Patyi András

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

Patyi András, dr. (Békéscsaba, 1969. március 19. –) közigazgatási jogász, egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke.

Életpályája[szerkesztés]

A gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban érettségizett. A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi doktori diplomát, majd 2002-ben szerzett PhD tudományos fokozatot a Pécsi Tudományegyetemen. 1994. január 1-től egyetemi tanársegéd volt a SZTE (JATE) Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi tanszékén, 1997. december 1-től ugyanott egyetemi adjunktus. 2003. július 1-től a Széchenyi István Egyetem docense, megbízott, 2004. január 1-től kinevezett tanszékvezető a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszéken 2011-ig. 2007. január 1. és 2008. március 17. között a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar megbízott oktatási dékán-helyetteseként dolgozott. 2011. november 3-án a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. 2012. július 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara Közjogi Intézetének vezetője. 2013-tól a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke. 2014-től az Államreform Bizottság elnöke.

Patyi különböző kormányhatározattal meghozott pozíciói felvetették az összeférhetetlenség gyanúját, miután az NVB elnökeként teljes függetlenséggel kell rendelkeznie, emiatt egyes jogászok aggályosnak nevezték Patyi kormányzati intézményekben betöltött vezetői pozícióit, de Patyi szerint tisztségei nem összeférhetetlenek egymással, mert a jogszabályok ezt lehetővé teszik: a rektori és az NVB elnöki tisztség között semmilyen kapcsolat nincs, munkáltatója az egyetem, annak fenntartói testülete révén pedig semmilyen politikai alárendeltségnek nincs kitéve. Az Államreform Bizottság tagjaként nem részesül díjazásban, szakértelme miatt kérték fel a testület elnökének.[1]

Művei[szerkesztés]

 • Közigazgatási bíráskodásunk modelljei. Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról; Logod BT, Bp., 2002
 • A közigazgatási hatósági eljárások joga; szerk. Patyi András; Universitas-Győr Kht., Győr, 2005
 • A társasházi törvény magyarázata. Iratmintákkal; szerk. Németh Gabriella, Patyi András; Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp., 2006 (Közlöny könyvek)
 • Patyi András–Varga Zs. András: A közigazgatási jog alapfogalmai. Ideiglenes jegyzet; Mandamus Publishing Kft., Bp., 2007
 • Patyi András–Varga Zs. András: Közigazgatási jog. Általános rész. Ideiglenes jegyzet; Dr. Németh, Dr. Jéhn és Társai Ügyvédi Iroda, Bp., 2007
 • Patyi András–Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog; Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2009 (Institutiones juris)
 • Közigazgatási hatósági eljárásjog; szerk. Patyi András; Bp.–Pécs, 2009 (Institutiones juris)
 • Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára; szerk. Bihari Mihály, Patyi András; Universitas-Győr Kft., Győr, 2010
 • Közigazgatási jog; szerk. Patyi András; Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2007 (Institutiones juris)
 • Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás; Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2011
 • Hatósági eljárásjog a közigazgatásban; szerk. Patyi András; Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2012 (Institutiones juris)
 • Public finances – administrative autonomies; szerk. Hulkó Gábor, Patyi András; Széchenyi István Egyetem, Győr, 2012
 • Államtan és a magyar állam szervezete. Közös modul; szerk. Patyi András, Téglási András; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Bp., 2013
 • Patyi AndrásVarga Zs. András: Általános közigazgatási jog. Az Alaptörvény rendszerében; Dialóg Campus, Pécs, 2013 (Institutiones juris)
 • Mérlegen az alaptörvény. Interjúkötet hazánk új alkotmányáról. Sólyom László, Trócsányi László, Jakab András, Tordai Csaba, Kukorelli István, Herbert Küpper, Patyi András, Tölgyessy Péter; szerk. Molnár Benedek, Németh Márton, Tóth Péter; HVG ORAC–Stádium Intézet, Bp., 2013
 • Hungarian public administration and administrative law; szerk. Patyi András, Rixer Ádám; Schenk, Passau, 2014
 • Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben. Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére; szerk. Patyi András, Lapsánszky András; Wolters Kluwer, Bp., 2014

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]