Ugrás a tartalomhoz

Kagylókürt (folyóirat)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Kagylókürt
Adatok
Típusfolyóirat
Tematikaspiritualitás, kultúra, vallás, filozófia, művészet

Alapítva1985, Bécs - Abhay Narayan (Vida Dénes)
KiadóGangesz Indiai–Magyar Kulturális Alapítvány
Főszerkesztő- Abhay Narayan (1985-1993)

- Bányay Géza, Kellár Márta (1993-2000)

- Rácz Géza (2000- )
Példányszámösszesen 75 (2021. szeptember) - évente kétszer
Politikai kötődésnincs
SzékhelyPécs, Perczel Miklós u. 26.

ISSN0865-4298
A Kagylókürt weboldala
A Kagylókürt folyóirat LXXII. számának borítója

A Kagylókürt a keleti és nyugati szellemiség közötti kapcsolat kutatását képviselő spirituális és kulturális folyóirat. 1985-ös alapítását követően 1989 óta jelenik meg Magyarországon, jelenleg (2021) évente kétszer. A lap kiadója a Gangesz Indiai–Magyar Kulturális Alapítvány. Neve egyúttal a folyóirat szerzőiből, alkotóiból álló szellemi műhelynek is a megnevezése.[1]

Nevének jelentése, eredete[szerkesztés]

A kagylókürt (tulajdonképpen csigakürt) világszerte megtalálható sok (főként tengermelléki) nép hagyományos eszköztárában.[2] Az impresszum oldal fejlécében szerepel az alábbi meghatározás:[3][4]

A kagylókürt jellegzetes keleti hangszer, melyet a régi időkben sok nép használt, így a magyarok elei is jelek adására, információ továbbítására. Az óind hagyomány szerint a Kagylókürt a Hangot, illetve a szellemi bőségszarut jelképezi, másutt pedig a lélek győzelmét az anyag felett.
– Kagylókürt

Története[szerkesztés]

A legelső, kísérleti szám Franciaországban készült, és Bécsben jelent meg az első magyar hindu szerzetes, Abhay Narayan (1954 – 1993)[5] szerkesztésében. A folyóirat szamizdat kiadványként a Bécsben járó turisták közvetítésével jutott be az országba. A lap kezdeti célja elsősorban a védikus életszemlélet bemutatása volt. Az első, kísérleti szám borítóján is ez állt: „Az egyetlen magyar nyelvű folyóirat a védikus filozófiáról és kultúráról”. Abhay Narayan „olyan írásokat akart közölni, amelyek - származzanak bármely kulturális és földrajzi közegből - haladó szellemiségűek, és segítenek véghezvinni az olvasóban egy belső forradalmat. Lelki életszemléletet, erőszak-nélküliséget, erkölcsöt, természet közeli életet, tiszta és egészséges környezetet szeretett volna teremteni mindenki számára. Ez volt az üzenet.”[5]

Az 1989-es változásoknak köszönhetően lehetővé vált a Kagylókürt hazai kiadása, a megjelenés pedig folyamatossá vált. Azóta rendszeresen jelenik meg Magyarországon a folyóirat. Az első számoktól kezdve a hindu filozófia bemutatása mellett jelentős szerepet kaptak a legégetőbb társadalmi problémákkal foglalkozó írások is (ökológia, magzatvédelem, erőszakmentesség, vegetáriánus életmód, egészség, reklám és agymosás, drog stb.) Egyedi látásmódot képviseltek a matematika, a fizika és a misztika kapcsolatát feltáró cikkek, melyek a természettudományok legfrissebb eredményeinek értelmezésére törekedtek a keleti tanítások fényében.

Abhay Narayan 1993-ban bekövetkezett halálát követően a régi szerkesztőgárda folytatta a munkát (Kellár Márta, Bányay Géza, Rácz Géza; Gera Ildikó, Mikola Klára).

2000-től Rácz Géza lett a főszerkesztő, aki a szerzőkkel műhelymunkában közösen készíti a folyóiratot napjainkban is.

2001-től a magazin már tematikus számokkal jelentkezett (29 – 50. szám). A fókuszáltság, egy téma részletes körbejárása, megvizsgálása mind a mai napig jellemzi a lapot. A terjedelem nőtt, de a magazinokra jellemző általános trendektől eltérően megmaradtak a fekete-fehér illusztrációk. Ebben az évben indult útjára az Orientáció, Rácz Géza szavaival „a lap a lapban”[6] melléklet, mely a hindu tradíció forrásait értelmezi és teszi közkinccsé. Azóta az Orientáció a Kagylókürt „magja”, mely az olvasó számára is láthatóvá, hozzáférhetővé teszi azt a szellemi alapot, melyre a folyóirat építkezik.

