Magyary Zoltán

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Magyary Zoltán
Született 1888. június 10.
Tata
Elhunyt 1945. március 24. (56 évesen)
Héreg
Házastársa Techert Margit
Foglalkozása
Halál okaöngyilkosság
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Magyary Zoltán témájú médiaállományokat.

Magyary Zoltán (Tata, 1888. június 10.Héreg, 1945. március 24.) egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő. A közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője.

Életpályája[szerkesztés]

Magyary Zoltán mellszobra Tatán. Balás Eszter szobrászművész alkotása (2004)

Katonatiszti családban született. A budapesti piaristáknál 1906-ban befejezett középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Tudományegyetemen szerzett államtudományi oklevelet (1910), majd jogtudományi (1912) doktorátust. Kiváló adottságainak köszönhetően végigjárta a köztisztviselői ranglétrát. Pályájának első fele 1910-1930 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz és a Klebelsberg Kuno által irányított tudománypolitikához kapcsolódik. Az 1918/1919-es tanévben meghívott előadó volt a Budapesti Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán. 1927-ben magántanári habilitációt szerzett. 1930-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Közjogi és Közigazgatásjog Tanszékének vezetője, majd nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 1931-ben Közigazgatási kormánybiztosi megbízatást kapott. Nevéhez fűződik a Magyar Közigazgatási Intézet megalapítása, amelyet igazgatóként vezetett. 1933-ban előadást tartott az V. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Bécsben. Az 1930-as évektől egyetemi tanári és az általa alapított/vezetett közigazgatás-tudományi intézetben végzett kutató munkássága vált meghatározóvá. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatás-tudós lett. Angol, francia és német nyelven igen magas szinten beszélt, saját képességeit folyamatosan fejlesztette (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás). Több külföldi tanulmányúton vett részt (Németország, Olaszország, USA, Szovjet-Oroszország). Angolul, franciául, németül és oroszul jelentek meg publikációi, az első három nyelven monográfiái is. 1936-ban főelőadó volt a VI. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Varsóban. Az 1937/1938-as tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja volt. 1936-1938 között munkatársaival és tanítványaival a Tatai járás tudományos vizsgálatát végezte.

Feleségével, dr. Techert Margit filozófussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben Tatára, majd Héregre az erdészházba költöztek. 1945. március 24-én – az átvonuló szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására – az önkéntes halált választották. Héregen, az erdészház előtti tisztáson kopjafa és ismertető tábla emlékezik meg róluk, melyeket a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Héreg Község Önkormányzata állított. Sírjuk ma Tatán, a Környei utcai temetőben található.

Művei[szerkesztés]

