Székely András Bertalan

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Székely András Bertalan
Született 1952. július 7. (71 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
Iskolái
SablonWikidataSegítség

Dr. Székely András Bertalan (Budapest, 1952. július 7. – ) művelődésszociológus, nemzetiségkutató, szerkesztő. Szülei Székely Bertalan Márton és Anesini Mária Beatrix. Gyermekei Székely Dániel Márton, Székely Réka Hajnal, Székely Balázs Ábel, Székely Boróka Tünde.

Tanulmányai[szerkesztés]

Földmérő mérnöki diplomáját 1977-ben a BME-n, a szociológusit pedig 1981-ben szerezte az ELTE BTK-n. Egyetemi doktori disszertációját, szintén az ELTE Szociológiai Intézetében védte meg, 1982-ben. Utóbbi értekezése témája a korabeli romániai és csehszlovákiai magyar középiskolás történelemtankönyvek tartalomelemzése és összehasonlítása volt, nemzeti identitástudat szempontjából.

Munkássága[szerkesztés]

A Kárpát-medence magyar és nem magyar nemzetiségeivel, a közösségi identitás kérdéseivel, a közép- és kelet-európai népek kapcsolattörténetével, a kisebbség és a kultúra összefüggéseivel, négy évtizede foglalkozik kutatóként, oktatóként és konferenciák, programok, nagyrendezvények szervezőjeként.

Tanított a Soproni Egyetem Közgazdasági Karán, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán és a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán. A felnőttoktatásban 1978 óta folyamatosan vesz részt, a 80-as években a Szent László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékét is vezette. Számos tudományos igényű és közéleti előadást tartott itthon, a Kárpát-medencében és Nyugat-Európában.

Csaknem hatszáz tanulmány és cikk szerzője, önálló köteteinek száma 15. Félszáznál több tudományos, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvet szerkesztett. A Magyar Néprajzi Társaság „A Magyarországi Nemzetiségek Néprajza” című többnyelvű kiadványsorozatát 2011 óta főszerkesztőként jegyzi – eddig huszonkilenc kötet őrzi e minőségében a keze nyomát –, emellett közvetlenül szerkeszti a széria két alsorozatának (a kisebb nemzetiségek közös, többnyelvű kötete és a válogatáskötet) a könyveit. A Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságának 1991 óta, a Magyar Nemzeti Írószövetségnek 2020-tól a tagja.

A nyolcvanas években az Országos Idegennyelvű Könyvtár jogelődje Nemzetiségi Kutatócsoportjának a munkájába kapcsolódott be. Olyan kutatásokban vett részt, mint a hazai nemzetiségek középiskoláinak összehasonlító vizsgálata és a magyar–szlovén közös nemzetiségkutatás. Az Országos Széchényi Könyvtár égisze alatt működött, Dr. Juhász Gyula történészprofesszor vezette, első Magyarságkutató Intézetben, a megalakulásától, 1986 januárjától 3,5 évig tudományos munkatársként dolgozott. Munkaköri kutatási tervébe beépítve átmentette az anyaországba és feldolgozta, majd később három kötetben kiadta az erdélyi magyar szociológia első szaktudományos művelője, Venczel József életművének a zömét, valamint részt vett a magyar–horvát közös nemzetiségkutatásban. A fővárosi románság kulturális életét kétnyelvű könyvben mutatta be, a Budapesti Román Egyesület 35 éves jubileumi kiadványát is ő szerkesztette. Magyar-szlovén viszonylatban is közzétett kétnyelvű és szlovén nyelvű köteteket.

Kutatási eredményei alapján 1989 májusától a nemzetiségpolitikai rendszerváltozás első, csak külhoni magyarokkal és hazai nemzetiségekkel foglalkozó kormánytisztviselőjéül hívták a Miniszterelnöki Hivatalba. 2015. évi nyugdíjba vonulásáig a Miniszterelnökségen és a nemzetiségekért felelős mindenkori minisztériumokban töltött be tisztségeket, végigjárva a közigazgatás lépcsőfokait a tanácsosi fokozattól a főosztályvezetői, főtanácsadói címig. Minden nemzetiség kulturális ügyeivel foglalkozott, a nemzetiségek helyzetét elemző kormánybeszámoló munkálatait fogta össze, a nemzetiségekkel összefüggő külkapcsolati tennivalókat is koordinált (ENSZ, ET, EU, EBESZ és a kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok teendői). A magyar–szlovén, a magyar–horvát kormányközi kisebbségi vegyes bizottságnak és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának is évekig a tagja volt.

Közéleti tevékenységek[szerkesztés]

Közéleti megszólalásoknak, értékközpontú társadalmi megbízatásoknak eleget tenni, évtizedek óta a szükségét érzi. A népjóléti tárcánál a határon túli magyarok szociális, egészségügyi és mentálhigiénés megsegítéséért alakult Mocsáry Lajos Alapítványnak kezdettől a megszüntetéséig (1993-2004 között) a Délvidékért felelős kurátora volt. 1991-92-ben – a délszláv háború kitörése után – a délvidéki magyarok első hazai háttérszervezetének, a Hunyadi Szövetségnek a kezdeményezőjeként, ügyvezető elnökeként, majd főtitkáraként tevékenykedett. 1998-2002-ig a Budapest-Józsefvárosi Önkormányzat szociális bizottságában is dolgozott külső tagként. A 2019. évi választások előtt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület felkérte, hogy legyen a jelöltjük. A voksolás eredményeképp a Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselője, majd elnökhelyettese lett.

A Magyar–Szlovén Baráti Társaságban alapító tagságot és elnökhelyettesi megbizatást vállalt 2002-től. A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületnek két évtizede a tagja, hat éve tudományos alelnöknek választották. Feleségével, Sz. Opre Máriával a lakóhelyük, Isaszeg város négy testvér-települési kapcsolatát építették ki a Felvidék, a Délvidék, a Drávaszög és Délkelet-Lengyelország felé. Sikerrel pályáztak Isaszeg önkormányzata nevében 2009-ben a Testvértelepülések I. Fesztiváljának a megrendezésére, az egy hónapos rendezvénysorozat fesztiváligazgatói tisztét is betöltötte. A Székely-házaspár Isaszegen 2011-ben Tóth Árpád versmondó versenyt, majd Tóth Árpád Nemzeti Társaskör néven civil társaság megalapítását kezdeményezte. A szervezet fő tevékenységi formája a magyarságismereti szabadegyetem, emellett évente egy a helyi közéletben kimagasló személyiséget vagy családot Tóth Árpád emlékéremmel is kitüntet. A Magyar Nemzeti Írószövetség vezetői a megalakulás után a tagjaik közé hívták Székely András Bertalant, majd a közgyűlés fel is vette 2020-ban.

Díjak, elismerések[szerkesztés]

2022. Szent István napjának alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette a Kárpát-medence népeinek és nemzetiségeinek együttélését segítő kultúr- és kapcsolattörténeti kutatásai, illetve ismeretterjesztő és oktatói tevékenysége elismeréseként https://kultura.hu/allami-kitunteteseket-adott-at-gulyas-gergely/?

Munkásságát több civil elismeréssel jutalmazták: többek között a Magyar Kultúra Lovagja címmel, esszéíróként pedig Gyulai Pál-díjjal. A Történelmi Vitézi Rend tagjává ütötték, majd a bronz érdemkeresztjének, utóbb a bronz nemzetvédelmi kereszt vitézi ékítménnyel kitüntetésének a birtokosa lett. 2008-ban a nemzetiségekért végzett szakmai munkáját a Magyar Néprajzi Társaság Pro Ethnographia Minoritatum emlékéremmel ismerte el. 2009-ben szakíróként a MASZRE alkotói díjában részesült, 2020-ban az NKA részesítette alkotói támogatásban. [1]

Bibliográfia[szerkesztés]

Saját kötetek[szerkesztés]

 1. A közép-kelet-európaiság eszméje a magyar tudományban, közgondolkodásban és közművelődésben.  Népművelési Intézet, Budapest, 1984. 61 p.
 2. (Joó Rudolf bevezető tanulmányával:) Anyanyelv és közösségi tudat a nemzetiségi középiskolákban. Művelődéskutató Intézet – Állami Gorkij Könyvtár, Budapest, 1986. 196 p.
 3. (Francek Mukič-csal közösen:) Két nép hű fia. Beszélgetések Pável Ágostonról. Zvesti sin dveh narodov. Pogovori o Avgustu Pavlu. Állami Gorkij Könyvtár – Vas Megyei Tanács, Budapest – Szombathely, 1986. 112 + 114 p.
 4. A nemzetiségi lét vállalása és a társadalmi beilleszkedés. Komárom Megye Tanácsa Művelődési Osztálya és a Közművelődés Háza Komárom Megyei Művelődési Központ közös kiadványa. Tatabánya, 1988. 20 p. és = Társadalomkutatás 1988, no. 3., 32-46. pp.
 5. “... ezért mind küzdeni kell”. Életút a szlovéniai magyarság szolgálatában. Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szombathely, 1990. 164 p. (Interjúkötet Varga Sándor szlovéniai magyar politikussal.)
 6. A Rábától a Muráig. Nemzetiségek egy határ két oldalán. Püski Kiadó, Budapest, 1992. 196 p.
 7. Od Rabe do Mure. Narodnosti na obeh straneh meje. Zveza Slovencev na Madžarskem, Monošter (Szentgotthárd), 1994. 290 p.
 8. Határhártyák. Interetnikus folyamatábrák és pillanatképek a Kárpát-medencéből. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2005. 306 p. és http://muravidek.eu/wp-content/uploads/2022/04/Hatarhartyak_online.pdf
 9. Népben, nemzetben. [PoLíSz sorozat 5. kötet.] Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2007. 176 p.
 10. Varga Sándor emlékkönyv. Szlovéniai magyar változások a XX. században. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2008. 192 p. (Tanulmányokkal, jegyzetekkel, fényképekkel, szlovén nyelvű összefoglalóval kibővített interjúkötet Varga Sándor szlovéniai magyar politikussal.)
 11. Közép-európai szőttes. Kisebbség és kultúra – határon innen és túl. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2010. 280 p. és 2021-ben: http://mek.oszk.hu/22100/22128/ és http://muravidek.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kozep-europai-szottes-online.pdf
 12. A HÍD, amely összeköt. Székely András Bertalan hat évtizede. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2012. 60 p.
 13. Dunának, Oltnak… Dunărea, Oltul… Román–magyar kulturális találkozások Budapesten.  Întâlniri culturale româno–maghiare la Budapesta. Euro-Etnikum Alapítvány/Fundaţia Euro-Etnikum, Budapest/Budapesta, 2014, 231 p.
 14. Istennel, a Hazáért. Keresztyén és nemzeti megszólalások. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017. 294 p. és 2021-ben: https://mek.oszk.hu/22100/22129/ és http://muravidek.eu/wp-content/uploads/2021/04/Istennel_elektronikus-jav.pdf
 15. Kárpáton innen, tengeren túl. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2021. 342 + 8 p.

Szerkesztett, válogatott, lektorált, szakértett dokumentumok[szerkesztés]

 1. Venczel József: Erdélyi föld – erdélyi társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988. 272 p. (Válogatás, sajtó alá rendezés, bevezető tanulmány.)
 2. Illyés Gyula Új Látóhatára. Bethlen Gábor Könyvkiadó – Új Látóhatár. Budapest – München, 1990. 256 p. (Sorozatszerkesztés, előszó.)
 3. Legeza László – Szacsvay Péter: Bácska és a Bánság. Officina Nova, Budapest, 1992, 289 p. (Lektorálás.)
 4. Venczel József: Misztérium-játék. Heves Város Önkormányzata, Heves, 1993. 124 p. (Sajtó alá rendezés, záró tanulmány.)
 5. Venczel József: A falumunka útján. Orbán Balázs Közművelődési Egyesület – Magyar Művelődési Intézet – Magyar Népfőiskolai Társaság. Székelyudvarhely – Budapest, 1993. 285 p. (Válogatás, szerkesztés, záró tanulmány.) Bővített, második kiadás: Orbán Balázs Közművelődési Egyesület, Székelyudvarhely, 2008., 293 p.
 6. Demeter Zayzon Mária: Öntudatosodás és önfeladás között. Nemzetiségszociológiai vizsgálatok Komárom–Esztergom megyei németek és szlovákok körében. Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat, Tatabánya, 1993, 134 p. (Lektorálás.)
 7. Sz. Kanyó Leona: Hazatérés. Cnesa Kiadó, Kanizsa (YU), 1995. 118 p. (Válogatás, szerkesztés, utószó.)
 8. Barométer. Az ex-YU magyar közérzeti irodalom antológiája. Bim-bam – Thurzó Lajos Közművelődési Központ – Logos Grafikai Műhely, Szabadka – Zenta – Tóthfalu (YU), 1997. 351 p. (Válogatás, szerkesztés, előszó.)
 9. (Báthory Zoltán – Falus Iván főszerk.:) Pedagógiai lexikon I-II-III. Keraban Könyvkiadó. Budapest, 1997, 691 + 643 + 695 p. (Segédszerkesztés, szócikkek írása.)
 10. Andrási Attila (rend.:) Magyarok a balkáni háborúban I-IV. (VHS videókazetta) Kapu Film, Budapest, 2000. (Szakértői közreműködés.)
 11. „… a nyelv ma néktek végső menedéktek…”. Küzdelem a magyar nyelvért a három régióban. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2002. 207 p. (Társszerző, társszerkesztő.)
 12. Kárpát-medencei keresztkötődések – egy konferenciasorozat tükrében. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004. 474 p. (Szerkesztés, előszó, társszerző.)
 13. Sz. Kanyó Leona: A Tiszától az Adriáig. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2005. 86 p. (Szerkesztés, utószó.)
 14. A muravidéki és rábavidéki kortárs szlovén irodalom antológiája Zágorec-Csuka Judit fordításában. Magyar–Szlovén Baráti Társaság, Budapest – Szentgotthárd, 2006. 204 p. (Szerkesztés, lektorálás, nyelvi szöveggondozás.)
 15. Gálfy-Bódi Tamás: Uram, én leszállok a keresztről. Bába és Társai Könyvkiadó, Szeged, 2007. 100 p. (Szerkesztés, lektorálás, utószó.)
 16. Varga Sándor emlékkönyv. Szlovéniai magyar változások a XX. században. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2008. 192 p. (Szerkesztés, utószó, záró tanulmány.)
 17. Zágorec-Csuka Judit: A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2008, 104 p. (Lektorálás, utószó.)
 18. Banka Gabriella: Délvidéki imádságok. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Protestáns Művelődési Társaság, Pilisvörösvár – Csúza (HR), 2010. 182 p. (Szerkesztés, utószó.) Második, bővített kiadás, változatlan címmel: Logos-print Kft, Tóthfalu (SRB), 2011, 223 p.
 19. (Martyin Emília/Emilia Martin szerk.): Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria 16. A magyarországi románok néprajza 16. (2011) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2011. 123 p. (Sorozat-főszerkesztés.)
 20. Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából. 8. Studies the ethnology of armenian, bulgarian, greek, polish and rusyn minorities in Hungary 8. (2011). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2011, 262 p. (Sorozat-főszerkesztés, kötetszerkesztés, előszó.)
 21. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 26. A magyarországi németek néprajza 26. (2011). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2011, 228 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 22. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 27. A magyarországi németek néprajza 27. (2012). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2012, 214 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 23. Dr. Zágorec-Csuka Judit: A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Kapcai Helyi Közösség, Pilisvörösvár – Kapca, 2012. 99 p. (Szaklektorálás, utószó)
 24. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 28. A magyarországi németek néprajza 28. (2013). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2013, 267 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 25. Banka Gabriella: Csak, ami örök. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2014. 128 p. (Szerkesztés, utószó)
 26. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 29. A magyarországi németek néprajza 29. (2014). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2014, 207 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 27. Nemzetiségek Magyarországon 2011-2013. Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2014, 212 p. (Összeállítás)
 28. Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 7. (2014) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2014, 330 p. (Sorozat-főszerkesztés, kötetszerkesztés, előszó, rezümék, szerzői életrajzok)
 29. (Ando György/Juraj Ando szerk.:) Národopis Slovákov v Maďarsku 23. Magyarországi szlovákok néprajza 23. (2014) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2014, 206 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 30. (Horváth Sándor szerk.:) Etnologija Slovencev na Madžarskem 6. A magyarországi szlovének néprajza 6. Kultúrák peremén – tudomány közepén (2014) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2014, 206 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 31. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 30. A magyarországi németek néprajza 30. (2015). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2015, 274 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 32. (Horváth Sándor szerk.:) Etnografija Hrvata u Mađarskoj 15. A magyarországi horvátok néprajza 15. (2016) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2016, 127 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 33. (Rusz Boriszláv/Борислав Pyc szerk.:) Eтнографиjа cpба y Maдарскоj 7. Magyarországi szerbek néprajza 7. (2016) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2016, 224 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 34. Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából 9. Studies the ethnology of armenian, bulgarian, greek, polish and rusynian minorities in Hungary 9. (2016) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2016, 159 p. (Sorozat-főszerkesztés, kötetszerkesztés és előszó)
 35. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 31. A magyarországi németek néprajza 31. (2016). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2016, 220 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 36. A főnix jegyében. A Budapesti Román Egyesület jubileumi kiadványa. În spiritul phoenix. Publicaţia jubiliară Asoţiaţiei Române din Budapesta. Euro-Etnikum Alapítvány/Fundaţia Euro-Etnikum, Budapest/Budapesta, 2016. 158 p. (Szerkesztés)
 37. (Martyin Emília/Emilia Martin szerk.): Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria 17. A magyarországi románok néprajza 17. (2017) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2017. 119 p. (Sorozat-főszerkesztés.)
 38. (Tóth István/Štefan Tóth szerk.:) Národopis Slovákov v Maďarsku 24. A magyarországi szlovákok néprajza 24. (2017) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2017, 143 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 39. (Bali János szerk.): Cigány világok a Kárpát-medencében. Cigány néprajzi tanulmányok 17. (2017) Magyar Néprajzi Társaság, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Intézet, Budapest, 2017. 249 p. (Sorozat-főszerkesztés.)
 40. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 32. A magyarországi németek néprajza 32. (2017). ELTE BTK Germanisztikai Intézet és Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2017, 275 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 41. Dr. Zágorec-Csuka Judit: A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017. 168 p. és 2019.https://mek.oszk.hu/19200/19232/# (Szerkesztés)
 42. Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 8. (2018) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2018, 164 p. (Sorozat-főszerkesztés, kötetszerkesztés, előszó, rezümék)
 43. (Horváth Sándor szerk.:) Etnografija Hrvata u Mađarskoj 16. A magyarországi horvátok néprajza 16. (2018) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2018, 142 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 44. (Horváth Sándor szerk.:) Etnologija Slovencev na Madžarskem 6. A magyarországi szlovének néprajza 6. Kultúrák peremén – tudomány közepén (2014) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2014, 206 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 45. (Marija Kozar szerk.:) Etnologija Slovencev na Madžarskem 7. A magyarországi szlovének néprajza 7. Gnauk je biu / Egyszer volt (2018) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2018, 160 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 46. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 33. A magyarországi németek néprajza 33. (2018). ELTE BTK Germanisztikai Intézet és Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2018, 247 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 47. Végh Tamás: A látomás vége. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2018. 86 p. (Szerkesztés, fülszöveg)
 48. Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából 10. Studies the ethnology of armenian, bulgarian, greek, polish and rusynian minorities in Hungary 10. (2018) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2018, 220 p. (Sorozat-főszerkesztés, kötetszerkesztés, előszó és rezümék összeállítása)
 49. Kozma László: Erdély 100 szonettben. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2019. 142 p. (Szerkesztés, utószó, fülszöveg)
 50. (Prof. Dr. Manherz Károly/Karl Manherz szerk.:) Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 34. A magyarországi németek néprajza 34. (2019). ELTE BTK Germanisztikai Intézet és Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2019, 280 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 51. Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 9. (2019) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2019, 213 p. (Sorozat-főszerkesztés, kötetszerkesztés, előszó, rezümék)
 52. Kárpátalja – Oktatás, kultúra, hitélet, nyelvi folyamatok. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2019. 118 p. https://mek.oszk.hu/21400/21461/ (Összeállítás, társszerkesztés, szöveggondozás)
 53. (Katarína Király szerk.:) Národopis Slovákov v Maďarsku 25. A magyarországi szlovákok néprajza 25. (2019) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2019, 212 p. (Sorozat-főszerkesztés)
 54. Zágorec-Csuka Judit: A Zrínyi-kultusz napjainkban a magyar, horvát és szlovén határsávban. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, Pilisvörösvár – Lendva, 2020. 344 p. (Lektorálás)
 55. Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából 10. Studies the ethnology of armenian, bulgarian, greek, polish and rusynian minorities in Hungary 10. (2021) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2021, 185 p. (Sorozat-főszerkesztés, kötetszerkesztés, előszó és rezümék összeállítása)
 56. (Rusz Boriszláv/Борислав Pyc szerk.:) Eтнографиjа cpба y Maдарскоj 8. Magyarországi szerbek néprajza 7. (2021) Magyar Néprajzi Társaság, Szerb Intézet, Fővárosi Szerb Önkormányzat Budapest, 2021, 178 p. (Sorozat-főszerkesztés)

