Gundobad burgund király

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Gundobad
Burgund király
Uralkodási ideje
473 – 516
Elődje I. Chilperich
Utódja Szent Sigismund
Életrajzi adatok
Született kb. 452
Elhunyt 516
Házastársa Karistina

Gundobad (452 körül[1]516) a burgundok királya 473-tól haláláig. Gunderich legidősebb fia[1]. Lyonban nevelkedett[1] és nagybátyja, Chilperich után lett király[1].

Élete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Itáliában[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

472-ben Ricimer mellett a burgund csapatokat vezette Itáliában[1], ezért Olybius császár patríciussá és nagybátyja helyettesévé tette[1]. egy rövid interregnum alatt Gundobad volt a Nyugatrómai Birodalom ura[1], és barátját, Glyceriust kiáltatta ki császárnak[2].

Szerződés Theuderichel[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Többéves itáliai tartózkodás után tért vissza Burgundiába, de amikor Theuderich Odoaker ellen vezette a seregét, újra visszatért[3]. Ekkor Theoderich ajándékokkal, ígérettel valamint egy házassági szerződéssel a maga oldalára állította Gundobadot és leányát Ostrogothát el is jegyezte Gundobad fiával Sigismunddal[3]. Mivel házasság egyre késett, ezért a burgundok kirabolták Liguriát, Aemiliát és sok foglyot ejtettek[3].

Theuderich ekkor Epiphanus páviai püspököt küldtek követségbe, aki arra hivatkozott, hogy öregsége ellenére átkelt télen az Alpokon, majd felidézte azokat a szolgálatokat, amiket Gundobad tett Itáliában és amelyekért elismerést is kapott[3]. Ezután kérte a foglyok váltságdíj nélküli hazabocsátását[3]. Gundobad megígérte a foglyok ingyenes hazaengedését, kivéve azokat, akiket fegyverrel fogtak el, őértük egy csekély váltságdíjat kért, amit a lyoni Syagrii család vállalt[3]. Egyetlen napon 400 hadifogoly hagyta el a várost, és összesen mintegy hatezret engedtek el[3]. Gundobad kompenzálásként egy olyan napórát kért, amilyet Rómában látott[3]. Theuderich Boethiust bízta meg az óra elkészítésével, és Cassiodorussal szállíttatta el[3].

Törvényhozás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Gondobad legfontosabb uralkodói tette törvényhozói munkássága[3]. A Lex Burgundionum vagy Lex Gundobada, amelyik "Gambetta törvényeként" vált ismertté több kodifikálási periódust fog át[3]. Az első törvénykönyv, mely a szóbeli hagyományban állt szokásjog írásba foglalása, még Chilperich király idejében készült[3]. Az Új Törványkönyvében Gundobad összegyűjtötte az összes törvényt és rendelkezést[3].[a 1]

Vádak Gundobad ellen[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Gundobadot testvéreinek meggyilkolásával is megvádolták[4]. Tours-i Szent Gergely ezt írja róla A frankok történetében:

"Gundiok, aki Athanarik, a keresztényeket üldöző király véréből származott, lett a burgundok királya. Négy fia volt: Gundobad, Godegisel, Hilperik és Godomar. Gundobad öccsét, Hilperiket kardjával átszúrta, feleségét pedig, nyakára követ kötve, vízbe fojtatta, két leányát száműzte, közülük az idősebb Mukruna apáca lett, a fiatalabb, Klotild a frank király felesége."[4]

Gergely azt is elmondja, hogy miután Godegisel elárulta fivérét és csatlakozott a frankokhoz, Vienne-be zárkózott[4]. Gundobad megostromolta a várost, lemészároltatta a lakosságot és az eretnekek templomába menekült Godegiselt megölték, egy ariánus püspökkel együtt[4]. Godomarról Gergely nem mond semmit, de ő egy darab együtt uralkodott Gundobaddal, udvarát Genfben tartotta[4]. Mivel Godomar fiatalon halt meg, ezért az ő halálával is Gundibadot vádolták meg[4].

Valójában nem lehet tudni, mennyire voltak igazak a vádak[4]. Mindenesetre azzal számolni kell, hogy a barbár királyságokban a családi gyilkosságok meglehetősen sokszor fordultak elő anélkül, hogy ez a korabeli emberekben túl nagy megbotránkozást keltett volna[4].

Vallás és kultúra Gundobad udvarában[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Gundobad magát a római császár megbízottjának tekintette, országát pedig a Római Birodalom részének[4]. Genfben két felirattöredék is utal az építkezéseire[4] Lyonban a császári palotában lakott, ahol a provincia fő kormányzójának volt a hivatala. Udvarában megfordultak a galloromán arisztokrácia és a szenátori rend tagjai is[4]. Udvarához tartozott Heraclius, a költő, Pantagatos questor és vienne-i rétor, és sok prudentes, akik a törvényhozásban segítettek. Ennodius dicsérte Gundobad ügyességét a beszédben[4].

