Messier-katalógus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Messier-katalógus Charles Messier francia csillagász által 1758 és 1782 között összeállított katalógus, amely a legfényesebb mélyégobjektumokat tartalmazza. Ezek között vannak nyílthalmazok, gömbhalmazok, ködök és galaxisok, tévedésből egy kettőscsillag is bekerült (a Messier 40). A katalógus objektumait M betűvel és egy számmal szokás jelölni. Eredeti célja azon égi objektumoknak a felsorolása volt, amelyeket gyakran tévesztettek össze az akkor a csillagászat érdeklődésének középpontjába került üstökösökkel, ugyanis készítése évszázadában jött rá Edmond Halley, hogy az üstökösök a Naprendszer tagjai, így keresésük és pályájuk meghatározása rendszeres tevékenységgé vált. (Az M1-et Messier a Halley-üstökös 1758-as visszatérésének keresése közben véletlenül fedezte fel, tévesen az üstökösnek gondolva, megtalálásának elsőségét a német Johann Georg Palitzschra hagyva.) Napjainkban elsősorban amatőrcsillagászok használják, mert sok viszonylag fényes, könnyen megfigyelhető mélyégobjektum van benne.

A Messier által használt eszközök fejlettsége általában nem tette lehetővé, hogy a katalogizált csillaghalmazokban különálló csillagokat tudjon észlelni. Ezt a Messier-objektumok jelentős részénél William Herschel tudta először megtenni.

Mivel Messier Franciaországban élt és csillagászati tevékenységét is ott végezte, katalógusa csak az északi égbolt és a déli égbolt onnan megfigyelhető részének objektumait tartalmazza. Mivel számos, a déli égbolton lévő, illetve Messier korában még nem ismert, de fényes vagy érdekes, az amatőrcsillagászok számára elérhető mélyégobjektumot nem tartalmaz, ezért Patrick Caldwell-Moore 1995-ben elkészítette a Caldwell-katalógust, mely 109 objektumot tartalmaz, és a Messier-katalógus kiegészítésének tekinthető.

A Messier-objektumok elhelyezkedése a csillagos égen

Története[szerkesztés]

Charles Messier portréja 1771-ből
Az Androméda köd (M31) Messier által készített rajza. Világosan felismerhető az M31 és az M32 mellett az NGC 205 (M110) is.
A Nagy Orion-köd (M42/M43) Messier rajzán
Pierre Méchain

Az első kiadás[szerkesztés]

Az első kiadás 1774-ben jelent meg a Mémoires de l'Academie című kiadványban, és az M1 - M45 objektumokat tartalmazta. Ebben a kiadásban megtalálható volt szinte az összes, korábban már ismert mélyégobjektum, melyet Párizsból meg lehetett figyelni. Ezen felül 29 független felfedezés is helyt kapott a katalógusban, melyek közül 18 volt Messier eredeti felfedezése. Későbbi kutatások, tisztázások után az első kiadás 45 objektuma közül

 • 33 csillaghalmaznak (ebből 19 nyílthalmaz, 14 gömbhalmaz)
 • 7 csillagködnek (5 diffúz gázköd, 1 planetáris köd, illetve 1 szupernóva-maradvány)
 • 3 galaxisnak, és
 • 2 egyéb objektumnak (M24 csillagköd, M40 kettőscsillag) bizonyult.

A második kiadás[szerkesztés]

Az első kiegészítés 1780-ban jelent meg, az első kiadás újranyomtatásával együtt. Ez már az M68-ig tartalmazta az objektumokat. Ez a kiadás az első kiadásban szereplőeknél jóval halványabb objektumokkal egészíti ki a listát. Ez a Messier által használt eszközök minőségének javulását jelzi, és valószínűleg annak is köszönhető, hogy egyre nagyobb tapasztalatokat szerzett a megfigyelésben. A lista 23 új objektuma közül 21 Messier független felfedezése, ebből 14 az eredeti észlelés. Az 1780. augusztus 31-én felfedezett M69 és M70 a kiadás függelékében kapott helyet. A katalógus végén található azon objektumok listája, melyeket más csillagászok észleltek, de Messier nem tudta őket megfigyelni, illetve Nicolas-Louis de Lacaille katalógusa, amely a déli égbolt csillagködjeit tartalmazza. A katalógus 23 új eleme közül

 • 12 csillaghalmaz (6 nyílthalmaz és 6 gömbhalmaz)
 • 1 planetáris köd
 • 10 galaxis, melyek közül 5 a Virgo-halmaz tagja.

