Patyi András

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Patyi András, dr. (Békéscsaba, 1969. március 19. –) közigazgatási jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, a Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet vezetője.

Életpályája[szerkesztés]

A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi doktori diplomát, majd 2002-ben szerzett doktori fokozatot a Pécsi Tudományegyetemen. 1994. január 1-től egyetemi tanársegéd volt a SZTE (JATE) Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi tanszékén, 1997. december 1-től ugyanott egyetemi adjunktus. 2003. július 1-től a Széchenyi István Egyetem docense, megbízott, 2004. január 1-től kinevezett tanszékvezető a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszéken 2011-ig. 2007. január 1. és 2008. március 17. között a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar megbízott oktatási dékán-helyetteseként dolgozott. 2012. július 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara Közjogi Intézetének vezetője. 2013-tól a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. 2014-től az Államreform Bizottság elnöke.

Művei[szerkesztés]

 • Közigazgatási bíráskodásunk modelljei. Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról; Logod BT, Bp., 2002
 • A közigazgatási hatósági eljárások joga; szerk. Patyi András; Universitas-Győr Kht., Győr, 2005
 • A társasházi törvény magyarázata. Iratmintákkal; szerk. Németh Gabriella, Patyi András; Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp., 2006 (Közlöny könyvek)
 • Patyi András–Varga Zs. András: A közigazgatási jog alapfogalmai. Ideiglenes jegyzet; Mandamus Publishing Kft., Bp., 2007
 • Patyi András–Varga Zs. András: Közigazgatási jog. Általános rész. Ideiglenes jegyzet; Dr. Németh, Dr. Jéhn és Társai Ügyvédi Iroda, Bp., 2007
 • Patyi András–Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog; Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2009 (Institutiones juris)
 • Közigazgatási hatósági eljárásjog; szerk. Patyi András; Bp.–Pécs, 2009 (Institutiones juris)
 • Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára; szerk. Bihari Mihály, Patyi András; Universitas-Győr Kft., Győr, 2010
 • Közigazgatási jog; szerk. Patyi András; Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2007 (Institutiones juris)
 • Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás; Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2011
 • Hatósági eljárásjog a közigazgatásban; szerk. Patyi András; Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2012 (Institutiones juris)
 • Public finances – administrative autonomies; szerk. Hulkó Gábor, Patyi András; Széchenyi István Egyetem, Győr, 2012
 • Államtan és a magyar állam szervezete. Közös modul; szerk. Patyi András, Téglási András; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Bp., 2013
 • Patyi AndrásVarga Zs. András: Általános közigazgatási jog. Az Alaptörvény rendszerében; Dialóg Campus, Pécs, 2013 (Institutiones juris)
 • Mérlegen az alaptörvény. Interjúkötet hazánk új alkotmányáról. Sólyom László, Trócsányi László, Jakab András, Tordai Csaba, Kukorelli István, Herbert Küpper, Patyi András, Tölgyessy Péter; szerk. Molnár Benedek, Németh Márton, Tóth Péter; HVG ORAC–Stádium Intézet, Bp., 2013
 • Hungarian public administration and administrative law; szerk. Patyi András, Rixer Ádám; Schenk, Passau, 2014
 • Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben. Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére; szerk. Patyi András, Lapsánszky András; Wolters Kluwer, Bp., 2014

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]