Király István (filozófus)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
Király István
Király (V.) István 60 évesen
Király (V.) István 60 évesen
Született 1952. szeptember 5. (65 éves)
Nagyvárad
Állampolgársága román
Nemzetisége magyar
Foglalkozása filozófus,
filozófiai író,
egyetemi oktató

Király István, V. Király István ill. Király V. István néven is publikált[1](Nagyvárad, 1952. szeptember 5. –) romániai magyar filozófus, filozófiai író. Király Ernő öccse.

Életútja[szerkesztés]

Ifjúkora, tanulmányai[szerkesztés]

A líceumot szülővárosában végezte (1970), a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen filozófia szakos diplomát szerzett (1976). Pályáját mint filozófia szakos tanár a nagybányai 1. számú Ipari Líceumban kezdte (1976–78); a Kolozs megyei Mozivállalatnál szervező (1978–80), majd 1980-tól főkönyvtáros a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. 1990-től a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Karán oktat, 2000-től főállásban, docensi fokozattal. Doktori oklevelét is itt szerezte 2000-ben. Ontológiát, metafizikát, humánontológiát, alkalmazott filozófiát valamint a Szabadság ontológiája c. tárgyakat oktatja.[2]

Munkássága[szerkesztés]

1996-tól a most PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanties című nemzetközi tudományos folyóirat főszerkesztője.[3]

Első írása az Echinoxban jelent meg 1974-ben. Tanulmányait a Napoca Universitară és a Revista de Filozofie közölte. 1979-től a Korunk munkatársa, itt megjelent fontosabb írásai:

 • Az ideologikus formák és az ideológia (1979/1-2),
 • Eldologiasodás és forradalom (1981/11),
 • Titok, leplezés, zárolt valóság (1982/10).

A titok kérdése foglalkoztatja a Bábel tornyán (1983) című Echinox-antológiában, valamint a budapesti Magyar Filozófiai Szemlében (1986/1-2) megjelent értekezésében is. Ennek a kérdésnek több tanulmányt szentelt amelyek azután a Határ – Hallgatás – Titok c. könyvében is megjelentek. Ebből írta doktori disszertációját is, román nyelven: Fenomenologia existenţială a secretului címen. Karl Jaspers egzisztencialista filozófiájának taglalásakor "a romániai magyar filozófiai élettel szembeni követelményrendszereink" megfogalmazását igényelte (1988/4), ehhez járult hozzá a kanti filozófia vizsgálatával is (1988/10).

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár Biblioteca și Învățămîntul sorozatában megjelent két filozófiai tanulmánya: Information und Geheimnis (1984) és A rare edition of Lukács's book "Geschichte und Klassenbewusstsein" (1985).

Fő kutatási területe ekkor a szabadság és a hagyomány problematikája, 2003-ban írta meg értekezését Hagyomány és szabadság kérdése Heidegger és Gadamer címmel, ezen kutatást az MTA 1 hónapos Domus ösztöndíja is támogatta. Király István a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának docense Kutatási beszámolóban adott számot munkájáról.[4] Érdeklődési körei azóta az emberi végesség, a halál, a szabadság ontológikuma és a történetiség valamint az emberi élettel kapcsolatos emberi betegség filozófiai tematizálása felé orientálódtak. Ezeket a kutatásokat több – egymáshoz szervesen kapcsolódó – magyar, román, ill. angol nyelvű kötetben és tanulmányban publikálta.

Király István jeles tanítványokat nevel, Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákra készíti fel hallgatóit.[5]

Így 2006 és 2008 között a BBTE Filozófiai Karán – Lippai Cecíliával együttműködve – Eristikon címmel, havonta találkozó Filozófiai Tudományos Diákkört szervez, amelybe 2008-ban a román hallgatókat is bevonta. A Tudományos Diákkörnek hamarosan elektronikus folyóirata is születik. Ennek a címe ugyancsak Eristikon.[6]

2009 novemberétől a BBTE filozófia karához kapcsolódó Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont valamint a kolozsvári Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem közös égisze alatt működő Orvosi Filozófiai és Antropológiai Tudományos Műhelyt (Atelierul de filosofie şi Antropologie Medicală) szervezi és vezeti.[7]

Művei[szerkesztés]

Eddig kilenc egyéni kötetet közölt.

 • A betegség – az élő létlehetősége - Prolegoména az emberi betegség filozófiájához / Illness – A Possibility of the Living Being - Prolegomena to the Philosophy of Human Illness. (Kétnyelvü), Kalligram, Pozsony (Bratislava), 2011, 204 o. ISBN 978-80-8101-499-4
 • KÉRDÉS-PONTOK a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 254 o. ISBN 978-973-610-817-4
 • Halandóan lakozik szabadságában az ember, Pozsony (Bratislava), Kalligram, 2007, 321 o. ISBN 978-80-7149-977-0
 • Kérdő Jelezés – több-csendbeni alkalmazott filozófiai zajháborítás a szabad(ság) kérdezés(é)ben, Kalligram, Pozsony (Bratislava), 2004, 216 o. ISBN 80-7149-672-3
 • A halál és a meghalás tapasztalata, Közdok Könyvkiadó, Budapest, 2003, 168 p. ISBN 963-552-369-6
 • Moartea şi experienţa muririi – In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă (prin nouă ochiri), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002, 154 o. ISBN 973-686-325-5
 • Fenomenologia existenţială a secretului – Încercare de filosofie aplicată. Editura Paralela ’45, Piteşti, 2001, 286 o. helytelen ISBN kód: 973-593-376-5
 • Filozófia és Itt-Lét, Erdélyi Hiradó, Kolozsvár, 1999, 156 o. ISBN 973-97099 -6-6
 • Határ – Hallgatás – Titok, Komp-Press-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996, 318 o. ISBN 973 97661 1 0
 • Ionut Costeaval és Doru Radosavval közösen publikált kötete:

Fond secret, Fond “S” special – Contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România, Dacia Kiadó, Cluj-Napoca, 1995. 390 p. ISBN 973-35-0536-6. Legtöbb írását teljes szöveggel lásd: Király V. István academia.edu honlapján

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Gáll Ernő: Nélkülözhetetlen elmélet. Egy nemzedéki jelentkezés fenomenológiájához. Korunk, 1976/12.
 • Lippai Cecília: The Ontological-Existential Dimensions of Illness, PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research In Humanities, Vol. XVI/2 -2011, 618-627 o.
 • Cuceu Codruţa: Illness as a Human Possibility in the Knowledge Based Society, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 11, issue 31 (Spring 2011) 193-197 o.
 • Iacob Ionela Florina: Boala – între deficienţă şi libertate, Tribuna, (Kolozsvár) – NR. 229 – 16-31 martie 2012, 27-28 o. Online hozzáférés
 • Balázs Orsolya-Ildikó – Marinela Nicoleta Degeratu: Boala ca posibilitate a viului, Buletinul Asociaţiei Balint, vol. XIV., nr. 53, MARTIE 2012, 29-30 o. Online hozzáférés
 • Gheţ Monica: Singura certitudine, Tribuna (Kolozsvár) nr. 10 – 2003. február 1-15., 5-6 o.
 • Susin Anamaria: Prolegomene la o posibilă filosofie a bolii umane, Viaţa Medicală, Nr. 9 (1155)-2012, Online hozzáférés
 • Horváth-Kovács Szilárd: Elmélkedés a betegségről, Korunk, (Kolozsvár) 2012/2, 113-114 o.
 • Mihalache Andi: Sur les usages publics du secret: les archives du Service Secret Communiste Roumain L’Atelier du Centre de recherches historiques – Online hozzáférés
 • Hainic Cristian: Secret şi socialism – România de ieri şi azi Online hozzáférés
 • Gheţ Monica: Sub semnul lui Creon (cenzura între spaţiul public si spaţiul privat din România) Online hozzáférés
 • Alina Ilinca – Liviu Marius Bejenaru: Apărarea secretului de partid şi de stat în România lui Gheorghiu-Dej (1948–1965) Online hozzáférés
 • Alina Ilinca – Liviu Marius Bejenaru: Secretomanie şi controlul informaţiilor în România socialistă (1965–1989) Online hozzáférés
 • Cherhat Ciprian: MOARTEA ŞI EXPERIENŢA MURIRII – In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă (prin nouă ochiri) Online hozzáférés Journal for the Study of Religions and Ideologies, – No.4 /Spring 2003, 172 o.
 • Révész Béla: A titok mint politika a titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, 2007, Online hozzáférés
 • Veress Károly: Könyv a filozófia aktualizálásáról, Király V. István: Filozófia és Itt-lét.Tanulmányok. Kolozsvár 1999. 151 lap, Erdélyi Múzeum – 61. kötet, 1999. 3-4.füzet
 • Veres Ildikó: A TITOK ÉS AZ ITT-LÉT, Király V. István két könyvéről, Magyar Filozófiai Szemle, 2002. 1-3. szám, 222-229 o. Online hozzáférés
 • Lippai Cecília: Kölcsönösen alkotmányozott létmódok és létlehetőségek, Magyar Tudomány, 2009/4, 508-511 o.
 • Lippai Cecília: Alkalmazott filozófia kezdőknek és hala(n)dóknak, Magyar Tudomány, 2008/6, 777-779 o.
 • Kiss Lajos András: Fajsúlyos kérdések (és tanulságos válaszok) a halálról, a szabadságról és a történelemről (Gondolatok Király V. István három könyvéről), Alföld, 2010, május, 85-96 o.
 • Korondi Ágnes: Párbeszéd élő és meghaló életről, Korunk 2009. július Online hozzáférés
 • Schmidt Dániel: A halandó szabadsága – Király V. István: Halandóan lakozik szabadságában az ember, Korunk (Kolozsvár), 2008, március. Online hozzáférés
 • Balogh Lehel: Történelem, halál és szabadság megkérdőjelezése (Király V. István, Kérdes-pontok a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz című kötetéről) Kalligram, Pozsony, 2009, június, 99-101 o.

Külső kapcsolódások[szerkesztés]

http://www.philobiblon.ro