Matematikai Wolf-díj

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A Wolf Alapítvány emblémája

A matematikai Wolf-díj egyike a Wolf-díjaknak, amelyeket évente osztanak ki.

A díjazottak[szerkesztés]

Év Díjazott Megjegyzés
2023 Ingrid Daubechies
2022 George Lusztig
2021 Nem adták ki
2020
Simon Donaldson
Yakov Eliashberg
A differenciálgeometriában és a topológiában elért eredményeikért
2019 Greg Lawler
Jean-François Le Gall
2018 Alexander Beilinson
Volodimir Drinfeld
2017 Richard Schoen
Charles Fefferman
2016 Nem adták ki
2015 James Arthur a nyomformulával kapcsolatos nagyszabású munkájáért és a reduktív csoportok automorf reprezentációinak elméletéhez való hozzájárulásáért
2014 Peter Sarnak az analízis, számelmélet, geometria és kombinatorika terén kifejtett munkájáért
2013 George Mostow úttörő hozzájárulásáért a geometriához és a Lie-csoport elméletéhez
Michael Artin az algebrai geometria terén kifejtett munkájáért
2012 Michael Aschbacher a véges csoportokkal kapcsolatos munkájáért
Luis Caffarelli a parciális differenciálegyenletekkel kapcsolatos munkájáért
2011 Nem adták ki
2010 Shing-Tung Yau a geometriai analízisben végzett munkájáért
Dennis Sullivan innovatív hozzájárulásáért az algebrai topológiához és a komplex dinamikához
2009 Nem adták ki
2008 Pierre Deligne a vegyes Hodge-elmélet, a Weil-sejtés, a Riemann–Hilbert-levelezés terén végzett munkájáért és az aritmetikához való hozzájárulásáért
Phillip Griffiths a Hodge-struktúrák variációihoz, az Abel-integrál periódusainak elméletéhez és a komplex differenciálgeometriához való hozzájárulásáért
David Mumford az algebrai felületek, a geometriai invariánsok terén végzett munkájáért és a theta függvények modern algebraelméleti megalapozásáért
20062007 Hillél Fürstenberg az ergodelmélethez, valószínűségszámításhoz, topológiai dinamikához, szimmetrikus terek és homogén folyamok elméletéhez való kiemelkedő hozzájárulásáért
Stephen Smale a differenciáltopológia, a dinamikus rendszerek, a matematikai közgazdaságtan és más matematikai területek alakításában alapvető szerepet játszó úttörő hozzájárulásaiért
2005 Grigorij Margulisz az algebrában, számelméletben, kombinatorikában és mértékelméletben végzett monumentális munkájáért
Szergej Novikov az algebrai és differenciáltopológiához, matematikai fizikához történt alapvető és úttörő hozzájárulásaiért
2004 Nem adták ki
20022003 Szato Mikio az algebrai analízis, benne a hiperfüggvények és mikrofüggvények elméletének létrehozásáért, a holonóm kvantumtérelmélet és a szolitonegyenletek egységes elméletének megalkotásáért
John Tate az algebrai számelmélet számos fogalmának megalkotásáért
2001 Vlagyimir Arnold a matematika számos területén végzett mély és jelentős munkájáért, különösen a dinamikus rendszerek, differenciálegyenletek és szingularitás-elmélet terén
Szaharón Selah a matematikai logika és halmazelmélet terén elért számos alapvető eredményéért és azok matematikán belüli alkalmazásaiért
2000 Raoul Bott a mély topológiai és differenciálgeometriai felfedezéseiért, amelyeket a Lie-csoportok és differenciáloperátorok elméletében és a matematikai fizikában alkalmazott
Jean-Pierre Serre számos alapvető topológiai, algebrai geometriai, algebrai és számelméleti felfedezéséért, szuggesztív előadásaiért és írásaiért
1999 Lovász László a kombinatorika, elméleti számítógéptudomány és kombinatorikus optimalizálás terén elért kiemelkedő eredményeiért
Elias M. Stein a klasszikus és euklideszi Fourier-analízis terén elért eredményeiért és tanítása, művei által az analisták egész generációjára gyakorolt hatásáért
1998 Nem adták ki
19961997 Joseph Keller az elektromágneses, optikai és hanghullámok terjedésének elméletében, valamint a folyadékok, szilárd testek, kvantum- és statisztikus mechanikában tett jelentős felfedezéseiért
Jakov Szinaj a statisztikus mechanika, dinamikus rendszerek ergodelmélete és fizikai alkalmazásaik matematikailag precíz módszereihez történő alapvető hozzájárulásaiért
19951996 Robert Langlands a számelmélet, automorf formák és csoportreprezentációk területein gyakorolt úttörő munkájáért és rendkívüli meglátásaiért
Andrew Wiles a számelméletben és más területeken elért látványos eredményeiért, a Fermat-sejtés bizonyításáért