Kötetekben való megjelenés[szerkesztés]

 1. If. Az őr dala. xxx. Az eszmélés ecsetvonásai. [Négy vers]. In (Szerkesztették az alkotókör tagjai): Kód. Az „R” Klub irodalmi alkotókörének antológiája 1980. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 1980., 91-96. pp.
 2. Nemzetiségi jelenkutatás a budapesti Állami Gorkij Könyvtárban. In: (Szabadfalvi József és Viga Gyula szerk.:) Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon II. kiegészítő kötet. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1985., 89-93. pp.
 3. A  Közép-Kelet-európai Klubról. In: (Diczházi Bertalan összeáll. és szerk.:) Öt éves a 405. Kör. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 1985, 29-31. pp.
 4. Válaszok a társadalompolitikai körökkel kapcsolatos kérdésekre. In: (Diczházi Bertalan összeáll. és szerk.:) Öt éves a 405. Kör. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 1985, 87-89. pp.
 5. (Joó Rudolf társszerzővel:) Egy szlovén–magyar közös nemzetiségkutatás néhány módszertani és nyelvi-kulturális tapasztalata. In: (Eperjessy Ernő, Krupa András szerk.:) A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai 1. Művelődési Minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztálya, Budapest – Békéscsaba, 1986, 206-218. pp.
 6. A közös sorstudat hiánya. In: IV. Országos Szakkollégiumi Találkozó, 1985. Szarvas. Előadások, viták, törekvések. Budapest, 1986
 7. Nemzeti azonosságtudat a romániai és a csehszlovákiai magyar történelemkönyvekben. In: (Juhász Gyula főszerk.:) Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve. Budapest, 1987., 189-211. pp.
 8. Oktatás, kultúra, közművelődés és tömegkommunikáció a magyarországi szlovén nemzetiség körében. In: (Arday Lajos – Joó Rudolf – Tarján G. Gábor szerk.:) Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. Állami Gorkij Könyvtár, Budapest, 1987. 500-542. pp.
 9. (Joó Rudolf társszerzőségével:) A magyarországi szlovén nemzetiség Magyarország és Jugoszlávia (a Szlovén SZK) együttműködésében. In: (Arday Lajos – Joó Rudolf – Tarján G. Gábor szerk.:) Magyarok és szlovének. Együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén. Állami Gorkij Könyvtár, Budapest, 1987. 582-598. pp.
 10. Izobraževanje, kultúra, prosveta in množična občila slovencev na Madžarskem. In: (Arday Lajos – Devetak, Silvo – Joó Rudolf szerk.:) Madžari in Slovenci. Sodelovanje in sožitje ob jugoslovansko-madžarski meji. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana (YU – SLO), 1987., 501-537. pp.  
 11. (Joó Rudolf társszerzőségével:) Slovenska narodnost na Madžarskem in sodelovanje Madžarske z Jugoslavijo (SR Slovenijo). In: (Arday Lajos – Devetak, Silvo – Joó Rudolf szerk.:) Madžari in Slovenci. Sodelovanje in sožitje ob jugoslovansko-madžarski meji. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana (YU – SLO), 1987., 573-586. pp.  
 12. Bevezető. Társadalomtudomány, politika és népszolgálat szintézise Venczel József munkásságában. In: Venczel József: Erdélyi föld – erdélyi társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988, 7-20. pp. és = Társadalomkutatás 1988. no. 1., 117-127. pp.
 13. Venczel József és a magyar–román társadalomtudományi kapcsolatok. In: (Juhász Gyula főszerk.:) Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve. Budapest, 1988., 323-329. pp. és = Művelődés (Kolozsvár), XLVI., no. 2. (1994. február), 9-11. pp., valamint In: (Katona Judit – Viga Gyula szerk.:) Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1996, 101-105. pp.
 14. Egy humanista a nyugati végeken. Katolikus vonatkozások Pável Ágoston életművében. In: (Uzsoki András főszerk.:) Magyar egyháztörténeti vázlatok 1. kötet. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Budapest, 1989. 171-176. pp. és In: (Varga József – Molnár Zoltán szerk.:) Corvin Mátyás konferencia. Posvetovanje Matjaža Corvina. Tudományos tanácskozás Mátyás király halálának 500. évfordulóján – Maribor, 1990. november 8-9. Znanstveno posvetovanje ob 500-letnici smrti kralja Matjaža – Maribor, 8-9. 11. 1990. Maribori Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Nyelv- és Irodalom Tanszék, Maribor, 1991., 55-60. pp.    
 15. (Arday Lajos és Kristóf Lázár társszerzőkkel:) Széthullás előtt? In: (Szerk.?:) Sorsközösség. Kiútkeresés Európa közepén. Az Országos Klubtanács nyári tábor, Martonvásár, 1989. Társadalompolitikai és Honismereti Klubok Országos Tanácsa, Budapest, 1990. márc., 23-35. pp.
 16. Vallás és egyház a jugoszláviai magyarság életében. In: (Juhász Gyula főszerk.:) Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Csoport évkönyve. Budapest, 1989., 165-181. pp. és = Új Symposion (Újvidék), XXVI., no. 297-298. (1990. 9-10.), 45-53. pp.  
 17. Egy könyvsorozat indulása elé. In: Illyés Gyula Új Látóhatára [Ötágú síp]. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Budapest – München, 1990, 5-7. pp.
 18. Közös dolgaink. Magyarok és szomszédaik közgondolkodásunk tükrében. In: (Jankovics József – Kósa László – Nyerges Judit – Seidler, Wolfram szerk.:) A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében II. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest – Wien, 1991, 815-824. pp.
 19. Kongresszusi köszöntő. In: (Dr. Hódi Éva szerk.:) Sokáig éltünk némaságban. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének évkönyve. VMDK, Ada, 1991, 48-50. pp.
 20. Referátum. In: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1990. május 4-5-i keszthelyi tanácskozásának anyaga. Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1991, 45-48. pp.
 21. Életút a szlovéniai magyarság szolgálatában. Utószó az „… ezért mind küzdeni kell” című interjúkötethez. In (Szúnyogh Sándor szerk.:) Tanulmányok, cikkek a muravidéki magyar irodalomról. Életünk szerkesztősége, Lendva – Szombathely, 1991, 54-56. pp.
 22. A falukutató Venczel József. In: Venczel József: A falumunka útján. Orbán Balázs Közművelődési Egyesület – Magyar Művelődési Intézet – Magyar Népfőiskolai Társaság. Székelyudvarhely – Budapest, 1993. 183-205. p. Bővített, második kiadás: Orbán Balázs Közművelődési Egyesület, Székelyudvarhely, 2008., 183-205. pp.
 23. Venczel József hitéről s a misztériumjátékról. In: Venczel József: Misztérium-játék. Heves Város Önkormányzata, Heves, 1993, 97-121. pp.
 24. (Kontra Miklós társszerzővel:) Multilingualism in Hungary. In: (Herausgegeben von Ammon, Ulrich – Mattheier, Klaus J. – Nelde, Peter H.:) Sociolinguistica 7. Internationales jahrbuch für Europäische Soziolinguistik. Mehsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas. Max Tübinger Verlag, Tübingen, 1993, 135-142. pp.
 25. Gondolatok Kárpát-medencei kisebbségpolitikánkról. In: Szárszó ’93. Az 1993. évi szárszói tábor előadás- és megbeszélés-sorozata. Püski, Budapest, 1993, 232-237. pp.
 26. „Minden magyar lélek fontos.” In: Tarics Péter: Magyarként a Felvidéken, 1918-1993. Püski, Budapest, 1994, 232-237. pp.
 27. Együtt élni – változó hőfokon. Cigányokról, magyarokról egy pályázat kapcsán. In: (Demeter Zayzon Mária szerk.:) „Egy igaz történet, részletekben…” Cigány–magyar kapcsolatok határon innen és túl. Budapest Kőbányai Önkormányzat, Budapest, 1994, 230-245. pp. és = Magyar Szemle, Új folyam IV., no. 4. (1995. ápr.), 387-407. pp.
 28. Sz. Kanyó Leona hazatérése. In: Sz. Kanyó Leona: Hazatérés. Cnesa Kiadó, Kanizsa (YU), 1995, 87-113. pp. és = Muratáj (Lendva), 1995, no. 1., 41-55. pp., továbbá = Üzenet (Szabadka), XXV., no. 7-8. (1995. júl–aug.), 404-415. pp.
 29. Előszó. In: Varga Sándor: A szlovéniai magyarok műkedvelő tevékenysége, 1920-1970. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Hazánk Könyvkiadó, Lendva – Győr, 1995, 7. p.
 30. Székely András Bertalan = (Báthory Zoltán – Falus Iván főszerk.:) Pedagógiai Ki Kicsoda 1997. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997., 249. p.
 31. Venczel József és az erdélyi magyar gazdaságtudomány. In: (Somai József fel. szerk.:) Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából (XIX-XX. század). Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2001, 245-255. pp. és (Ando György – Eperjessy Ernő – Grin Igor – Krupa András szerk.:) A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón (esélyek, lehetőségek, kihívások). A VII. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Békéscsaba, 2001. október 2-3-4. Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba – Budapest, 2001, 354-361. pp., továbbá In: (Gazdag Ferenc szerk.:) Ki őrzi az őrzőket? Joó Rudolf emlékére. Joó Rudolf emlékkönyv 2002. [Külügyminisztérium,] Budapest, 2002, 193-203. pp,
 32. (Denke Gergely társszerzővel:) Az Alapítvány névadójáról. In: A Mocsáry Alapítvány tíz esztendeje. Mocsáry Lajos Alapítvány, Budapest, 2002, 9-11. pp.
 33. Szemelvények a kitüntetettek laudációiból. Dr. Burány Béla, Béres Károly. In: A Mocsáry Alapítvány tíz esztendeje. Mocsáry Lajos Alapítvány, Budapest, 2002, 18-19. és 21-22. pp.
 34. A szerkesztő előszava. In: (Székely András Bertalan szerk.:) Kárpát-medencei keresztkötődések – egy konferenciasorozat tükrében. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004. 5-7. pp.
 35. Pável Ágoston: két nép hű fia. Avgust Pavel: zvesti sin dveh narodov. August Pavel: Treuer Sohn zweies Völker. In (Michael Petrowitsch Koord.:) Mein grimmiges Jahrhundert. Eine Auswahl an Gedichten von August Pavel in ungarischer, slowenischer und deitscher Sprache. Literarische Schriftenreihe des Pavelhauses, Band 1. Literarna zbirka Pavlove hiše, 1. knjige. Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, Graz, 2005, 26- 43. pp. Új kiadás: Pável Ágoston: „két nép hű fia”. Avgust Pavel: „Zvesti sin dveh narodov”. August Pavel: „Treuer Sohn zweies Völker”. In (Michael Petrowitsch Koord.:) Mein froststarrendes Jahrhundert. Eine Auswahl an Gedichten von August Pavel in ungarischer, slowenischer und deitscher Sprache. Literarische Schriftenreihe des Pavelhauses, Band 1. Neuauflage. Literarna zbirka Pavlove hiše, 1. knjiga nova izdaja. Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, Graz, 2. Auflage, 2006, 26- 43. pp.
 36. Magyar költő a szlovén tengermelléken. In: Sz. Kanyó Leona: A Tiszától az Adriáig. Válogatott versek. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2005, 75-85. pp.
 37. A szerkesztő előszava. Beseda urednika. In (Székely András Bertalan szerk.): A muravidéki és a rábavidéki kortárs szlovén irodalom antológiája, Zágorec-Csuka Judit fordításában. Magyar–Szlovén Baráti Társaság, Budapest – Szentgotthárd, 2006, 5-10. pp.
 38. A közélet iskolája. In (Majzik István, Szondi Ildikó, Sényei Róbert szerk.): A Szegedi Közéleti Kávéház évkönyve 2005. Bába Kiadó, Szeged, 2006, 26-28. pp.
 39. Utószó. In: Gálfy-Bódi Tamás: Uram, én leszállok a keresztről. Istenes és hazafias versek (puritán fohászok). Bába Kiadó, Szeged, 2007, 92-96. pp.
 40. Egy lehetséges kisebbségmegtartó stratégia Erdély elcsatolása után. A társadalom- és gazdaságpolitikai programalkotó Venczel József. In (Ruda Gábor szerk.): Kisebbségek és népcsoportok Európája. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2007, 20-30. pp.
 41. Sándor János művészetéről. In (Fülep Katalin szerk.): Fába faragva a történelmi Magyarország címerei a Magyar Nemzeti Könyvtárban. Ins Holz geschnitzt die Wappen des historischen Ungarns in der Ungarischen Nationalbibliothek. Carved in Wood. Coats of Arms from present day Hungary and from Hungary before the Peace Treaty of Versailles int he Hungarian National Library. Magyar–Svájci Turisztikai Továbbképző Intézet Alapítvány és ETA Országos Szövetség, Budapest, 2007, 29-35. pp. Németül: Über die Kunst von János Sándor. In: Fába faragva… i.m., 61-69. pp. Angolul: About the Art of János Sándor. In: Fába faragva… i.m., 93-100. pp.
 42. Középkori műemlék templomok a felvidéki Gömörben. In (Ruda Gábor szerk.): A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület programjai 1998-2008. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2009, 128-131. pp.
 43. Testvértelepülések I. Fesztiválja. In (Horváth Katalin szerk.): Európa a polgárokért. [Hoppá Disszeminációs Füzetek 16.] Tempus Közalapítvány, Budapest, 2009, 10-11. pp.
 44. Utóhang Banka Gabriella fohászaihoz. In: Banka Gabriella: Délvidéki imádságok. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Protestáns Művelődési Társaság, Pilisvörösvár – Csúza (HR), 2010. 173-176. pp. Második, bővített kiadás, változatlan címmel: Logos-print Kft, Tóthfalu (SRB), 2011, 212-215. pp.
 45. Magyar–szlovén kapcsolatok a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a nemzetiségekre. In (Tilcsik György fel. kiadó): 20 éves a szlovén–magyar nemzetközi levéltári kutatótábor. Nemzetközi konferencia. 20 let delovanja slovensko–madžarskega mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora. Mednarodna konferenca. Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 2010, 21-33. pp. és = Honismeret, XXXIX., no. 1. (2011. febr.), 47-54. pp. Ugyanerről: Magyar–szlovén több- és kétoldalú kapcsolatok az elmúlt két évtizedben, különös tekintettel a nemzetiségekre. (Nyitó előadás a szlovéniai Koperben a „Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában” című konferenciasorozat záró rendezvényén, 2011. március 18-án.) In (Ruda Gábor szerk.): Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. Le scuole delle comunità nazionali in Ungheria, Slovacchia e Slovenia. Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Narodnostne šole na Madžarskem, na Slovaškem in v Sloveniji. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2011, 233-237. pp. Részlet: A magyar–szlovén kisebbségi kapcsolatok fejlődése az elmúlt két évtizedben. In (Frisnyák Sándor – Gál András szerk.): Kárpát-medence: Tájak, népek, tevékenységek. Földrajzi tanulmányok. Nyíregyháza – Szerencs, 2011, 357-367. pp.
 46. A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kisebbségikonferencia-sorozatának margójára. Nyitó előadás a budapesti Szlovák Intézetben, 2010. szeptember 13-án). Considerazioni a margine della conferenza sulle minoranze a cura dell’Associazione Culturale degli Amici dell’Oltremura (Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, MBKKE). Discorso di apertura tenuto nell’Instituto Slovaccoa Budapest il 13 settembre 2010. Na margo série konferencií o menšinách organizovaných Kultúrnym spolkom kruhu priateľov Pomuria (MBKKE). Odznelo v Slovenskom Inštitute v Budapešti 13. septembra 2010 ako úvodné vystupenie na otvorení série konferencií s názvom Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában (Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Ciklusu manjšinskih konference KDPKP-a na rob. Uvodno predavanje v Slovaškem inštitutu, 13. septembra 2010. [Magyar, olasz, szlovák és szlovén nyelven.] In (Ruda Gábor szerk.): Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. Le scuole delle comunità nazionali in Ungheria, Slovacchia e Slovenia. Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Narodnostne šole na Madžarskem, na Slovaškem in v Sloveniji. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2011, 7-15. pp.
 47. Magyar sorskérdések. (Az I. szekció előadásainak összefoglalója). In (Turcsány Péter főszerk.): Együtt jobb tervezni a jövőt! X. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2011, 33-34. pp. és = PoLíSz, 139. megjelenés (2011. nov.), 29-30. pp.
 48. Az isaszegi Ady-szobor avatásának margójára. In (Végh József szerk. biz. vez.): A Kultúra Lovagrendje évkönyve 2012. Adianus Kiadó, Budapest, 2012, 2320-2322. pp.
 49. A Kárpát-medencei Református Honismereti Gyermektáborokról. In (Turcsány Péter szerk.): Nemzetek, nemzetiségek, vallások. XI. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia. Kráter Műhely, Pomáz, 2012, 25-27. pp. és = PoLíSz 150. megjelenés (2013. január-február), 29-31. pp.
 50. Magyar–szlovén két- és többoldalú kapcsolatok az elmúlt két évtizedben, különös tekintettel a nemzetiségekre. In: (Gasparics Judit és Ruda Gábor szerk.): Muravidék. Adalékok a szlovéniai magyarok nyelvéhez és kultúrájához. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2013, 129-134. pp.
 51. Többségi etnocentrizmus a kisebbségi történelemkönyvekben, a pártállam idején, Közép-Európában. In: (Ruda Gábor – Szabómihály Gizella szerk.): Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület ­– GRAMMA Egyesület – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar – Selye János Egyetem, Pilisvörösvár – Dunaszerdahely – Nyitra – Esztergom – Komárom, 2013, 159-172. pp.
 52. Gondolatok a nemzet- és nemzetiségpolitika lehetséhes összefüggéseiről Magyarországon, különös tekintettel a nyelvhasználati jogokra. In: (Kolláth Anna és N. Császi Ildikó szerk.): … tenyeredben a végtelen… Köszöntő könyv Bokor józsef tiszteletére. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Lendva – Lendava és Maribor, 2014, 249-259. pp. [Muratáj 2014, no. 1-2.]
 53. A megmaradás krónikása. In (Gasparics Judit és Ruda Gábor szerk.): Drávaszög és Szlavónia. Adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez s kultúrájához. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2014, 22-29. pp.
 54. A nemzet- és nemzetiségpolitika lehetséges összefüggéseiről, a nyelvhasználati jogok figyelembevételével. In (Gasparics Judit és Ruda Gábor szerk.): Adalékok a délvidéki magyarok nyelvéhez és kultúrájához. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2015, 81-96. pp. és In (Dr. Kókai Sándor – Dr. Boros László szerk.): Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára. Nyíregyházi Főiskola Turizmus- és Földrajztudományi Intézete – Bocskai István Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza – Szerencs, 2015, 553-562. pp.
 55. Venczel József erdélyi társadalomkutató munkássága. In (Poprády Géza szerk.): Magyar örökség. Laudációk könyve IV. 2011-2015. Magyar Örökség és Európa Egyesület, Budapest, 2016, 171-172. pp.
 56. A hazai román nemzetiség jellemzőiről – dióhéjban. Pe scurt despre caracteristicile etnicilor români din Ungaria. In Dr. Székely András Bertalan (szerk.): A főnix jegyében. A Budapesti Román Egyesület jubileumi kiadványa. În spiritul phoenix. Publicaţia jubiliară Asoţiaţiei Române din Budapesta. Euro-Etnikum Alapítvány/Fundaţia Euro-Etnikum, Budapest/Budapesta, 2016., 61-80. pp.
 57. A vallás és a hazafiság folyamatosságáról az erdélyi magyarörmények önazonosságában. In: Frisnyák Sándor–Gál András–Kókai Sándor (szerk.): A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza. Második kötet. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete és Bocskai István Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza – Szerencs, 2017., 299-308. pp. és Erdélyi Szövetség 2017., no. 1.  http://erdelyiszovetseg.hu/images/rovatok/valosag-merleg/rmnyekSzkely.pdf
 58. Szeretettel olvasni. In: Dr. Zágorec-Csuka Judit: A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017. 158-160. p.
 59. A muravidéki lámpás. In: Surján László (szerk.:) A megbékélés ösvényein. Magyarok és közép-európaiak. Charta XXI Egyesület, Budapest, 2017. 80-84. pp.
 60. A magyarörmények ismertebbé tételéért. In: Surján László (szerk.:) A megbékélés ösvényein. Magyarok és közép-európaiak. Charta XXI Egyesület, Budapest, 2017. 85-90. pp.
 61. Elmélet és gyakorlat összhangja Venczel József életművében. In: Telegdy Balázs (szerk.): Száz éve született Venczel József. T3 Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, 2018. 9-16. pp.
 62. „Beseda Božja je krepka”. „Az ige kőszálként megáll”. In: Kepéné Bihar Mária – Lendvai Kepe Zoltán: Trden grad je naš Bog… Erős vár a mi Istenünk. Galerija-Muzej Lendava. Lendvai Galéria és Múzeum. Lendva, 2019. 12-33. pp.
 63. Emlékezés Turcsány Péterre. In: Soltész Márton (szerk.:) Tarisznyától a bőségszaruig. Tanulmányok, esszék, emlékezések Turcsány Péter születésének 70. évfordulójára. Kráter, Pomáz, 2021. 292-296. pp.
 64. Székely András Bertalan. In: Bognár Antal (szerk.): Hetvenesek társasága 1952. Napkút évkönyv. Napkút Kiadó, Budapest, 2022. 110-112. pp.