2008-ban az 50., jubileumi szám megjelenése kapcsán jött létre a Kagylókürt archiváló jellegű honlapja, mely jelenleg is működik.[7] Az egy évnél régebbi számok anyagának túlnyomó része – több mint 1200 cikk – elérhető ezen a felületen. Egy, a lap történetét bemutató két részből álló film is készült ebben az évben.[1]

2009-ben nagy átalakuláson ment át a folyóirat: az éves megjelenések száma kettőre csökkent, viszont tovább bővült a terjedelem, a magazin jelleg megszűnt, s a lap címlapján feltűnt az első a jellegzetes kivágásforma: a négyzet. Ezt 2014-ben a háromszög alakzat, majd 2019-ben a kör alakú kivágás váltotta fel.[8]

2015. november 28-án jubileumi gálaműsorral ünnepelték az első Kagylókürt megjelenésének 30. évfordulóját. [9]

Karakter, célkitűzések[szerkesztés]

A lap szellemi örökségeként tekint arra a szemléletmódra, melyet Abhay Narayan képviselt hazánkban. E szemléletet tükrözi a folyóirat hasábjain többször felbukkanó alábbi idézet is Kőrösi Csoma Sándortól:[10]

Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar az ősindiai kultúra tárházában.
– Kőrösi Csoma Sándor - végrendelet

A periodika figyelmének hatóköre kiterjed az emberiség szinte valamennyi szellemi és spirituális hagyományára, a tudomány és a kultúra aktuális és örök kérdéseire is. Leghangsúlyosabb törekvése az említett szellemi dimenziók közötti párhuzamok, kapcsolatok feltárása, a közös, egyetemes értékek kutatása, vizsgálata, közkinccsé tétele.

A Kagylókürt létrejöttére és kezdeti jellegzetességeire tekintettel, eredetileg az olyan hinduizmussal foglalkozó folyóiratok körébe tartozott, mint a The Harmonist,[11] a Clarion Call[12]vagy a Hinduism Today.[13] Azonban már a kezdetektől teret kaptak, majd története során egyre nagyobb szerephez jutottak lapjain a nem indiai szellemi hagyományok, vallási, kulturális és tudományos tárgykörök – így a magyar kultúra, a magyar történelem kérdései is.[14]

Önmeghatározása szerint:[7]

"A Kagylókürt – keletre és nyugatra egyaránt nyitott bölcseleti alapokon nyugodva – kizárólag a magas szintű filozófiai gondolkodást, és a tiszta, őszinte igazságkeresést szem előtt tartva kínál útmutatást azoknak, akik vallják, hogy a bölcselet mindig időszerű, és a hétköznapok gondján-baján túl az élet valódi értelmét és célját keresik.”

Honlapja szerint pedig elsődleges célja:

 • a keleti szellemiség közvetítése a magyarság és a nyugati ember számára,
 • a lelki, szellemi értékek felmutatása, képviselete,
 • az emberiség szellemi hagyatékának, összegző tradícióinak védelme és kutatása,
 • törekvés az egymástól eltávolodott keleti és nyugati típusú gondolkozás, szemlélet közelítésére, egyesítésére.”[7]

Tartalmi jellemzők és témák[szerkesztés]

A Kagylókürtben megjelenő cikkek, írások hangvétele sokszínű, találhatóak benne probléma- és kérdésfelvető, valamint ismeretközlő, tárgyilagos és esszé-szerű művek is. A folyóirat legjellemzőbb műfaja az esszé és a tanulmány, de ezek mellett találhatóak benne interjúk, úti beszámolók, novellák, egyéb elbeszélések, versek, továbbá fényképek és grafikák is.

Témái: „holisztikus világszemlélet * emberi hivatás * távlatnyitás * organikus szemléletmód * az élet algoritmusa * paradigmaváltás * karma * szanszkrit nyelv * jóga * szamszára * philosophia perennis * mitológia * progresszív tudatosság * szellemi iskola * humánum * theoum * indiai bölcselet * tudatos szemléletformálás * új tudományosság * önmegvalósítás * értékrend-orthodoxia * morálkonzervativizmus * kultúrklasszicizmus * hiteles öntudat * természetes életmód * vegetárizmus * kelet és nyugat * spirituális szintézis * gyakorlati életbölcsesség * személyiségformálás * lelki értékrend * felelős életszemlélet * konfliktuskezelés * test és lélek * egész-ség * metafizikai tudatosság *”[15]

Az egyes számok tematikája a főszerkesztői vezércikkben kerül bemutatásra, melynek címe egyben az adott szám alcíme is (pl. Hely, tér, űr - 71. szám). E tematika fogja össze az adott számban megjelenő cikkeket.