Az utolsó kiadások[szerkesztés]

A végső kiadás 1781-ben jelent meg, és az M103 objektummal zárult. A benne szereplő 35 új objektum közül 22-t Pierre Méchain fedezett fel. A felfedezéseiről értesítette Messier-t, aki a pozícióméréseket végezte el (az utolsó három objektum kivételével, melyeket a kiadás szoros határideje miatt nem tudott ellenőrizni). Ez a kiadás szintén tartalmazta a sikertelen megfigyeléseket és Lacaille listáját. 1784-ben ezt a kiadást változtatás nélkül újra közölték.

Az elmaradt bővítések[szerkesztés]

Messier valószínűleg tervezte a katalógus újabb kiadását 1790 körül, de erre sohasem került sor. Több ok lehetett, amiért felhagyott a további munkával:

 • 1781-ben William Herschel felfedezte az Uránuszt. Messier ennek megfigyelésével, pályájának kiszámításával sok időt töltött el
 • ugyanebben az évben súlyos baleset érte, és több, mint egy évig ágyhoz volt kötve
 • felépülése után a Merkúrt figyelte meg, és üstökösök után kutatott

Valószínűleg az is nagyban befolyásolta a katalogizálás befejezését, hogy Herschel is belekezdett a ködök szisztematikus felkutatásába, és a Messier-énél kifinomultabb műszerei segítségével hamarosan több ezer objektumot figyelt meg.

Utólagos kiegészítések[szerkesztés]

Az M104 és M110 közötti objektumokat utólag csatolták a listához. Azóta is vita tárgya ez a bővítés, nem mindenki fogadja el a hozzáadott objektumokat, bár a vita elsősorban tudománytörténeti jelentőségű, gyakorlatilag minden csillagász a 110 elemből álló változatot használja egyszerű gyakorlati megfontolásból, a Messier-lista ugyanis a legismertebb, így az abban szereplő objektumok könnyen megjegyezhetőek. A kiegészítés támogatói azzal érvelnek, hogy ezek már Messier és Méchain számára is ismertek voltak. A listához az utólagosan csatoltak a következők:

 • Az M104-et Pierre Méchain fedezte fel 1781. május 11-én, Messier csak kézzel írta bele a katalógus 1781-es kiadásának saját maga által birtokolt példányába. Az objektumot 1921-ben csatolták véglegesen a listához.
 • Az M105-öt (1781. március 4-én), az M106-ot (1781 júliusában) és az M107-et (1782 áprilisában) szintén Méchain fedezte fel; ezeket az objektumokat 1947-ben adták a listához.
 • Az M108-at és az M109-et 1953-ban csatolták. A két objektumot Messier jegyzetei szerint Méchain 1781 februárjában és márciusában észlelte először.
 • Az utolsó objektumot, az M110-et Messier fedezte fel 1773. augusztus 10-én. A katalógushoz 1966-ban csatolták.

A katalógus objektumai[szerkesztés]

A 110 objektumból 64 vagy 65 azok száma, amelyek Messier függetlenül fedezett fel (az M102 esete kérdéses), ebből 44 esetben ő volt az első észlelő. 28 vagy 29 független megfigyelés Messier barátjának és kollégájának, Pierre Méchain-nek a nevéhez fűződik.

Egy 2002-ben készített jelentés[1] szerint a 110 objektumból kivételesen kedvező viszonyok esetén 38 észlelhető szabad szemmel.