Tanulmányok, dolgozatok, esszék, konferencia előadások, adott és kapott nagyinterjúk folyóiratokban, lapokban, elektronikus médiumokban[szerkesztés]

1976

 1. Mozaikok a közelmúlt évtizedek geodéziájának a történetéből = Geodinform, VII., no. 2. (1976. ápr.), 24-60. pp.
 2. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a történetéhez (I. rész. Beszélgetés dr. Regőczi Emillel) = Geodézia és Kartográfia, XXVIII., no 2. (1976), 101-117. pp.
 3. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a történetéhez (II. rész. Beszélgetés dr. Hazay Istvánnal) = Geodézia és Kartográfia, XXVIII., no 3. (1976), 179-190. pp.
 4. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a történetéhez (II. rész. Beszélgetés dr. Fialovszky Lajossal) = Geodézia és Kartográfia, XXVIII., no 4. (1976), 268-273. pp.
 5. (Füry Klárával közösen:) Újabb adalékok a XX. század geodéziájának a történetéhez = Geodinform, VII., no. 3. (1976. jún.), 32-48. pp.

1978

 1. Földmérőmérnök-hallgatók általános műveltségének vizsgálata = Geodézia és Kartográfia, XXX., no 4. (1978), 269-278. pp.

1983

 1. A magyar nyelvű oktatás és közművelődés a jugoszláviai Mura-vidéken = Nyelvünk és Kultúránk, 53. (1983. dec.), 54-59. pp.

1984

 1. Nemzetiségi jogok és megvalósulásuk Szlovéniában = Világosság, XXV., no. 3. (1984. márc.), 163-169. pp.
 2. Dunai patriotizmus és közgondolkodás. Egy eszme útja a 20. században = Prókátor (ELTE ÁJTK), 1-2. (1984 ősz), 24-50. pp.
 3. Central-East Europeanism in hungarian scholarship. Common Mentality and Public Culture = Information Bulletin on Adult Education (Budapest), Dec. 1984., 14-17. pp.

1985

 1. Nemzetiségi jelenkutatás = Napjaink, XXIV., no. 1. (1985. január), 34-36. p.
 2. Egy szlovén–magyar közös nemzetiségkutatásról = Olvasó Nép 25., VII., no. 3. (1985. jún.), 114-118. pp.
 3. Common Hungarian-Slovene nationality research = Information Bulletin on Adult Education (Budapest), no. 2., June 1985., 28-30. pp.
 4. (Arday Lajos és Joó Rudolf társszerzőkkel:) Nemzetiségi kultúra és nemzetiségi politika Magyarországon = Magyar Tudomány, új folyam XXX., no. 11. (1985. nov.), 817-827. pp. Utánközlés = Látóhatár, 1986. no. 4. (1986. ápr.), 148-165. pp. és In: (Koncz János szerk.:) Művelődéspolitika. Tanulmányok, beszédek, cikkek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987, 65-70. pp.
 5. Dunai patriotizmus és közgondolkodás (Egy eszme útja a 20. században). = Vasi Szemle, XXXIX., no. 4. (1985), 481-498. pp.

1986

 1. Nemzetiségi múzeumügy Magyarországon = Múzeumi Közlemények, 1985-86, 137-150. pp.
 2. A honismereti mozgalom nemzetiségeink körében = Békési Élet, XXI., no. 1. (1986), 85-93. pp.
 3. Pável Ágoston és a magyarországi honismeret = Vasi Honismereti Közlemények, XIII., no. 1-2. (1986), 6-11. pp.
 4. Hitélet a szlovéniai magyar szórvány körében = Diakónia, VIII. (1986), no. 2., 83-87. pp. és  Naptár ’87. A szlovéniai magyarok szemléje. Pomurska založba, Muraszombat, 1986., 102-107. pp.
 5. A Central-Eastern European Multicultural Society: the Hungarian Example =Adult Education for a Multi-ethnic Society. Newsletter. European Bureau of Adult Education, Amersfoort (NL), no. 1. (1986), 35-37. pp.
 6. Magyar reformátusok a jugoszláviai Muravidéken = Confessio, 1986. no. 3., 84-85. pp.
 7. Kultúra és nemzetiség I. rész. Oktatás, kultúra, közművelődés és tömegkommunikáció a magyarországi szlovének körében = Vasi Szemle, XL., no. 3. (1986), 340-353. pp.
 8. Kultúra és nemzetiség II. rész. Oktatás, kultúra, közművelődés és tömegkommunikáció a magyarországi szlovének körében = Vasi Szemle, XL., no. 4. (1986), 512-525. pp.
 9. (Mukics Ferenc társszerzővel:) Két nép hű fia. Beszélgetések Pável Ágostonról [Interjú Weöres Sándorral és Gazdag Erzsivel.] = Életünk XXIII., no. 9-10. (1986. szeptember-október), 862-874. pp. [Az azonos című könyv részlete.]
 10. A nemzeti önismeret szolgálatában. Tűnődések egy kongresszus kapcsán = Napjaink XXV., no. 12. (1986. dec.), 5-7. pp.
 11. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Üzenet [Szabadka], XVI., no. 12. (1986. dec.), 744-750. pp. és Vasi Szemle, XLI., no. 1. (1987), 72-79. pp.
 12. (Francek Mukič társszerzővel:) Zvest sin dveh narodov. Odlomki iz pogovora Sándorjem Veöresem o Avgustu Pavlu = Naši Razgledi [Ljubljana], XXXV., no. 23. (838.) (12. decembra 1986.), 694. p. Magyarul: Két nép hű fia. Székely András Bertalan és Mukics Ferenc beszélgetése Pável Ágostonról Weöres Sándorral. In: (Domokos Mátyás összeáll., szerk., sajtó alá rend.:) Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 466-476. pp. [A Két nép hű fia c. könyv részlete.]

1987

 1. Hungarológiai világkongresszus Bécsben = Honismeret, XV., no. 1. (1987. febr.), 3-5. pp.
 2. Tükörcserepek = Palócföld, XXI., no. 2. (1987), 10-23. pp.
 3. A társadalomkutató felelőssége. Gáll Ernő hetvenéves = Élet és Tudomány XLII., no. 14. (1987. ápr. 3.), 438-439. pp. Románul: Responsabilitatea sociologului = Timpuri (Gyula), 1988, 83-90. pp.
 4. Vallás és identitás a magyarországi szlovének körében = Vigilia LII., no. 7. (1987. július), 550-551. pp.
 5. A műfordítás gyönyörűsége és gyötrelmei. Szilágyi Károly válaszol Székely András Bertalan kérdéseire = Muratáj [Alsólendva], II., no. 4., 2-6. pp. Szlovénül: Radosti in muke prevajanja =Narodne Novine LXII., no. 40. (1. listopada – oktobra 1987.), 16. p.
 6. Az irodalom hídjain. Beszélgetés Szilágyi Károly műfordítóval = Napjaink, XXVI. (1987. okt.), no. 10., 27-29. pp.
 7. Magyarok Szlovéniában = Élet és Tudomány XLII., no. 35. (1987. aug. 28.), 1108-1110. pp.
 8. Access to culture for national minorities = The New Hungarian Quarterly, XXVIII., no. 107. (Autumn 1987), 106-115. pp.
 9. Az „Erdély története” romániai visszhangja = ef-lapok, (évf.?) no. 8-9., 1987., 77-79. pp.
 10. Nemzetiségkutatás és nemzetiségpolitika = Új Látóhatár (München), XXXVIII., no. 4. (1987. dec. 1.), 474-479. pp.

