Messier-katalógus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Messier-katalógus Charles Messier francia csillagász által 1758 és 1782 között összeállított katalógus, amely a legfényesebb mélyégobjektumokat tartalmazza. Ezek között vannak nyílthalmazok, gömbhalmazok, ködök és galaxisok, tévedésből egy kettőscsillag is bekerült (a Messier 40). A katalógus objektumait M betűvel és egy számmal szokás jelölni. Eredeti célja azon égi objektumoknak a felsorolása volt, amelyeket gyakran tévesztettek össze az akkor a csillagászat érdeklődésének középpontjába került üstökösökkel, ugyanis készítése évszázadában jött rá Edmond Halley, hogy az üstökösök a Naprendszer tagjai, így keresésük és pályájuk meghatározása rendszeres tevékenységgé vált. (Az M1-et Messier a Halley-üstökös 1758-as visszatérésének keresése közben véletlenül fedezte fel, tévesen az üstökösnek gondolva, megtalálásának elsőségét a német Johann Georg Palitzschra hagyva.) Napjainkban elsősorban amatőrcsillagászok használják, mert sok viszonylag fényes, könnyen megfigyelhető mélyég-objektum van benne.

A Messier által használt eszközök fejlettsége általában nem tette lehetővé, hogy a katalogizált csillaghalmazokban különálló csillagokat tudjon észlelni. Ezt a Messier-objektumok jelentős részénél William Herschel tudta először megtenni.

Mivel Messier Franciaországban élt és csillagászati tevékenységét is ott végezte, katalógusa csak az északi égbolt és a déli égbolt onnan megfigyelhető részének objektumait tartalmazza. Mivel számos, a déli égbolton lévő, illetve Messier korában még nem ismert, de fényes vagy érdekes, az amatőrcsillagászok számára elérhető mélyég-objektumot nem tartalmaz, ezért Patrick Caldwell-Moore 1995-ben elkészítette a Caldwell-katalógust, mely 109 objektumot tartalmaz, és a Messier-katalógus kiegészítésének tekinthető.

A Messier-objektumok elhelyezkedése a csillagos égen

Története[szerkesztés]

Charles Messier portréja 1771-ből
Az Androméda-köd (M31) Messier által készített rajza. Világosan felismerhető az M31 és az M32 mellett az NGC 205 (M110) is.
A Nagy Orion-köd (M42/M43) Messier rajzán

Az első kiadás[szerkesztés]

Az első kiadás 1774-ben jelent meg a Mémoires de l'Academie című kiadványban, és az M1 - M45 objektumokat tartalmazta. Ebben a kiadásban megtalálható volt szinte az összes, korábban már ismert mélyég-objektum, melyet Párizsból meg lehetett figyelni. Ezen felül 29 független felfedezés is helyt kapott a katalógusban, melyek közül 18 volt Messier eredeti felfedezése. Későbbi kutatások, tisztázások után az első kiadás 45 objektuma közül

 • 33 csillaghalmaznak (ebből 19 nyílthalmaz, 14 gömbhalmaz)
 • 7 csillagködnek (5 diffúz gázköd, 1 planetáris köd, illetve 1 szupernóva-maradvány)
 • 3 galaxisnak, és
 • 2 egyéb objektumnak (M24 csillagköd, M40 kettőscsillag) bizonyult.

A második kiadás[szerkesztés]

Az első kiegészítés 1780-ban jelent meg, az első kiadás újranyomtatásával együtt. Ez már az M68-ig tartalmazta az objektumokat. Ez a kiadás az első kiadásban szereplőeknél jóval halványabb objektumokkal egészíti ki a listát. Ez a Messier által használt eszközök minőségének javulását jelzi, és valószínűleg annak is köszönhető, hogy egyre nagyobb tapasztalatokat szerzett a megfigyelésben. A lista 23 új objektuma közül 21 Messier független felfedezése, ebből 14 az eredeti észlelés. Az 1780. augusztus 31-én felfedezett M69 és M70 a kiadás függelékében kapott helyet. A katalógus végén található azon objektumok listája, melyeket más csillagászok észleltek, de Messier nem tudta őket megfigyelni, illetve Nicolas Louis de Lacaille katalógusa, amely a déli égbolt csillagködjeit tartalmazza. A katalógus 23 új eleme közül

 • 12 csillaghalmaz (6 nyílthalmaz és 6 gömbhalmaz)
 • 1 planetáris köd
 • 10 galaxis, melyek közül 5 a Virgo-halmaz tagja.

