Acta Erdélyben

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Acta – egyetemek és tudományos intézetek kiadványsorozatainak szokásos megnevezése; a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem központi és kari kiadványainak gyűjtőcíme.

1. Acta universitatis litterarum regiae hungaricae Francisco-Josephinae: a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem évkönyveinek, beszámolóinak és a beszámolókhoz adott mellékleteknek a sorozata (1940–44). Két nagy terjedelmű melléklet önálló mű: Balás P. Elemér munkája (A Széchenyi-Kossuth-ellentét hírlapi vitájuk tükrében, Kolozsvár, 1943) s Monoki István szerkesztésében a tanári kar tudományos munkásságának részleges bibliográfiája (Kolozsvár, 1944).

2. Az egyes tudománykarok és intézetek sorozatai: Acta Juridico-Politica: a jog- és államtudományi kar kiadványai (1941–43) tíz kötetben. Szerzői: Balás P. Elemér, Bónis György, Buza László, Csekey István, Hárs László, Heller Erik, Horváth Barna, Martonyi János, Mikó Imre, Szászy István, Személyi Kálmán, Székely István, Tury Sándor Kornél. A Werbőczy István c. kötet adja a Tripartitum bibliográfiáját (Kolozsvár, 1942); irodalmi és szociológiai vonatkozású Horváth Barna két tanulmánya: A géniusz pere. Socrates-Johanna (Kolozsvár, 1942) és A közvélemény vizsgálata (Kolozsvár, 1942).

Acta Phylosophica: a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar kiadványai (1942–44). Makkai Ernő, Pósaházi János életét és filozófiáját ismerteti (1942), Mészöly Gedeon az Ómagyar Mária-siralom nyelv- és stílustörténeti magyarázatát adja (1944), Zolnai Béla a janzenizmus közép-európai kutatását veszi számba (1944). Kristóf György dolgozata Erdélyi magyar diák Albensis Nagy János disputája a Heidelbergi Egyetemen címmel a sorozat utolsó (9.) számaként Universitatis Hungarica Kolozsvár borítóval jelent meg 1945-ben.

Acta Scientiarum Mathematicarum et Naturalium: a matematikai és természettudományi kar kiadványai (1941–45) P. A. Chappuis, Csík Lajos, Gelei József, Gombás Pál, Győrffy István, Hankó Béla, Imre Lajos, Jászfalusi Lajos, Monosi Mihály, Soó Rezső és Szőkefalvi-Nagy Gyula tollából.

Acta Oeconomica: a közgazdaságtudományi kar két kiadványa (1943–44). Sövényházy Ferenc gazdaságjogi tanulmánya után Kovrig Béla a dunai államok munkavédelmi rendszerét tárgyalja.

Acta Medica: 9 orvos-monográfiából álló sorozat (1941–44).

Kelemen László szerkesztésében pótlólag újabb monográfiák jelentek meg 1945-46-ban, köztük Haynal Imre és Klimkó Dezső orvosprofesszorokról.

Acta Geobotanica Hungarica: az egyetemi növényrendszertani intézet és az egyetemi botanikus kert közleményei (1941–43, Soó Rezső szerkesztésében).

3. Acta Universitatis Sapientiae a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szakfolyóirata. 2008-ban indult az első sorozata.

Jegyzetek és források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]