A Messier-katalógus 110 objektuma között:

 • 40 galaxis
 • 29 gömbhalmaz
 • 27 nyílthalmaz
 • 6 diffúz gázköd
 • 4 planetáris köd
 • 1 szupernóva-maradvány, valamint
 • 3 egyéb objektum található (a M24 Tejút-sűrűsödés, az M40 kettőscsillag és a négy csillagból álló M73 csillagalakzat).

Négy kivételével valamennyi objektum szerepel az NGC-katalógusban is. A kivételek:

 • az M25, más néven IC 4725
 • az M40, azaz a Winnecke 4 kettőscsillag
 • az M45, azaz a Fiastyúk (Plejádok)
 • az M24, ami viszont magában foglalja az NGC 6033 halmazt.

Hiányzó objektumok[szerkesztés]

Messier elődeivel ellentétben meglehetősen gondos megfigyelő volt, és igyekezett arra ügyelni, hogy az általa katalogizált objektumok valóban létezőek, más égitestek segítségével megtalálhatóak legyenek. Ennek ellenére ő is hibázott, így néhány, a listáján szereplő objektum egy időre rejtve maradt más megfigyelők elől. A kérdéses objektumok:

 • Az M47 esetében a pozícióadatok számításakor Messier egy előjelhibát vétett, melyet csak 1959-ben vettek észre.
 • Az M48 tényleges pozíciója 2,5°-kal délebbre van a Messier által megadottnál. A hiba oka nem ismert.
 • Az M91 esetében a korábban felfedezett M89 segítségével akarta a pozíciót meghatározni, de vélhetően az M58 adatait használta.
 • Az M102 esete máig tisztázatlan. Két lehetséges teória tartja magát; az egyik szerint az M102 az M101 duplikációja, míg a másik lehetséges ok Messier számítási hibája.
 • Az M40 esete csak részben tartozik ehhez a listához. Messier helymeghatározása pontos volt, de egészen 1966-ig nem sikerült újra észlelni az objektumot; ekkor sikerült kimutatni, hogy az M40 megegyezik a Winnecke 4 kettőscsillaggal.

Érdekességek[szerkesztés]

Az 1970-es években többen is felvetették a Messier-maraton nevű esemény megrendezésének ötletét. A cél a katalógus 110 objektuma közül minél többnek a megfigyelése egyetlen éjszaka alatt. Mind a 110 észlelés sikeres végrehajtására évente egyszer, március közepén-végén van lehetőség.

Napjainkban minden évben megrendezik a maratont.

A katalógus[szerkesztés]

A táblázatokban használt színkódok a következők:

Csillaghalmaz
Csillagköd
Galaxis

1-10[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M1 NGC 1952 Rák-köd szupernóva-maradvány 8,4m Taurus
6' x 4'
M2 NGC 7089 gömbhalmaz 7,5m Aquarius
13'
M3 NGC 5272 gömbhalmaz 7,0m Canes Venatici
16'
M4 NGC 6121 gömbhalmaz 7,5m Scorpius
26'
M5 NGC 5904 gömbhalmaz 7,0m Serpens
17'
M6 NGC 6405 Pillangó-halmaz nyílthalmaz 4,5m Scorpius
15'
M7 NGC 6475 nyílthalmaz 3,5m Scorpius
80'
M8 NGC 6523 Lagúna-köd gömbhalmaz és köd 5,0m Sagittarius
90' x 40'
M9 NGC 6333 gömbhalmaz 9,0m Ophiuchus
9'
M10 NGC 6254 gömbhalmaz 7,5m Ophiuchus
15'