1988

 1. Közös dolgaink. Magyarok és szomszédaik közgondolkodásunk tükrében = Szivárvány (Chicago), VIII., no. 24. (1988. febr.), 113-121. pp.
 2. Venczel József emlékezete = Honismeret XVI., no. 6. (1988. dec.), 37-42. pp.

1989

 1. (Éger György és Joó Rudolf társszerzőkkel:) Egy magyar–horvát közös nemzetiségkutatás néhány településszociológiai tapasztalata = Magyar Tudomány XCVI. (új folyam XXXIV.), no. 1. (1989. jan.), 22-26. pp.
 2. „Csehszlovákiában élő magyar történész vagyok”. Püspöki Nagy Péterrel beszélget Székely András Bertalan = Honismeret, XVII., no. 3. (1989. jún.), 35-43. pp.
 3. „… csak a teljes igazság kimondása segít. Beszélgetés Csorba Bélával, Temerin helytörténészével = Honismeret, XVII., no. 5. (1989. okt.), 35-43. pp.

1990

 1. A jugoszláviai magyarok vallásos életének tanulságai. Egyház – állam – társadalom = Confessio, XIV., no. 2. (1990), 71-77. pp.
 2. Nemzetek és nemzeti kisebbségek. Beszélgetés Székely András Bertalannal. Az interjút Morvay Péter készítette = Irodalmi Szemle (Pozsony), XXXIII., no. 4. (1990. ápr.), 389-393. pp. és = Fordulat II. Az Erdélyi Világszövetség Németországi Szervezetének időszakos tájékoztatója (Stuttgart), 1991. ápr. Cseh nyelvű változat: Péter Morvay: Maďarská národnostní politika. Rozhovor s Andrásem Bertalanem Székelyem = Respekt (Praha), no. 7. (25. 4. – 1. 5. 1990.), 9. p.
 3. Többnyelvűség a magyarországi iskolákban, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek oktatásügyére. (Diagnózis és terápia) = Társadalomkutatás, 1990. no. 3-4., 64-80. pp. és In: (Hargitai József fel. szerk.:) Pedagógiai írások 20. (1990), Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szombathely, 1991, 28-46. pp.

1991

 1. (Dezső János interjúja:) „A rossz lelkiismeret lázadása” – győztesek és legyőzöttek. Beszélgetés dr. Székely András Bertalannal 1-2. = Képes Ifjúság (Újvidék), XLVI., no. 1983. (1991. ápr. 3.), 8-9. pp. és no. 1984. (1991. ápr. 10.) Kivonatosan: Nyelvi és kulturális egybetartozás. Beszélgetés dr. Székely András Bertalan nemzetiségkutatóval = Magyar Szó (Újvidék), XLVIII., no. 97. (1991. ápr. 9.), 9. p.
 2. Magyar helytörténészként – Szlovéniában. Varga Sándorral beszélget Székely András Bertalan = Honismeret, XIX., no. 1. (1991. febr.), 47-49. pp.
 3. A magyarországi kisebbségpolitika új fejleményei. Kormányzati erőfeszítések a Kárpát-medencei kisebbségek azonosságtudatának erősítéséért = Szivárvány (Chicago), XI., no 33. (1991. márc.), 145-151. pp. és In: (Ujváry Zoltán – Eperjessy Ernő – Krupa András szerk.:) Nemzetiség – identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Ethnica, Békéscsaba – Debrecen, 1991, 419-423. pp.
 4. Kisebbségi többnyelvűség Magyarországon I-II. = Magyar Fórum, III., no. 12. (1991. márc. 21.), 7. p. és no. 13. (1991. márc. 28.), 7. p.
 5. Az új magyar kisebbségpolitika – különös tekintettel a szlovéniai magyarságra = Muratáj (Alsólendva), 1991, no. 1., 29-36. pp.
 6. Az anyanyelvű hitélet mint megtartó erő. A jugoszláviai magyarok vallási életének néhány jellemzője a két világháború között = Honismeret, XIX., no. 4. (1991. aug.), 76-79. pp. és VMDK Hírmondó (Ada), II., no. 24. (1991. aug. 16.), 4-5. pp.
 7. Válságmodellezés – illúziók nélkül. Jugoszlávia jelene és jövője = Ring, III., no. 25. (1991. júl. 21.) benne: Vasárnapi Újság 194. adás, V., no. 29., 29-31. pp. Részletek = Népújság (Muraszombat), XXXV., no. 31. (1991. aug. 16.), 4. p. és no. 32. (1991. aug. 23.), 4. p. Újraközlés: Napló (Újvidék), II., no. 72. (1991. szept. 18.), 27. p.

1992

 1. A volt Jugoszlávia mint biztonságpolitikai feszültségforrás = Ring, IV., no. 6. (1992. febr. 11.), 7-9. pp. Utánközlés: Magyar Szó (Újvidék), XLIX., no. 65. (1992. márc. 7.), 2. p. és no. 67. (1992. márc. 9.), 2. p.
 2. Magyarként Délnyugaton. Kisebbségi irodalmunk és művészetünk Szlovéniában. (Összeállította: Székely András Bertalan) = Szivárvány (Chicago) XIII., no. 37. (1992/2), 65-117. pp.

1993

 1. Etnikai folyamatok déli határaink mentén = Magyar Szemle, Új folyam, II., no. 3. (1993. márc.), 308-312. pp. Angolul: Fronts and Frontiers. Ethnic processes along hungary’s southern borders  = The Hungarian Observer, VI., no. 5. (May 1993), 11-13. pp.
 2. Magyar kisebbség Szlovéniában és Horvátországban = Művelődés (Kolozsvár), XLII., no. 6-7. (1993. jún-júl.) 36-37. pp. és Erdélyi Magyarság, IV., no. 15. (1993. aug.), 18-21. pp. Angolul: Hungarian Minority in Croatia and Slovenia = The Hungarian Observer, VI., no. 9. (Sept. 1993.), 22-24. pp. és In: (Ludanyi, Andrew szerk.:) Hungary and the Hungarian Minorities. Nationalities Papers (Special Topic Issue) [Oxfordshire, UK – Cambridge, USA – Commeray, AUS], XXIV., no. 3. (September 1996), 483-489. pp.
 3. A magyar művelődés kisebbségi színterei Kelet-Közép-Európában = Magyar Szemle, Új folyam, II., no. 7. (1993. júl.), 740-752. pp.
 4. Nyolcvan éve született a falukutató Venczel József = Honismeret, XXI., no. 5. (1993. okt.), 17-24. pp.
 5. Határon túli magyar sorskérdéseink = Új Horizont, XXI., no. 5-6. (1993. okt-nov-dec.), 24-28. pp.

1994

 1. A határon túli magyar művelődés sarkalatos gondjai =Dimenziók. Felső-magyarországi szemle II., no. 1. (1994), 55-60. pp. és In: (Krupa András – Eperjessy Ernő – Barna Gábor szerk.:) Kultúrák találkozása – kultúrák konfliktusai. Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba – Budapest, 1995, 535-539. pp.
 2. Szétszóratásban. Horvátországi magyar sors a 90-es években = Magyarság és Európa, II., no. 2. (1994), 47-64. pp. és négy részletben = Horvátországi Magyarság, I., no 8. (1994. aug.), 1., 3-6. pp., no. 9. (1994. szept.), 10-13. pp., no. 10. (1994. okt.), 6-7. pp. és no. 11. (1994. nov.), 3-6. pp.

1995

 1. A szlovéniai magyarság oktatásügyének változásairól = Muratáj, 1995., no. 2., 37-58. pp. és In: (Ruda Gábor szerk.:) Az iskola mint asszimilációs gépezet. Muravidéki kétnyelvű oktatás, rábavidéki nemzetiségi iskolák. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2002, 41-62. pp. Részletek = Magyar Napló, VIII., no. 4. (1996. ápr.), 36. p.

1996

 1. Magyar–szlovén szellemi és kisebbségi kapcsolatok = Társadalmi Szemle, LI, no. 5. (1996. máj.), 62-68. pp. Utánközlés = Barátság, IV., no. 3. (1997. jún. 15.), 1786-1790. pp.
 2. Magyar nemzetiségi oktatás Szlovéniában = Nyelvünk és Kultúránk, no. 96. (1996. nov-dec.), 74-78. pp. és Üzenet (Szabadka), XXVI., no. 1-2. (1997. jan-febr.), 55-59. pp., valamint In: (Gábrityné dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa szerk.:) Anyanyelvű oktatásunk [MTT Könyvtár 1.]. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1997, 127-134. pp.

1997

 1. Nemzetiség és kereszténydemokrácia = Társadalmi Szemle, LII., no. 8-9. (1997. aug-szept.), 121-127. pp. Rövidítve: Nemzetiség és kereszténydemokrácia, avagy a nemzet újjászületésének folyamata = Közös Út – Kethano Drom, VI., no. 4. (1998), 10-14. pp.
 2. A venczeli örökség időszerűsége = Korunk (Kolozsvár), Harmadik folyam VIII., no. 11. (1997. nov.), 3-13. pp. és = Életünk, XXXVI., no. 4. (1998. ápr.), 349-359. pp.

1998

 1. Repatriacija Sz. Kanyó Leone = Orbis (Magyarkanizsa), III., no. 1. (1998), 47-48. pp.
 2. Ahol az érték a mérték. Beszélgetés Skultéty Csabával = Magyar Szemle, Új folyam VII., no. 9-10. (1998. okt.), 82-98. pp.
 3. A főváros és a nemzet múltja iránti elkötelezettséggel. Skultéty Csabával beszélget Székely András Bertalan = Honismeret XXVI., no. 6. (1998. dec.), 66-70. pp.

1999

 1. Honismereti mozgalom – határok nélkül = Honismeret, XXVII., no. 1. (1999. febr.), 3-5. pp. Kötetben: Civil lehetőség Trianon meghaladására: a honismereti mozgalom. Civilna možnost za preseganje Trianona: domoznansko gibanje In: (Göncz László szerk.:) A Mura mente és a trianoni békeszerződés. Pokrajina ob Muri in trianonska mirovna pogodba. [Lendavski zvezki – Lendvai Füzetek 17.] Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva/Lendava, 2000, 200-207. pp.
 2. Az olvasási szokások változásai. Nagy Attila olvasáskutatóval beszélget Székely András Bertalan = Honismeret, XXVII., no. 2. (1999. ápr.), 86-89. pp.
 3. A nemzeti érdekérvényesítésért és összefogásért. Beszélgetés Pozsgay Imre professzorral = Harmadik Évezred, próbaszám (1999), 3-5. pp.
 4. Veszélyeztetett nyáj pásztora = Harmadik Évezred, próbaszám (1999), 11-13. pp.

2000

 1. Identitás és nemzet = PoLíSz, no. 51. (2000. jan-febr.), 16-20. pp. és In: (Székely András Bertalan szerk.:) Kárpát-medencei keresztkötődések – egy konferenciasorozat tükrében. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004. 64-71. pp.
 2. Kisebbségek a nagyvárosban. Magyarok Ljubljanában, szlovének Budapesten = Barátság, VII., no. 6. ( 2000. dec. 15.), 3048-3050. pp. és In: (Ruda Gábor szerk.:) Nemzetiségi iskolák – kétnyelvű oktatás. Szentgotthárdi konferencia, 2000. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, Pilisvörösvár – Graz, 2002, 180-193. pp. Németül: Minderheiten in der Großstadt: Ungarn in Ljubljana, Slowenen in Budapest. In: (Ruda Gábor Hrsg.:) Minderheitenschulen – zweisprachiger Unterricht. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2003, 88-94. pp.

2001

 1. Interkulturális, interetnikus előadások a Szent László Akadémián. Beszámoló a Szent László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékének munkájáról = PoLíSz, no. 57. (2001. febr-márc.), 24-26. pp. és In: (Székely András Bertalan szerk.:) Kárpát-medencei keresztkötődések – egy konferenciasorozat tükrében. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004. 446-449. pp. Ugyanerről: Hazánk, Kelet-Közép-Európa. A Szent László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékének munkájáról In: (Maróti István és Székely András Bertalan szerk.:) „… a nyelv ma néktek végső menedéktek…”. Küzdelem a magyar nyelvért a három régióban. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2002, 8-11. pp.

2002

 1. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Muravidék 3. (2002), 38-44. pp. Szlovénül: Avgust Pavel, der „Brückenbauer”. In: Signal (Graz), Winter/zima 2002/2003, 20-26. pp. Magyarul, szlovénül és németül: Pável Ágoston, a „hídépítő”. Avgust Pavelm „graditelj mostu”. Avgust Pavel, der „Brückenbauer”. In: (Ruda Gábor szerk.:) Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom. Manjšinsko šolstvo in otroška literatura. Minderheitenschulen und Kinderliteratur. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2003, 87-114. pp.

2003

 1. Elismerés a szórvány szolgálatáért = PoLíSz, 71. megjelenés (2003. jún-júl.), 10-12. pp.

2004

 1. Kisebbség és kultúra. Székely András Bertalan művelődésszociológussal, a Magyar Kultúra Lovagjával beszélget Frigyesy Ágnes = Honismeret, XXII., no. 2. (2004. ápr.), 68-73. pp.
 2. A „Szlovénia, szlovénok” c. tematikus szám társszerkesztése = Napút, VI., no. 9. (2004. nov.), 3-82. pp.
 3. Egy elfeledett közép-európai költőnő = Napút, VI., no. 9. (2004. nov.), 45-47. pp.

2005

 1. (Dr. Kőrösi Mária társszerzővel:) Interjú Székely András Bertalannal = Muravidék, no. 9. (2005. dec.), 23-29. pp.

2006

 1. Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon. Töprengések Horváth Jenő tanulmánykötetének olvasása közben = PoLíSz, 97. megjelenés, 2006. szeptember, 5-17. pp. és Aracs (Szabadka), VI., no. 4. (2006. okt. 23.), 92-101. pp.
 2. Hiányzik az utánpótlás. Beszélgetés Oldřich Kníchal író, műfordítóval = Barátság, XIII., no. 5. (2006. nov. 15.), 5114-5115. pp.

2007

 1. Nyújtsd a kezed! [Portréműsor Székely András Bertalanról] = Magyar Katolikus Rádió, 2007. febr. 11.
 2. Magyarország – „Európa kitsinyben” = Szín – Közösségi Művelődés, XII., no. 1. (2007. febr.), 20-28. pp. és Aracs (Szabadka), VII., no. 2. (2007. jún. 4.), 37-50. pp. Kötetben: In (Jung Horti Judit szerk.): Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2007, 6-24. pp.
 3. Egy európai gondolkodású magyar. Skultéty Csaba könyvének margójára = Szín – Közösségi Művelődés, XII., no.2-3. (2007. jún.), 98-99. pp. és Aracs (Szabadka), VII., no. 3. (2007. aug. 20.), 28-30. pp.
 4. Kisebbségek és kisebbségügy Magyarországon a kiegyezéstől napjainkig = Muravidék, no. 11. (2007), 64-71. pp. és In (Ruda Gábor szerk.): Kisebbségek és népcsoportok Európája. Muravidék Baráti kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2007, 44-62. pp.

2008

 1. Dr. Körösi Mária beszélgetett dr. Székely András Bertalannal = Zenit TV „Hír – érték” c. műsora, 2008. febr. 4.
 2. „… összefogva erősebbek lehetnénk” Határon túli és határon belüli nemzeti kisebbségek. Együttélés, kulturális kölcsönhatások. Beszélgetés Dr. Székely András Bertalan kisebbségkutatóval, a Szent László akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékének vezetőjével = Ruszin Világ, VI., no. 55. (2008. jún.), 1-3. pp.

2009

 1. Polgárháború után megbékélés: magyar–román kézszorítás 160 esztendővel ezelőtt = Barátság, XVI., no. 6. (2009. dec. 15.), 6275-6276. pp.

