„Wikipédia:Wikitanácsi indítványok/Nem cégként szerkesztők azonosítója” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
 
== A testület határozata ==
 
A Wikitanács Eljáró Tanácsa részletes vita során megtárgyalta EniPort beadványát és
egyhangú döntéssel az alábbi állásfoglalást alakította ki:
1) A WT a tárgyalt beadvánnyal kapcsolatos állásfoglalását a [[Wikipédia:Azonosító]]
irányelvben megfogalmazottak alapján alakította ki. A beadványban megfogalmazott
kérdések az irányelv módosítása nélkül megválaszolhatók voltak, az irányelvben
foglaltak értelmezésével. A további viták és konfliktusok megelőzése érdekében a WT
szükségesnek tartotta, hogy a mostani állásfoglalásában nyilvánossá tegye az
irányelvnek a Wikipédia szellemiségével összefüggő, általa nyújtott értelmezést.
2) A WT a mostani döntése során az irányelvben foglaltak szövege mellett elsősorban
annak célját vette figyelembe.
*a) Az azonosítókkal kapcsolatos irányelv alapvető célja az, hogy minden azonosító
mögött egyetlen személy legyen, ne pedig egy cég (szervezet stb.) nem definiált számú
és változó személyű tagja, ezért írja elő azt, hogy a cég nevében ne hozzon senki létre
azonosítót.
*b) A másik cél, hogy az azonosítók használatával senki ne tudjon visszaélni egy cég
(szervezet stb.) nevével, védjegyével, márkájával, és ne használja a Wikipédiát
reklámfelületnek.
3) A WT a beadvány vitája során – a beadvány lapján kapott jelzés és tagjainak
észrevételei alapján – az irányelvben több olyan hiányosságot és ellentmondást észlelt,
amelynek javítását szükségesnek tartja. Ennek érdekében a beadványra adott választól
függetlenül, állásfoglalásának ismertetését követően, javaslatot tesz az irányelv
bizonyos pontjainak módosítására, illetve kiegészítésére, amelyeknek az elfogadása
közösségi szavazást igényel.
===Az irányelv kapcsolódó rendelkezései===
1) A [[Wikipédia:Azonosító]] irányelvnek a beadvány tartalmát, a cégnevekhez
kapcsolódó azonosítókat érintő rendelkezései a nem megfelelő azonosító nevekről az
alábbiak:
''„Nem megfelelő azonosító:”''
*''„Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem
ezek hivatalos képviselője”'';
*''„Az azonosító nem használható más emberek, csoportok vagy cégek lejáratására,
függetlenül attól, hogy azok szerkesztik-e a Wikipédiát”''.
A [[Wikipédia:Szavazás/Céges azonosítók, 2010]] alapján az irányelv az alábbi ponttal
egészült ki, amely szűkíti a fenti idézet első pontban meghatározott feltételt,
kimondva, hogy cégeknek és pártoknak semmiképpen nem lehet saját nevüket tartalmazó azonosítója, függetlenül attól, hogy a szerkesztő azok hivatalos képviselője
vagy sem:
*''„Ne legyenek se cégeknek, se pártoknak saját nevüket tartalmazó vagy arra
egyértelműen utaló azonosítói a Wikipédián.”''
===Értelmezések a cégek és pártok nevei esetében===
A [[cégnév]] lehet teljes vagy rövidített név. A teljes név három részből áll: egy (vagy
több) [[vezérszó]]ból, a cég tevékenységi körére utaló részből, valamint a cégforma
megnevezéséből. A rövidített név a vezérszóból és a cégforma megnevezéséből áll. A
fenti meghatározás figyelembevételével a cégek elnevezése, valamint azok vezérszava
esetében az irányelv alkalmazásához az alábbi értelmezéseket adjuk, amelyekre a
későbbiekben az „Értelmezés” szóval, és a megfelelő ponttal hivatkozunk:
1. Az irányelv megszövegezése alapján '''nem megengedett''' egy cég teljes vagy
rövidített nevének szerkesztői azonosítóként való használata. Például a „Valami
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”, valamint a „Valami Kft” név és ezek
bármilyen arra egyértelműen utaló változata, például „valamikft”, egyaránt tiltott
azonosító a Wikipédián. A pártok esetében a pártok neve vagy azok bármilyen
rövidítése vagy arra való egyértelmű utalás (például szadesz, fideSS) nem
megengedett szerkesztői azonosító.