Az utolsó kiadások[szerkesztés]

A végső kiadás 1781-ben jelent meg, és az M103 objektummal zárult. A benne szereplő 35 új objektum közül 22-t Pierre Méchain fedezett fel. A felfedezéseiről értesítette Messier-t, aki a pozícióméréseket végezte el (az utolsó három objektum kivételével, melyeket a kiadás szoros határideje miatt nem tudott ellenőrizni). Ez a kiadás szintén tartalmazta a sikertelen megfigyeléseket és Lacaille listáját. 1784-ben ezt a kiadást változtatás nélkül újra közölték.

Az elmaradt bővítések[szerkesztés]

Messier valószínűleg tervezte a katalógus újabb kiadását 1790 körül, de erre sohasem került sor. Több ok lehetett, amiért felhagyott a további munkával:

 • 1781-ben William Herschel felfedezte az Uránuszt. Messier ennek megfigyelésével, pályájának kiszámításával sok időt töltött el
 • ugyanebben az évben súlyos baleset érte, és több, mint egy évig ágyhoz volt kötve
 • felépülése után a Merkúrt figyelte meg, és üstökösök után kutatott

Valószínűleg az is nagyban befolyásolta a katalogizálás befejezését, hogy Herschel is belekezdett a ködök szisztematikus felkutatásába, és a Messier-énél kifinomultabb műszerei segítségével hamarosan több ezer objektumot figyelt meg.

Utólagos kiegészítések[szerkesztés]

Az M104 és M110 közötti objektumokat utólag csatolták a listához. Azóta is vita tárgya ez a bővítés, nem mindenki fogadja el a hozzáadott objektumokat, bár a vita elsősorban tudománytörténeti jelentőségű, gyakorlatilag minden csillagász a 110 elemből álló változatot használja egyszerű gyakorlati megfontolásból, a Messier-lista ugyanis a legismertebb, így az abban szereplő objektumok könnyen megjegyezhetőek. A kiegészítés támogatói azzal érvelnek, hogy ezek már Messier és Méchain számára is ismertek voltak. A listához az utólagosan csatoltak a következők:

 • Az M104-et Pierre Méchain fedezte fel 1781. május 11-én, Messier csak kézzel írta bele a katalógus 1781-es kiadásának saját maga által birtokolt példányába. Az objektumot 1921-ben csatolták véglegesen a listához.
 • Az M105-öt (1781. március 4-én), az M106-ot (1781 júliusában) és az M107-et (1782 áprilisában) szintén Méchain fedezte fel; ezeket az objektumokat 1947-ben adták a listához.
 • Az M108-at és az M109-et 1953-ban csatolták. A két objektumot Messier jegyzetei szerint Méchain 1781 februárjában és márciusában észlelte először.
 • Az utolsó objektumot, az M110-et Messier fedezte fel 1773. augusztus 10-én. A katalógushoz 1966-ban csatolták.

A katalógus objektumai[szerkesztés]

A 110 objektumból 64 vagy 65 azok száma, amelyek Messier függetlenül fedezett fel (az M102 esete kérdéses), ebből 44 esetben ő volt az első észlelő. 28 vagy 29 független megfigyelés Messier barátjának és kollégájának, Pierre Méchain-nek a nevéhez fűződik.

Egy 2002-ben készített jelentés[1] szerint a 110 objektumból kivételesen kedvező viszonyok esetén 38 észlelhető szabad szemmel.

A Messier-katalógus 110 objektuma között:

 • 40 galaxis
 • 29 gömbhalmaz
 • 27 nyílthalmaz
 • 6 diffúz gázköd
 • 4 planetáris köd
 • 1 szupernóva-maradvány, valamint
 • 3 egyéb objektum található (a M24 Tejút-sűrűsödés, az M40 kettőscsillag és a négy csillagból álló M73 csillagalakzat).

Négy kivételével valamennyi objektum szerepel az NGC-katalógusban is. A kivételek:

 • az M25, más néven IC 4725
 • az M40, azaz a Winnecke 4 kettőscsillag
 • az M45, azaz a Fiastyúk (Plejádok)
 • az M24, ami viszont magában foglalja az NGC 6033 halmazt.