 • Társadalmi kérdések; Stephaneum Ny., Bp., 1920 (Védelmi tanfolyam)
 • A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány; Studium, Bp., 1923
 • A felsőoktatás és tudományos élet a háború után Németországban és Ausztriában; Franklin Ny., Bp., 1924
 • A magyar tudománypolitika alapvetése. (Szerkesztő és részszerző). (Németül is). (Budapest: Egyetemi Nyomda 1927.)
 • Emlékirat az egyetemi ifjúság szociális gondozásának megszervezése tárgyában; Egyetemi Ny., Bp., 1929
 • A magyar közigazgatás racionalizálása. A m. kir. miniszterelnök elé terjesztett javaslat; Egyetemi Ny., Bp., 1930 (A Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadványai)
 • A magyar tudományos nagyüzem megszervezése. Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában; Danubia, Pécs, 1931 (Tudományos gyűjtemény)
 • A magyar közigazgatás tükre. (Mártonffy Károly és Némethy Imre társszerzőkkel). Budapest: Állami Nyomda, 1932.
 • Amerikai államélet. A közigazgatás útja az Északamerikai Egyesült Államokban; Egyetemi Ny., Bp., 1934 (Angolul is)
 • A közigazgatás legfőbb vezetése szervezési szempontból. (Franciául is). Budapest: Budapest Székesfőváros Házinyomdája, 1936. (Hasonmás kiadása Budapest: Műszaki- és Természettudományi Egyesületek Szövetsége; Polgári Tanácsadó Szolgálat, 1995.)
 • A közigazgatás és az emberek. Ténymegállapító tanulmány a Tatai Járás közigazgatásáról. (Kiss Istvánnal közösen). Budapest: Dunántúli Nyomda, 1939. (Hasonmás kiadása Tata: Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 2010.)
 • Magyar közigazgatás. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1942. (Hasonmás kiadása Budapest: Polgári Tanácsadó Szolgálat, 1998)
 • A közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás Magyary Zoltán professzor közigazgatástudományi iskolájának szellemi hagyatékából; vál., szerk. Csuth Sándor és Gáspár Mátyás; MTA, Bp., 1988 (Közigazgatás-szervezési tanulmányok)
 • Magyary Zoltán; vál., sajtó alá rend., bev., jegyz. Saád József; Új Mandátum, Bp., 2000 (Magyar panteon)
 • "A tudományos versenyben megállás nincs". Válogatott tanulmányok; szerk. Mezey Barna; Gondolat, Bp., 2011
 • Magyary Zoltán összes munkái; sorozatszerk. Patyi András; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Bp., 2015-
  • 1919-1922; szöveggond., bev., jegyz. Koi Gyula; 2015

Emlékezete[szerkesztés]

Ajánlott irodalom[szerkesztés]

 • Nagy Ferenc: Magyary Zoltán. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. 553-555. o. ISBN 963-85433-5-3
 • Ivancsics Imre - Fábián Adrián: Magyary Zoltán és iskolája. - In: Ivancsics Imre-Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba I. PTE-ÁJK, 2006. 62-66.

Monográfiák[szerkesztés]

 • Szaniszló József: A Magyary-iskola és háború utáni sorsa. Közigazgatástudomány-történeti visszapillantás. Budapest: ELTE ÁJTK, 1993.
 • Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. Szerk. Gyenisné Landesz Edit, Somorjai József. Tata: Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990.
 • Magyary Zoltán. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Saád József. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. (Magyar Pantheon sorozat)
 • In memoriam Magyary Zoltán. Szerk. Nagy Ferenc. Budapest: MTA Könyvtára, 1995.
 • Koi Gyula: Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Zsoldos Ignác (1803-1885) Récsi Emil (1822-1846) Concha Győző (1846-1933) Magyary Zoltán (1888-1945). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 180. ISBN 978-615-5344-41-1
 • Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary iskola koráig. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 487. (Magyaryra és tanítványaira lásd: 293-334).

ISBN 978-615-5344-64-0

 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Dr. Koi Gyula. Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Patyi András. Lektor: Prof. Dr. Máthé Gábor. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 237 p.

(ISBN 9786155527142)

Szakcikkek[szerkesztés]

 • Berényi Sándor: Magyary Zoltán szellemi öröksége. Állam-és Igazgatás XLIII. évf. (1988) 9. sz. 769-778.
 • Lőrincz Lajos: Magyary Zoltán munkássága nemzetközi összehasonlításban. Magyar Közigazgatás XLV. évf. (1995) 4. sz. 241-244.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán, mint az összehasonlító közigazgatás úttörő művelője. Jogtudományi Közlöny LXIII. évf. (2008) 7.-8. sz. 352-360.
 • Koi Gyula: Vitéz kismagyari Magyary Zoltán. Életrajza, monográfiái, kapcsolódó szakirodalom. Jogtörténeti Szemle XIII. évf. (2011) 4. sz. 81.
 • Koi Gyula: Magyary Zoltán (1888-1945). In: Hamza Gábor (szerk.)-Siklósi Iván (társszerk.): Magyar jogtudósok IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 105-122.

(ISBN 978 963 312 214 3)

Külső hivatkozások[szerkesztés]