MagSus MagSus mágneses szuszceptibilitás
ThermalConductivity Hővezetés ThermalConductivity hővezetés
RefractIndex Törésmutató törésmutató RefractIndex törésmutató
Viscosity Viszkozitás viszkozitás Viscosity viszkozitás
felületi_feszültség felületi_feszültség felületi_feszültség felületi_feszültség felületi feszültség
CriticalRelativeHumidity KritikusRelPáratartalom CriticalRelativeHumidity kritikus relatív páratartalom(en)
Dipole Dipólus dipólusmomentum Dipole dipólusmomentum(en)
OrbitalHybridisation OrbitálHibridizáció OrbitalHybridisation hibridizáció
VaporPressure Gőznyomás gőznyomás VaporPressure gőznyomás
HenryConstant HenryÁllandó Henry-állandó HenryConstant Henry-állandó(en)
LogP LogP megoszlási_hányados LogP megoszlási hányados(en)
AtmosphericOHRateConstant LégköriOHSebÁll AtmosphericOHRateConstant  ?

Kristályszerkezet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kristályszerkezet alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Structure}}(?) {{Chembox_Szerkezet}}(?)
Kristályszerkezet
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
CrystalStruct KristálySzerkezet kristályszerkezet CrystalStruct kristályszerkezet
SpaceGroup TérCsoport SpaceGroup kristálytani tércsoport(en)
Coordination Koordináció koordináció Coordination koordinációs geometria(en)
LattConst_a
LattConst_b
LattConst_c
RácsÁllandó_a
RácsÁllandó_b
RácsÁllandó_c
LattConst_a
LattConst_b
LattConst_c
a három rácsállandó(en)
LattConst_alpha
LattConst_beta
LattConst_gamma
RácsÁllandó_alpha
RácsÁllandó_beta
RácsÁllandó_gamma
LattConst_alpha
LattConst_beta
LattConst_gamma
a három rácsállandó(en)-szög
MolShape MolAlak molekulaalak MolShape molekulaforma(en)
OrbitalHybridisation OrbitálHibridizáció OrbitalHybridisation orbitális hibridizáció
Dipole Dipólus Dipole dipólusmomentum(en)

Termokémia[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Termokémia alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Thermochemistry}}(?) {{Chembox_Termokémia}}(?)
Termokémia
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
DeltaHf DeltaHf standard_képződési_entalpia
képződéshő
DeltaHf standard képződési entalpia
DeltaHc DeltaHc sec_combustion sec_combustion ÉgésiEntalpia standard égési entalpia(en) (ΔH0c)
Entropy Entrópia standard moláris entrópia Entropy standard moláris entrópia(en)
HeatCapacity Hőkapacitás hőkapacitás HeatCapacity hőkapacitás
moláris_hőkapacitás

Gyógyszerkémia[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Gyógyszer alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Pharmacology}}(?) Chembox_Farmakológia


Bár a Chembox_Farmakológia nem létezik, a Chembox_Pharmacology használható Chembox_új-ban is, akár Chembox_new, akár Drugbox paraméterneveivel.