11-20[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M11 NGC 6705 Vadkacsa-halmaz nyílthalmaz 7,0m Scutum
14'
M12 NGC 6218 gömbhalmaz 8,0m Ophiuchus
15'
M13 NGC 6205 Herkules-gömbhalmaz gömbhalmaz 7,0m Hercules
16'
M14 NGC 6402 gömbhalmaz 9,5m Ophiuchus
M15 NGC 7078 Pegazus-halmaz gömbhalmaz 7,5m Pegasus
M16 NGC 6611 Sas-köd nyílthalmaz és köd 6,5m Serpens
M17 NGC 6618 Omega-köd, Patkó-köd nyílthalmaz és köd 7,0m Sagittarius
M18 NGC 6613 nyílthalmaz 8,0m Sagittarius
M19 NGC 6273 gömbhalmaz 8,5m Ophiuchus
M20 NGC 6514 Trifid-köd gömbhalmaz és köd 5,0m Sagittarius

21-30[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M21 NGC 6531 gömbhalmaz 7,0m Sagittarius
M22 NGC 6656 gömbhalmaz 6,5m Sagittarius
M23 NGC 6494 nyílthalmaz 6,0m Sagittarius
M24 Kis Sagittarius-csillagfelhő (csillagköd) 11,5m Sagittarius
M25 nyílthalmaz 4,9m Sagittarius
M26 NGC 6694 nyílthalmaz 9,5m Scutum
M27 NGC 6853 Súlyzó-köd planetáris köd 7,25m Vulpecula
M28 NGC 6626 gömbhalmaz 8,5m Sagittarius
M29 NGC 6913 nyílthalmaz 9,0m Cygnus
M30 NGC 7099 gömbhalmaz 8,5m Capricornus

31-40[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M31 NGC 224 Androméda-galaxis galaxis 4,5m Andromeda
M32 NGC 221 galaxis 10,0m Andromeda
M33 NGC 598 Triangulum-galaxis galaxis 7,0m Triangulum
M34 NGC 1039 nyílthalmaz 6,0m Perseus
M35 NGC 2168 nyílthalmaz 5,5m Gemini
M36 NGC 1960 nyílthalmaz 6,5m Auriga
M37 NGC 2099 nyílthalmaz 6,0m Auriga
M38 NGC 1912 nyílthalmaz 7,0m Auriga
M39 NGC 7092 nyílthalmaz 5,5m Cygnus
M40 Winnecke 4 kettőscsillag 9,0m Ursa Major

41-50[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M41 NGC 2287 Kis Méhkas nyílthalmaz 5,0m Canis Major
M42 NGC 1976 Orion-köd csillagköd 5,0m Orion
M43 NGC 1982 De Mairan csillagködje csillagköd 7,0m Orion
M44 NGC 2632 Praesepe, Jászol nyílthalmaz 4,0m Cancer
M45 Plejádok, Fiastyúk nyílthalmaz 1,4m Taurus
M46 NGC 2437 nyílthalmaz 6,5m Puppis
M47 NGC 2422 nyílthalmaz 4,5m Puppis
M48 NGC 2548 nyílthalmaz 5,5m Hydra
M49 NGC 4472 galaxis 10,0m Virgo
M50 NGC 2323 nyílthalmaz 7,0m Monoceros

51-60[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M51 NGC 5194, NGC 5195 Örvény-galaxis galaxis 8,0m Canes Venatici
M52 NGC 7654 nyílthalmaz 8,0m Cassiopeia
M53 NGC 5024 gömbhalmaz 8,5m Coma Berenices
M54 NGC 6715 gömbhalmaz 8,5m Sagittarius
M55 NGC 6809 gömbhalmaz 7,0m Sagittarius
M56 NGC 6779 gömbhalmaz 9,5m Lyra
M57 NGC 6720 Gyűrűs-köd planetáris köd 9,5m Lyra
M58 NGC 4579 galaxis 11,0m Virgo
M59 NGC 4621 galaxis 11,5m Virgo
M60 NGC 4649 galaxis 10,5m Virgo