2010

 1. Civil kisebbségkutató műhely a Pilisben = www.krater.hu/PoLíSz Kávéház, 2010-02-17. Ugyanerről: Közép-európai kisebbségkutató műhely – civilszervezeti keretek között. In (Kolláth Anna – Gróf Annamária szerk.): Szépbe szőtt hit… Köszöntő könyv Varga József tiszteletére. Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Maribor – Lendva, 2011, 234-244. pp.
 2. Akikért nem szól a harang. Vészjelzések egy süllyedő hajóról = Honismeret, XXXVIII., no. 2. (2010. ápr.), 40-46. pp. és Horvátországi Magyarság, 2010, no. 6., 21-32. pp.
 3. Lobogó őrlángjaink a nyugati végeken = Honismeret, XXXVIII., no. 3. (2010. jún.), 39-46. pp.

2012

 1. Konzervatív gondolatok egy tabutémáról. Rasszizmus Magyarországon? = Rovátkák (Eszék), 2012. no. 1., 20-28. pp.
 2. Hornyik Miklós (1944-2012) emlékére = Honismeret, XL., no. 3. (2012. jún.), 74-76. pp.
 3. Venczel József és munkássága = Limes (Tatabánya), XXV., no. 4. (2012), II. kötet, 11-15. pp.

2013

 1. „Polak, węgier, dwa bratanki”. A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára helye és pozíciója a magyarországi nemzetiségi kulturális intézmények között, valamint a gyűjtemény szerepe a történelmi lengyel–magyar kapcsolatok elmélyítésében és a magyarországi lengyelek kulturális örökségének megőrzésében = Honismeret, XLI., no. 5. (2013. okt.), 57-60. pp. és In (Dr. Székely András Bertalan szerk.): Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 7., Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2014., 255-260. pp.
 2. Száz éve született Venczel József, az erdélyi szociológia úttörője = Hargita Népe (Csíkszereda) XXV., no. 208. (2013. okt. 31.), 7-8. pp. (Szekeres Adorján interjúja dr. Székely András Bertalan művelődésszociológussal.) Ugyanerről ld. még: A hídszereptől a venczeli alapelvekig = Krónika (Kolozsvár) XV. no. 212. (2013. nov. 1-3.), 14-15. pp. (Szekeres Adorján beszélgetése Székely András Bertalan budapesti művelődésszociológussal.)

2014

 1. Venczel József centenáriumára = Honismeret XLII., no. 1. (2014. febr.), 6-10. pp.
 2. Nemzetiségekért Díj 2013 = Barátság XXI., no. 1. (2014. febr. 15.), 7744-7748. pp.
 3. Venczel József máig ható munkásságáról és közép-európai közös dolgainkról. Szekeres Adorján beszélgetése dr. Székely András Bertalan művelődésszociológussal = Székelyföld (Csíkszereda) XVIII., no. 4. (2014. április), 96-106. pp.
 4. Népben, nemzetben gondolkodó, rendíthetetlen őrálló. Emlékezés-töredékek Hegedűs püspök úrról = Muravidék 23-24 (2014), 20-23. pp.
 5. Kezdeményezés a magyarörmények ismertebbéé tételéért = Muravidék 25. (2015), 56-61. pp. és Esztergom és Vidéke, Új sorozat IV., no. 2. (2016/2), 44-47. pp.

2016

 1. Ördög-visszaváltozás Csíkban. A magyarörmény patriotizmus fölöttébb tiszteletre méltó voltáról a Kárpát-medencében = Székelyföld (Csíkszereda), XX., no. 2. (2016. február), 111-135. pp.
 2. „A magyarországi nemzetiségek néprajza” legújabb köteteiről = Barátság XXIII., no. 4. (2016. szept. 15.), 8669-8662. pp.

2017

 1. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Barátság XXIV., no. 1. (2017. febr. 15.), 8861-8865. pp.
 2. Vallás és hazafiság az erdélyi magyarörmények önazonosságában = Zempléni Múzsa XVII., no. 4. (2017. tél), 24-31. pp.
 3. Az Ige kőszálként megáll…” = Muravidék 27-28 (2017), 33-36. pp.
 4. Magyar ikon = Esztergom és Vidéke, Új sorozat V., no. 3. (2017/3), 47-48. pp.

2018

 1. Ecsetek, festéktubusok, vászon – egy kiállítás megnyitószövege = http://www.evid.hu/jegyzet/item/2165-ecsetek-fest%C3%A9ktubusok-v%C3%A1szon-%E2%88%92-egy-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-megnyit%C3%B3sz%C3%B6vege[halott link]
 2. Aggódó szavak a közösség mindenkori megmaradásáért = Muratáj (Lendva), XXX., no. 1-2. (2018), 9-13. pp.

2019

 1. Dr. Kőrösi Mária beszélgetése dr. Székely András Bertalannal a Kárpát-medencei időszerű kisebbségi kérdéseiről = hatoscsatorna televízió Hír – Érték, 2019. szeptember 5.
 2. Reményteljes hazai gyakorlat = Ani. Az örmény magazin. (A Fővárosi Örmény Önkormányzat választási kiadványa), 2019 október, 32-33.pp.
 3. A sokarcú Ady Endréről – közép-európai beágyazottságban = Muravidék 31-32 (2019), 32-37. pp. és http://muravidek.eu/wp-content/uploads/2020/03/M31-32-online.pdf

2020

 1. Egy köszöntőkönyv margójára = Barátság, XXVII., no. 1. (2020. február 15.), 9944-9947. pp.
 2. Urmánczy Nándor. Életút a nemzet szolgálatában = Honismeret, XLVIII. no. 6. (2020. december), 84-89. pp.
 3. Gyásznap vagy ünnep? A centenárium és ami mögötte van = Muravidék 33-34 (2020), 26-53. pp.

2021

 1. A navahók világa = Barátság, XXVIII., no. 2. (2021. április 15.), 10366-10375. pp.
 2. Közép-európai portré – Miskolczy Ambrus. Dr. Székely András Bertalan beszélgetéseprof. em. dr. Miskolczy Ambrus történésszel = Székelyföld XXV., no. 5. (2021. május), 109-131. pp. és https://szekelyfoldfolyoirat.ro/academica-transsylvanica/kozep-europai-portre-miskolczy-ambrus-.html
 3. Köszöntjük a 75 éves Móser Zoltánt = Honismeret XLIX. no. 3. (2021. június), 90-94. pp.
 4. Szenvedéstörténet. – Az erdélyi magyarságtudomány megalapítója, Venczel József meghurcolásáról és viszontagságos életéről – = Székelyföld XXV., no. 9. (2021. szeptember), 116-138. pp. és https://szekelyfoldfolyoirat.ro/kodoszlas/szekely-andras-bertalan-szenvedestortenet-.html
 5. A mindennapok élő részévé tenni a múlt örökségét. Interjú Martyin Emília néprajzkutatóval = Barátság XXVIII., no. 5. (2021. november 15.), 10507-10515. pp. és http://nemzetisegek.hu/repertorium/2021/05/belivek[halott link]_5-13.pdf
 6. Két nép interferenciái = Művelődés (Kolozsvár) LXXIV., no. 12. (2021. december), 5-9. pp. és https://muvelodes.net/enciklopedia/ket-nep-interferenciai
 7. Emlékbeszéd Tolcsván a trianoni békediktátum évfordulóján = Honismeret XLIX., no. 6. (2021. december), 110-113. pp.

2022

 1. Dr. Kőrösi Mária beszélgetése dr. Székely András Bertalannal a „Kárpáton innen, tengeren túl”   című kötetről = hatoscsatorna televízió Hír – Érték, 2022. január 13. https://www.youtube.com/watch?v=42T1HQYGkLg&t=473s
 2. Kötelességtudó reménykedéssel. Interjú Beke Mihály Andrással = Magyar Napló, XXXIV., no. 1. (2022. január), 54-63. pp.
 3. Akit a festékek illata megcsappott – Zsombori Erzsébet = A Céh, XXXIII. no. 1. (2022. Tavaszköszöntő), 23-26. pp.
 4. Egy közösség értéke nem a számbeliségen múlik. Megjelent a Magyar Néprajzi Társaság legújabb kötete = Barátság XXIX., no. 2. (2022. április 15.), 10731-10735. pp.
 5. Ukrajnai háborúról, Kárpátaljáról, nemzeti kisebbségekről – Székely András Bertalan előadása 2022 = https://www.youtube.com/watch?v=QtrkzqM03a8
 6. „Egy fedél alatt élünk” – Székely András Bertalan beszélgetése Lakatos Mihállyal = Székelyföld XXVI., no. 5. (2022. május), 76-93. pp.
 7. Nemzetiségi témák = Szlovén Rádió–Telvízió Súlypont c műsora, 2022. június 2. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174877457?s=mmc
 8. A petróleumlámpától az egyetemi katedráig = Barátság XXIX., no. 2. (2022. június 15.), 10758-10764. pp.

Szakcikkek, publicisztikai írások, alkalmi beszédek, versek, recenziók, nyilatkozatok[szerkesztés]

1978

 1. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen I. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 5. (1978. febr. 18.), 4. p.
 2. Általános műveltség és mérnökképzés. Egy felmérés tanulságai = Magyar Nemzet, XXXIV., no. 51., (1978. márc. 1.), 8. p.
 3. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen II. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 8. (1978. márc. 11.), 4. p.
 4. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen III. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 13. (1978. ápr. 15.), 4. p.
 5. Műveltségi őrjárat a Műegyetemen IV. = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 14. (1978. ápr. 22.), 5. p.

1979

 1. If = A Jövő Mérnöke, XXV., no. 20. (1978. jún. 3.), 4. p.
 2. Láttuk Malbork várát = A Jövő Mérnöke, XXVI., no. 23. (1979. szept. 1.), 5. p.
 3. Gazdasági elmaradottság és kiút Kelet-Európában = A Jövő Mérnöke, XXVI., no. 34. (1979. nov. 17.), 3. p.
 4. Árva Bethlen Kata = A Jövő Mérnöke, XXVI., no. 35. (1979. nov. 24.), 2. p.

1980

 1. Amikor = A Jövő Mérnöke, XXVII., no. 26. (1980. szept. 16.), 4. p.
 2. A sirály = A Jövő Mérnöke, XXVII., no. 26. (1980. szept. 16.), 4. p.
 3. Bethlen Gábor és az európai történelem =BME Karima, VIII., no. 12. (1980. nov. 5.), 8. p.

1981

 1. Fafaragó Hevesen. Az R klub szociológiai táborának szép programja volt = A Jövő Mérnöke, XXVIII., no. 3. (1981. jan. 31.), 4. p.
 2. XXX = A Jövő Mérnöke, XXVIII., no. 21. (1981. aug. 15.), 6. p.
 3. Újjáéledő tudományág = Magyar Nemzet, XXXVII., no. 197. (1981. aug. 24.), 7. p.

1982

 1. Trencsényi Imre: A „másik” kultúráról = Népművelés, XXIX., no. 3. (1982. március), 26. p.
 2. Közép-kelet-európai Klub = Népművelés, XXIX., no. 10. (1982. október), 14-15. pp.
 3. Kulcsár Kálmán: A mai magyar társadalom = Hungarológiai Értesítő, IV., no. 1-4. (1982), 328-329. pp.

1983

 1. Kalendáriumok Szlovákiából = Honismeret, XI., no. 2. (1983. ápr.), 55-57. pp.
 2. Erzsébet = Fórum 20 (A Vásárhelyi Pál Kollégium jubileumi kiadványa), 1983. ápr., 49-50. pp.
 3. Új utakon a múzeumi közművelődés = Népművelés, XXX., no. 9. (1983. szeptember), 14-16. pp.
 4. TKM Vándorkönyv. Első tapasztalataink a „Tájak–Korok–Múzeumok” új játékformájáról = Múzeumi Hírlevél, IV., no. 15. (1983), 1-3. pp.
 5. Új mozgalom kezdetei = Honismeret, XI., no. 6. (1983. dec.), 39-40. pp.

1984

 1. A hazai szlovénség első monográfiája. Mukicsné Kozár Mária kötete = Magyar Nemzet, XLVII., no. 109. (1984. máj. 11.), 8. p.
 2. Tanácskozás az északkelet-magyarországi népi kölcsönhatásokról = Hungarológiai Értesítő, VI. (1984), no. 1-2., 295-296. pp.
 3. Szlovéniai magyarok = Magyar Nemzet, XLVII., no. 163. (1984. júl. 13.), 9. p.
 4. O ljudski kulturi Madžarov v Prekmurju = Narodne Novine, XXIX., no. 30. (26. srpnja – jula 1984.), 8. p.
 5. Bemutatjuk Ács Zoltánt = Könyvvilág, XXIX., no. 8. (1984. aug.), 9. p.
 6. A falu a mai magyar társadalomban = Hungarológiai Értesítő VI. (1984), no. 3-4., 228-230. pp.
 7. Varga Sándor – Pozsonec Mária – Pivar Ella: Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy múltja és jelene = Hungarológiai Értesítő VI. (1984), no. 3-4., 275-276. pp.
 8. About the folk culture of Hetés and Őrség = Karikázó (Hungarian Folklore Newsletter – Bogota, N. J., USA), X., no. 2. (October, 1984), 13-15. pp.
 9. Narodnosti v zgodovini Madžarske. O knjigi Zoltána Ácsa = Narodne Novine, XXIX., no. 43. (25. listopada – oktobra 1984.), 8. p.
 10. Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Ács Zoltán kötete = Magyar Nemzet, XLVII., no. 252. (1984. okt. 26.), 8. p.
 11. Népi kölcsönhatások = Nő (Pozsony), XXXIV., no. 47. (1984. nov. 20.), 18. p.
 12. (Dr. Bedécs Gyulával:) Helytörténeti kiadványok a Mura-vidékről = Honismeret, XII., no. 6. (1984. dec.), melléklet 6-8. pp.

1985

 1. Prva monografija Slovencev na Madžarskem = Narodni Kalendar 1985, 148-150. pp.
 2. A sorsközösség tudatosítása = Napjaink, XXIV., no. 1. (1985. január), 34. p.
 3. O Illyésu v Sloveniji = Narodne Novine, XL., no. 12. (21. ožujka – marta 1985.), 8. p.
 4. Două opere postume de Gábor G. Kemény = Foaia Noastră, XXXV., no. 21. (24. mai 1985.), 6. p. Magyarul: A dunai mikrokozmosz. Kemény G. Gábor kiadatlan írásai = Magyar Nemzet, XLVIII., no. 193. (1985. augusztus 17.), 6. p.
 5. Nemzetiségi múzeumok és honismereti munka hazánkban = Magyar Nemzet, XLVIII., no. 142. (1985. június 19.), 6. p.
 6. Nemzetiségi múzeumügy és honismereti munka Magyarországon = ÁGK Híradó, 1985/1, 11-13. p.
 7. Muzeele de naţionalitate şi activitatea cercetărilor locale în Ungaria = Foaia Noastră, XXXV., no. 25. (21. iunie 1985.), 3. p.
 8. Nationalitäten-Museumwesen und Heimatkundetätigkeiten in Ungarn = Neue Zeitung, XXIX., no. 27. (6. Juli 1985.), 1-2. pp.
 9. Előkészületek a Pável Ágoston-centenáriumra = Magyar Nemzet, XLVIII., no. 172. (1985. július 24.), 6. p.
 10. Národnostné múzejnictvo a vlastivedná činnosť v MĽR = Ľudové Noviny, XXIX., no. 30. (25. júla 1985.), 3. p.
 11. Priprave na stoltetnico rojstva Avgusta Pavla = Narodne Novine, XL., no. 31. (21. kolovoza – avgusta 1985.), 8. p.
 12. Einführung des zweisprachigen Unterrichts beschleunigen. Sitzung des Nationalitätenausschusses der Baranya = Neue Zeitung, XXIX., no. 39. (28. Sept. 1985.), 1-2. pp. Magyarul: Nemzetiségi bizottsági ülés Baranyában = Magyar Nemzet, XLVIII., no. 229. (1985. szeptember 30.), 6. p.
 13. Der Donau-Patriotismus im ungarischen öffentlichen Denken = Pannonia (Wien), XIII., no. 3-4. (1985), 37-38. pp. Rövidítve: Donau-Patriotismus im öffentlichen Denken = Budapester Rundschau, XIX., no. 43. (28. Okt. 1985.) [Gekürzt aus Pannonia 3-4/1985.]
 14. Nemzetiségek a történelmi Magyarországon = Tudomány, I., no. 3. (1985), 54-56. pp.
 15. Záhony Éva: A romániai magyar szépirodalom a két világháború között, 1919-1944 = Könyvvilág, XXX., no. 12. (1985. dec.), 43. p.
 16. O skupni slovensko-madžarski raziskavi narodnosti = Slovenski Koledar 1986. Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1985, 69-71. pp.
 17. Muravidék. Történelmi-néprajzi vázlat egy magyar szórvány életéről = Naptár 1986. Pomurska založba, Murska Sobota, 1985, 61-68. pp.