2. A '''vezérszó''' állhat személynévből, köznyelvi szóból, mozaikszóból, rövidítésből
vagy fantázianévből. Ezek más-más megközelítést igényelnek:
*a. '''Egyértelműen megengedett''' egy szerkesztői azonosító, akkor is, ha az
megegyezik egy cég vezérszavával, ha az
**i. személynév, és egyben a regisztrált szerkesztő saját neve, akkor is, ha ilyen nevű
cég akár az ő, akár más tulajdonában létezik, mert senkit nem lehet eltiltani saját
személyneve használatától (például Kovács (Kovács Kft.)). Azonban nem
megengedett még az ilyen saját szerkesztői névvel sem az Értelmezés b. iii. pontja
szerinti gazdasági előnyszerzésre törekvés.
**ii. köznyelvi szó (például Szalakóta (Szalakóta Bt.), Mandula (Mandula Supersum
Kft.), Zafir (Zafir Kft.) stb.).
*b. Mozaikszó, rövidítés és fantázianév esetén a szerkesztői azonosító '''megengedett'''
akkor is, ha az egy cég vezérszavával egyezik (például Samat (SAMAT-Fuvar Kft.,
Slemi (Slemi–Hami Bt.), Gerry89 (Gerry-Tech Kft.), Dodi123 (Dodi
Kft.)<br/>'''kivéve'''
**i. ha a szerkesztői azonosítónak választott vezérszó védett terméknevet tartalmaz
(például Coca Cola bármilyen alakban: cocacola stb.);
**ii. ha a szerkesztői azonosítónak választott vezérszó közismert márkanév (például
adidas);
**iii. ha a vezérszót választó szerkesztő a nevet gazdasági előnyszerzésre használja,
függetlenül attól, hogy az adott cégben bármilyen minőségben tulajdonos, ügyvezető
vagy alkalmazott, vagy az előbbiek rokona, ismerőse, vagy tőlük független személy.
Az i. és ii. pont azért nem megengedett, mert félrevezetésre alkalmas, olyan érzetet
kelthet az olvasóban, mintha a szerkesztő annak a márkának a hivatalos képviselője
lenne. A iii. pont azért nem megengedett, mert ellenkezik a Wikipédia alapelvével.
===Válaszok a beadványban megfogalmazott kérdésekre===
A beadvány szerinti kérdésekre adott válaszok a fentiek alapján:
1. ''„Befolyásolja-e a kérdést, hogy az azonosítóban szereplő cégben bármilyen módon
érintett-e a szerkesztő, és ha igen akkor miként? Elképzelhető, hogy a saját érdekeltség
tiltott, de egy szülő, testvér, stb. kapcsolat már elfogadható? Egy névrokonságból
lehet (esetleg téves) következtetéseket levonni, de egy anyós, unokatestvér, stb.
kapcsolat már csak nehezen ellenőrizhető. (Amúgy azt gondolom, hogy a GDPR
kifejezetten tiltja, hogy vizsgáljuk az azonosítók mögött álló szerkesztők IRL
személyét, de tavaly felmerült, hogy a tulajdonosokra illetve azok családtagjaira más
szabályok vonatkoznak, mint akit semmilyen családi szál nem köt a kérdéses
céghez.)”''
*Ha az azonosító egy cég nevének teljes vagy rövidített alakja, az az „Értelmezés” 1.
pontja alapján nem megengedett azonosítónak számít, függetlenül attól, hogy az ilyen
néven regisztrált szerkesztő bármilyen kapcsolatban áll-e a céggel vagy sem.
*Ha az azonosító egy létező cég vezérszava, akkor az „Értelmezés” 2. pontja alapján
megengedett vagy nem elfogadható az azonosító, függetlenül attól, hogy a regisztrált
szerkesztő az adott cégben bármilyen minőségben tulajdonos, ügyvezető vagy
alkalmazott, vagy az előbbiek rokona, ismerőse, vagy tőlük független személy.
2. ''„Amennyiben mindenfajta egyezőséget tiltunk, akkor kivételt képeznek-e olyan
esetek, hogy pl. "privát okokból gyermekkorom egyik meghatározója volt"? (A tavalyi
vitában merült fel ilyen indok a (szerintem nem létező szabály alóli) kivétel
okaként.)”''
*Az azonosító és egy cégnév egyezősége csak a teljes vagy rövidített cégnevek,
valamint a pártok nevei és azok bármilyen arra egyértelműen utaló változata esetében
nem megfelelőek. A cégnévben szereplő vezérszó egyezősége esetén az „Értelmezés”
2. b. pontja szerinti esetekben nem megfelelő.
3. ''„Az egyezőségeket csak a magyar cégnevekben kell-e kutatni, vagy a világ összes
cégnevében? (Tavaly többen felismerni vélték azonosítójukat különböző külföldi