Hiányzó objektumok[szerkesztés]

Messier elődeivel ellentétben meglehetősen gondos megfigyelő volt, és igyekezett arra ügyelni, hogy az általa katalogizált objektumok valóban létezőek, más égitestek segítségével megtalálhatóak legyenek. Ennek ellenére ő is hibázott, így néhány, a listáján szereplő objektum egy időre rejtve maradt más megfigyelők elől. A kérdéses objektumok:

 • Az M47 esetében a pozícióadatok számításakor Messier egy előjelhibát vétett, melyet csak 1959-ben vettek észre.
 • Az M48 tényleges pozíciója 2,5°-kal délebbre van a Messier által megadottnál. A hiba oka nem ismert.
 • Az M91 esetében a korábban felfedezett M89 segítségével akarta a pozíciót meghatározni, de vélhetően az M58 adatait használta.
 • Az M102 esete máig tisztázatlan. Két lehetséges teória tartja magát; az egyik szerint az M102 az M101 duplikációja, míg a másik lehetséges ok Messier számítási hibája.
 • Az M40 esete csak részben tartozik ehhez a listához. Messier helymeghatározása pontos volt, de egészen 1966-ig nem sikerült újra észlelni az objektumot; ekkor sikerült kimutatni, hogy az M40 megegyezik a Winnecke 4 kettőscsillaggal.

Érdekességek[szerkesztés]

Az 1970-es években többen is felvetették a Messier-maraton nevű esemény megrendezésének ötletét. A cél a katalógus 110 objektuma közül minél többnek a megfigyelése egyetlen éjszaka alatt. Mind a 110 észlelés sikeres végrehajtására évente egyszer, március közepén-végén van lehetőség.

Napjainkban minden évben megrendezik a maratont.

A katalógus[szerkesztés]

A táblázatokban használt színkódok a következők:

Csillaghalmaz
Csillagköd
Galaxis

1-10[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M1 NGC 1952 Rák-köd Crab Nebula.jpg szupernóva-maradvány 8,4m Bika
6' x 4'
M2 NGC 7089 Messier 002 2MASS.jpg gömbhalmaz 7,5m Vízöntő
13'
M3 NGC 5272 M3LRGB 891x674.jpg gömbhalmaz 7,0m Vadászebek
16'
M4 NGC 6121 Messier4.jpg gömbhalmaz 7,5m Skorpió
26'
M5 NGC 5904 M5--LRGB2 898x688.jpg gömbhalmaz 7,0m Kígyó
17'
M6 NGC 6405 Pillangó-halmaz M6a.jpg nyílthalmaz 4,5m Skorpió
15'
M7 NGC 6475 Open-cluster-Messier-7.jpeg nyílthalmaz 3,5m Skorpió
80'
M8 NGC 6523 Lagúna-köd M8 rvb.jpg gömbhalmaz és köd 5,0m Nyilas
90' x 40'
M9 NGC 6333 Messier object 009.jpg gömbhalmaz 9,0m Kígyótartó
9'
M10 NGC 6254 Messier object 010.jpg gömbhalmaz 7,5m Kígyótartó
15'

11-20[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M11 NGC 6705 Vadkacsa-halmaz Messier11.jpg nyílthalmaz 7,0m Pajzs
14'
M12 NGC 6218 Messier12.jpg gömbhalmaz 8,0m Kígyótartó
15'
M13 NGC 6205 Herkules-gömbhalmaz M13LRGB RC10.jpg gömbhalmaz 7,0m Herkules
16'
M14 NGC 6402 Messier object 014.jpg gömbhalmaz 9,5m Kígyótartó
M15 NGC 7078 Pegazus-halmaz M15 core lucky 10pc.gif gömbhalmaz 7,5m Pegazus
M16 NGC 6611 Sas-köd Eaglefairy hst big.jpg nyílthalmaz és köd 6,5m Kígyó
M17 NGC 6618 Omega-köd, Patkó-köd Messier object 017.jpg nyílthalmaz és köd 7,0m Nyilas
M18 NGC 6613 Messier18.jpg nyílthalmaz 8,0m Nyilas
M19 NGC 6273 Messier object 019.jpg gömbhalmaz 8,5m Kígyótartó
M20 NGC 6514 Trifid-köd Trifid.nebula.arp.750pix.jpg gömbhalmaz és köd 5,0m Nyilas

