Ciszterci templom (Székesfehérvár)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-templom
ciszterci templom
Vallás kereszténység
Felekezet római katolikus
Egyházmegye Székesfehérvári
Székesfehérvári espereskerület
Egyházközség Székesfehérvár-Belvárosi
Védőszent Szűz Mária, Nepomuki Szent János
Pap(ok) Brückner Ákos Előd
Építési adatok
Építése 17451756
Stílus barokk
Tervezője Paul Hatzinger
Felszentelés 1756
Védettség műemléki védelem
Elérhetőség
Település Székesfehérvár
Hely 8000 Székesfehérvár,
Szent János köz 1.
Elhelyezkedése
Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-templom (Székesfehérvár)
Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-templom
Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-templom
Pozíció Székesfehérvár térképén
é. sz. 47° 11′ 35″, k. h. 18° 24′ 50″Koordináták: é. sz. 47° 11′ 35″, k. h. 18° 24′ 50″
SablonWikidataSegítség

A Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-templom (közismertebben: ciszterci templom, Szent János-templom) Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. Meghatározó épülete a Fő utcának, és egyik legjelentősebb terméke a magyarországi barokknak. A templomot 1756-ra építették fel a jezsuiták, akik a török hódoltság után érkeztek a városba. Később a pálosok, 1813-ban pedig a ciszterciek kezelésébe került. Sekrestyéjében Magyarország legértékesebb rokokó stílusú templombútorzata tekinthető meg.

A templomhoz tartozó egykori rendház ma a Szent István Király Múzeumnak, Magyarország második legnagyobb múzeumának központi épülete.[1]

Története[szerkesztés]

Az oszmánok 1688-as kiűzését követően szinte azonnal megérkeztek Székesfehérvárra a jezsuiták, a mai ferences templom helyén állt első templomuk. Fél évszázad elteltével a török dzsámi helyén új templom építésébe kezdtek: mai, impozáns, gazdag barokk templomuk és kolostoruk 1742 és 1756 között épült.

A templom kiemelkedik a Fő utca épületei közül

Mestere ismeretlen, a tervrajzon az 1740-42-es dátum szerepel. A szájhagyományok Johann Michael Gabner nevét őrzik, azonban ezt megcáfolja, hogy a mester az alapkőletétel évében még csupán 3 éves volt. Nagyobb valószínűséggel mondható az épület Martin Witwer karmelita szerzetes tanítványa, Paul Hatzinger művének. A rendházat 1742-ben kezdték el építeni, a templom alapkövét 1745-ben tették le. 1746. július 31-én, Loyolai Szent Ignác ünnepén helyezték el. A befejezéshez azonban még egy évtizedet várni kellett, eközben elkészült külső és belső festése, gazdag berendezése. Az ünnepélyes felszentelés 1756-ban történt meg. 1773-ban a jezsuita rend feloszlott, a templomot és a rendházat a pálosok kapták meg, de a rendet II. József király 1786-ban feloszlatta. Ezután rövid ideig üresen állt, majd a belvárosi német polgárok temploma lett. 1813-ban a ciszterci rend kapta meg és 137 éven át ők miséztek falai között, míg 1950-ben fel nem oszlatták őket. A rendszerváltást követően ismét az övék lett a templom és a rendház és ők működtetik az 1994-ben visszakapott hírneves Ciszterci Szent István Gimnáziumot is. 1948 óta plébániatemplom.[2]

A templomot 2014-ben teljes körűen felújították, valamint három új harangot szenteltek, melyek az északi toronyban kaptak helyet.[3]

Leírása[szerkesztés]

Külseje[szerkesztés]

Az épület rendkívül kedvező helyen, Fehérvár Belvárosának főutcáján található. Kettős tornya, tömegarányai a jezsuita templomépítészet vonásait hordozzák. A barokk homlokzatból jelzésszerűen előrelépnek az órapárkányos, hagymasisakkal záródó tornyok, amelyek legcsúcsán kettőskereszt díszeleg. A tornyok közötti középrizalit tetején enyhén ívelő timpanont láthatunk, lejjebb lant alakú, majd a főpárkány alatt szegmesíves ablak. A tornyokat rézsútfalak kötik össze a hátrább húzott homlokzattal, ezeken apró szoborfülke figyelhető meg. A volutás kőkapuzat szemöldökkövén az MDCCLI (1751) évszám a templom elkészültére utal, feljebb pedig a jezsuita címer áll.[2]

Belseje[szerkesztés]

