Wade–Giles

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Wade–Giles (IPA weɪd ˈdʒaɪlz) a kínai nyelv írott változatának egyik latin betűs átírási rendszere, amelynek alapjait Thomas Francis Wade (1818–1895) brit diplomata és sinológus dolgozta ki a 19. század közepén, és amelyet majd Herbert Giles (1845–1935), ugyancsak brit diplomata és sinológus tökéletesített és véglegesített az 1892-ben megjelent kínai–angol szótárában. A Wade–Giles átírás a nyugati világ angol nyelvterületén a legelterjedtebb latin betűs átírási rendszernek számított, de az 1958-ra kidolgozott, majd 1979-től, a kínai kormány által hivatalosan is bevezetett pinjin átírás sem tudta kiszorítani. Az angol nyelven íródott, Kínával kapcsolatos ismeretterjesztő és szakkönyvek, valamint cikkek, tanulmányok zöme a mai nap ezt az átírási rendszert használja.

Története[szerkesztés]

A tudós Sir Thomas Francis Wade, aki Brit Birodalom nagyköveteként tevékenykedett Kínában, és a Cambridge-i Egyetem első sinológus professzora volt, 1867-ben jelentette a mandarin kínai, vagyis a kínai nyelv korabeli pekingi dialektusán alapuló tankönyvét angolul. Az itt használt, általa kidolgozott átírási rendszer képezte az alapját a ma Wade–Giles néven ismert latin betűs átírásnak. Ezt tökéletesítette tovább Herbert Allen Giles diplomata és sinológus, akinek mérföldkőnek számító angol–kínai szótára 1892-ben jelent meg. Az átírási rendszert 1912-ben Giles fia, a British Museum akkori kurátora, Lionel Giles (1875–1958) véglegesítette.

Szótagtáblázat[szerkesztés]

Wade–Giles táblázat Szótagkezdők Wade–Giles táblázat
p p' m f t t' n l k k' h ch ch' hs ch ch' sh j ts ts' s
a szótagvégű csoport ih/û chih ch'ih shih jih tzu tz'u szu ih/û a szótagvégű csoport
a a pa p'a ma fa ta t'a na la ka k'a ha cha ch'a sha tsa ts'a sa a
o o po p'o mo fo to t'o no lo ko k'o ho cho ch'o jo tso ts'o so o
ê ê t'ê chê ch'ê shê tsê ts'ê ê
ai ai pai p'ai mai tai t'ai nai lai kai k'ai hai chai ch'ai shai tsai ts'ai sai ai
ei ei pei p'ei mei fei tei t'ei nei lei kei hei chei shei tsei ei
ao ao pao p'ao mao tao t'ao nao lao kao k'ao hao chao ch'ao shao jao tsao ts'ao sao ao
ou ou p'ou mou fou tou t'ou nou lou kou k'ou hou chou ch'ou shou jou tsou ts'ou sou ou
an an pan p'an man fan tan t'an nan lan kan k'an han chan ch'an shan jan tsan ts'an san an
ên ên pên p'ên mên fên tên nên kên k'ên hên chên ch'ên shên jên tsên ts'ên sên ên
ang ang pang p'ang mang fang tang t'ang nang lang kang k'ang hang chang ch'ang shang jang tsang ts'ang sang ang
êng êng pêng p'êng mêng fêng têng t'êng nêng lêng kêng k'êng hêng chêng ch'êng shêng jêng tsêng ts'êng sêng êng
êrh êrh êrh
i szótagvégű csoport i i pi p'i mi ti t'i ni li chi ch'i hsi i i szótagvégű csoport
ia ya tia lia chia ch'ia hsia ia
io yo io
ieh yeh pieh p'ieh mieh tieh t'ieh nieh lieh chieh ch'ieh hsieh ieh
iai yai iai
iao yao piao p'iao miao tiao t'iao niao liao chiao ch'iao hsiao iao
iu yu miu tiu niu liu chiu ch'iu hsiu iu
ien yen pien p'ien mien tien t'ien nien lien chien ch'ien hsien ien
in yin pin p'in min nin lin chin ch'in hsin in
iang yang niang liang chiang ch'iang hsiang iang
ing ying ping p'ing ming ting t'ing ning ling ching ch'ing hsing ing
u szótagvégű csoport u wu pu p'u mu fu tu t'u nu lu ku k'u hu chu ch'u shu ju tsu ts'u su u u szótagvégű csoport
ua wa kua k'ua hua chua ch'ua shua jua ua
uo wo kuo k'uo huo shuo uo
uai wai kuai k'uai huai chuai ch'uai shuai uai
ui wei tui t'ui kui k'ui hui chui ch'ui shui jui tsui ts'ui sui ui
uan wan tuan t'uan nuan luan kuan k'uan huan chuan ch'uan shuan juan tsuan ts'uan suan uan
un wen tun t'un nun lun kun k'un hun chun ch'un shun jun tsun ts'un sun un
uang wang kuang k'uang huang chuang ch'uang shuang uang
ung weng tung t'ung nung lung kung k'ung hung chung ch'ung jung tsung ts'ung sung ung
ü szótagvégű csoport ü chü ch'ü hsü ü ü szótagvégű csoport
üeh yüeh nüe lüe chüeh ch'üeh hsüeh üeh
üan yüan lüan chüan ch'üan hsüan üan
ün yün chün ch'ün hsün ün
iung yung chiung ch'iung hsiung iung
Wade–Giles táblázat p p' m f t t' n l k k' h ch ch' hs ch ch' sh j ts ts' s Wade–Giles táblázat
Szótagkezdők
Színmagyarázat:
„szabályos” szótagkezdet vagy szótagvég

Az a szótagvégű csoport a következő esetek közvetlen kombinációjában:

  • i+a szótagvégű csoport
  • u+a szótagvégű csoport
  • ü+a szótagvégű csoport
i, u, ü szótagvégű csoport módosult változatai a következő esetekben:
  • i+a szótagvégű csoport
  • u+a szótagvégű csoport
  • ü+a szótagvégű csoport
szótag a szótagkezdő és a szótagvég kombinációja által (vagy azok az esetek, amikor nincs szótagkezdő) szótag a szótagkezdő és a szótagvég módosult kombinációja által