21-30[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M21 NGC 6531 Messier object 021.jpg gömbhalmaz 7,0m Nyilas
M22 NGC 6656 Messier object 022.jpg gömbhalmaz 6,5m Nyilas
M23 NGC 6494 Messier object 023.jpg nyílthalmaz 6,0m Nyilas
M24 Kis Sagittarius-csillagfelhő Messier 024 2MASS.jpg (csillagköd) 11,5m Nyilas
M25 Messier object 025.jpg nyílthalmaz 4,9m Nyilas
M26 NGC 6694 Messier object 026.jpg nyílthalmaz 9,5m Pajzs
M27 NGC 6853 Súlyzó-köd Messier27.jpg planetáris köd 7,25m Kis Róka
M28 NGC 6626 Messier28.jpg gömbhalmaz 8,5m Nyilas
M29 NGC 6913 Messier object 029.jpg nyílthalmaz 9,0m Hattyú
M30 NGC 7099 Messier object 030.jpg gömbhalmaz 8,5m Bak

31-40[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M31 NGC 224 Androméda-galaxis M31bobo.jpg galaxis 4,5m Androméda
M32 NGC 221 M32.jpg galaxis 10,0m Androméda
M33 NGC 598 Triangulum-galaxis M33.jpg galaxis 7,0m Északi Háromszög
M34 NGC 1039 M34 2mass atlas.jpg nyílthalmaz 6,0m Perszeusz
M35 NGC 2168 Messier35.jpg nyílthalmaz 5,5m Ikrek
M36 NGC 1960 M36 2mass.jpg nyílthalmaz 6,5m Szekeres
M37 NGC 2099 M37a.jpg nyílthalmaz 6,0m Szekeres
M38 NGC 1912 Messier object 038.jpg nyílthalmaz 7,0m Szekeres
M39 NGC 7092 Messier object 039.jpg nyílthalmaz 5,5m Hattyú
M40 Winnecke 4 Messier object 40.jpg kettőscsillag 9,0m Nagy Medve

41-50[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M41 NGC 2287 Little Beehive Messier 041 2MASS.jpg nyílthalmaz 5,0m Nagy Kutya
M42 NGC 1976 Orion-köd Orion Nebula - Hubble 2006 mosaic 18000.jpg csillagköd 5,0m Orion
M43 NGC 1982 (Az Orion-köd része) Messier object 043.jpg csillagköd 7,0m Orion
M44 NGC 2632 Praesepe, Jászol Messier 044 2MASS.jpg nyílthalmaz 4,0m Rák
M45 Plejádok, Fiastyúk nyílthalmaz 1,4m Bika
M46 NGC 2437 M46a.jpg nyílthalmaz 6,5m Hajófar
M47 NGC 2422 M47a.jpg nyílthalmaz 4,5m Hajófar
M48 NGC 2548 M48a.jpg nyílthalmaz 5,5m Északi Vízikígyó
M49 NGC 4472 M49a.jpg galaxis 10,0m Szűz
M50 NGC 2323 M50a.jpg nyílthalmaz 7,0m Egyszarvú

51-60[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M51 NGC 5194, NGC 5195 Örvény-galaxis Whirlpool (M51).jpg galaxis 8,0m Vadászebek
M52 NGC 7654 M52atlas.jpg nyílthalmaz 8,0m Kassziopeia
M53 NGC 5024 Globular Cluster M53.jpg gömbhalmaz 8,5m Bereniké Haja
M54 NGC 6715 Messier54.jpg gömbhalmaz 8,5m Nyilas
M55 NGC 6809 Messier55.jpg gömbhalmaz 7,0m Nyilas
M56 NGC 6779 M56-LRGB.jpg gömbhalmaz 9,5m Lant
M57 NGC 6720 Gyűrűs-köd M57 The Ring Nebula.JPG planetáris köd 9,5m Lant
M58 NGC 4579 M58s.jpg galaxis 11,0m Szűz
M59 NGC 4621 Messier59.jpg galaxis 11,5m Szűz
M60 NGC 4649 Messier object 060.jpg galaxis 10,5m Szűz

61-70[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M61 NGC 4303 galaxis 10,5m Szűz
M62 NGC 6266 Messier object 062.jpg gömbhalmaz 8,0m Kígyótartó
M63 NGC 5055 Napraforgó-galaxis M63.jpg galaxis 8,5m Vadászebek
M64 NGC 4826 Feketeszem-galaxis Blackeyegalaxy.jpg galaxis 9,0m Bereniké Haja
M65 NGC 3623 Leo Triplet 1 M65.jpg galaxis 10,5m Oroszlán
M66 NGC 3627 Leo Triplet 2 Sig05-016.jpg galaxis 10,0m Oroszlán
M67 NGC 2682 Messier object 067.jpg nyílthalmaz 7,5m Rák
M68 NGC 4590 Messier object 068.jpg gömbhalmaz 9,0m Északi Vízikígyó
M69 NGC 6637 Messier object 069.jpg gömbhalmaz 9,0m Nyilas
M70 NGC 6681 Messier70.jpg gömbhalmaz 9,0m Nyilas