Gyógyszerkémiai paraméterek
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
Bioavail bioavailability bioavailability BioHaszn biohasznosíthatóság(en)
AdminRoutes routes_of_administration routes_of_administration Alkalmazás a gyógyszeralkalmazás(en) módja
Metabolism metabolism metabolism Metabolizmus metabolizmus
HalfLife elimination_half-life elimination half-life BioFelezésiIdő biológiai felezési idő
ProteinBound protein_bound protein_bound FehérjeKöt fehérjekötés(en)
Excretion excretion excretion Kiválasztás kiválasztás
Licence_EU licence_EU licence EU EUlicenc link az Európai Gyógyszerügynökség(en) által végzett bevizsgálás jegyzőkönyvére
Licence_US licence_US licence US USAlicenc link a Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal(en) (FDA) által végzett engedélyezés dokumentumaira
Legal_status legal_status legal_status JogiStátusz Magyarországon receptköteles-e
Legal_AU legal_AU legal_AU JogiAU gyógyszerstátus Ausztráliában(en)
Legal_CA legal_CA legal_CA JogiCA gyógyszerstátus Kanadában(en)
Legal_UK legal_UK legal_UK JogiUK gyógyszerstátus az Egyesült Királyságban
Legal_US legal_US legal_US JogiUS gyógyszerstátus az Egyesült Államokban
PregCat pregnancy_category pregnancy_category TerhességKat terhességi kategória(en) Magyarországon
PregCat_US pregnancy_US pregnancy_US TerhességUS terhességi kategória(en) az Egyesült Államokban
PregCat_UK terhességi kategória(en) az Egyesült Királyságban
PregCat_AU pregnancy_AU pregnancy_AU TerhességAU terhességi kategória(en) Ausztráliában
PregCat_CA terhességi kategória(en) Kanadában
Dependence_liability dependency_liability dependency_liability FüggőségiPot függőségi potenciál
DrugBank[Gy 1] -[Gy 1] DrugBank DrugBank DrugBank a vegyület DrugBank(en)-azonosítója
ATCCODE[Gy 2] -[Gy 2] első ATC-kód
ATCCode_prefix[Gy 2] -[Gy 2] ATC_prefix ATC_prefix ATCelőtag az első ATC-kód 3-betűs előtagja
ATCCode_suffix[Gy 2] -[Gy 2] ATC_suffix ATC_suffix ATCutótag az első ATC-kód 4-betűs utótagja
ATC_Supplemental[Gy 2] -[Gy 2] ATC_supplemental ATC_supplemental ATCkieg a többi ATC-kód
  1. ^ a b A DrugBank azonosító megadása a {{Chembox Identifiers}}(?) ill. {{Chembox Azonosítók}}(?) alsablonban javasolt.
  2. ^ a b c d e f g h Az ATC-kódok megadása a {{Chembox Identifiers}}(?) ill. {{Chembox Azonosítók}}(?) alsablonban javasolt.

Robbanószerkémia[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Robbanószerkémia alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Explosive}}(?) {{Chembox_Robbanó}}(?)
Robbanószer tulajdonságok
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
ShockSens ShockSens ShockSens ütésérzékenység(en)
FrictionSens FrictionSens FrictionSens dörzsérzékenység(en)
ExplosiveV ExplosiveV ExplosiveV detonáció sebesség(en)
REFactor REFactor REFactor TNT egyenérték(en)
OxyBal OxyBal OxyBal Oxigénegyenleg

Veszélyek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Veszélyek alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Hazards}}(?) {{Chembox_Veszély}}(?)
Kémiai veszélyek
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
ExternalMSDS KülsőMSDS MSDS ExternalMSDS biztonsági adatlap
EUClass EUOsztály EU-osztályozás EUClass a 67/548/EGK irányelv szerinti biztonsági osztály. Lásd {{Hazchem}}(?).
EUIndex EUIndex EG-Index-szám EUIndex  ?
MainHazards FőbbVeszély főbb_veszélyek MainHazards főbb veszélyek szabad szöveggel
IngestionHazard LenyelésVeszély IngestionHazard a lenyelés következményei szabad szöveggel
InhalationHazard BelégzésVeszély InhalationHazard a belégzés következményei szabad szöveggel
EyeHazard SzemVeszély EyeHazard a szembe jutás következményei szabad szöveggel
SkinHazard BőrVeszély SkinHazard a bőrre jutás következményei szabad szöveggel
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
H[vesz 1]
F[vesz 1]
R
O[vesz 1]
NFPA-H
NFPA-F
NFPA-R
NFPA-O
tűzgyémánt
RPhrases RMondat R_mondatok RPhrases R mondatok (veszélyek)
SPhrases SMondat S_mondatok SPhrases S mondatok (biztonsági előírások)
RSPhrases RSMondat RSPhrases R/S mondatok(en) (lásd az előbbi két paramétert)
FlashPt LobbanásPont lobbanáspont FlashPt lobbanáspont
gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság gyúlékonyság szabad szöveggel
Autoignition Öngyulladás öngyulladás_hőmérséklete Autoignition öngyulladási hőmérséklet(en)
ExploLimits RobHatár robbanási_határ ExploLimits robbanási határkoncentráció
PEL PEL PEL PEL(en) (kitettségi/expozíciós határérték az USA-ban)
LD50 LD50 LD50 LD50 LD50
RTECS[vesz 2] RTECS[vesz 3] RTECS(en)-azonosító
  1. ^ a b c A paraméter egyúttal vegyjel, amit a többi kémiai infobox sablon az összegképlet megadásához használ.
  2. A paraméter átkerült a {{Chembox Identifiers}}(?) sablonba. A Chembox Hazards-beli használata nem javasolt.
  3. A paraméter átkerült a {{Chembox Azonosítók}}(?) sablonba. A Chembox Veszély-beli használata nem javasolt.