cégnevekben.)”''
*Az egyezőséget nem kell kutatni. Amennyiben bármely szerkesztőtől egy azonosító
névvel kapcsolatban kifogás érkezik, vagy az azonosítónak választott márkanév
közismert, abban az esetben, és kizárólag csak akkor kell az adminisztrátoroknak
megvizsgálni azt, hogy az azonosító és az abban szereplő cégnév, vagy annak
vezérszava az „Értelmezés” 1. vagy 2. pontjában foglaltak valamelyikébe ütközik-e,
függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi cégről van szó.
4. ''„Mi történik, ha egy jövőben alakuló cég neve megegyezik egy meglévő
felhasználó szerkesztőnevével? Blokkoljuk, vagy felszólítjuk névváltoztatásra?”''
*Egy jövőben alakuló cég esetében, ha egy szerkesztő korábban választott azonosítójával kapcsolatban kifogás érkezik, ugyanúgy kell eljárni, mint a már korábban is létező cégek esetében, azaz az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai szerinti
megfelelőséget kell vizsgálni. A szerkesztői név ilyen esetben általában csak akkor
nem megfelelő, ha a név védett terméknév.
5. ''„Miként érvényesítődik az irányelv a globális felhasználói fiókok esetében? Ha a példának okáért egy brazil szerkesztő jóhiszeműen beregisztrálja a CBA
felhasználónevet, akkor mi a magyar Wikipédián blokkoljuk?”''
*A globális felhasználói fiókok esetében ugyanaz az eljárás, mint a magyar fiókok esetében, azaz a kizáró okok megegyeznek.
6. ''„Miként kéne történnie a névegyezőségek ellenőrzésének? Egy bot-nak kéne folyamatosan kutatnia ezeket, vagy egyéni feljelentgetések alapján?”''
*A névegyezőséget külön nem kell ellenőrizni. Az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai
szerinti megfelelőségét vizsgáló ellenőrzés csak bejelentés esetén történjen.
7. ''„Korábban egyik szerkesztőtársunk
[https://hu.wikipedia.org/w/index.php?diff=20888059&oldid=20888038&title=Szerke
sztővita:EniPort&type=revision&diffmode=source felhívta a figyelmet] arra, hogy az egyesek által vitatott azonosítókban többnyire nem is [[cégnév]], hanem csak
[[vezérszó]] szerepel, ezekre viszont jelenleg végleg semmilyen szabályozás,
korlátozás nem létezik: vitán felül áll a használatuk szabályossága.”''
*A vezérszóra vonatkozóan az „Értelmezés” 2. pontja szerinti megállapítások érvényesek.
===A WT javaslatai a beadvány vitája alapján===
A WT a beadvánnyal kapcsolatos tájékozódás során több hiányosságot észlelt az
irányelv jelenlegi szövegében, ezért a beadvánnyal kapcsolatos állásfoglalásától
függetlenül az irányelv céljaival összhangban javasolja annak közösségi szavazás útján
történő kiegészítését az alábbiakkal:
1. Módosításra javasoljuk, hogy a híres emberek, közszereplők, intézmények neve is a
nem megengedett azonosítónevek közé kerüljön. Az így már egységes kezelést jelentő
módosítás következtében javasoljuk a híres emberekre, közszereplőkre,
intézményekre, szervezetekre, valamint a cégekre és pártokra vonatkozó megfogalmazások egy pontba szerkesztését, mivel különbség a módosítás után már nincs köztük.
A „''Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem
ezek hivatalos képviselője''” mondatot az alábbira:
(''Nem megengedett azonosító'')
“''Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek, cégek, pártok neve,
valamint ezek bármilyen arra egyértelműen utaló változata, kivéve, ha az érintett
közszereplő vagy híres ember saját maga szerkeszt. A személyazonosságot az OTRS-
en keresztül igazolni kell.''”
2. Kiegészítésként javasoljuk:
''Nem megengedett az olyan azonosító, amely a magyar névtér
szerkesztőközösségében megosztó, indulatkeltő, jogkorlátozó, jogkiterjesztő vagy
gazdasági-politikai érdekek érvényesítését szolgálja.''
 
Az Eljáró Tanács nevében: – [[Szerkesztő:Gerry89|Gerry89]] <sup>[[Szerkesztővita:Gerry89|vita]]</sup> 2019. május 20., 08:50 (CEST)
 
[[Kategória:A Wikitanács határozatai]]

Navigációs menü