Ugrás a tartalomhoz

Glikolnukleinsav

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A GNS (piros) és a DNS (kék) timinnukleotid-vázának összehasonlítása

A glikolnukleinsav (GNS), más néven glicerin-nukleinsav a DNS-hez és az RNS-hez hasonló nukleinsav, mely a cukor-foszfodiészter vázában tér el – propilénglikolt használ ribóz vagy dezoxiribóz helyett.[1] A GNS kémiailag stabil, de természetben nem ismert. Azonban egyszerűsége miatt szerepet játszhatott az élet evolúciójában.

A 2,3-dihidroxipropilnukleozid-analógokat először Ueda et al. állították elő 1971-ben. Seita et al. 1972-ben kiderítették, hogy ezen analógok foszfátkötött oligomerjei oldatban hipokrómosságot mutatnak RNS és DNS jelenlétében. A polimerek előállítását később Cook et al. írták le 1995-ben és 1999-ben, valamint Acevedo és Andrews 1996-ban. Azonban a GNS–GNS párosodást csak Zhang és Meggers írták le 2005-ben.[1] A GNS-duplexek kristályszerkezeteiről később Essen és Meggers számoltak be.[2][3]

A DNS-nek és az RNS-nek dezoxiribózból, illetve ribózból áll a váza, míg a GNS-é foszfodiészter-kötésekkel összekapcsolt ismétlődő glikolegységekből. Ez csak 3 szénatomot tartalmaz, mégis Watson–Crick-bázispárosodást mutat. Ez sokkal stabilabb a GNS-ben, mint a DNS-ben vagy az RNS-ben – a GNS-duplex olvadásához magasabb hőmérséklet kell. Feltehetően ez a legegyszerűbb nukleinsav, így az RNS feltételezett prekurzorának is tekinthető.

Tulajdonságai[szerkesztés]

A GNS 3’–2’-kötött vázzal rendelkező xenonukleinsav, a legegyszerűbb ismert foszfodiészter-alapú nukleinsav.[4]

A csak adenint vagy timint tartalmazó (S)-GNS-oktadekamerek stabil N- vagy M-típusú[5] antiparallel duplexeket alkotnak, olvadási hőmérsékletük 63 °C (336 K).[4] Ezenkívül ezek könnyen alkotnak négyes hélixeket, ezek olvadási hőmérséklete több mint 70 °C (343 K), szemben a DNS-négyeshélix 37 °C-ával (310 K).[4] Ezenkívül az alacsony GC-tartalmú RNS-ekkel stabil heteroduplexeket alkothat az (S)-GNS.[6] Az (R)-GNS nem alkot duplexet RNS-sel.[6]

A GNS-ben a timin 5-metilcsoportja a kis bemélyedés felé mutat,[7] és az izoguanin-izocitozin bázispárt használó GNS stabilabb, mint a guanin-citozin párt tartalmazó.[7] Az izonukleotidokat tartalmazó GNS javítja továbbá az ESC+ GalNAc-siRNS-ek farmakodinamikai aktivitását in vitro egerekben a jobb belső aktivitás és a nukleolitikus bontásra való kisebb érzékenység miatt.[8]

Kötéslétesítés más nukleinsavval[szerkesztés]

A DNS duplexet tud alkotni GNS-sel,[1] azonban a DNS stabilitását a benne lévő GNS-oligomerek csökkentik.[6] A Bst DNS-polimeráz képes DNS-t GNS-templáttal előállítani.[9] Ez azt jelenti, hogy nem kell stabil heteroduplex képzése két nukleinsavrendszer közti információátvitelhez.[9]

Az (S)-GNS-ben fordulatonként 16 nukleotid van, több, mint a B-DNS-ben lévő 10 vagy az A-DNS-ben lévő 12.[10] A szomszédos bázispárok távolsága 3,4 Å a hexóznukleinsavakhoz hasonló váz-bázis inklináció (42–50°) miatt, szemben a B-DNS-ben lévő 0°-kal.[10]

A GNS-trifoszfátokat a DNS-polimerázok, például a Therminator felhasználhatják, DNS-templátra helyezve 2 GNS-trifoszfátot, de a hatékonyság gyorsan csökken 5 GNS-sel, és a pirimidin-GNS gyengén köt a polimerázhoz.[11]

Változatok[szerkesztés]

A GNS foszforotioát-analógjáról (PS-GNS) 2018. július 9-én számoltak be Agnieszka Tomaszewska-Antczak és társai,[12] ezt (R)-(+)- és (S)-(-)-glicidolból előállított árnyékolt enantiomertiszta GNS-nukleozidokból állították elő 3'-O-DMT-védett 2-tio-4,4-pentametilén-1,3,2-oxatiafoszfolánszármazékon keresztül.[12] Ezek használhatók lehetnek az RNSi-mediált géncsendesítés vizsgálatában, noha általában a foszforotioát-módosítás csökkenti a hőstabilitást a kénre jutó nagyobb negatív töltés miatt.[12]