A főoltár felé
A gazdag rokokó szószéket Bebo Károly készítette

Belépve tágas, jól megvilágított tér tárul elénk. Mennyezete csehsüvegboltozatos, melyeket vékony hevederek választanak el egymástól. A szemet először a lendületes freskók ragadják meg, ezeket Caspar Franz Sambach osztrák festő készítette. A boltszakaszokban a bejárattól a szentély felé haladva először a nagy jezsuita szent, Loyolai Szent Ignác megdicsőülése látható a hit, remény és szeretet női alakjával. Tovább haladva, a diadalív előtt Patrona Hungariae, Magyarok Nagyasszonya mennyezetfreskója tárul elénk az előtte térdeplő, koronát felajánló Szent István és a magyar címert a kezében tartó Szent Imre alakjával. A szentély kupolafreskójának a Szentháromság a témája, láthatjuk a földgömb két oldalán ülő Atyát és Fiút, illetve a kupola középpontján lévő Szentlelket. A három isteni alakot angyalok sokasága veszi körül, akik a bal oldalon a megüresedett keresztet hordozzák dicsőségesen. A főoltárkép szintén freskó, Nepomuki Szent János megdicsőülését láthatjuk. A gyónási titok védőszentjét angyalok sokasága veszi körül. Alatta a földön állva öt ember szemléli az apoteózist. Köztük van a két építtető, Vanossi Antal és Amadé Antalné. A lépcsőn kétségeivel küszködik Vanossi Lőrinc, Antal fia, aki apja bűneiért jelentős összeget adományozott a templom felépítésére. A főoltárkép freskó nagy értéke a teret látványban kibővítő, perspektivikus ábrázolás. A perspektíva a valós és az illuminált világ találkozását fejezi ki, a kettő határát a felhőn ülő angyal alakja jelzi. A főoltárkép voltaképpen kettős, a templom másik védőszentjének, Nagyboldogasszonynak a kisméretű, alig észrevehető képe a tabernákulum fölött látható, két oldalán egy-egy angyal fogja közre a képet.

Négy mellékoltára van. Jobboldalt, a bejárat mellett az 1752-ben készült Xavéri Szent Ferenc oltárt és az őt ábrázoló festményt láthatjuk, vele átellenben az ugyanekkor készült Őrangyal oltár áll. A második boltszakasz fülkéiben jobboldalt Loyolai Szent Ignác képét láthatjuk, amelyet Michelangelo Unterberger festett, vele szemben pedig a Szent Kereszt oltárkép, a kereszten szenvedő Krisztust ábrázolja. A templom teljes bútorzatát (padok, gyóntatószékek stb.) a fehérvári jezsuiták készítették saját asztalosműhelyükben F. Baumgartner Bernát tervei szerint. A csodálatos rokokó szószék Bebo Károly óbudai szobrász munkáját dicséri. Játékos, könnyed megjelenésű. Hangvetőjén Krisztus megkeresztelkedését, kosarán pedig a Jópásztort láthatjuk a jezsuiták címerével és puttókkal körülvéve.

A bejárat két oldalán kicsiny oldalkápolnákat találunk. Jobboldalt Szent Imre oltára, alatta Szent Candid vértanú teljes csontvázas ereklyéjével, melyet a templomépítő szerzetes, Vanossi Antal kapott a tusculani püspöktől ajándékba. Vele átellenben az ifjúság másik védőszentje, a jezsuita Gonzága Szent Alajos oltára.

A szentély bal oldalán a lorettói kápolna húzódik, ezt F. Werle Antal SJ és F. Magis János SJ jezsuita testvérek festették ki. Innen csigalépcsőn keresztül lehet lejutni a templom alatti kriptába, ahol többek közt az egri ciszterci templom tragikus sorsú papja, Dr. Debreczeni Sixtus nyugszik tanárai mellett.

  • A sekrestye
A sekrestyebútorzat Hyngeller János munkája (részlet)

Egyedülálló érték a jobboldalt álló sekrestye rokokó bútorzata, melyet Európa egyik legszebb sekrestyebútorzatának tartanak. A pálosok hagyatéka, 1764 és 1767 között készítette Hyngeller János szerzetes.

A sötétbarna, tölgyfa bútorzat a teret három oldalról övezi. Alsó részén fiókok, humorosan megoldott gyertyatartók kaptak elhelyezést, a felső, nagyobb szekrények pedig voltaképpen a templom oltárait ismétlik meg. Az ablak alatti tabernákulum oltárszerűen van kiképezve, ajtaján Jézus siratását, két oldalán a két védszent oltárképét: Nagyboldogasszonyt és Nepomuki Szent Jánost láthatjuk, utóbbin a templomi freskó több motívuma is megjelenik. A sarkokban egy-egy gyóntatófülke található. Baloldalt az ajtókon az oltároknak megfelelő sorrendben: Őrzőangyal, Szent Kereszt és Szent Imre domborműve, a túloldalon pedig Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc és a bejárat oldalkápolnájában elhelyezkedő Gonzaga Szent Alajos alakja. A sort kétoldalt egy-egy térdeplő zárja, melyek hátlapján Szent Pál, illetve Szent Péter látható.