19941995 Jürgen Moser a Hamilton-mechanika stabilitásával kapcsolatos mély munkájáért, a nemlineáris differenciálegyenletekkel kapcsolatos eredeti és nagy hatású eredményeiért
1993 Mihail Gromov a globális Riemann-geometriához, szimplektikus geometriához, algebrai topológiához, geometriai csoportelmélethez és parciális differenciálegyenletek elméletéhez történő forradalmi hozzájárulásaiért
Jacques Tits az algebrai és más csoportok elméletéhez történő úttörő és alapvető hozzájárulásaiért
1992 Lennart Carleson alapvető hozzájárulásáért a Fourier-analízishez, a komplex analízishez, a kvázikonform leképezésekhez és a dinamikus rendszerekhez
John G. Thompson alapvető hozzájárulásáért a véges csoportok elméletének minden aspektusához és a matematika egyéb ágaival való kapcsolataihoz
1991 Nem adták ki
1990 Ennio de Giorgi és Ilja Pjatecki-Sapiro a homogén komplex tartományok, diszkrét csoportok, reprezentációelmélet és automorf formák elméletében elért alapvető eredményeiért
1989 Alberto Calderón úttörő munkájáért a szinguláris integráloperátorok és ezek alkalmazása terén a parciális differenciálegyenletek fontos problémáiban
John Milnor ötletes és rendkívül eredeti felfedezéseiért a geometriában, amelyek algebrai, kombinatorikai és differenciálelméleti szempontból fontos új távlatokat nyitottak a topológiában
1988 Friedrich Hirzebruch a topológiát, az algebrai és differenciálgeometriát, valamint az algebrai számelméletet ötvöző kiemelkedő munkájáért és a matematikai együttműködést és kutatást ösztönző magatartásáért
Lars Hörmander a modern analízisben, különösen a pszeudodifferenciál- és Fourier-integrál-operátorok alkalmazása a lineáris parciális differenciálegyenletek terén végzett alapvető munkájáért
1987 Ito Kijosi az elméleti és alkalmazott valószínűségszámítás terén elért alapvető eredményeiért, különösen a sztochasztikus differenciál- és integrálszámítás megalkotásáért
Lax Péter az analízis és alkalmazott matematika számos területén elért kiemelkedő eredményeiért
1986 Samuel Eilenberg az algebrai topológiában és homologikus algebrában végzett alapvető munkásságáért
Atle Selberg a számelméletben, a diszkrét csoportok és automorf formák elméletében végzett mély és eredeti munkájáért
19841985 Kodaira Kunihiko kiemelkedő hozzájárulásáért a komplex sokaságok és algebrai varietások tanulmányozásához
Hans Lewy sok, mára klasszikussá és alapvetővé vált kezdeményezésért a parciális differenciálegyenletek terén
19831984 Erdős Pál a számelmélet, kombinatorika, valószínűségszámítás, halmazelmélet és analízis terén elért számos eredményéért és a világ matematikusaira személyesen kifejtett hatásáért
Siing Sen Csern a globális differenciálgeometriában elért kimagasló eredményeiért, amelyek a matematika egészére hatással voltak
1982 Mark Krejn a funkcionálanalízisben és alkalmazásaiban elért alapvető eredményeiért
Hassler Whitney alapvető munkájáért az algebrai topológia, a differenciálgeometria és a differenciáltopológia területén
1981 Lars Ahlfors tartalmas felfedezéseiért és hatékony új módszerek bevezetéséért a geometriai függvényelméletben
Oscar Zariski az algebrai geometria modern szemléletének megalkotója, összeolvasztva azt a kommutatív algebrával
1980 Henri Cartan az algebrai topológia, komplex függvénytan és homologikus algebra terén tett úttörő munkájáért, valamint egy matematikus-generáció ihletett vezetéséért
Andrej Kolmogorov a Fourier-analízis, valószínűségszámítás, ergodelmélet és a dinamikus rendszerek elmélete terén tett mély és eredeti felfedezéseiért
1979 Jean Leray a topologikus módszereknek a differenciálegyenletek kutatásába történő bevezetéséért
André Weil algebrai geometriai módszerek ihletett számelméleti alkalmazásaiért
1978 Izrail Gelfand a funkcionálanalízis, csoportok reprezentációelmélete terén végzett munkájáért, a matematika és alkalmazott matematika számos területén elért eredményeiért
Carl Siegel a számelmélet, többváltozós komplex függvénytan és égi mechanika terén elért eredményeiért

Magyar díjazottak[szerkesztés]

Magyar vagy magyar származású díjazott volt Erdős Pál (1983-1984), Lax Péter (1987), Lovász László (1999) és Raoul Bott (2000).

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]