Ismertek a GNS aminopropil-változatai, ennek polimerázkompatibilitását azonban nem vizsgálták 2009-ig.[11]

N2’→P3’ foszforamidát-kötést tartalmazó GNS-analógokat vizsgáltak lehetséges alternatív genetikai rendszerként, e vegyületek siRNS-duplexekben használva növelték az in vivo hatékonyságot.[13]

Szerepe az élet eredetében[szerkesztés]

Egyes elméletek szerint az élet eleinte egyszerű nukleinsavakból, például glikolnukleinsavból állt.[14] Míg a fokozatos, folyamatos p-RNS–RNS átmenet nem volt lehetséges, mivel a p-RNS nem alkot kettős hélixet RNS-sel, ez a TNS és GNS közti átmenet esetén nem állt fenn.[15]

Az RNS előtti világról szóló egyik elmélet szerint az RNS-világ elődje RNS-szerű nukleinsavakból állt, például GNS-ből vagy TNS-ből.[16] Ehhez – akárcsak az RNS-világ előtti nem RNS-szerű anyagokból álló élethez is – szükséges volt a heteropolimerek kialakulása.[16]

Lehetséges alkalmazásai[szerkesztés]

Az orvostudományban[szerkesztés]

(S)-GNS-oligonukleotidokat feltehetően RNS-terápiás szerekhez lehet használni azok biztonságosságának javításához változatlan hatás mellett például familialis hypercholesterinaemia vagy atherosclerotikus cardiovascularis betegség esetén.[4] Ezenkívül a GNS-oligonukleotidokat in vitro tolerálják mindkét szál magi régiói, subcutan injekció után pedig fennmarad hatáserősségük.[7] Több GNS-t is használó RNSi-t már klinikailag vizsgálnak.[17]

A GNS-t más XNS-ekhez hasonlóan nem bontják a nukleázok, ezért tudományos kísérletekben ígéretes célpont lehet.[18]

Szenzorként[szerkesztés]

