Ugrás a tartalomhoz

Maja nyelvcsalád

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A maja nyelvterület

A maja nyelvcsalád az amerikai indián nyelvek egyik legnagyobb nyelvcsaládja („nyelvtörzse”), amely mintegy 4~5 millió beszélővel rendelkezik Közép-Amerikában, főként Mexikó és Guatemala területén. A különböző ágak genetikus összefüggései még vitatottak, azonban az ágakon belüli nyelvek bizonyítottan rokonok: a maja ág esetében az alapnyelv hangrendszerét is sikerült rekonstruálni. A nyelvcsalád tagjainak közös tőre visszavezethető szavai földművelő, termesztő tevékenységre utalnak, így valószínűsíthető a közös őshaza és ősnyelv megléte. A kutatók szerint az őshaza Guatemala területén helyezkedett el, s a szétválás az i. e. 2. évezred eleje környékére tehető. A maja nyelvek agglutináló nyelvek.

Történeti áttekintés[szerkesztés]

A maják máig birtokolt nyelvterületükön mintegy négy és fél ezer éve vannak jelen. Államokat alapítottak, gazdag irodalommal, művészettel, csillagászattal, s az európainál is pontosabb naptárral rendelkeztek. A maja naptár révén mitikus történelmüket i. e. 3113-ig vezették vissza. A számolásban húszas számrendszert használtak.

Háncskódexeik többségét a spanyol hódítók elégették, mivel pogány műveknek számítottak; mindössze három maradt fenn belőlük, melyeket Drezdában, Madridban, illetve Párizsban őriznek. A hódítás után keletkezett, már latin betűs művek közül a legjelentősebbek a jukaték nyelven íródott Chilam Balam, valamint a kicse nyelvű Popol Vuh. Diego de Landa püspök saját maja ábécét alkotott 29 eredeti jel felhasználásával, amelynek önkényes módon adott különböző hangértékeket; ez az írásmód azonban nem terjedt el széles körben.

Közös jellemzőik, a maja alapnyelv[szerkesztés]

A maják vándorlása a feltételezett őshazától

Hangtan[szerkesztés]

A mai maja nyelvek (szűkebb értelemben csak a maja ág) közös őse a feltételezett proto-maja nyelv volt, amelynek hangrendszerét az alábbiak szerint rekonstruálták.

Öt magánhangzó-hangszín létezett: /a, e, i, o, u/, közülük mindegyiket ejthették röviden és hosszan is (vagyis valójában 10, fonológiai jelentésmegkülönböztető szereppel bíró magánhangzó volt).

A mássalhangzórendszer főleg zöngétlen zár- és zár-rés-hangokban volt gazdag, amelyeknek volt glottalizált párja is:

 • zöngétlen zárhangok: /p, t, k, q/; illetve egy zöngés zárhang: /b/;
 • glottalizált (ejektív) zárhangok: /b’, t’, k’, q’/;
 • zöngétlen zár-rés-hangok (affrikáták): /t͡s, t͡ʃ/ és glottalizált párjaik: /t͡s’, t͡ʃ’/;
 • réshangok: /h, x, s, ʃ/, illetve nazálisok: /m, n, ŋ/;
 • folyékony hangok (likvidák): /l, r/;
 • félhangzók: /j, w/.
 • hangszalagzárhang: /ʔ/

A glottalizált mássalhangzókat nagyobb energiával és az őket követő magánhangzó előtt rövid szünettel – úgymond „csattanósan” – kell kiejteni. A hangszalagzárhang a hang pillanatnyi „elakasztásával” jön létre.

Nyelvtan[szerkesztés]

Morfológiai típusukat tekintve a magyarhoz hasonlóan ragozó-toldalékoló (agglutináló) nyelvek. Egyik fő közös jellemzőjük, hogy a birtoklást, akárcsak a magyarban, birtokos személyraggal fejezik ki, azzal a különbséggel, hogy a maja nyelvekben a rag elöl áll: pl. a kakcsikel [ru.kjeːx ri at͡ʃin], szó szerint: ’övé-ló az ember’ vagyis ’az ember lova’. Az uralkodó szórend a VOS (ige–tárgy–alany) volt, de előfordult a VSO (ige–alany–tárgy) is.

Szókincs és őshaza[szerkesztés]

A mai nyelvek közös szókincse mezőgazdasági, azon belül is elsősorban növénytermesztői életmódra utal, ahol a kukorica, a bab, és a tök lehettek a legfontosabb termények. Az őshazát a guatemalai Cuchumatanes-hegységben valószínűsítik a kutatók, innen válhattak el kb. 4000 évvel ezelőtt legkorábban a vasztékok, majd mintegy 3000 éve a jukaték, csol, celtál csoport, s végül nem több mint 800 éve a kicsék. A családfát az alábbi ábra szemlélteti.

Besorolásuk[szerkesztés]

A zárójelben a nyelvek spanyol, vagy latin betűs sztenderdizált maja helyesírása szerepel, amennyiben az eltér a magyar átírástól (az aposztróf ejektív mássalhangzót, illetve – magánhangzó után – hangszalagzárhangot jelöl). A holt nyelveket † jelöli.

MAJA NYELVCSALÁD
 • Maja ág[1]
  • Vaszték csoport
   • vaszték (huastec)[2]
   • kabil vagy csikomuszelték †
  • Jukaték csoport
  • Nyugati csoport
   • celtál alcsoport
    • csol nyelvek
     • csolti (choltí) †
     • csorti (ch’orti’)
     • csol (chol)
     • csontál (chontal)
    • celtál nyelvek
     • cotzil (tzotzil)
     • celtál (tzeltal)
   • kanhobál alcsoport
    • csuh nyelvek
     • toholabal (tojolabal)
     • csuh (chuj)
    • kanhobál nyelvek
     • kanhobál (q’anjob’al)
     • hakalték (jakaltek)
     • popti
     • mocso (mochó)
     • mucsu (muchú)
  • Keleti csoport
   • mam alcsoport
    • mam nyelvek
     • tektiték (teko) (tectiteco, teco)
     • mam
    • isil nyelvek
     • agvakaték (aguacatec)
     • isil (ixil)
   • kicse alcsoport
    • uszpanték (uspantec)
    • kekcsi (q’eqchi’)
    • kicse nyelvek
     • kicse (k’iche’)
     • szakapulték (sacapultec)
     • szipakapai (sipacapense)
     • cutuhil (tz’utujil)
     • kakcsikel (kaqchikel)
    • pokom nyelvek
     • pokomam (poqomam)
     • pokomcsi (poqomchi’)
     • acsi (achi, rabinal)
 • Mihe–zoke (mixe–zoque) ág
  • zoke csoport
   • oasaka (oaxaca)
   • zoke (zoque)
   • szoteapanék vagy hegyi popoluka (soteapanec, popoluca serrano)
   • tesisztepek (texistepec, popoluca de Texistepec)
  • mihe csoport
   • szajulték (sayultec, popoluca de Sayula)
   • oluték (olutec, popoluca de Oluta)
   • mihe (mixe)
   • tapacsulték (tapachultec) †
 • Totonak ág
  • totonak (totonaca)
  • tepeva (tepehua)
 • Vave ág
  • vave (huave)

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A szűkebb értelemben vett maja nyelvcsalád csak ezt az ágat jelenti; a többi ággal való rokonság egyelőre kérdéses.
 2. Nem tévesztendő össze az uto-azték nyelvcsaládbeli vaszték-nava nyelvvel.
 3. A hétköznapi értelemben általában ezt hívják maja nyelvnek.

További információk[szerkesztés]