1986

 1. Újabb adalék önismeretünkhöz = Napjaink, XXV., no. 1. (1986. jan.), 30. p.
 2. Magyar könyvtárosok a nagyvilágban = Honismeret, XIV., no. 1. (1986. febr.), 58-59. pp.
 3. Varga Sándor: Vlaj Lajos életútja = Életünk, XXIII., no. 3. (1986. márc.), 284-285. pp.
 4. Két nemzetiségi bibliográfiáról = Honismeret, XIV., no. 2. (1986. ápr.), 61-62. pp.
 5. A magyarországi szlovének naptára = Magyar Nemzet, XLIX., no. 84. (1986. ápr. 10.), 6. p.
 6. Záhony Éva: A romániai magyar szépirodalom a két világháború között, 1919-1944 = Nyelvünk és Kultúránk 63. (1986. jún.), 89-90. pp.
 7. Életmű a „hídverés” jegyében. Pável Ágoston emlékére = Magyar Nemzet, XLIX., no. 202. (1986. aug. 28.), 4. p.
 8. Kemény G. Gábor posztumusz művei = Honismeret, XIV., no. 5. (1986. okt.), 71-72. pp.
 9. Pável Ágoston, a „hídépítő” = Újvidéki Rádió „Elmélet és gyakorlat” c. műsora, 1986. nov. 6.
 10. Tízezer lélek üzenete. A szlovéniai magyar kultúra napjai Szombathelyen = Magyar Nemzet, XLIX., no. 271. (1986. nov. 18.), 6. p.
 11. Pável Ágoston születésének 100. évfordulója = Könyvtáros, XXXVI., no. 12., (1986), 750. p.

1987

 1. A lokálpatriotizmus dicsérete = Magyar Nemzet, L., no. 9. (1987. jan. 12.), 8. p.
 2. Pável Ágoston válogatott műfordításai és versei = Könyvvilág, XXXII., no. 1. (1987. jan.), 29. p.
 3. A Pável Ágoston-centenárium eseményei = Honismeret, XV., no. 1. (1987. febr.), 59-60. pp.
 4. Nemzetiségtörténeti freskó dióhéjban = Újvidéki Rádió „Új könyv – új írás” c. műsora, 1987. febr. 9.
 5. Naptár – Letopis madžarov v Sloveniji = Narodne Novine, XLII., no. 8. (19. veljače – februara 1987.), 8. p. Magyarul: A szlovéniai magyarok szemléje = Magyar Nemzet, L., no. 72. (1987. márc. 26.), 6. p.
 6. Egy lengyel származású tipográfus család a középkori Magyarországon = Honismeret, XV., no. 2. (1987. ápr.), 16-17. pp.
 7. A „homo moralis” köszöntése. Gáll Ernő születésnapjára = Újvidéki Rádió „Könyvek, írók, emberek” c. műsora, 1987. máj. 15.
 8. A magyarországi szlovének kulturális életéről = Képes Ifjúság [Újvidék], XLII., no. 1846. (1987. okt. 7.), 16-17. pp.
 9. Öt nemzetiség találkozója. Bolzano 1987 = Magyar Nemzet, L., no. 293. (1987. dec. 12.), 9. p. Németül: Nationalitätentreffen in Südtirol = Neue Zeitung, XXXI., no. 50. (12. Dezember 1987.), 7. p.
 10. Széchenyi Társaság és Alapítvány Budapesten = Naptár 1988. Pomurska Založba, Muraszombat, 1987., 87-89. pp.

1988

 1. A megmaradás esélyei. Nemzetiségi lét és társadalom = Magyar Nemzet, LI., no. 19., 9. p. [Dénes D. Istvánnak adott interjú]
 2. Srečanje narodnosti v Južnem Tirolu = Narodne Novine, XLIII., no. 7. (18. veljače – februara 1988.), 16. p.
 3. A magyar–szlovén közös nemzetiségkutatásról = Magyar Televízió „A hét” c. műsora, 1988. ápr. 10.
 4. A jugoszláv nemzetiségpolitikáról = Magyar Televízió „A nyelv világa” c. műsora, 1988. máj. 29. (interjú)
 5. Duhovno ozadje madžarsko–slovenskih odnosov = Narodne Novine, XLIII., no. 14. (7 travnja – aprila 1988.), 16. p. Magyarul: Magyar–szlovén szellemi kapcsolatok = Napjaink, XXVII., no. 6. (1988. jún.), 6. p.
 6. Múzeumi töprengések Lendván = Népújság (Muraszombat), XXII., no. 35., (1988.) 5. p.
 7. A híd a gyakorlatban = Népszabadság, XLVI., no. 143. (1988. jún. 16.), 7. p.
 8. A horvátországi magyarok művelődési életéről = Zágrábi  Rádió magyar adása (Eszék), 1988. szept. 29. (interjú)
 9. Etnički procesi, autonomija, politika prema nacionalnim manjinama = Narodne Novine, XLIII., no. 39. (29. rujna – septembra 1988.), 3. p. Magyarul: Etnikai folyamatok, nemzetiségpolitika = Üzenet (Szabadka), XVIII., no. 10. (1988. okt.), 753-755. pp. és Újvidéki Rádió „Új könyv, új írás” c. műsora, 1988. nov. 21.
 10. Venczel József társadalomtudományi munkásságáról = Magyar Rádió „Mindennapi irodalmunk”, 1988. okt. 29.
 11. Cselekvésre sarkalló megismerés. A Széchenyi Társaság hungarológiai munkacsoportjának terve = ef-lapok, 1988., no. 4-5., 30-31. pp.
 12. Az együttélés kultúrája. Nemzetiségi Találkozó Svájcban = Magyar Nemzet, LI., no. 274. (1988. nov. 17.), 9. p. Szlovákul: Za kultúru spolunažívania. Národnostné stretnutie vo Švajčiarsku = Ľudové Noviny, XXXII., no. 48. (1. decembra 1988.), 3. p. Németül: Für die Kultur des Zusammenlebens. Nationalitätentreffen in der Schweiz = Neue Zeitung, XXXII., no. 49. ( 3. Dezember 1988.), 7. p. Horvátul: Narodnostni susrec u Švicarskoj. Za kulturu koegzistencije = Narodne Novine, XLIV., no. 2. (12. siječnja – januara 1989.), 6. p.

1989

 1. Egy kalendárium évfordulójára. Harmincéves a szlovéniai magyarok szemléje = Újvidéki Rádió „Könyvek, írók emberek” c. műsora és Üzenet (Szabadka), XIX., no. 3. (1989. márc.), 235-237. pp.
 2. Hidak a Murán. Szlovéniai magyar és szlovén napok Zalaegerszegen = Magyar Nemzet, LII., no. 80. (1989. ápr. 7.), 4. p. Szlovénül: Mostovi na Muri. Dnevi Madžarov in Slovencev iz Slovenije = Narodne Novine, XLIV., no. 18. (4. svibnja – maja 1989.), 15-16. pp.
 3. A Muratáj köszöntése = Magyar Nemzet, LII., no. 120. (1989. máj. 25.), 6. p. Szlovénül: Pozdrav reviji Muratáj – novi reviji za leposlovje in kulturo Madžarov iz Prekmurja = Narodne Novine, XLIV., no. 22. (1. lipnja – juna 1989.),  16. p.
 4. Nemzetiségi önszervezés. Korai még törvényt alkotni = Magyar Nemzet, LII., no. 156. (1989. júl. 6.), 6. p.
 5. A Széchenyi Társaság = Honismeret, XVII., no. 4. (1989. aug.), 29. p.
 6. A hazai nemzetiségek főbb gondjai és a velük kapcsolatos teendők = Dátum (Szekszárd), I., no. 150. (1989. okt. 26.), 5. p.
 7. A Szomszédos Országok Nemzetiségeinek XIV. Találkozója, Sopron, 1989 = Magyar Televízió „TV Magiszter” c. műsora, 1989. nov. 5. (szaktanácsadó és riporter)
 8. Sistergő irodalom = Könyvvilág, XXXIV., no. 11. (1989. nov.), 8. p.
 9. Néprajzi bemutatóhelyek Bácstopolyán = Honismeret, XVII., no. 6. (1989. dec.), 79-80. pp.
 10. Národnostnỳ tanečnỳ súbor Fakľa 30-ročnỳ = Ľudové Noviny, XXXIII., no. 52. (28. decembra 1989.), 3. p. Horvátul: Obljetnica = Narodne Novine, XLV., no. 1. (4. siječnja – januarja 1990.), 2. p.

1990

 1. (sz. b. monogrammal:) Patriotizmus – fundamentalista módra = Magyar Fórum II., no. 1. (1990. január 6.), 5. p.
 2. Irány: Európa. A szlovén átalakulás = Magyar Fórum II., no. 4. (1990. január 27.), 2. p.
 3. Nemzetiségi jogok Szlovéniában. Előremutató életprogram kell a nemzeti tudatban = Magyar Fórum II., no. 5. (1990. február 3.), 11. p.
 4. Gondolatok a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség jubileumáról = Népújság (Muraszombat), XXIV., no. 12. (1990. márc. 30.), 4. p.
 5. Madžarsko odlikovanje slovenski politični delavki = Narodne Novine. XLV., no. 15. (12. travnja – aprila 1990.), 11. p.
 6. A szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák történelemtankönyvek szemléletéről = Magyar Televízió „Tiszta szóval” c. műsora, 1990. máj. 18.
 7. Közös gondjaink kimondása. A magyar kisebbségpolitika új fejleményeiről és a magyarországi délszlávok helyzetéről, perspektíváiról 1-2. = Kilátó [A Magyar Szó szombati magazinja] (Újvidék), XXIX., no. 29. (1990. júl. 7.), 11. p. és no. 30. (1990. júl. 14.), 11., 14. p.
 8. (Magyar Csanád írói néven:) Metamorphosis Voivodinae ’90 = Vajdaság. A Magyar Nemzet melléklete, LII., no. 165. (1990. júl. 16.), 1. p.
 9. Interjú Varga Sándor szlovéniai nemzetiségpolitikussal = Magyar Televízió „Tiszta szóval” c. műsora, 1990. dec. 14.
 10. Szlovén miniszter Budapesten = Naptár 1991. A szlovéniai magyarok szemléje. Pomurska založba, Murska Sobota, 1990, 65-71. pp. Szlovénül: Obisk slovenskega ministra v Budimpešti = Slovenski koledar 1991. Demokratična zveza južnih Slovanov na Madžarskem, Budapest, 1990, 76-80. pp.
 11. Karácsony, család, szeretetóhajtás = Hét (Pozsony), XXXV., no. 51. (1990. dec. 21.), 14-15. pp.

1991

 1. Beköszöntő szavak = A Széchenyi Társaság Füzetei, I., no. 1. (1991.), 3-5. pp.
 2. A szót értés és a megmaradás követelménye. Egyetemes magyar kötődések, anyanemzeti kapcsolatok – Vallás és egyház a jugoszláviai magyarság életében = Kilátó [A Magyar Szó szombati magazinja] (Újvidék), XXX., no. 7. (1991. febr. 2.), 1. p.
 3. Mindig is közép-európaiak voltunk = Népszava, CXIX., no. 46. (1991. febr. 23.), 6. p.
 4. Magyar honismeret határainkon túl = Magyar Fórum III., no. 13. (1991. márc. 28.), 7. p.
 5. (Novak Császár Jolán interjúja:) Egy kezdet, amelyet folytatni kell = Népújság (Muraszombat), XXXV., no. 14. (1991. ápr. 12.), 5. p.
 6. A Széchenyi Társaság múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Rubovszky András főtitkárral beszélget Székely András Bertalan = A Széchenyi Társaság Füzetei, I., no. 2. (1991), 3-8. pp.
 7. Hont lelni a hazában. Elhangzott a rév-komáromi (Szlovákia) ünnepi megemlékezésen 1991. március 15-én = A Széchenyi Társaság Füzetei, I., no. 2. (1991), 44-47. pp.  Részletek: Rákóczi-Hírvivő, II., no. 2-3. (1991. júl.), 28-29. pp.
 8. Évfordulós számunk elé = A Széchenyi Társaság Füzetei, I., no. 3. (1991), 3-4. pp.
 9. (Garzó Ferenc interjúja:) Vállalkozás tolmács nélkül. A magyarság összefogása a piacgazdaságban = Népszava, CXIX, no. 101. (máj. 2.), 2-3. pp.
 10. Mécsvilág = Magyar Nemzet, LIV., no. 110. (1991. máj. 13.), 5. p. Más címen: Egy új dimenzió: Kisebbség és gazdaság  = Szabad Földműves Újság (Pozsony), I., no. 71. (1991. máj. 14.), 5. p. Németül: Eine neue Dimension. Minderheit und Wirtschaft = Stadium (Budapest), IV., no. 3. (1991. Herbst), 18-20. pp.
 11. Lappsors – testvérsors = Szabad Földműves Újság (Pozsony), I., no. 97. (1991. jún. 13.), 5. p. és más címen: Mécsvilág = Magyar Nemzet, LIV., no. 138., (1991. jún. 14.), 5. p.
 12. A jugoszláviai válság történelmi gyökereiről = Nap TV, 1991. július 2.
 13. Cselekvő tudományt! = Magyar Nemzet, LIV., no. 168. (1991. júl. 19.), 12. p.
 14. A szerb nyelvhasználati törvényről = Magyar Televízió „Esti egyenleg” c. műsora, 1991. július 24.
 15. Délvidéki magyar hitélet = Erdélyi Magyarság, II., no. 7. (1991. aug.), 8. p. Utánközlés In: (Mátyás B. Ferenc szerk.:) Erdélyi Magyarság antológia 1990-1991. Primor Kiadó, Budapest, 1993., 266. p.
 16. A Hunyadi Szövetség céljairól, feladatairól = Magyar Rádió „Szülőföldünk” c. műsora, 1991. aug. 29.
 17. Magyarok a polgárháborúban = Limes, I., no. 1. (1991. szept.), 44-45. pp.
 18. Együtt a déli magyarokért = Pesti Hírlap, II., no. 223. (1991. szept. 23.), 5. p. és Naptár 1992. A szlovéniai magyarok évkönyve. Szlovéniai Magyar Írócsoport, Lendva, 1991, 90-99. pp.
 19. A Hunyadi Szövetség a vajdasági, a horvátországi és a szlovéniai magyarokért = Magyar Fórum, III., no. 40. (1991. okt. 3.), 7. p.
 20. (Kolozsvári Sinkó Zoltán interjúja:) Ismét a nagyhatalmi érdekek döntenek. „Ez egy hadüzenet nélküli, területszerző háború.” Jugoszlávia = Napló (Veszprém), 1991. nov. 9. és Magyar Képes Újság (Eszék), XL., no. 41. (1991. dec. 26.), 14. p.
 21. A jugoszláviai magyarokról = ORF magyar adása (Kismarton), 1991. nov. 19.
 22. (Ónodi János interjúja:) Volt egyszer egy Jugoszlávia. Beszélgetés dr. Székely András Bertalannal = OrszágHatár Magazin, XLVI., no. 48. (1991. dec. 2.), 4-5. pp.
 23. A jugoszláviai magyarság helyzetéről és a Hunyadi Szövetség célkitűzéseiről = Szabad Európa Rádió „Lármafa” c. műsora, 1991. dec. 7.
 24. A Hunyadi Szövetség első negyedévéről = Hunyadi Hírlevél I., no. 1. (1991. dec.), 1-5. pp.

