Patyi András

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Patyi András
Született 1969. március 19. (52 éves)[1]
Békéscsaba
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • jogász
 • egyetemi tanár
Iskolái

Patyi András (Békéscsaba, 1969. március 19. –) magyar jogtudós, közigazgatási jogász, kúriai bíró, egyetemi tanár. 2012-2018 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora,[2] 2013-2018 között a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke, 2014 és 2018 között az Államreform Bizottsag elnöke. 2018. szeptember 4-től a Kúria önkormányzati tanácsának elnöke,[3] 2021. április 1-jétől a Kúria elnökhelyettese.[4]

Életpályája[szerkesztés]

1993-ban szerzett jogi doktori diplomát summa cum laude minősítéssel a Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően, először indítványelemző lett az Alkotmánybíróságon, 1994-ben került Vörös Imre alkotmánybíró mellé. 1996-tól a nemzeti kisebbségek védelmét ellátó Ombudsman (Országgyűlési Biztos) mellett is dolgozott. 1997-2006. között Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat jegyzője, majd 2006-2009. között főtanácsadó az Alkotmánybíróságon. 2009-2011 között a Legfelsőbb Bíróság (a mai Kúria) Közigazgatási Kollégium határozatlan időre kinevezett bírája.

1994-2004 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatott. 2002-ben szerezte PhD doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetemen közigazgatási bíráskodásról írt disszertációjával. 2003 óta a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar oktatója, 2007-2008 között a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar oktatási dékánhelyettese, 2008-2010 között pedig tudományos dékánhelyettese. 2011-ben a Széchenyi István Egyetemen szerzett habilitált doktori címet. 2011. november 3-án a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki.[5] 2012. január 1. és 2018. augusztus 31. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. 2013 őszétől 2018. augusztus 14-ig a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, 2018. szeptember 1-jéig az NVB-tagja.

1997 óta számos közjogi munkacsoportban vett részt szakértőként, több szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, számos PhD és habilitációs eljárásban vett részt témavezetőként vagy opponensként. 2014-2018 között az Államreform Bizottság elnöke, e munkája során a Kodifikációs Bizottság elnökeként irányította az új Közigazgatási perrendtartás kidolgozását.[6] Jelenleg a Kúria önkormányzati tanácsának elnöke és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszékének Tanszékvezető egyetemi tanára. Áder János köztársasági elnök 2021. április 1-jei hatállyal a Kúria elnökhelyettesévé nevezte ki.

Művei[szerkesztés]

 • Patyi András: Közigazgatási bíráskodásunk modelljei. Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról, Logod Bt.,, Budapest, 2002. 254.
 • Patyi András: Az eljárásjogi szabályozás és kodifikáció európai áttekintése (összehasonlító közigazgatási eljárásjog) in. Patyi András (szerk.): Közigazgatási jog II., Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. 16. Fejezet 671 - 715.
 • Patyi András (szerk.): Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog, Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 725.
 • Patyi András (szerk.): Közigazgatási hatósági eljárásjog, Dialóg Campus kiadó, 2009. 527.
 • Patyi András: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos hátterének eredete és jelentése in: Balogh Elemér – Homoki – Nagy Mária (szerk).: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. SZTE ÁJK. Szeged, 2010. 653-670.
 • Patyi András: Gondolatok a közigazgatási aktusfogalom egyes alkotmányjogi és dogmatikai elemeiről, in: Fazekas Marianna – Nagy Marianna (szerk.): Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 329-350.
 • Patyi András: Közigazgatási bíráskodás de constitutione ferenda in: Varga Zs. András - Fröhlich Johanna (szerk.): Közérdekvédelem – A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője, PPKE JÁK – KIM, Budapest, 2011. 33-55.
 • Patyi András: Közigazgatás –Alkotmány - Bíráskodás, Universitas, Győr, 2011. 271.
 • Patyi András : A közigazgatási bíráskodás és a közigazgatás külső ellenőrzése in: Fazekas, Marianna (szerk.): A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma : 80 éve jött létre a budapesti jogi karon a Magyar Közigazgatástudományi Intézet, Gondolat, 2011. Budapest, 183-197.
 • Patyi András: A közigazgatási aktustan alapkérdései in: Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében), Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2012. 197-227.
 • Patyi András (szerk.): Hatósági eljárásjog a közigazgatásban, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012. 654.
 • Patyi András: Az eljárásjogi szabályok helye és értelme a közigazgatásban. [A XIX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencián Keszthelyen, 2011. szeptember 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata], Új Magyar Közigazgatás 2012. 3.sz.27-29.
 • Patyi András - Rixer Ádám - Koi Gyula (szerk.): Hungarian Public Administration and Administrative Law. Schenk Verlag, Passau, 2014. 552.
 • Anita Boros - András Patyi: Administrative Appeals and Other Forms of ADR in Hungary, In: Dacian C Dragos - Bogdana Neamtu (szerk.): Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. Heidelberg; London; New York: Springer-Verlag, 2014. 279-336.
 • András Patyi: The Courts and Judiciary, In: András Zs Varga - András Patyi - Balázs Schanda (szerk.): The Basic (Fundamental) Law of Hungary: A Commentary of the New Hungarian Constitution. Dublin: Clarus Press, 2015. 197-223.
 • Patyi András: Néhány alapkérdés a közigazgatási eljárás és eljárásjog fogalmi köréből, in: Fazekas Marianna: Gazdaság és közigazgatás: Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 187-202.
 • Patyi András: Megállapítások és tézisek a magyar közigazgatási bíráskodás körében, in: Hack Péter- Kirply Eszter - Korinek László – Patyi András (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 307-316.
 • Patyi András – Köblös Adél: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai, Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2016. 3. sz. 8–29.
 • Patyi András: Good Governance and Good Public Administration, Public Governance Administration and Finance Law Review in the European Union and Central Eastern Europe, 2016.1. 1-14.
 • Patyi András: A közigazgatási működés jogi alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. [7]
 • Lapsánszky András – Patyi András – Takács Albert: A közigazgatás szervezete és szervezeti joga,Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. [8]
 • Patyi András – Varga Zs. András: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. [9]
 • Patyi András:A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története,Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. [10]

Díjai, elismerései[szerkesztés]

 • Tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím (2019)[11]
 • Magyar Érdemrend Középkereszt (2018)[12]
 • Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozata (2018)
 • Marymount University (USA, Arlington, Virginia) - Presidential Award of Merit, Rektori Érdemrend (2017)
 • Mestertanár Aranyérem (2015)
 • Magyary Zoltán díj (2009)
 • Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1993)
 • Magyar Holokauszt – 2014 Emlékbizottság tagja

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]