Hasonló vegyületek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kémiai hasonlóság alsablon
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?)
{{Chembox_Related}}(?) {{Chembox_Rokon}}(?)
Hasonló vegyületek
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés
OtherAnions AzonosKation azonos_kationnal OtherAnions
AzonosKation
a szócikkbelivel azonos kationt, de más aniont tartalmazó vegyületek
OtherCations AzonosAnion azonos_anionnal OtherCations
AzonosAnion
a szócikkbelivel azonos aniont, de más kationt tartalmazó vegyületek
OtherFunctn
Function
MásFunkciósCsop
FunkciósCsop
OtherFunctn
MásFunkciósCsop
a szócikkbelivel azonos funkciós csoportot tartalmazó hasonló vegyület
OtherCpds MásVegyület rokon_vegyületek OtherCpds
MásVegyület
egyéb, a szócikkbelihez hasonló vegyület

Képfile-ok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A ábrák elrendezése a kémiai infóboxokban

Ha az infóbox nem tartalmaz kép paramétert, a sablon megpróbál a szócikk címével azonos nevű képfile-t keresni, és az első képparaméter helyére kirajzolni.

Képfile-ok keresési sorrendje kiterjesztés szerint
{{Chembox new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?)
svg svg png
png png
gif gif
jpg jpg

A magyar wikiben ennek a funkciónak nem sok hasznát vesszük, mert a Commons-beli angol név többnyire különbözik a magyar szócikk címétől.

Képfile-ok (szerkezeti képletek) paraméterei
{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?) Jelentés Default
ImageFile ImageFile kép image image Kép A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize
default = 200px
ImageSize
default = 200px
képméret
default = 250px
width
default = 280px
width
default = 200px
Méret
default = 200px
A kép mérete.
ImageAlt ImageAlt ImageAlt Alternatív képszöveg(en)
ImageName ImageName ImageName Képfelirat.[kép 1]
képaláírás képaláírás képaláírás képaláírás Kép aláírás.
1 ImageFile1 ImageFile1 kép2 image2 image2 Kép2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize1
default = 200px
ImageSize1
default = 200px
képméret2
default = 250px
width
default = 280px
width2
default = 200px
Méret2
default = 200px
A kép mérete.
ImageAlt1 ImageAlt1 ImageAlt1 Alternatív képszöveg(en)
ImageName1 ImageName1 ImageName1 Képfelirat.[kép 1]
képaláírás2 képaláírás2 képaláírás2 képaláírás2 Kép aláírás.
L1 ImageFileL1 ImageFileL1 2D_kép ImageFileL1 imageL KépBal A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeL1
default = 100px
ImageSizeL1
default = 100px
ImageSizeL1
default = 100px
widthL
default = 130px
MéretBal
default = 130px
A kép mérete.
ImageAltL1 ImageAltL1 ImageAltL1 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameL1 ImageNameL1 ImageNameL1 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleL1 ImageStyleL1 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;
R1 ImageFileR1 ImageFileR1 3D_kép ImageFileR1 imageR KépJobb A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeR1
default = 100px
ImageSizeR1
default = 100px
ImageSizeR1
default = 100px
widthR
default = 130px
MéretJobb
default = 130px
A kép mérete.
ImageAltR1 ImageAltR1 ImageAltR1 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameR1 ImageNameR1 ImageNameR1 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleR1 ImageStyleR1 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;
2 ImageFile2 ImageFile2 kristályszerkezeti_kép ImageFile2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize2 ImageSize2 ImageSize2 A kép mérete. 200px
ImageAlt2 ImageAlt2 ImageAlt2 Alternatív képszöveg(en)
ImageName2 ImageName2 ImageName2 Képfelirat.[kép 1]
3 ImageFile3 ImageFile3 ImageFile3 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSize3 ImageSize3 ImageSize3 A kép mérete. 200px
ImageAlt3 ImageAlt3 ImageAlt3 Alternatív képszöveg(en)
ImageName3 ImageName3 ImageName3 Képfelirat.[kép 1]
L2 ImageFileL2 ImageFileL2 ImageFileL2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeL2 ImageSizeL2 ImageSizeL2 A kép mérete. 100px
ImageAltL2 ImageAltL2 ImageAltL2 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameL2 ImageNameL2 ImageNameL2 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleL2 ImageStyleL2 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;
R2 ImageFileR2 ImageFileR2 ImageFileR2 A képfile neve szögletes zárójel és fájl: előtag nélkül.
ImageSizeR2 ImageSizeR2 ImageSizeR2 A kép mérete. 100px
ImageAltR2 ImageAltR2 ImageAltR2 Alternatív képszöveg(en)
ImageNameR2 ImageNameR2 ImageNameR2 Képfelirat.[kép 1]
ImageStyleR2 ImageStyleR2 A táblázatmező stílusa. padding: 5px;


