Politikai rendszer

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A politikai rendszer azoknak a struktúráknak és szabályoknak az összessége amelyen belül a hatalmi cselekvés zajlik, illetve a hatalmi kérdések eldőlnek. A politikai rendszer a társadalmi struktúra alrendszere, amelyet a jogrendszer, a gazdasági rendszer és a politikai kultúra alakít. Maga a fogalom David Easton 1981-ben publikált "The Political System" című művében jelent meg; azóta az amerikai és európai szóhasználatban is elterjedt.

A politikai rendszer további definíciói[szerkesztés]

A politikai rendszer több különböző egyedi definícióval írható le.

 • A politikai rendszer társadalmi intézmények, politikai szervezetek, érdekcsoportok (úgy is mint pártok, szakszervezetek, lobbikörök) összessége, valamint a kapcsolat az intézmények, a politikai normák és szabályok között, amelyek azokat működtetik választások, jogrendszer, különös tekintettel az alkotmányra.
 • A politikai rendszer a hatalmon lévő társadalmi csoportok tagjai által alkotott rendszer.
 • A politikai rendszer az a rendszer, amellyel az uralkodó hatalom biztosítja a hatalomgyakorlás kizárólagosságát.
 • A politikai rendszernek szükségszerűen két fő tulajdonsága van: az egymásra utaltság kényszere és a környezetre (társadalomra) kifejtett cselekvéseinek tűréshatárai.
 • Nem egy önmagát gerjesztő rendszer. Létezik környezete ami befolyásolja a működését.

A politikai rendszer fő típusai minőségük szerint[szerkesztés]

Demokratikus[szerkesztés]

Diktatórikus[szerkesztés]

Autoriter[szerkesztés]

Totalitárius[szerkesztés]

A politikai rendszerek egyéb felosztása[szerkesztés]

Fontos figyelembe venni, hogy gyakran szoros összefüggés található a különböző szellemi irányzatok, politikai rendszerek és kormányzati formák között.

Számos politikai rendszer átfedésben áll egymással, ráadásul rengeteg egymásból származó és különálló hierarchikus felosztás létezik.

A politikai rendszerek elnevezéseinek listája[szerkesztés]

Az alábbi etimológiai lista ábécé-sorrendben felsorolja a politikai rendszerek valóságos, lehetséges és gondolati formáit.

 • adhokrácia a politikai hatalom strukturálatlan
 • androkrácia a politikai hatalom férfiaknál van
 • arisztokrácia a politikai hatalmat a nemesség alkotja
 • autokrácia a politikai hatalom egy személynél összpontosul
 • banánköztársaság a kormány törvénytelen eszközökkel kormányzó diktátor vagy párt kezében van
 • bankokrácia a kormány a bankok kezében van
 • bürokrácia a politikai hatalom funkcióit közhivatalnokok töltik be
 • deokrácia a politikai hatalmat vallásfüggetlen, ezoterikus hitrendszerű emberek alkotják[forrás?]
 • demokrácia a politikai hatalom a nép által jut hatalomra
 • etnokrácia a politikai hatalmat egy etnikai csoport tagjai alkotják
 • gerontokrácia a politikai hatalmat idősek alkotják
 • hierokrácia a politikai hatalmat főpapok vagy vallásos miniszterek alkotják
 • kakisztokrácia a politikai hatalmat a legrosszabb emberek alkotják
 • kleptokrácia a politikai hatalmat tolvajok alkotják
 • meritokrácia a politikai hatalom funkcióit az arra érdemesek töltik be
 • nepotokrácia a kormány családtagokból áll
 • ochlokrácia a politikai hatalmat a csőcselék adja
 • pártokrácia a politikai hatalom politikai pártoknál van
 • plantokrácia a politikai hatalmat ültetvény-tulajdonosok alkotják
 • plutokrácia a politikai hatalmat a gazdagok alkotják
 • pornokrácia a pápaság történetének egy időszaka, mikor a pápai államot a pápák szeretői irányították[forrás?]
 • technokrácia a politikai hatalom szakértőkből áll
 • thalasszokrácia a tengerek szuverenitása
 • theokrácia a politikai hatalmat papokkal vagy vallási törvények segítségével végzik
 • timokrácia a politikai hatalmat a tulajdonosi réteg végzi

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]