Sablon:Kezdőlap kiemelt cikkei

Ez a sablon félig védett
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Sablon:KezdőlapKiemeltCikkek szócikkből átirányítva)
Az első kiadás címlapja
Az első kiadás címlapja

A Kommunista Párt kiáltványa vagy röviden Kommunista kiáltvány Karl Marx és Friedrich Engels közös munkája, végső megszövegezését tekintve Marx műve, amely 1848. február végén jelent meg névtelenül, a titkos nemzetközi szervezetként működő Kommunisták Szövetsége hivatalos pártprogramjaként. Előzményei közé tartozik Engels két írása, A kommunista hitvallás tervezete, illetve A kommunizmus alapelvei, amelyek a Kommunisták Szövetségének vitaanyagaként születtek meg. A szövetség 1847. november 30-tól december 8-ig ülésező II. kongresszusa megbízta Marxot és Engelst programadó dokumentumának kiáltvány formában való megírásával. Marx halogatta a rá váró végleges formába öntést, és csak a londoni vezetőség erélyes sürgetésére kezdett neki a mű megírásának, amely mindössze körülbelül három hét alatt született meg.

Megjelenése után a kommunisták körein kívül nem váltott ki szinte semmilyen visszhangot, az 1848-as forradalmakra nem volt kimutatható hatással. Felívelő pályafutása az Első Internacionálé és a Párizsi Kommün után kezdődött, s az 1917-es októberi orosz forradalommal vett újabb lendületet. A nemzetiszocialista Harmadik Birodalom idején betiltották, sőt nyilvánosan elégették. Ismertségének tetőpontját a második világháború után érte el, amikortól a világ sok országában a történelmi műveltség fontos elemének ismerték el, és több országban is kötelező iskolai tananyaggá vált. A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság óta újra megnövekedett iránta az érdeklődés, számos új kiadása és fordítása látott napvilágot. Összességében ez a kiáltvány a politikatörténet legnagyobb hatású és legismertebb szövegei közé tartozik, és a kapitalizmus fejlődési irányait nagy előrelátással megírt elemző műnek lehet tekinteni.

Keletkezése óta sok tekintetben jelentősen elavult, ami főleg a konkrét történelmi helyzetleírásokra vonatkozik – ezt már annak idején maguk a szerzők is önkritikusan elismerték –, ugyanakkor történetbölcseleti lényege, a kapitalizmus szükségszerű bukásának korszakokon átívelő történelmi előrejelzése, egyre több szerző szerint nehezen kétségbe vonható aktualitással bír, bár van olyan ellenvélemény is, amely szerint sajnálatos volt egyáltalán megírni is. 2013-ban a Kommunista kiáltványt regisztrálták az UNESCO A világ emlékezete programjába A tőke első kötetével együtt.

A kezdőlapon legutóbb megjelent szócikkek: Varrvahurkolás • II. Ramszesz • Carl Maria von Weber • Pápaság a középkorban • 2016-os sakkvilágbajnokság • Ivo Dzsima-i csata • Zichyújfalu 

Javaslatok

Használati útmutató

Kezdőlapra jelölt szócikkek