Politikai rendszer

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A politikai rendszer azoknak a struktúráknak és szabályoknak az összessége amelyen belül a hatalmi cselekvés zajlik, illetve a hatalmi kérdések eldőlnek. A politikai rendszer a társadalmi struktúra alrendszere, amelyet a jogrendszer, a gazdasági rendszer és a politikai kultúra alakít. Maga a fogalom David Easton 1981-ben publikált "The Political System" című művében jelent meg; azóta az amerikai és európai szóhasználatban is elterjedt.

A politikai rendszer további definíciói[szerkesztés]

A politikai rendszer több különböző egyedi definícióval írható le.

  • A politikai rendszer társadalmi intézmények, politikai szervezetek, érdekcsoportok (úgy is mint pártok, szakszervezetek, lobbikörök) összessége, valamint a kapcsolat az intézmények, a politikai normák és szabályok között, amelyek azokat működtetik választások, jogrendszer, különös tekintettel az alkotmányra.
  • A politikai rendszer a hatalmon lévő társadalmi csoportok tagjai által alkotott rendszer.
  • A politikai rendszer az a rendszer, amellyel az uralkodó hatalom biztosítja a hatalomgyakorlás kizárólagosságát.
  • A politikai rendszernek szükségszerűen két fő tulajdonsága van: az egymásra utaltság kényszere és a környezetre (társadalomra) kifejtett cselekvéseinek tűréshatárai.
  • Nem egy önmagát gerjesztő rendszer. Létezik környezete ami befolyásolja a működését.

A politikai rendszer fő típusai minőségük szerint[szerkesztés]

Demokratikus[szerkesztés]

Diktatórikus[szerkesztés]

Autoriter[szerkesztés]

Totalitárius[szerkesztés]

A politikai rendszerek egyéb felosztása[szerkesztés]

Fontos figyelembe venni, hogy gyakran szoros összefüggés található a különböző szellemi irányzatok, politikai rendszerek és kormányzati formák között.

Számos politikai rendszer átfedésben áll egymással, ráadásul rengeteg egymásból származó és különálló hierarchikus felosztás létezik.

A politikai rendszerek elnevezéseinek listája[szerkesztés]

Az alábbi etimológiai lista ábécé-sorrendben felsorolja a politikai rendszerek valóságos, lehetséges és gondolati formáit.

  • adhokrácia a politikai hatalom strukturálatlan
  • androkrácia a politikai hatalom férfiaknál van
  • arisztokrácia a politikai hatalmat a nemesség alkotja
  • autokrácia a politikai hatalom egy személynél összpontosul
  • banánköztársaság a kormány törvénytelen eszközökkel kormányzó diktátor vagy párt kezében van
  • bankokrácia a kormány a bankok kezében van
  • bürokrácia a politikai hatalom funkcióit közhivatalnokok töltik be
  • deokrácia a politikai hatalmat vallásfüggetlen, ezoterikus hitrendszerű emberek alkotják[forrás?]
  • demokrácia a politikai hatalom a nép által jut hatalomra
  • etnokrácia a politikai hatalmat egy etnikai csoport tagjai alkotják
  • gerontokrácia a politikai hatalmat idősek alkotják
  • hierokrácia a politikai hatalmat főpapok vagy vallásos miniszterek alkotják
  • kakisztokrácia a politikai hatalmat a legrosszabb emberek alkotják
  • kleptokrácia a politikai hatalmat tolvajok alkotják
  • meritokrácia a politikai hatalom funkcióit az arra érdemesek töltik be
  • nepotokrácia a kormány családtagokból áll
  • ochlokrácia a politikai hatalmat a csőcselék adja
  • pártokrácia a politikai hatalom politikai pártoknál van
  • plantokrácia a politikai hatalmat ültetvény-tulajdonosok alkotják
  • plutokrácia a politikai hatalmat a gazdagok alkotják
  • pornokrácia a pápaság történetének egy időszaka, mikor a pápai államot a pápák szeretői irányították[forrás?]
  • technokrácia a politikai hatalom szakértőkből áll
  • thalasszokrácia a tengerek szuverenitása
  • theokrácia a politikai hatalmat papokkal vagy vallási törvények segítségével végzik
  • timokrácia a politikai hatalmat a tulajdonosi réteg végzi

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]