Harangok[szerkesztés]

Ma a templomnak négy harangja van:

Szentháromság-harang: Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban, 2014-ben. Súlya: 305 Kg, átmérője: 83 cm, hangja: áisz1; Felirata: "GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO" – (a szöveg felett látható a Szentháromság-dombormű). A harang alsó részén az alábbi szöveg olvasható: "ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN." A harang másik oldalán lévő felirat: "ANNO DOMINI MMXIV" , "SZÉKESFEHÉRVÁR"

Szent István király-harang: Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban, 2014-ben. Súlya: 147 Kg, átmérője: 68 cm, hangja: cisz2; Felirata: "ISTEN DICSŐSÉGÉRE, ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE ÖNTETETT ENGEM SZÉKESFEHÉRVÁR ÖNKORMÁNYZATA A CISZTERCI TEMPLOM RÉSZÉRE, A HÁBORÚBAN ELPUSZTULT HARANGOK PÓTLÁSÁRA, AZ ÚRNAK 2014. ESZTENDEJÉBEN." A harang másik oldalán lévő felirat: (Dombormű felett) "REX STEPHANE SANCTE, ORA PRO PATRIA NOSTRA!" (Dombormű alatt) "PANNONIA SACRA – REGNUM MARIANUM – ALBA REGIA" A harang alsó részén az alábbi szöveg olvasható: "ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."

Szent Tamás-harang: Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban, 2014-ben. Súlya: 86 Kg, átmérője: 51,1 cm, hangja: g2; Felirata: "ISTEN DICSŐSÉGÉRE, ÉS SZENT TAMÁS APOSTOL TISZTELETÉRE ÖNTETETT ENGEM HUNYADI GÁBOR A SZÉKESFEHÉRVÁRI CISZTERCI TEMPLOM RÉSZÉRE, AZ ÚRNAK 2014. ESZTENDEJÉBEN." A másik oldalon egy feszület dombormű látható, alatta egy evangéliumi idézet: "MOST MÁR HISZEL TAMÁS, MERT LÁTTÁL ENGEM. BOLDOGOK AKIK NEM LÁTTAK, ÉS MÉGIS HISZNEK. (JN 20, 29) " A harang alsó felirata: "ÖNTÖTTE GOMBOS MIKLÓS ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN."

Szent Jakab-csengő: Tomasso Garmagno öntötte Olaszországban, 1817-ben. Súlya 12 Kg, átmérője: 25 cm, hangja: cisz3. 2012-ig egy Olaszországi Ciszterci rendi kápolna harangja volt, de rend feloszlott és így került a templomba. Idekerülésekor a templom huszártornyában tervezték elhelyezni, de végül az északi toronyba került.

A 3 új harangot Spányi Antal székesfehérvári püspök szentelte fel 2014. június 6-án.[4] Mind a négy harang az északi toronyban található, a déli (Városház tér felőli) torony statikai állapota nem teszi lehetővé harangok elhelyezését.

Korábbi harangjai[szerkesztés]

A templom régi nagyharangja a II. világháborús emlékműbe építve

1944-ig a templom tornyaiban 5 harang lakott, melyeket Zechenter Antal öntött Budán, a 18. században. A legnagyobb a déli, míg a 4 kisebb az északi toronyban volt elhelyezve. Az első világháborút mindegyik túlélte, a második világháborúban azonban a templomot súlyos bombatalálat érte, a harangok megrongálódtak. A legnagyobb Szentháromság-harang leszakadt, és elrepedt. A harangot restaurálták, az 1990-es években egy világháborús emlékműbe építették bele. A kisebb harangok elpusztultak. A tornyok évtizedekre elnémultak.

A déli toronyban[szerkesztés]

Szentháromság-nagyharang: 2190 kg tömegű volt, H0 hangon szólt. Felirata: „Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto" – magyarul: „Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek". A harang oldalán egy Szentháromság kép található. A város egyik legnagyobb harangja volt.

Az északi toronyban[szerkesztés]

Titulus nélküli Nagy-középharang: kb. 1200 kg tömegű, D1 hangon szólt. Felirata:„Ecce crucem Domini, fugite partes adversae" – magyarul: ,,Íme az Úr keresztje, fussatok ellenfelek". A harang oldalán egy kereszt volt. A harangnak nem volt védőszentje. Az északi torony legnagyobb lakója volt.

Szeplőtlen Szűz-középharang: 650 kg tömegű volt, Fisz1 hangon szólt. Felirata:„Dignare me laudare Te virgo sacrata" – magyarul: ,Engedd, hogy téged dicsérjelek, szent Szűz". A harang oldalán a Szent Szűz képe volt látható.

Loyolai Szent Ignác-kisharang: 450 kg súlyú, A1 hangon szólt. Felirata:„Tu nos ab hoste protege" – magyarul: ,,Védj meg az ellenségtől bennünket". A harang oldalán Loyolai Szent Ignác képe volt látható.

Nepomuki Szent János-lélekharang: 180 kg súlyú, D2 hangon szólt. Felirata:„Protector noster respice in servos tuos" – magyarul:,,Védőnk, tekints le ránk, szolgáidra". A harang oldalán Nepomuki Szent János képe volt látható.

Galéria[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Commons:Category:Our Lady and Saint John of Nepomuk Church in Székesfehérvár
A Wikimédia Commons tartalmaz Ciszterci templom (Székesfehérvár) témájú médiaállományokat.

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]