Király István (filozófus)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Király István
Király (V.) István 60 évesen
Király (V.) István 60 évesen
Született 1952. szeptember 5. (66 éves)
Nagyvárad
Állampolgársága román[1]
Nemzetisége magyar
Foglalkozása filozófus,
filozófiai író,
egyetemi oktató

Király István, V. Király István ill. Király V. István néven is publikált[2](Nagyvárad, 1952. szeptember 5. –) romániai magyar filozófus, filozófiai író. Király Ernő öccse.

Életútja[szerkesztés]

Ifjúkora, tanulmányai[szerkesztés]

A líceumot szülővárosában végezte (1970), a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen filozófia szakos diplomát szerzett (1976). Pályáját mint filozófia szakos tanár a nagybányai 1. számú Ipari Líceumban kezdte (1976–78); a Kolozs megyei Mozivállalatnál szervező (1978–80), majd 1980-tól főkönyvtáros a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. 1990-től a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Karán oktat, 2000-től főállásban, docensi fokozattal. Doktori oklevelét is itt szerezte 2000-ben. Ontológiát, metafizikát, humánontológiát, alkalmazott filozófiát valamint a Szabadság ontológiája c. tárgyakat oktatja.[3]

Munkássága[szerkesztés]

1996-tól a most PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanties című nemzetközi tudományos folyóirat főszerkesztője.[4]

Első írása az Echinoxban jelent meg 1974-ben. Tanulmányait a Napoca Universitară és a Revista de Filozofie közölte. 1979-től a Korunk munkatársa, itt megjelent fontosabb írásai:

 • Az ideologikus formák és az ideológia (1979/1-2),
 • Eldologiasodás és forradalom (1981/11),
 • Titok, leplezés, zárolt valóság (1982/10).

A titok kérdése foglalkoztatja a Bábel tornyán (1983) című Echinox-antológiában, valamint a budapesti Magyar Filozófiai Szemlében (1986/1-2) megjelent értekezésében is. Ennek a kérdésnek több tanulmányt szentelt amelyek azután a Határ – Hallgatás – Titok c. könyvében is megjelentek. Ebből írta doktori disszertációját is, román nyelven: Fenomenologia existenţială a secretului címen. Karl Jaspers egzisztencialista filozófiájának taglalásakor "a romániai magyar filozófiai élettel szembeni követelményrendszereink" megfogalmazását igényelte (1988/4), ehhez járult hozzá a kanti filozófia vizsgálatával is (1988/10).

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár Biblioteca și Învățămîntul sorozatában megjelent két filozófiai tanulmánya: Information und Geheimnis (1984) és A rare edition of Lukács's book "Geschichte und Klassenbewusstsein" (1985).

Fő kutatási területe ekkor a szabadság és a hagyomány problematikája, 2003-ban írta meg értekezését Hagyomány és szabadság kérdése Heidegger és Gadamer címmel, ezen kutatást az MTA 1 hónapos Domus ösztöndíja is támogatta. Király István a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának docense Kutatási beszámolóban adott számot munkájáról.[5] Érdeklődési körei azóta az emberi végesség, a halál, a szabadság ontológikuma és a történetiség valamint az emberi élettel kapcsolatos emberi betegség filozófiai tematizálása felé orientálódtak. Ezeket a kutatásokat több – egymáshoz szervesen kapcsolódó – magyar, román, ill. angol nyelvű kötetben és tanulmányban publikálta.

Király István jeles tanítványokat nevel, Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákra készíti fel hallgatóit.[6]

Így 2006 és 2008 között a BBTE Filozófiai Karán – Lippai Cecíliával együttműködve – Eristikon címmel, havonta találkozó Filozófiai Tudományos Diákkört szervez, amelybe 2008-ban a román hallgatókat is bevonta. A Tudományos Diákkörnek hamarosan elektronikus folyóirata is születik. Ennek a címe ugyancsak Eristikon.[7]

2009 novemberétől a BBTE filozófia karához kapcsolódó Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont valamint a kolozsvári Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem közös égisze alatt működő Orvosi Filozófiai és Antropológiai Tudományos Műhelyt (Atelierul de filosofie şi Antropologie Medicală) szervezi és vezeti.[8]

Művei[szerkesztés]

Eddig kilenc egyéni kötetet közölt.

 • A betegség – az élő létlehetősége - Prolegoména az emberi betegség filozófiájához / Illness – A Possibility of the Living Being - Prolegomena to the Philosophy of Human Illness. (Kétnyelvü), Kalligram, Pozsony (Bratislava), 2011, 204 o. ISBN 978-80-8101-499-4
 • KÉRDÉS-PONTOK a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 254 o. ISBN 978-973-610-817-4
 • Halandóan lakozik szabadságában az ember, Pozsony (Bratislava), Kalligram, 2007, 321 o. ISBN 978-80-7149-977-0
 • Kérdő Jelezés – több-csendbeni alkalmazott filozófiai zajháborítás a szabad(ság) kérdezés(é)ben, Kalligram, Pozsony (Bratislava), 2004, 216 o. ISBN 80-7149-672-3
 • A halál és a meghalás tapasztalata, Közdok Könyvkiadó, Budapest, 2003, 168 p. ISBN 963-552-369-6
 • Moartea şi experienţa muririi – In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă (prin nouă ochiri), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002, 154 o. ISBN 973-686-325-5
 • Fenomenologia existenţială a secretului – Încercare de filosofie aplicată. Editura Paralela ’45, Piteşti, 2001, 286 o. helytelen ISBN kód: 973-593-376-5
 • Filozófia és Itt-Lét, Erdélyi Hiradó, Kolozsvár, 1999, 156 o. ISBN 973-97099 -6-6
 • Határ – Hallgatás – Titok, Komp-Press-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996, 318 o. ISBN 973 97661 1 0
 • Ionut Costeaval és Doru Radosavval közösen publikált kötete:

Fond secret, Fond “S” special – Contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România, Dacia Kiadó, Cluj-Napoca, 1995. 390 p. ISBN 973-35-0536-6. Legtöbb írását teljes szöveggel lásd: Király V. István academia.edu honlapján

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Gáll Ernő: Nélkülözhetetlen elmélet. Egy nemzedéki jelentkezés fenomenológiájához. Korunk, 1976/12.
 • Lippai Cecília: The Ontological-Existential Dimensions of Illness, PHILOBIBLON – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research In Humanities, Vol. XVI/2 -2011, 618-627 o.
 • Cuceu Codruţa: Illness as a Human Possibility in the Knowledge Based Society, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 11, issue 31 (Spring 2011) 193-197 o.
 • Iacob Ionela Florina: Boala – între deficienţă şi libertate, Tribuna, (Kolozsvár) – NR. 229 – 16-31 martie 2012, 27-28 o. Online hozzáférés
 • Balázs Orsolya-Ildikó – Marinela Nicoleta Degeratu: Boala ca posibilitate a viului, Buletinul Asociaţiei Balint, vol. XIV., nr. 53, MARTIE 2012, 29-30 o. Online hozzáférés
 • Gheţ Monica: Singura certitudine, Tribuna (Kolozsvár) nr. 10 – 2003. február 1-15., 5-6 o.
 • Susin Anamaria: Prolegomene la o posibilă filosofie a bolii umane, Viaţa Medicală, Nr. 9 (1155)-2012, Online hozzáférés
 • Horváth-Kovács Szilárd: Elmélkedés a betegségről, Korunk, (Kolozsvár) 2012/2, 113-114 o.
 • Mihalache Andi: Sur les usages publics du secret: les archives du Service Secret Communiste Roumain L’Atelier du Centre de recherches historiques – Online hozzáférés
 • Hainic Cristian: Secret şi socialism – România de ieri şi azi Online hozzáférés
 • Gheţ Monica: Sub semnul lui Creon (cenzura între spaţiul public si spaţiul privat din România) Online hozzáférés
 • Alina Ilinca – Liviu Marius Bejenaru: Apărarea secretului de partid şi de stat în România lui Gheorghiu-Dej (1948–1965) Online hozzáférés
 • Alina Ilinca – Liviu Marius Bejenaru: Secretomanie şi controlul informaţiilor în România socialistă (1965–1989) Online hozzáférés
 • Cherhat Ciprian: MOARTEA ŞI EXPERIENŢA MURIRII – In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă (prin nouă ochiri) Online hozzáférés Journal for the Study of Religions and Ideologies, – No.4 /Spring 2003, 172 o.
 • Révész Béla: A titok mint politika a titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, 2007, Online hozzáférés
 • Veress Károly: Könyv a filozófia aktualizálásáról, Király V. István: Filozófia és Itt-lét.Tanulmányok. Kolozsvár 1999. 151 lap, Erdélyi Múzeum – 61. kötet, 1999. 3-4.füzet
 • Veres Ildikó: A TITOK ÉS AZ ITT-LÉT, Király V. István két könyvéről, Magyar Filozófiai Szemle, 2002. 1-3. szám, 222-229 o. Online hozzáférés
 • Lippai Cecília: Kölcsönösen alkotmányozott létmódok és létlehetőségek, Magyar Tudomány, 2009/4, 508-511 o.
 • Lippai Cecília: Alkalmazott filozófia kezdőknek és hala(n)dóknak, Magyar Tudomány, 2008/6, 777-779 o.
 • Kiss Lajos András: Fajsúlyos kérdések (és tanulságos válaszok) a halálról, a szabadságról és a történelemről (Gondolatok Király V. István három könyvéről), Alföld, 2010, május, 85-96 o.
 • Korondi Ágnes: Párbeszéd élő és meghaló életről, Korunk 2009. július Online hozzáférés
 • Schmidt Dániel: A halandó szabadsága – Király V. István: Halandóan lakozik szabadságában az ember, Korunk (Kolozsvár), 2008, március. Online hozzáférés
 • Balogh Lehel: Történelem, halál és szabadság megkérdőjelezése (Király V. István, Kérdes-pontok a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz című kötetéről) Kalligram, Pozsony, 2009, június, 99-101 o.

Külső kapcsolódások[szerkesztés]

http://www.philobiblon.ro