Az áthúzott paraméternév azt jelzi, hogy a paraméternek nincs semmilyen hatása.

  1. ^ a b c d e f g h A képfeliratok csak akkor látszanak, ha az egérkurzorral a kép fölé megyünk.

Kémiai infóboxok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Hat hasonló célú infóbox sablon van huWiki-ben. Mindegyik sablon egy kétoszlopos, sok soros táblázatot állít elő. Az első oszlop a paraméter neve (pl. forráspont), a második az értéke (pl. 100°C).

A paraméter értékének kiírása két lépésben történik. A paraméterfigyelő szint azt nézi meg, hogy minden paraméter meg van-e adva az adott érték kiírásához. Ha igen, összegyűjti ezeket, és továbbítja az értékkiíró sablonnak, mely létrehozza a név oszlopot, és a kapott paraméter(ek) szükség szerinti átalakításával kiírja az értéket.

Az értékkiíró sablon nevének aláhúzás utáni része megegyezik az infóbox-paraméter nevével.

{{Chembox_new}}(?) {{Chembox_új}}(?) {{Vegyület_infobox}}(?) {{Drugbox}}(?) {{Drugbox_new}}(?) {{Gyógyszeresdoboz}}(?)
Paraméter-figyelő sablon {{chembox_image}}(?)
{{chembox_entry}}(?)
{{Infobox/Általános}} inline {{drugbox_entry}}(?)
Értékkiíró sablon chembox_param inline inline drugbox_param

A Chembox_new és Chembox_új azonos, kivéve a paraméterek és értékkiíró sablonok nevét.

A Gyógyszeresdoboz a Drugbox_new sablont hívja, vagyis csak paraméternév-átalakítást csinál (burkolósablon).

A fennmaradó öt sablon a két oszlop kiírásának megoldásában különbözik. A Drugbox-ba „be van égetve” a paraméternevek és -értékek figyelése. A másik négy sablon ezt sablon segítségével teszi meg: a két Chembox sablon a Chembox_entry, a Drugbox_new a Drugbox_entry hívásával.

A két Chembox és két Drugbox sablonnak vannak közös paraméterei, de van jónéhány, amely csak az egyik sablonpárban található meg.

Paraméterek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Mindegyik sablonban közös, hogy egyetlen paramétert sem kötelező megadni. Ugyancsak közös vonás, hogy a paramétereket mindegyik infóbox csoportosítja. A képernyőn az adatcsoportok kezdetét egy-egy felirat jelzi.

A két chembox infóboxban az adatcsoportokat egy-egy alsablon kezeli. A többi infóboxban ezt a feladatot az eredeti nagy sablon látja el.


A lap frissítéséhez kattints ide!