Hengerkoordináta-rendszer

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Hengerkoordináta rendszer

A hengerkoordináta-rendszer vagy henger-koordinátarendszer egy háromdimenziós koordináta-rendszer, mely egy „P” pont helyét (pozícióját) három adattal határozza meg:

 • ρ a tengelytől mért (radiális) távolság, vagyis a „P” pont referenciasíkbeli vetületének távolsága az origótól,
  φ a „P” pont referenciasíkbeli vetületének (az origóból tekintett) szögtávolsága (azimut) a referenciairánytól és
  z a függőleges távolság a választott referenciasíktól.

Ez utóbbi távolság lehet pozitív vagy negatív, attól függően, hogy a referenciasík mely oldalán van a pont. A rendszer origója az a pont, ahol mindhárom koordináta értéke 0. Ez a referenciasík és a tengely metszőpontja.

A hengerkoordináták térbeli alakzatok leírására szolgálnak.

A tengelyt hengeresnek vagy longitudinálisnak nevezik, a polártengelytől történő megkülönböztetésként; a polártengely az az egyenes, mely a referenciasíkon fekszik, az origóban ered és a referencia irányába mutat. A tengelytől mért távolságot radiális távolságnak vagy rádiusznak hívják, míg a szöget bezáró koordinátát szögpozíciónak vagy azimutnak. A rádiusz és az azimut együtt a polárkoordináták, melyek megfelelnek a kétdimenziós polárkoordináta-rendszernek. A harmadik koordináta a magasság (ha a referenciasík vízszintes), és longitudinális pozíciónak vagy axiális pozíciónak is nevezik.[1][2]

A hengeres koordináta-rendszer akkor használatos és hasznos, ha egy tárgynak vagy jelenségnek van forgási szimmetriája a longitudinális tengelyre nézve, mint például a vízfolyás egy egyenes csőben vagy a hőeloszlás egy fémhengerben.

Hengeres polárkoordinátának[3] is hívják és poláros henger-koordinátának is.[4] Használják csillagok pozícióinak meghatározására is egy galaxisban.[5]

Meghatározás[szerkesztés]

Egy „P” pont három koordinátájának (ρ, φ, z) definíciója:

 • A radiális távolság, ρ, „P” pont euklideszi távolsága a „z” tengelytől,
 • Az azimut, φ az a szög, mely a választott sík referenciapontja és a „P” pont síkra vetített vonala közt záródik,
 • A „z” magasság a „P” pont merőleges távolsága a választott síktól.

Ahogy a polárkoordináta-rendszerekben, úgy a hengerkoordináta-rendszerben a pontok koordinátázása nem egyértelmű; ugyanis a (ρ, φ, z) koordinátájú pontnak koordinátája még (ρ, φ ± n×360°, z), sőt (−ρ, φ ± (2n + 1)×180°, z) is. Továbbá, a z tengely pontjain a ρ sugár nulla, így itt az azimut tetszőleges.

Olyan helyzetekben, ahol megkövetelik az egyértelmű koordinátázást, a következő korlátozásokat vezetik be: ρ ≥ 0, és φ egy 360 fokot lefedő intervallumba esik, általában [−180°,+180°] vagy [0,360°].

Konvenciók[szerkesztés]

A hengerkoordináta jelölései nem egységesek. Az ISO31-11 szabvány a (ρ, φ, z) jelöléseket ajánlja, ahol ρ a radiális koordináta, φ az azimut és z a magasság. A rádiuszt gyakran „r”-rel jelölik, az azimutot „θ”-val és a magasságot „h”-val (ha henger tengelye vízszintes) vagy „x”-szel.

Hengerkoordináta-felületetek

Koordináta-konverziók[szerkesztés]

A hengerkoordináta-rendszer csak egy a sok koordináta-rendszer között. A fejezetben néhány ismertebb koordináta-rendszer és a hengerkoordináta-rendszer kapcsolatát mutatjuk be.

Descartes-féle koordináta-rendszer[szerkesztés]

A hengerkoordináta- és a Descartes-féle koordináta-rendszerek közötti konverzió esetén kézenfekvő, ha a hengerkoordináta-rendszer referenciasíkja a Descartes-féle koordináta-rendszer x-y síkja (z=0), és a henger tengelye a descartesi z tengelye. Így mind a két rendszer tengelye azonos, és a megfeleltetés a hengerkoordináták (ρ,φ) és a Descartes-féle koordinátákra (x,y) azonos a polárkoordinátákkal, azaz:

az egyik irányban, és

.
Hengerkoordináta-felületek; a komponensek: p (zöld), φ (piros), z (kék), a három színes felület kereszteződésénél van az a pont, melyet a hengerkoordináták meghatároznak

Az arcsin függvény a szinuszfüggvény inverze, az azimut φ tartománya [−90°,+270°]. Továbbiak a polárkoordináta-rendszer cikkben olvashatók.

A korszerű programozási nyelvekben van olyan lehetőség, ahol az azimut φ értéke pontosan kiszámolható, a fent bemutatott analízis nélkül. Például ezt a funkciót a C programozási nyelvben atan2(y,x)-nak hívják, a Lispben pedig atan(y,x).

