Igeszemlélet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az igeszemlélet vagy igeaspektus az ige azon nyelvtani kategóriája, amely arra vonatkozik, hogyan tekintik az ige által kifejezett cselekvést vagy állapotot ezeknek tartama, a cselekvés megvalósítási foka stb. szempontjából. Nem tévesztendő össze az akcióminőséggel.

A főbb igeszemléletek a következők:

 • inkoatív szemlélet – a cselekvés kezdőfélben valónak van bemutatva
 • folyamatos szemlélet – a cselekvés folyamatban valónak, vagy az állapot éppen létezőnek van bemutatva
 • befejezett szemlélet – a cselekvés befejezettnek van bemutatva
 • iteratív szemlélet – a cselekvés vagy az állapot ismétlődőként van bemutatva

A különböző nyelvek többé-kevésbé rendszeresen jelzik az igeszemléletet. Például a szláv nyelvekben nagyon kifejlett morfémarendszerrel fejezik ki a befejezett szemléletet és a folyamatost. Egyes nyelvek nyelvtanai nem tartják számon az igeszemléleteket, mert ezek kevésbé rendszeresen vannak kifejezve az illető nyelvekben. Ilyen a magyar nyelv is.

Az igeszemléletek kifejezési módozatai:

 • Prefixumok és szuffixumok, vagy ezek hiánya – példák a szerb nyelvből:
  • prefixum hiányával jelzett folyamatos szemlélet (Vršim svoj posao. ’Végzem a dolgomat.’ – éppen most dolgozom, nem érdekes, mióta, és nem tudni vagy nem érdekes, meddig), ellentétben jellegzetes prefixummal jelzett befejezett szemlélettel : Ići ćeš da se šetaš samo ako završiš svoj posao. ’Csak akkor mégy sétálni, ha elvégzed a dolgodat.’ Ez a igeszemlélet kifejezésére használt módozat megvan a magyar nyelvben is, mint ezekben a példákban, ahol a ’végez’ – ’elvégez’ páros folyamatos, illetve befejezett szemléletű igék. A magyar igekötők gyakran betöltik a befejezett szemlélet jelzésének szerepét.
  • szuffixum hiányával jelzett befejezett szemlélet (prodati ’eladni’), ellentétben jellegzetes szuffixummal jelzett folyamatos szemlélettel: prodavati ’árulni’.
  • jellegzetes szuffixummal jelzett befejezett szemlélet (spremiti ’elkészíteni’), ellentétben jellegzetes szuffixummal jelzett folyamatos szemlélettel: spremati.
 • Egyes nyelvekben, mint például az újlatin nyelvek, bizonyos igeidők magukba folglalják az igeszemlélet kategóriát is. Ezekben a nyelvekben az összetett múlt idő és az egyszerű múlt idő a befejezett szemléletet is kifejezik, miközben a folyamatos múlt idő a folyamatos vagy az iteratív szemléletet hordja magában. Példa a francia nyelvből: Quand le téléphone a sonné (összetett múlt, befejezett szemlélet), je dormais (folyamatos múlt, folyamatos szemlélet). ’Amikor csengett a telefon, (éppen) aludtam.’
 • Maga az ige jelentése is lehet egyik vagy másik igeszemlélethez kötött. Például a francia nyelvben a se réveiller ’felébredni’ jelentése révén befejezett szemléletű, miközben a dormir ’aludni’ folyamatos ige.
 • Olykor az igeszemléletet mondattani szerkezettel fejezik ki. Például az Il s’est mis à pleurer. ’Elkezdett sírni.’ francia mondatban az inkoatív szemlélet nyilvánul meg.

Külső hivatkozások[szerkesztés]