Pirén-acetilideket és hidroxipiridonokat tartalmazó glikolnukleinsav-duplexek használhatók Cu2+-érzékelésre fluoreszcenciaészleléssel. E duplexek nem stabilak Cu2+ hiányában.[19]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c Zhang L, Peritz A, Meggers E (2005. március 1.). „A simple glycol nucleic acid”. Journal of the American Chemical Society 127 (12), 4174–5. o. DOI:10.1021/ja042564z. PMID 15783191.  
 2. Schlegel MK, Essen LO, Meggers E (2008. július 1.). „Duplex structure of a minimal nucleic acid”. Journal of the American Chemical Society 130 (26), 8158–9. o. DOI:10.1021/ja802788g. PMID 18529005.  
 3. Schlegel MK, Essen LO, Meggers E (2010. február 1.). „Atomic resolution duplex structure of the simplified nucleic acid GNA”. Chemical Communications 46 (7), 1094–6. o. DOI:10.1039/B916851F. PMID 20126724.  
 4. a b c d Egli M, Schlegel MK, Manoharan M (2023. április). „Acyclic (S)-glycol nucleic acid (S-GNA) modification of siRNAs improves the safety of RNAi therapeutics while maintaining potency”. RNA 29 (4), 402–414. o. DOI:10.1261/rna.079526.122. PMID 36725319.  
 5. Johnson AT, Schlegel MK, Meggers E, Essen L-O, Wiest O (2011. augusztus 30.). „On the Structure and Dynamics of Duplex GNA”. J Org Chem 76, 7964–7974. o. DOI:10.1021/jo201469b. PMID 21838272.  
 6. a b c Schlegel MK, Peritz AE, Kittigowittana K, Zhang L, Meggers E. „Duplex formation of the simplified nucleic acid GNA”. Chembiochem 8 (8), 927–932. o. DOI:10.1002/cbic.200600435.  
 7. a b c Schlegel MK, Foster DJ, Kel'in AV, Zlatev I, Bisbe A, Jayaraman M, Lackey JG, Rajeev KG, Charissé K, Harp J, Pallan PS, Egli M, Manoharan M (2017. június 28.). „Chirality Dependent Potency Enhancement and Structural Impact of Glycol Nucleic Acid Modification on siRNA”. Journal of the American Chemical Society 139 (25), 8537–8546. o. DOI:10.1021/ja802788g. PMID 28570818.  
 8. Schlegel MK, Matsuda S, Brown CR, Barry JD, Berman D, Castoreno A, Schofield S, Szeto J, Muthiah Manoharan, Charissé K, Egli M, Maier MA (2021. november 8.). „Overcoming GNA/RNA base-pairing limitations using isonucleotides improves the pharmacodynamic activity of ESC+ GalNAc-siRNAs”. Nucleic Acids Res 49 (19), 10851–10867. o. DOI:10.1093/nar/gkab916. PMID 34648028. (Hozzáférés: 2023. december 12.)  
 9. a b Chen JJ, Tsai C-H, Cai X, Horhota AT, McLaughlin LW, Szostak JW (2009. március 23.). „Enzymatic Primer-Extension with Glycerol-Nucleoside Triphosphates on DNA Templates”. PLoS One 4 (3), e4159. o. DOI:10.1371/journal.pone.0004949. PMID 19305495. (Hozzáférés: 2023. december 12.)  
 10. a b Schlegel MK, Essen L-O, Meggers E (2008. július 2.). „Duplex Structure of a Minimal Nucleic Acid”. J Am Chem Soc 130 (26), 8158–8159. o. DOI:10.1021/ja802788g. PMID 18529005. (Hozzáférés: 2023. december 13.)  
 11. a b Appella DH (2009. október 29.). „Non-natural Nucleic Acids for Synthetic Biology”. Curr Opin Chem Biol 13 (5–6), 687–696. o. DOI:10.1016/j.cbpa.2009.09.030. PMID 19879178. (Hozzáférés: 2023. december 13.)  
 12. a b c Tomaszewska-Antczak A, Jastrzębska K, Maciaszek A, Mikolajczyk B, Guga P (2018. július 9.). „P-Stereodefined phosphorothioate analogs of glycol nucleic acids—synthesis and structural properties”. RSC Adv 8 (44), 24942–24952. o. DOI:10.1039/c8ra05568h. PMID 35542141. (Hozzáférés: 2023. december 13.)  
 13. Liczner C, Duke K, Juneau G, Egli M, Wilds CJ (2021. április 28.). „Beyond ribose and phosphate: Selected nucleic acid modifications for structure–function investigations and therapeutic applications”. Beilstein J Org Chem 2021 (17), 908–931. o. DOI:10.3762/bjoc.17.76. PMID 33981365. (Hozzáférés: 2023. december 13.)  
 14. Colville BWF (2021. február 28.). „Studies Towards Nucleic Acids at the Origins of Life”. Angew. Chem. Int. Ed, 61. o. DOI:10.1002/anie.202101376. PMID 33644959. (Hozzáférés: 2023. december 12.)  
 15. Robertson MP, Joyce GF (2012. május). „The Origins of the RNA World”. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 4 (5). DOI:10.1101/cshperspect.a003608. PMID 20739415.  
 16. a b Joyce GF (2012. május 8.). „Bit by Bit: The Darwinian Basis of Life”. PLoS Biology 10 (5). DOI:10.1371/journal.pbio.1001323. PMID 22589698.  
 17. Schlegel MK, Janas MM, Jiang Y, Barry JD, Davis W, Agarwal S, Berman D, Brown CR, Castoreno A, LeBlanc S, Liebow A, Mayo T, Milstein S, Nguyen T, Shulga-Morskaya S, Hyde S, Schofield S, Szeto J, Woods LB, Yilmaz VO, Manoharan M, Egli M, Charissé K, Sepp-Lorenzino L, Haslett P, Fitzgerald K, Jadhav V, Maier MA (2022. július 8.). „From bench to bedside: Improving the clinical safety of GalNAc–siRNA conjugates using seed-pairing destabilization”. Nucleic Acids Res 50 (12), 6656–6670. o. DOI:10.1093/nar/gkac539. PMID 35736224. (Hozzáférés: 2023. december 12.)  
 18. Mana T, Bhattacharya B, Lahiri H, Mukophadhyay R (2022. május 10.). „XNAs: A Troubleshooter for Nucleic Acid Sensing”. ACS Omega 7 (18), 15296–15307. o. DOI:10.1021/acsomega.2c00581. PMID 35571783. (Hozzáférés: 2023. december 12.)  
 19. Krasheninina OA, Novopashina DS, Apartsin EK, Venyaminova AG (2017. november 30.). „Recent Advances in Nucleic Acid Targeting Probes and Supramolecular Constructs Based on Pyrene-Modified Oligonucleotides”. Molecules 22 (12), 2108. o. DOI:10.3390/molecules22122108. PMID 29189716. (Hozzáférés: 2023. december 12.)  

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a Glycol nucleic acid című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Források[szerkesztés]

 • Zhang L, Peritz A, Meggers E (2005. március 1.). „A simple glycol nucleic acid”. Journal of the American Chemical Society 127 (12), 4174–5. o. DOI:10.1021/ar900292q. PMID 15783191.  
 • Seita T, Yamauchi K, Kinoshita M, Imoto M (1972. április 1.). „Condensation polymerization of nucleotide analogues”. Die Makromolekulare Chemie: Macromolecular Chemistry and Physics 154 (1), 255–61. o. DOI:10.1002/macp.1972.021540123.  
 • Ueda N, Kawabata T, Takemoto K (1971. október 1.). „Synthesis of N‐(2, 3‐dihydroxypropyl) derivatives of nucleic bases”. Journal of Heterocyclic Chemistry 8 (5), 827–9. o. DOI:10.1002/jhet.5570080527.  
 • Acevedo OL, Andrews RS (1996. június 1.). „Synthesis of propane-2, 3-diol combinatorial monomers.”. Tetrahedron Letters 37 (23), 3931–4. o. DOI:10.1016/0040-4039(96)00745-9.  

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]