Gömbkoordináta-rendszer[szerkesztés]

A gömbkoordináta-rendszer (rádiusz r, inklináció θ, azimut φ) átkonvertálható hengerkoordinátákba:

θ emelkedési szög:     θ is inklináció:
   
   
   
θ emelkedési szög:     θ is inklináció:
   
   
   

Távolság[szerkesztés]

A hengerkoordináta-rendszerben az

pontok távolsága:

Koordináta-vonalak és -felületek[szerkesztés]

Ha a koordinátatranszformációt, mint vektoregyenletet tekintjük az helyvektorral, akkor a következő egyenletet kapjuk:

Két koordináta rögzítésével koordinátavonalakhoz, egy koordináta rögzítésével koordinátafelületekhez jutunk. Páronként a koordinátafelületek koordinátavonalakban metszik egymást. A koordinátafelületek és koordinátavonalak segítenek meghatározni a helyi bázist.

Egy ponton át három koordinátavonal halad, ha . Ezek:

 • esetén egy pontban kezdődő, a -tengelyre merőleges félegyenes
 • esetén egy középpontú, sugarú kör egy -tengelyre merőleges síkban
 • esetén egy -tengellyel párhuzamos egyenes

Az ugyanehhez a ponthoz tartozó koordinátafelületek:

 • konstans esetén egy -tengelyű hengerfelület
 • konstans esetén egy -tengely peremű félsík
 • konstans esetén egy -tengelyre merőleges sík

Lokális bázisvektorok és ortogonalitás[szerkesztés]

Egyenes vonalú koordinátarendszerekben a teljes tér számára egyetlen globális bázis van. Görbe vonalú koordinátarendszerekben minden ponthoz külön bázist kell definiálni. Egy pontban a helyi , és bázis vektorai a koordinátavonalak érintői, és a koordinátavonalakból deriválással megkaphatók. Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a helyvektor koordinátatranszformávciójának parciális deriváltjait tekintjük , és szerint:

, és .

Ez a bázis ortogonális, de nem normált. Az egyes vektorok hossza:

, ,

Normálással ortonormált bázishoz jutunk:

Metrikus tenzor[szerkesztés]

A metrikus tenzor kovariáns komponensei a kovariáns lokális bázisvektorok skaláris szorzatai:

.

Kiszámítható, hogy:

.

Funkcionáldetermináns[szerkesztés]

Feltéve, hogy a egyenesvonalú koordinátának nincs hatása a funkcionűldeterminánsra:

Ebből adódik a térfogatelemre:

Ez megfelel a metrikus tenzor determinánsának normájának négyzetgyökének, amivel a koordinátatranszformáció számítható (lásd még: Laplace-operátor):

Vonal- és térfogatelemek[szerkesztés]

Több problémához célszerű a hengerkoordináta-rendszer használata. Ekkor hasznos a vonal- és a térfogatelemek ismerete, melyek integrálszámítás szempontjából fontosak. A vonalelem:

A térfogatelem:

A ρ konstans sugarú felszínelem függőleges hengeren:

A φ konstans azimutú felszínelem függőleges félsíkon:

A z konstans magasságú felszínelem vízszintes síkon:

Ebben a rendszerben a del operátor a következő kifejezéseket eredményezi a gradiensre, a divergenciára, a rotációra és a Laplace-operátorra:

Hengerkoordináta-harmonikusok[szerkesztés]

A Laplace-egyenlet hengerszimmetrikus megoldásait hengerkoordináta-harmonikusoknak hívják.

Irodalom[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 1. C. Krafft, A. S. Volokitin (2002), Resonant electron beam interaction with several lower hybrid waves. Physics of Plasmas, volume 9, issue 6, 2786–2797. DOI:10.1063/1.1465420 "[...]in cylindrical coordinates (r,θ,z) [...] and Z=vbzt is the longitudinal position[...]".
 2. Alexander Groisman and Victor Steinberg (1997), Solitary Vortex Pairs in Viscoelastic Couette Flow. Physical Review Letters, volume 78, number 8, 1460–1463. DOI: 10.1103/PhysRevLett.78.1460 "[...]where r, θ, and z are cylindrical coordinates [...] as a function of axial position[...]"
 3. J. E. Szymanski, Basic mathematics for electronic engineers: models and applications, Volume 16 of Tutorial guides in electronic engineering, Publisher Taylor & Francis, 1989, ISBN 0278000681, 9780278000681 (page 170)
 4. Robert H. Nunn, Intermediate fluid mechanics, Publisher Taylor & Francis, 1989, ISBN 0891166475, 9780891166474, 343 pages (page 3)
 5. Linda Siobhan Sparke, John Sill Gallagher, Galaxies in the universe: an introduction, Edition 2, Publisher Cambridge University Press, 2007, ISBN 0521855934, 9780521855938, 431 pages (page 37)

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a Cylindrical coordinate system című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Ez a szócikk részben vagy egészben a Polarkoordinaten című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

További információ[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]