1992

 1. (Névaláírás nélkül:) A baranyai őrtálló = Magyar Fórum, IV., no. 2. (1992. jan. 9.),   7. p. és Kanizsai Figyelő (Magyarkanizsa), II., no. 23. (1992. jan. 16.), 3. p. és Bécsi Napló XIII., no. 1-2. (1992. jan-febr.), 12. p.
 2. Interjú a volt Jugoszlávia magyarságának helyzetéről = Magyar Rádió „Szülőföldünk” c. adásának „Közös hullámhossz” műsora, 1992. jan. 12.
 3. Vétek volna, ha megszűnne = Pesti Hírlap, CLI., no. 1. (1992. febr. 8.), 16. p.
 4. A diófaültető dicsérete = Muratáj, 1992, no. 1-2, 75-76. pp.
 5. A legkisebb síp = Szivárvány (Chicago) XIII., no. 37. (1992/2), 67. p.
 6. Szlovéniai magyar kiséletrajzok = Szivárvány (Chicago) XIII., no. 37. (1992/2), 115-117. pp.
 7. (Náray Éva interjúja:) Új alapokra épülő kapcsolatok = Magyar Szó (Újvidék), XLIX., no.  . (1992. máj. 24.), 15. p.
 8. (Dezső János interjúja:) Hol döntenek a sorsukról? Vajdasági magyarok = Magyar Újság – Szülőföldünk (Budapest), II., no. 7-8. (1992. júl-aug.), 12. p.
 9. A Hunyadi Szövetség = Világszövetség, I. no. 1-2. (1992. aug. 15.), 31. p.
 10. Kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat. Magyarközi tanácskozás = Világszövetség, I., no. 6. (1992. okt. 15.), 14. p.
 11. Közös gondok – kisebbségben. Nemzetiségek találkozója – tizenhetedszer = Világszövetség, I., no. 8. (1992. nov. 15.), 14. p.

1993

 1. Áttekintő = OrszágHatár Magazin, XLVIII., no. 19. (1993. máj. 10.), 4-5. pp.

1994

 1. Sožitje je lahko tudi takšno = Madžarska – vaša soseda [A Bank & Tőzsde c. hetilap szlovén nyelvű melléklete] Budapest, 1994, 12. p.
 2. Modellértékű megállapodás. Magyar–szlovén egyezmény – Bíztató lépések = Heti Magyarország, XXXII., no. 8. (1569.) (1994. febr. 25.), 26. p. és Népújság (Lendva), XXXVIII., no. 12. (1994. márc. 25.), 14. p.
 3. Magyar–szlovén kisebbségpolitikai tárgyalások = Népújság (Lendva), XXXVIII., no. 9. (1994. márc. 4.), 20. p.
 4. (Dezső János interjúja:) A szlovén példa. Ahol tilos az etnikai átrendezés = Magyar Újság – Szülőföldünk, IV., no. 5. (1994. máj.), 7. p. Részlete = Népújság (Lendva), XXXVIII., no. 21. (1994. máj. 27.), 13. p.
 5. Magyarok Szlovéniában = Kárpát-medencei Kapcsolatok. Kulturális hírlevél (Budapest), I., no. 2., 8-9. pp.
 6. Interjú „A Rábától a Muráig” c. könyvem szlovén nyelvű kiadásáról = Magyar Televízió „Slovenski utrinki” c. műsora, 1994. okt. 22.

1995

 1. Kellene-lenni-világ. (Egy mesekönyv margójára) = Közlemények. Erdélyi Magyarok Egyesülete (Bécs), 1995, no. 2. (Nyár 1995), 5. p.
 2. Stipkovits Ferenc: Szlovének a Rábamentén – Porabski slovenci = Vasi Szemle, XLIX, no. 3., 462-463. pp.
 3. Magyar költő a szlovén tengermelléken = Új Horizont, XXIII., no. 4-5. (1995. júl-aug-szept.), 72-73. pp.
 4. (Klamár Zoltán interjúja:) Az ismeretlen ismerősünk = Új Kanizsai Újság (Magyarkanizsa), II., no. (33.) 21. (1995. szept. 28.), 4. p.

1996

 1. Kedves Barátaim! = Napló (Újvidék), VII., no. 366. (1996. jún. 11.), 7. p.
 2. Délvidéki sors – képben, szoborban = Barátság, III., no. 4. (1996. szept. 15.), 1434. p. és Magyar Fórum, VIII., no. 41. (1996. okt. 10.), 10. p.
 3. Gálfy-Bódi Tamás: Az ezerbundás kis szörnyeteg = Honismeret XXIV., no. 5. (1996. okt.), 97-98. pp.
 4. Mocsáry Díj ’96. Utasi Jenő (Délvidék) laudációja = Napló (Újvidék), VII., no. 44. (1996. nov. 6.), 11. p. Utánközlés = Orbis (Kanizsa), I., no. 3-4. (1996. dec.), 52. p. és Világlap I., no. 9 – II., no. 1. (1996. dec. – 1997. jan.), 71-72. pp.
 5. A Mocsáry-díj 1996. évi kitüntetettjei = Világlap I., no. 9 – II., no. 1. ( 1996. dec. – 1997. jan.), 70. p.
 6. Možnosti za obstanek manjšine v velemestu (Poročilo o začeti raziskavi) In: Slovenski koledar 1997. Letopis Slovencev na Madžarskem. Szentgotthárd, 1996, 50-54. pp. Magyarul: A kisebbségi megmaradás esélyei a nagyvárosban. (Beszámoló egy megkezdett kutatásról)  In: (Eperjessy Ernő, Grin Igor, Krupa András szerk.:) Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba – Debrecen, 1998, 354-356. pp.

1997

 1. Magyarok között a szlovéniai Ljubljanában = Nyugati Magyarság, XV., no. 4. (1997. ápr.), 8. p.
 2. Baballa = Képes Ifjúság (Újvidék), LII., no. 2139. (1997. máj. 28.), 19. p.
 3. Mindent a népéért. Negyedszázada hunyt el Venczel József = Ez a Hét, IV., no. 22. (1997. máj. 30.), 10-11. pp. és = Közlemények. Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete, X., no. 2. (1997. nyár), 5. p.
 4. Horvátországi magyar sors. Beszélgetés Pasza Árpáddal, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnökével = Nyugati Magyarság, XV., no. 6. (1997. jún.), 11. p. és Horvátországi Magyarság, IV., no. 8. (1997. aug.), 8-15. pp.
 5. Quo vadis, Délvidék? A huszonnegyedik órában = Magyar Fórum, IX., no. 23. (1997. jún. 5.), 11. p.
 6. A hazai nemzettudat zavarairól = Demokrata, IV., no. 33. (1997. aug. 14.), 24-26. pp.
 7. Eszméltető örökség. Venczel Józsefről s a művészet értelméről, egy kiállítás ürügyén = Erdélyi Magyarság, VIII., no. 31. (1997. júl–aug–szept.), 33-34. pp. és Horvátországi Magyarság, IV., no. 10. (1997. okt.), 6-10. pp.
 8. (Pozsgay Imrével közösen:) A Szent László Akadémia programjáról = A Jövő Mérnöke, XLIV., no. 11. (1997. szept. 11.), 9. p.
 9. Az 1997. évi Mocsáry-díjasok = Kapu, 1997. 10. (okt.), 42. p.
 10. A menekültek lelkésze = Kapu, 1997. 10. (okt.), 42-43. pp.
 11. Veszélyeztetett nyáj pásztora = Horvátországi Magyarság, IV., no. 11. (1997. nov.), 3-9. pp.
 12. Missziói lelkész = Reformátusok Lapja, XLI., no. 45. (1997. nov. 9.), 5. p.
 13. Csak az idegen szép? = Magyar Demokrata, I., no. 9. (1997. nov. 13.), 25. p.
 14. Venczel József, az erdélyi falumunka úttörője = Bartók Rádió „Teleobjektív” c. műsora, 1997. dec. 9.
 15. Anyáink s a szép szó ünnepe = Honismeret, XXV., no. 6. (1997. dec.), 83-84. pp.

1998

 1. Harmadik félévünk indulása elé = Horvátországi Magyarság, V., no. 1-3. (1987. jan-márc.), 31-35. pp.
 2. Honőrző = Nyugati Magyarság, XVI., no. 1-2. (1998. jan-febr.), 12. p.
 3. Honismeret és honi történelem = Közös Út – Kethano Drom, VI., no. 1. (1998), 9-10. pp.
 4. A nemzet emlékezete. Bemutatjuk az Országos Széchényi Könyvtárat = Várnegyed, III., no. 4. (1998. febr. 27.), 8-9. pp.
 5. „Ökumenikus szellemben tudunk dolgozni…” Magyar iskola Bajorországban = Confessio, XXII., no. 1. (1998), 108-110. pp. Ugyanerről: Iskola a világban = Barátság V.,  no. 3. (1998. jún. 15.), 2148-2149. pp.
 6. Isten legrégibb budai házában. Beszélgetés dr. Fábián Jánossal, a budavári Mátyás-templom plébánosával = Várnegyed, III., no. 5. (1998. márc. 13.), 8-9. pp.
 7. Honismeret – honszeretet = Várnegyed, III., no. 7. (1998. ápr. 10.), 8-9. pp.
 8. Szekeres László halálára (1931–1997) = Honismeret, XXVI., no. 2. (1998. ápr.), 96-97. pp.
 9. „Pest-Buda régi látképei és egyéb ritkaságok” = Várnegyed, III., no. 11. (1998. jún. 5.), 4. p.
 10. A HTMH hattyúdala = Nyugati Magyarság, XVI., no. 6. (1998. jún.), 11. p.
 11. Civil kurázsi Erdélyben = Nyugati Magyarság, XVI., no. 9. (1998. szept.), 6. p.
 12. Székely fafaragó Széchenyi-címere = Várnegyed, III., no. 12. (1998. jún. 19.),8. p.
 13. Kopjafa a határon túlról Várnegyed, III., no. 19. (1998. okt. 23.), 11. pp.

1999

 1. Sajtóviszonyainkról – határon túli magyaroknak = Nyugati Magyarság, XVII., no. 9. (1999. szept.), 11. p.
 2. Lélekmadár a Küküllő mellől = Nyugati Magyarság, XVII., no. 10. (1999. okt.), 10. p.
 3. Orvos a közélet sűrűjében = Kétnyelvűség, V., no. 4. (1998), 62-64. pp.
 4. Kiss Ernő honvédtábornok példája = Erdélyi Örmény Gyökerek, III., no. 33. (1999. november) és = Barátság, VI., no. 6. (november 15.)
 5. Látogatás a Székely-családnál = Duna Televízió „Ha ketten vagy hárman…” c. műsora, 1999. november 28.

2000

 1. Sorskérdések orvosa = Orbis (Kanizsa, YU), V., no. 1-2. (2000), 48-49. pp.
 2. Honismeret – határok nélkül = Magyar Református Nevelés, I., no. 7., 21-22. pp. és = Honismeret, XXVIII., no. 5. (2000. okt.), 93-94. pp., továbbá = Fasori Harangszó [A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója], Új folyam, no. 9-10. (2000. okt.), 8-9. pp.
 3. A csepp a tengerért = Magyar Református Nevelés, I., no. 9. (2000), 13-14. pp. és Református Évkönyv 2001, Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, Újvidék, 2000, 109-114. pp.

2001

 1. Honismereti tábor I-II. = Fasori Harangszó (Budapest), Új folyam, no. 14. (2001. okt.), 5-6. pp. és no. 15. (2001. dec.), 8. p.
 2. Gömöri középkori templomok = Reformátusok Lapja, XLV., no. 46. (2001. nov. 18.), 4. p.
 3. „…Legyek a szél, mely hordja a magot…” = Aracs (Szabadka), I., no. 2. (2001. nov. 20.), 73-74. pp.

2002

 1. Honismeret, határok nélkül – másodszor = Honismeret, XXX., no. 1. (2002. febr.), 96-98. pp.
 2. Honismeret – ismét a határok felett = Honismeret, XXX., no. 6. (2002. dec.), 99-100. pp.
 3. Faragott címerek = Fasori Harangszó (Budapest), Új folyam, no. 18. (2002. szept.), 15. p.
 4. Kézszorítás az őrtállóknak = Új Magyar Képes Újság (Eszék), VII., no. 44. (2002. nov. 14.), 7. p.

2003

 1. A szivárványhíd alatt = Aracs (Szabadka), III., no. 1. (2003. febr. 20.), 78-79. pp.
 2. „Végvidéken, végveszélyben” = Aracs (Szabadka), III., no. 4. (2003. okt. 23.), 97-98. pp. és = Nyugati Magyarság, XXII., no. 1-2. (2004. jan-febr.), 8. p.

2004

 1. (Karácsony Zoltán interjúja) Bemutatjuk a Magyar–Szlovén Baráti Társaságot = Barátság, XI., no. 1. (2004. febr. 15.), 4196-4197. pp.
 2. Az Európai Unió új tagországai. Szlovénia = Barátság, XI., no. 2. (2004. ápr. 15.), 4221-4223. pp.
 3. Demeter Zayzon Mária két új kisebbségtudományi kötete = Honismeret, XXXII., no. 3. (2004. jún.), 128-129. pp.
 4. Küzdelem nélkül nem megy [Székely András Bertalannal beszélget Szilágyi Károly] = Nyugati Magyarság, XXII., no. 11. (2004. nov.), 7. p. és Küzdelem nélkül nem megy. Beszélgetés Székely András Bertalannal In: Szilágyi Károly: Szólnak, intenek, óvnak. Pannon-Kultúra, Budapest, 2012, 124-129. pp.
 5. Lokális világok = Honismeret, XXXII., no. 6. (2004. dec.), 113-114. pp.

2005

 1. Dunának, Oltnak egy a hangja… = Barátság, XII., no. 1. (2005. febr. 15.), 4554. p.
 2. A prófétálás értelméről – a XXI. század elején = Aracs (Szabadka), V., no. 1. (2005. márc. 15.), 90-91. p.
 3. Negyedszázada hunyt el Regőczi Emil = Honismeret, XXXII., no. 2. (2005. ápr.), 22-23. pp.
 4. Živeti skupaj – po evropsko = Porabje, XV.,  no. 5. (16. junija 2005), 2. p.
 5. Cselekvésbe vetett hittel = PoLíSz, 86. megjelenés (2005. júl.), 29-31. pp.
 6. Haza a magasban. Magyar diákok a háborút szenvedett Délvidéken = Reformátusok Lapja, XLIX., no. 34. (2005. aug. 21.), 8. p. Rövidítve: Haza a magasban – honismereti tábor Eszéken = Fasori Harangszó [A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója], Új folyam, no. 30. (2005. szept.), 26. p.
 7. „Merjünk magyarok lenni” = Honismeret, XXXII., no. 4. (2005. aug.), 39-40. pp.
 8. Ρoзмышлeнія при чтениі pусинского ”Kалендаря–Αльманаха 2005” = Русинськый Світ – Ruszin Világ, II., no 24. (ceптембер 2005), 4-5. pp. Magyarul: Töprengések a ruszin kalendárium forgatása közben = Barátság, XII., no. 5. (2005. nov. 15.), 4760-4761. pp.
 9. A hazai nemzetiségek honismereti tevékenysége, kapcsolataik az anyaországgal = Honismeret, XXXII., no. 5. (2005. okt.), 63-64. pp.
 10. Életmű a hidak jegyében. In memoriam Pável Ágoston = Barátság, XII., no. 6. (2005. dec. 15.), 4838-4839. pp.
 11. Köszöntjük a nyolcvanesztendős Varga Sándort = Honismeret, XXXII., no. 6. (2005. dec.), 39-78-80. pp. és In: Naptár 2006. A szlovéniai magyarok évkönyve. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva, 2005, 155-157. pp. Szlovénül: Pozdrav osemdesetnemu Sándorji Vargi. In: Slovenski koledar 2006. Zveza Slovencev na Madžarskem, Monošter (Szentgotthárd), 2005, 60-62. pp.
 12. A nemzet egységének megtestesítője. Pozsgay Imre Isaszegen = Lokálpatrióta (Isaszeg), I., no. 1. (2005. dec.), 4. p.
 13. Nemzetpolitikából elégtelen. Gondolatok egy gyászos évforduló kapcsán = Lokálpatrióta (Isaszeg), I., no. 1. (2005. dec.), 5. p.
 14. Életpályák – évfordulók = Muravidék, no. 9. (2005. dec.), 54. p.