Dél-Galliában az iskolák egészen 6. század végéig fennmaradtak[4], de ez inkább a helyiek érdeme volt, köztük Vienne püspökéé, Szent Avitusé[5]. A püspök levelezése más főpapokkal alkotják a korabeli kulturális élet legjelentősebb forrását[6]. Egyik fő célkitűzése volt az ariánus burgundok megtérítése[6].

Gundobad azért érdeklődött a vallás kérdései iránt, mert meg akarta érteni a katolicizmus és az arianizmus közti különbségeket[6]. Főleg a Szentháromság és a Biblia egyes szövegeinek a kifejtését kérte Avitustól és Heracliustól, akik a király megtérésén fáradoztak, azonban ő élete végéig ingadozott a katolikus és az ariánus hit között[6]. Avitus egy levelében írja, hogy Gundobad titokban hajlandó lett volna áttérni katolikus hitre, de ezt Avitus nem fogadta el[6].[a 2]

Gundobad király 516-ban halt meg, sírjának nem maradt nyoma[6].

Karistina királyné[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Felesége, Karistina katolikus volt[6]. Sírfelirata jámbor és kegyes királynőnek mondja, aki a szegények anyja, a trónon erényekkel teljes, és bíbor ruhája, mosolygó arca mögé rejtette böjttel és sanyargatással gyötört testét[6]. Osztozott a király gondjaiban, tanácsaival segítette őt, és kegyelmet kért a bűnösöknek[6]. Igaz hitben nevelte gyermekeit és unokáit[6]. Halálakor, 506-ban az általa alapított Szent Mihály-bazilikában temették el[6].

Megjegyzések[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  1. a) A többi barbár joghoz képest a burgund jog erős római befolyás alatt állt. A törvény részletesen felsorolja a bűnesetekért fizetendő büntetéspénzeket. Ezek összege lopás esetén az ellopott dolog értéke szerint változott, míg halálbüntetést csak nagyobb haszonállat vagy rabszolga megölésért róttak ki. Testi fenyítést csak rabszolgák esetén alkalmaztak. A vérbosszúval szemben a gyilkost vérdíj fizetésére kötelezték, az összeg a sértett társadalmi státuszától függött. A törvénykönyv apróra részletezi a kisebb testi sértésekért fizetendő büntetéseket is. Később a vérdíjak összegét minden kategóriában a felére csökkentették.
    b) Az Új Törvénykönyvben Gundobad összegyűjtötte az összes törvényt és rendelkezést. A mű előszavában a király az alattvalóihoz így szól: "Miután nagyjainkkal megtanácskoztuk mindazt, ami szükséges népünk hasznára és nyugalmához, hogy őseink és saját törvényeink megőriztessék, elhatároztuk, hogy kiválasztjuk azokat, amelyek elődeink és a mi véleményünk szerint a leginkább látszanak megfelelni a becsületnek, a rendnek, az ésszerűségnek és az igazságosságnak, s ezekből törvényt alkottunk, hogy az örökké megmaradjon." Az új törvénykönyv szigorú szankciókat írt elő a korrupció ellen is, és Gundobad arra is törekedett, hogy a római és a burgund lakosság egyforma elbírálás alá essen ["Minden hivatalnok és bíró egyenlően és igazságosan ítéljen úgy a burgundok, mint a rómaiak ügyében, megfelelően a törvényeknek."], ezért minden városban egy római és egy burgund gróf együtt ülésezett. A törvény szabályozta továbbá a földek felosztását, a birtoklást és rendelkezett a politikai szervezetekről is. (48–49. oldal)
  2. "Írva van: »Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Atya előtt...« – kezdte válaszlevelét a szent püspök, majd így folytatta: "Ami téged illet, aki király vagy, nem kell tartanod senki szemrehányásától és te mégis félsz néped lázadásától... Te vagy a nép vezére és feje, s nem a nép a tiéd. Amikor háborúba mész, te vezeted a sereget, és az követ téged, ahová indulsz. Tehát inkább megfelel, hogy te haladj a nép előtt hirdetve az igazságot, mintsem hogy az megmaradjon a tévedések mocsarában."

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  1. ^ a b c d e f g Sz. Jónás Ilona: Barbár királyok, Kossuth Könyvkiadó, 1994, ISBN 963-09-3695-X, 47. oldal
  2. Barbár királyok, 47–48. oldal
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m Barbár királyok, 48. oldal
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m Barbár királyok, 49. oldal
  5. Barbár királyok, 49–50. oldal
  6. ^ a b c d e f g h i j k Barbár királyok, 50. oldal


Előző uralkodó:
Gunderich
Burgund király
473516
Következő uralkodó:
Zsigmond