Mellékletek és rovatok[szerkesztés]

A Kagylókürt állandó melléklete az Orientáció. A Név és Forma vizuális melléklet 2009 és 2017 között – előbb nyomtatott majd interneten elérhető formában – jelent meg. A Keleti hangszerlexikon rovat 2002 és 2018 között negyven alkalommal mutatott be keleti hangszereket.

Kapcsolatai a magyar szellemi élettel[szerkesztés]

A Kagylókürt folyóirat felbukkanása a magyar sajtóban, az egészen másfajta holisztikus-szemlélet, az új, addig nem hozzáférhető információk, a sokszínű tartalom, az úttörő formátum – a 2009-ben készült dokumentumfilmben megszólaló olvasók szerint – „minden vonatkozásban intellektuális élményt” jelentett a rendszerváltás éveiben.[1][forrás?]

A spirituális létszemlélet alapfogalmait bemutató televíziós ismeretterjesztő műsor, a Világokon át 11. részében (Sorsunk kódjai: szabadság vagy determináció?) a lap főszerkesztője, Rácz Géza is közreműködött: az indiai eszmerendszer egyik pillérét, a karma fogalmát mutatta be.[16]

Kapcsolódó szervezetek, rendezvények[szerkesztés]

A Kagylókürt kiadója a Gangesz Alapítvány (korábbi nevén Hindu–Magyar Kulturális Alapítvány), mely az indiai és a magyar hagyományok összekapcsolását tűzte ki célul.[17]

Országszerte több városban működnek a Kagylókürt szellemiségét ápoló Mandala-körök. Először 1996 decemberében Pázmándfalun alakult Kagylókürt Mandala Baráti Kör.[18] Majd annak megszűnése után 2012-ben Pécsett egyetemisták kezdeményezésére jött létre a mai Mandala-kör hálózat első tagja.[19][20]

Az új számok megjelenését nyilvános bemutató követi Budapesten, hagyományosan az Írók Boltjában,[21] illetve Pécsett.[22]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c Kagylókürt_Autentikus_Szellemi_Mühely_1.flv. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 2. (2020. január 12.) „Conch (instrument)” (angol nyelven). Wikipedia.  
 3. Magyarországi vonatkozás: Fenékpuszta mellett felszínre került egy középső rézkori triton csigakürt. – Kalicz Nándor: A rézkori balatoni csoport leletei Veszprém Megyében in A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 8 (1969.) 86. o.
 4. Lásd a pl. a Kagylókürt LXXII. számának 2. oldalán az impresszumot.
 5. a b Közösség - Mestereink - B.A. Naraján Szvámí. www.nandafalva.hu. [2020. június 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 6. A lap 50. számának megjelenése alkalmából készült filmben hangzik el. Lásd.: https://www.youtube.com/watch?v=ondAc8k96_8 (0:06-tól. Hozzáférés: 2020. június 24.)
 7. a b c Kagylókürt | autentikus szellemi műhely (hu-HU nyelven). (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 8. A kivágásformák szimbolikájáról, jelentőségéről Rácz Géza írt a Kagylókürt 56. számában a Paradigma c. cikkében a 15-16. oldalon.
 9. 30 év az összegző tradíciók jegyében. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 10. Ez az idézet olvasható többek kötött Kőrösi Csoma Sándor jelképes síremlékén, Szegeden a Dóm téren. Az idézet a Kagylókürtben pl. Bányai Géza: Honnan s hová? Öt éve távozott el Abhay Narayan c. cikkében olvasható (Kagylókürt 26. szám: http://www.kagylokurt.hu/14104/eloszo/honnan-s-hova-ot-eve-tavozott-el-abhay-narayan.html)
 11. Hinduism and Ecology (amerikai angol nyelven). Harmonist. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 12. Constance Jones – James D. Ryan: Encyclopedia of Hinduism. 2006. ISBN 978-0-8160-7564-5 Hozzáférés: 2020. június 24.  
 13. Academy, Himalayan: Hinduism Today Magazine (angol nyelven). www.hinduismtoday.com. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 14. Archívum | Kagylókürt (hu-HU nyelven). (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 15. A felsorolás a Kagylókürt egyes számaiban jelent meg a fenti formátumban.
 16. A Világokon át c. sorozat megjelent könyv formátumban is!. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 17. Gangesz Alapítvány: Rólunk. Gangesz Alapítvány. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 18. Gondolatok a pázmándfalui Mandala Baráti Kör alakulásáról | Kagylókürt (hu-HU nyelven). (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 19. Az aktuális helyzetről, rendezvényekről a Mandala Kör Hálózat facebook oldala szolgál információval.
 20. Mandala Kör Hálózat (magyar nyelven). www.facebook.com. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 21. Írók Boltja. www.irokboltja.hu. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 22. A KAGYLÓKÜRT metafizikai folyóirat 68. számának bemutatója. [2020. június 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. június 24.)

További információ[szerkesztés]