2006

 1. Magyar személyes krónikák Szlovéniából = Muratáj (Lendva), 2006, no. 1-2., 166-169. pp. Ugyanerről: Göncz László: egy peremvidék hírmondói = Honismeret, XXXIV., no. 5. (2006. okt.), 106-107. pp.
 2. Szociális és egyházpolitikai fórum = Lokálpatrióta (Isaszeg), II., no. 2. (2006. ápr.), 2-3. pp.
 3. Akarunk-e magyar szolidaritást? = Lokálpatrióta (Isaszeg), II., no. 2. (2006. ápr.), 7. p.
 4. A nemzetiségi néprajzi tanulmánykötetek jubileumára = Honismeret, XXXIV., no. 3. (2006. jún.), 111-113. pp.
 5. Honismereti ülés Isaszegen = Isaszegi Hírek, XVIII., no. 7. (2006. júl.), 5. p. Ugyanerről: A Honismeret szerkesztő bizottságának kihelyezett ülése Isaszegen = Honismeret, XXXIV., no. 5. (2006. okt.), 86. p.
 6. Az én hazám = Magyar Rádió Kossuth „Az én hazám” c. műsora, 2006. szept. 13.
 7. „Embernek s magyarnak lenni…” = Unitárius Élet, LX., no. 5. (2006. szept-okt.), 18-19. pp.
 8. Szivárvány Kárpát-medencei egünkön = Honismeret, XXXIV., no. 5. (2006. okt.), 93-95. pp. Ugyanerről: A Mezőség krónikása = Művészet és Barátai, XVII., no. 1. (2007. jan-febr.), 14-15. pp. és Visszatérés a szülőföldre = PoLíSz, 101. megjelenés (2007. febr.), 54-56. pp.
 9. Tanulmányút és konferencia a magyar Holttengerért = Honismeret, XXXIV., no. 6. (2006. dec.), 96-98. pp.

2007

 1. Nemzetiségi táj- és népismertetők a reformkorban = Honismeret, XXXV., no. 2. (2007. ápr.), 88-91. pp.
 2. Emlékezzünk Trianonra! = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VI., no. 6. (2007. jún.), 1. p.
 3. Közös múlt, közös jövő? = Szó – Beszéd (Kishegyes, SRB), no. 50. (2007. szept.), 10-11. pp.
 4. Egy hídverő a déli végekről. Szilágyi Károly „Mesélek egy tavaszról” című műfordításkötetéről = Barátság, XIV., no. 6. (2007. dec. 15.), 5530-5531. pp. Kötetben: Utószó. Egy hídverő a déli végekről. In: Mesélek egy tavaszról. Szlovén, szerb és macedón elbeszélők. Szilágyi Károly műfordításai. Mackensen Kft., Budapest, 2008, 249-251. pp.

2008

 1. Megmaradni – anyanyelven = Szín, XIII., no. 1. (2008. febr.), 132-133. pp. és In: Zágorec-Csuka Judit: A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2008, 93-95. pp.
 2. Virágok, madarak, zene. Testvérmúzsák találkozása Zsombori Erzsébet világában = Szín, XIII., no. 1. (2008. febr.), 134-135. pp.
 3. Ünnepi megemlékezés március 15-én. Sorsközösségben = Szín, XIII., no. 2. (2008. ápr.), 130-132. pp. és Sorsközösségben = Aracs (Szabadka), VIII., no. 2. (2008. jún. 4.), 73-74. pp.
 4. A reneszánsz és a Biblia jegyében = PoLíSz, 116. megjelenés (2008 júl-aug.), 80-81. pp.
 5. Testvérekkel az örömben = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VII., no. 9. (2008. szept.), 4. p.
 6. Bevezető a Sáfár Színpad előadása előtt. A bábművészet, mint az evangelizáció eszköze = Szín, XIII., no. 5. (2008. okt.), 101-102. pp. Rövidítve: A bábművészet, mint az evangelizáció eszköze = Reformátusok Lapja, LII., no. 45. (2008. nov. 9.), 9. p.
 7. Együtt jobb! = Barátság, XV., no. 6. (2008. dec. 15.), 5888-5889. pp. Ugyanerről: Együtt jobb! (Megnyitó beszéd) = PoLíSz, 121. megjelenés (2009. febr.), 12-13. pp.
 8. Gyönyörűséges pillanatunk a XX. században: 1956 = PoLíSz, 120. megjelenés (2008 dec. –2009. jan.), 9-11. pp.

2009

 1. A Magyar Kultúra Napjának margójára = Közéleti Tájékoztató (Isaszeg), 2009, no. 1., 3. p.
 2. Hit és ecset szerencsés találkozása. Tárlat Belváros–Lipótváros Nemzetiségek Házában = Barátság, XVI., no. 1. (2009. febr. 15.), 5989-5990. pp.
 3. Kerekasztal-beszélgetés a magyarországi nemzetiségi irodalmak helyzetéről. Dr. Székely András Bertalan bevezetője és kérdései = PoLíSz, 121. megjelenés (2009. febr.), 22-25. pp.
 4. Lengyel Ferenc és Blaga-fordításai = Szín, XIV., no. 2. (2009. ápr.), 102-103. pp.
 5. Egy társadalomkutató művész kiállításának margójára. Mi minden fér meg egy személyben? = Szín, XIV., no. 2. (2009. ápr.), 126-127. pp.
 6. Hagyomány és megújulás. (Illényi Mária interjúja Székely András Bertalannal.) = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VIII., no. 5. (2009. máj.), 8-9. pp.
 7. Pünkösd: a kereszténység és a magyar összetartozás ünnepe = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VIII., no. 5. (2009. máj.), 15. p.
 8. A református templom jubileuma = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VIII., no. 10. (2009. okt.), 7. p.
 9. A huszonegy esztendős Muratáj köszöntése = Muratáj (Lendva), XXI., no. 1-2. (2009), 22-24. pp.
 10. A X. Kárpát-medencei református honismereti tábor = Honismeret, XXXVII., no. 5. (2009. okt.), 121-123. pp.
 11. Csillagunk október huszonhárom (Részlet.) = Honlevél, V., no. 11. (2009. nov.), 19-20. pp.
 12. Emléktábla a nyilas terror áldozatainak = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, VIII., no. 11. (2009. nov.), 2. p.
 13. Új közép-európai kulturális hídépítés. Feloldható-e a kuruc-labanc ellentét a XXI. században? = Barátság, XVI., no. 5. (2009. nov. 15.), 6200-6201. pp.
 14. December ötödike – szégyenpír az ötödik évfordulón = Közéleti Tájékoztató (Isaszeg), 2009. dec., 1. p.
 15. Hősök és Áldozatok Emlékparkja = Közéleti Tájékoztató (Isaszeg), 2009. dec., 1. p.
 16. In memoriam unui prieten hungarus român = Cronica (Gyula), IX., no. 29-30. (joi 17, 24 decembrie 2009), 14. p. Magyarul: Roxin László = Honismeret, XXXVIII., no. 2. (2010. ápr.), 99-101. pp.

2010

 1. Aki jó hírünket viszi = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, IX., no. 2. (2010. febr.), 11. p.
 2. Aktív „tót atyafiak” = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, IX., no. 2. (2010. febr.), 11. p.
 3. Orbán a kívánatos közéletünkről és kultúránkról = Közéleti Tájékoztató (Isaszeg), 2010. márc., 2-3. p.
 4. Egy kisebbségi kultúrakutató jubileuma = Honismeret, XXXVIII., no. 2. (2010. ápr.), 91-92. pp.
 5. Élő és éltető örökségünk = Szín, XV., no. 2. (2009. ápr.), 98-99. pp.
 6. Párhuzamosok találkozása – nem a végtelenben = Napút, XII., no. 6. (2010. júl-aug.), 119-122. pp.

2011

 1. Őfelségéről, a Szent Koronáról Isaszegen = Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató, X., no. 1. (2011. jan.), 17. p.
 2. Gratulálunk, Professzor Úr! = Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató, X., no. 3. (2011. márc.), 7. p.
 3. A nemzetpolitika úttörője = PoLíSz, 132. megjelenés, hátsó borító
 4. A lélek madarai = Művészet és Barátai, XXI., no. 2. (2011. márc-ápr.), 4-5. pp. Kötetben:  A lélek madarai. Fenyvesvölgyiné Tóth Mária Zsuzsanna művészetéről. In (Végh József szerk. biz. vez.): A Kultúra Lovagrendje évkönyve 2012. Adianus Kiadó, Budapest, 2012, 1995-1997. pp.
 5. Tóth Árpádról – kicsit másképp. (Verseczki Evelin tudósítása és a dr. Székely András Bertalannal készült interjú nyomán) = Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató, X., no. 5. (2011. máj.), 8-9. pp.
 6. Fehéren, feketén. Danis János fotókiállítása elé = Szín, XVI., no. 3. (2011. jún.), 72-73. pp.
 7. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör bemutatkozása = Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató, X., no. 12. (2011. dec.), 10. p.
 8. A balkániság dicsérete = Barátság, XVIII., no. 6. (2011. dec. 15.), 6981-6982. pp.
 9. Lokálpatrióta séta lakóhelyemen = Muravidék, no. 18. (2011), A fa kép-mása, 22-23. pp.

2012

 1. Kálvin-tér = Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató, XI., no. 2. (2012. febr.), 11. p.
 2. Kisebbségekért Díj, 2011 = Barátság, XIX., no. 1. (2012. febr. 15.), 7024-7027. pp.
 3. Oszvald György: A tájképek muzsikája [Beszélgetés Sikierski Zenóbia festőművésszel és a kiállítását megnyitó dr. Székely András Bertalannal.] = www.10kerkult.hu/Kiállítás, 2012. febr. 25.
 4. Közös dolgainkról, Isaszegen = Zselízi Hírmondó/Želiezovský spravodajca (Zselíz, SK), XIII., no. 5. (máj 2012. május), 8. p.
 5. Kettős hűségben = Muravidék, no. 19. (2012. jún.), 48-49. pp.
 6. Következmények nélküli földrész? = Isaszegi Iránytű, 2012. júl., 6-7. pp.

2013

 1. Egy melodráma margójára = Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, XVII., no. 197-198. (2013. júl–aug.), 21-23. pp.
 2. Szerves egységben. Kiss György kiállítása a Belváros–Lipótvárosi Nemzetiségek Házában = Barátság XX., no. 4. (2013. szept. 15.), 7614-7615. pp.
 3. Magyar tavasz után magyar nyár reménye = Isaszegi Iránytű, 2013. okt., 2-3. pp.
 4. Mi az életet pártoljuk = Isaszegi Iránytű, 2013. okt., 6-7. pp.
 5. Bronzba öntött irodalmi híd = Barátság XX., no. 5. (2013. nov. 15.), 7638-7639. pp.

2014

 1. A kommunizmus áldozatai = Isaszegi Iránytű, 2014. február, 7. p.
 2. Hintsd az Igét, ne siránkozz! = Esztergom és Vidéke, Új sorozat II., no. 1. (2014/1), 43. p.
 3. Művészettel a lélek egyensúlyáért = Művészet és barátai XXIV., no. 3. (2014. május-június), 9. p.

2016

 1. Két csíki rendezvény a megmaradásunkért = Honismeret, XLIV., no. 1. (2016. febr.), 26-28. pp.
 2. Szendrő Dénest Tóth Árpád-emlékéremmel tüntették ki = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, XV., no. 6. (2016. jún), 6-7. pp.
 3. Kedves Olvasónk! = Isaszegi Keresztalja, I. no. 1. (2016. szept.), 1. p.
 4. Állat- és növénykert Isaszegen = Isaszegi Keresztalja, I. no. 1. (2016. szept.), 2. p.
 5. A közös múltra, a közös gyökerekre kell építeni a közös jövőt!” Kárpát-medencei együttélési konferencia = Honismeret XLIV., no. 5. (2016. okt.), 86-88. pp.
 6. A klímaváltozásról – másképp = Honismeret XLIV., no. 6. (2016. dec.), 99. pp.

2017

 1.   Pamätnik „bitke dvoch kráľov” = Ľudové noviny (Budapest), 2017. januuár 30.  http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24677-pamatnik-bitke-dvoch-kra-ov
 2. Népből és nemzetből fakadó művészet = Honismeret XLV., no. 1. (2017. febr.), 99-100. pp.
 3. Munkánkról – dióhéjban = Isaszegi Keresztalja, II. no. 1. (2017. febr.), 2-3. p.
 4. Keresztény Zenei Fesztivál városunkban = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVI., no. 12. (2017. dec.), 11. p.

2018

 1. Jónak lenni jó = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVII., no. 2. (2018. febr.), 10. p.
 2. Szmolicza József Sándor kapta az idei Tóth Árpád-emlékérmet = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVII., no. 5. (2018. máj.), 6-7. p.
 3. Kézikönyv a tizenhárom hazai nemzetiségről = Barátság XXV., no. 3. (2018. jún. 15.), 9348-9350. pp.
 4. Nemzetpolitikai programok a külhoni magyarság megmaradásáért = Honismeret XLVI., no. 5. (2018. nov.), 17-18. pp.
 5. Asszociációk az ereinkben lüktető véráramról s az éltető fényről = Muravidék 29-30 (2018), 95. p.

2019

 1. A népzene ereje összetartja a közösséget. Beszélgetés Rosonczy-Kovács Mihály Junior Prima díjas népzenésszel (Szerkesztette Eto-Papp Beáta) = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVIII., no. 5. (2019. május), 12-13. pp.
 2. Új néprajzi kötet jelent meg = Barátság XXVI., no. 3. (2019. június 15.), 9712-9715. pp.
 3. Babérlevelek a húszéves Napút koszorús fejére = http://www.naputonline.hu/2019/06/25/a-huszeves-naput-koszontese-4/
 4. Dr. Székely András Bertalan = Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek XXIII., no. 243. (2019. szeptember-október), 26-27. pp.
 5. 2020
 6. Száll az ének szájról szájra = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIX., no. 4. (2020. július), 12-13. pp.
 7. Száz év, száz gondolat = https://www.eletunk.net/szaz-ev-szaz-gondolat/
 8. Száz év, száz gondolat + = https://www.eletunk.net/osszetartozunk-szaz/szekely-andras-bertalan-szaz-ev-szaz-gondolat/
 9. Tóth Árpád-emlékérem tudományos és honismereti munkáért = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIX., no. 7. (2020. október), 12-13. pp.
 10. Megelevenedett évszázados népzenei gyűjtés = Néprajzi Hírek XLIX., no. 2. (2020/2.), 79- 82. pp.

2021

 1. „A magyarországi nemzetiségek néprajza” legújabb német és szlovák kötetéről = Honismeret XLIX., no. 1. (2021. február), 126-129. pp.
 2. Képzeletbeli levél Skultéty Csaba barátomnak a mennyországba = Napút XXIII., no. +1. „szamizdat” szám (2021. március 15.), 10-12. pp.
 3. Válaszok Magyarosi Sándor szerkesztő kérdéseire = A Székelyföld folyóirat 2021. májusi lapszámának bemutatója https://www.youtube.com/watch?v=_efxmIAl1nY
 4. Kenesei Ilona életéről és munkásságáról = Magyar Múzsa Új folyam, no. 18. (2021. június), 75-77. pp.
 5. Tóth Árpád családjának laudációja a Tóth Árpád-emlékérem átadása alkalmából = Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XX., no. 7. (2021. július), 12-14. pp.
 6. Tizenhat arasz hány öl? = Honismeret XLIX., no. 4. (2021. augusztus), 145-147. pp.
 7. Kárpáton innen, tengeren túl – Székely András Bertalan = Bonum Televízió Délelőtt c. műsor, 2021. november 4. 11.00-11.19 óra https://katolikus.tv/karpaton-innen-tengeren-tul-szekely-andras-bertalan/
 8. Búcsúzunk = http://nemzetisegek.hu/2021/12/07/bucsuzunk-10/
 9. Babérlevelek koszorús fejre = Napút XXIII., no. 2. (222. szám – Búcsúzunk), 206-207. pp.

2022

 1. Dr. Székely András Bertalan: Felelősek vagyunk egymásért, mi, határokkal szétszakított magyarok: ezt az összetartozás-tudatot erősítenünk kell = https://fovarosiormeny.hu/dr-szekely-andras-bertalan-felelosok-vagyunk-egymasert-mi-hatarokkal-szetszakitott-magyarok-ezt-az-osszetartozas-tudatot-erositenunk-kell/; https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-02_06-00-00&enddate=2022-01-02_08-40-00&ch=mr1
 2. Irodalmi est az Írószövetségben = Bonum Televízió Délelőtt c. műsor, 2022. április 25. 10.10-10.25 óra https://katolikus.tv/irodalmi-est-az-iroszovetsegben-szekely-bertalan-andras/
 3. Összenő, ami összetartozik. Hetés a XVIII-XIX. században = Honismeret L. (2022. április), 119-121. p..
 4. Szilágyi Károly laudációja = Esztergom és Vidéke 2022. május 9. http://folyoirat.evid.hu/szilagyi-karoly-laudacioja1/
 5. Kárpáton innen, tengeren túl = https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/karpaton-innen-tengeren-tul/627267

Jegyzetek[szerkesztés]