71-80[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M71 NGC 6838 M71.jpg gömbhalmaz 8,5m Nyíl
M72 NGC 6981 Messier72.jpg gömbhalmaz 10,0m Vízöntő
M73 NGC 6994 Messier 073 2MASS.jpg csillagalakzat 9,0m Vízöntő
M74 NGC 628 The Phantom galaxis 10,5m Halak
M75 NGC 6864 Messier75.jpg gömbhalmaz 9,5m Nyilas
M76 NGC 650, NGC 651 Kis Súlyzó-köd M76-RL5-DDmin-Gamma-LRGB 883x628.jpg planetáris köd 12,0m Perszeusz
M77 NGC 1068 Cetus A Messier object 077.jpg galaxis 10,5m Cet
M78 NGC 2068 M78a.jpg reflexiós köd 8,0m Orion
M79 NGC 1904 Messier79.jpg gömbhalmaz 8,5m Nyúl
M80 NGC 6093 A Swarm of Ancient Stars - GPN-2000-000930.jpg gömbhalmaz 8,5m Skorpió

81-90[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M81 NGC 3031 Bode Galaxisa Messier 81 HST.jpg galaxis 8,5m Nagy Medve
M82 NGC 3034 Szivar-galaxis M82 HST ACS 2006-14-a-large web.jpg galaxis 9,5m Nagy Medve
M83 NGC 5236 Déli Szélkerék-galaxis M83g.jpg galaxis 8,5m Északi Vízikígyó
M84 NGC 4374 Messier84.jpg galaxis 11,0m Szűz
M85 NGC 4382 M85.jpg galaxis 10,5m Bereniké Haja
M86 NGC 4406 Messier object 086.jpg galaxis 11,0m Szűz
M87 NGC 4486 Virgo A M87 jet.jpg galaxis 11,0m Szűz
M88 NGC 4501 Messier 88.jpg galaxis 11,0m Bereniké Haja
M89 NGC 4552 Messier object 089.jpg galaxis 11,5m Szűz
M90 NGC 4569 Messier 90.jpg galaxis 11,0m Szűz

91-100[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M91 NGC 4548 Messier91.jpg galaxis 11,5m Bereniké Haja
M92 NGC 6341 Messier object 092.jpg gömbhalmaz 7,5m Herkules
M93 NGC 2447 Messier object 093.jpg nyílthalmaz 6,5m Hajófar
M94 NGC 4736 Cat's Eye Galaxy galaxis 9,5m Vadászebek
M95 NGC 3351 M95atlas.jpg galaxis 11,0m Oroszlán
M96 NGC 3368 Messier object 096.jpg galaxis 10,5m Oroszlán
M97 NGC 3587 Bagoly-köd planetáris köd 12,0m Nagy Medve
M98 NGC 4192 Messier object 098.jpg galaxis 11,0m Bereniké Haja
M99 NGC 4254 M99.jpg galaxis 10,5m Bereniké Haja
M100 NGC 4321 Spiral Galaxy M100.jpg galaxis 10,5m Bereniké Haja

101-110[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M101 NGC 5457 Szélkerék-galaxis M101 hires STScI-PRC2006-10a.jpg galaxis 8,5m Nagy Medve
M102 NGC 5866 ? Spindle Galaxy Messier object 102.jpg galaxis 10,5m Sárkány
M103 NGC 581 Messier object 103.jpg nyílthalmaz 7,0m Kassziopeia
M104 NGC 4594 Sombrero-galaxis M104 ngc4594 sombrero galaxy hi-res.jpg galaxis 9,5m Szűz
M105 NGC 3379 Messier object 105.jpg galaxis 11,0m Oroszlán
M106 NGC 4258 galaxis 9,5m Vadászebek
M107 NGC 6171 M107.jpg gömbhalmaz 10,0m Kígyótartó
M108 NGC 3556 Messier108.jpg galaxis 11,0m Nagy Medve
M109 NGC 3992 Messier109.jpg galaxis 11,0m Nagy Medve
M110 NGC 205 galaxis 10,0m Androméda

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Working list of naked-eye deep-sky objects. (Hozzáférés: 2008. március 13.)[halott link]

További információk[szerkesztés]

Commons:Category:Messier objects
A Wikimédia Commons tartalmaz Messier-katalógus témájú médiaállományokat.