61-70[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M61 NGC 4303 galaxis 10,5m Virgo
M62 NGC 6266 gömbhalmaz 8,0m Ophiuchus
M63 NGC 5055 Napraforgó-galaxis galaxis 8,5m Canes Venatici
M64 NGC 4826 Feketeszem-galaxis galaxis 9,0m Coma Berenices
M65 NGC 3623 Leo Triplet 1 galaxis 10,5m Leo
M66 NGC 3627 Leo Triplet 2 galaxis 10,0m Leo
M67 NGC 2682 nyílthalmaz 7,5m Cancer
M68 NGC 4590 gömbhalmaz 9,0m Hydra
M69 NGC 6637 gömbhalmaz 9,0m Sagittarius
M70 NGC 6681 gömbhalmaz 9,0m Sagittarius

71-80[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M71 NGC 6838 gömbhalmaz 8,5m Nyíl
M72 NGC 6981 gömbhalmaz 10,0m Aquarius
M73 NGC 6994 csillagalakzat 9,0m Aquarius
M74 NGC 628 A fantom galaxis 10,5m Pisces
M75 NGC 6864 gömbhalmaz 9,5m Sagittarius
M76 NGC 650, NGC 651 Kis Súlyzó-köd planetáris köd 12,0m Perseus
M77 NGC 1068 Cetus A galaxis 10,5m Cetus
M78 NGC 2068 reflexiós köd 8,0m Orion
M79 NGC 1904 gömbhalmaz 8,5m Lepus
M80 NGC 6093 gömbhalmaz 8,5m Scorpius

81-90[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M81 NGC 3031 Bode galaxisa galaxis 8,5m Ursa Major
M82 NGC 3034 Szivar-galaxis galaxis 9,5m Ursa Major
M83 NGC 5236 Déli Szélkerék-galaxis galaxis 8,5m Hydra
M84 NGC 4374 galaxis 11,0m Virgo
M85 NGC 4382 galaxis 10,5m Coma Berenices
M86 NGC 4406 galaxis 11,0m Virgo
M87 NGC 4486 Virgo A galaxis 11,0m Virgo
M88 NGC 4501 galaxis 11,0m Coma Berenices
M89 NGC 4552 galaxis 11,5m Virgo
M90 NGC 4569 galaxis 11,0m Virgo

91-100[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M91 NGC 4548 galaxis 11,5m Coma Berenices
M92 NGC 6341 gömbhalmaz 7,5m Hercules
M93 NGC 2447 nyílthalmaz 6,5m Puppis
M94 NGC 4736 galaxis 9,5m Canes Venatici
M95 NGC 3351 galaxis 11,0m Leo
M96 NGC 3368 galaxis 10,5m Leo
M97 NGC 3587 Bagoly-köd planetáris köd 12,0m Ursa Major
M98 NGC 4192 galaxis 11,0m Coma Berenices
M99 NGC 4254 galaxis 10,5m Coma Berenices
M100 NGC 4321 galaxis 10,5m Coma Berenices

101-110[szerkesztés]

Messier szám NGC szám Elnevezés Kép Típus Látszó fényesség Csillagkép Méret
M101 NGC 5457 Szélkerék-galaxis galaxis 8,5m Ursa Major
M102 NGC 5866 Orsó-galaxis galaxis 10,5m Draco
M103 NGC 581 nyílthalmaz 7,0m Cassiopeia
M104 NGC 4594 Sombrero-galaxis galaxis 9,5m Virgo
M105 NGC 3379 galaxis 11,0m Leo
M106 NGC 4258 galaxis 9,5m Canes Venatici
M107 NGC 6171 gömbhalmaz 10,0m Ophiuchus
M108 NGC 3556 galaxis 11,0m Ursa Major
M109 NGC 3992 galaxis 11,0m Ursa Major
M110 NGC 205 galaxis 10,0m Andromeda

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Working list of naked-eye deep-sky objects. (Hozzáférés: 2008. március 13.)[halott link]

További információk[szerkesztés]

Commons:Category:Messier objects
A Wikimédia Commons tartalmaz Messier-katalógus témájú médiaállományokat.